w15/pages
  Qisa məlumat formasi
2015/04
  Notes: ilw1501 Study Unit 1: What is ‘law’
media/users/files
  The ten biggest dams (in order of capacity) in South Africa are
w15
  Curriculum vitae information form
  Curriculum vitae information form
  Curriculum vitae information form
  Curriculum vitae information form
  Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə
  Curriculum vitae information form
  Curriculum vitae information form
  Curriculum vitae information form
  Curriculum vitae information form
  Curriculum vitae information form
  Qaydaları Məqalənin mətni "Times New Roman"
  Curriculum vitae information form
  Xülasənin həcmi 60-100 söz arası olmalıdır
  Xanimana fəTƏLİ qızı manafli
  Curriculum vitae information form
  Etibar əJDƏR oğlu talibli
  ŞƏXSİ MƏlumat formasi
  ÜLKƏr azad qızı NƏBİyeva
  MobiL İsmayil oğlu aslanli
  Elmira Rzayeva
  Gülnar etibar qızı axundova
  SamiRƏ MİSİR qızı MƏrdanova
  Elçİn hüseyn oğlu MƏMMƏdov
  VəLİyeva nuray kamandar qizi
  ŞƏXSİ MƏlumat formasi
  Elvira akiF
  Türkoloji araşdırmalar
  Kəmalə faiQ qızı İslamzadə
  Leyla məŞKÜR qızı ƏLƏKBƏrova
  XurşİDƏ MİRSƏMƏdovna axundova
  Adil məHƏMMƏD oğlu babayev
  Mətanət oruc qızı HƏSƏnova
  MəHƏRRƏM ƏVƏz oğlu məMMƏdov
  Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri
  Humanitar fakültələr üzrə ingilis dili kafedrasının dosenti İş telefonu: 012-539-05-45 İmeyl
  MətanəT ƏLİ qızı abdullayeva
  İlhamə MƏHƏMMƏD qızı babanli “Dədə Qorqud” etl-in kiçik elmi işçisi
  Minarə naryad qızı quluyeva
  SəHƏr hidayəT qızı orucova
  KöNÜl kamiL qızı HƏSƏnova
  Sona məMMƏD qızı ÇƏRKƏZ
  İradə FƏRZƏLİ qızı RƏhmanova
swr2/programm/-/id=7709584/property=download/nid=661104/mse557
  Montag, 11. April 05 ard nachtkonzert (ndr) Hector Berlioz
w15
  CəLİl qəRİB oğlu nağiyev
  ÜLFƏT İsmayil qızı BƏDƏLBƏYLİ
  Sevinc abdulla qızı abasova
  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti İş telefonu: 012
  Mətanət oruc qızı HƏSƏnova
  HəQİQƏt nəBİ qızı abdiyeva
  Sevinc isa qızı HÜseynli (MUĞanna)
  AyşƏN ƏSƏD qızı sadiqli
  Fikrət Firuz oğlu Əlizadə
  SüRƏyya əBDÜLƏLİ qızı sultanova
  Məhbubə ƏBDÜLHƏMİD qızı qurbanova
  XəDİCƏ ramiZ qızı abdullayeva
  GüLÜMSƏr nəBİ qızı abbasova
  BəYLƏR İslamxan oğlu haciyev
  BəYLƏR İslamxan oğlu haciyev
  Elmira cəlal qızı HƏSƏnova
  Nizami qasim oğlu XƏLİlov
  Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının baş laborantı İş telefonu: 012-539-04-25 İmeyl
  İsmayıl Teymur oğlu Məmmədov
  Tofiq xeyrulla oğlu MƏMMƏdov
  Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının baş müəllimi İş telefonu: (012) 439 04 25 İmeyl
  Nigar naziM qızı XƏLİlova
  İradə İnayəT qızı ŞƏMSİzadə
  ŞƏXSİ MƏlumat formasi
  NəRMİn fuad qızı HƏSƏnova
  NəRMİn fuad qızı HƏSƏnova
  Almaz əLİ qızı MƏMMƏdova
  Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri
  NəRGİz ariF qızı paşayeva
  Nizaməddin Şəmsəddin oğlu Şəmsizadə
  SəİDƏ vaqiF qızı abbasova
  Mənsurə Tiflis qızı Ağayeva
  Zəhra qızı ƏHMƏdova miRZƏAĞA
  Sevər elxan qızı calalova
  Tofiq müZƏFFƏR oğlu haciyev
  İfrat səLİm qizi əLİyeva
  Ofelya nəSİB qızı PİRİyeva
  AytəKİn rəFİ qızı MİRZƏyeva
  Namiq ağAMƏLİ oğlu HƏSƏnov
  RəHİLƏ adiL qızı CƏFƏrova
  Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri İş telefonu: 012-539-04-25 İmeyl
  Məti osman oğlu bayramli
  MəHƏMMƏd tofiQ oğlu MƏMMƏdov
  Nigar valeh qızı AĞayeva
  ŞƏlalə NƏRİman qızı ƏLİyeva
  LətafəT ƏLİŞah qızı ƏLİyeva
  Sultan muxtar qızı seyidova
  ÜLKƏr bahadir qızı SƏLİmova
  SəLİQƏ vaqiF qızı İbrahimova
  Türkoloji araşdırmalar
  Gülxanim qüDRƏT qızı VƏLİyeva
  ŞƏXSİ MƏlumat formasi
  Abbas qurban oğlu abbasov
  Yeganə ƏLİ qızı xanlarova
  Sevinc azad qızı katiBLİ
  Abbas qurban oğlu abbasov
  Fatma bağirova bilal qizi
  Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri
  Xatirə Kommunar qızı Nəcəfova Baş müəllim
  Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının baş müəllimi İş telefonu: (012) 538-02-23 İmeyl
  Mehriban qasim qızı ƏLƏSGƏrova baş müəllim bdu-nun İngilis dili (təbiət elmləri) kafedrasının baş müəllimi
  AsiFƏ telman qızı ƏLİyeva
  Nəzakət hüseyn qızı HÜseynova
  CəMİLƏ musa qızı ƏLİyeva baş müəllim
  ŞƏlalə abdulla qizi abasova
  Mətanət xidir qızı ƏLİyeva
  Ramiz baxşƏLİ oğlu ƏSKƏrov
  Vaqif sultanli (Vaqif Soltan oğlu Verdiyev)
  İslam diNİ oğlu VƏLİyev
  ŞƏKƏr vəLİ qızı qasimova
  NaiLƏ kamiL qızı MƏMMƏdova
  Abdulla əSGƏR oğlu abasov
  Firuzə AŞur qızı sadiqova
  Hüseyn abbas oğlu ƏSGƏrov
  Rəna dursunəLİ qızı mahmudova
  Аzərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri
  ŞƏlalə CƏlal qızı abdullayeva
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyət kafedrasının müəllimi İş telefonu: 012-538-07-75 İ
  SənubəR ƏLÖVSƏT qızı abdullayeva
  Zemfira tərlan qızı MƏMMƏdova
  SaiDƏ Şİrzad qızı mustafayeva
  Firuz nadiR oğlu mehdiyev
  MətanəT ƏLİŞ qizi allahverdiyeva
  İradə adiL qızı MƏHƏRRƏmova
  MəHƏRRƏm tahiR oğlu VƏLİyev
  Ləman bəXTİyar qizi şahəlizadə
  Firuzə abdulla qızı AĞayeva
  Humanitar fakültələr üzrə ingilis dili kafedrasının baş müəllimi İştelefonu: 012-539-05-45 İmeyl
  LətafəT ƏLİŞah qızı ƏLİyeva
  Nizami qulu oğlu CƏFƏrov akademik
  Nizami qulu oğlu CƏFƏrov
  ŞƏlalə CƏlal qızı abdullayeva
  Sevda muradxan qızı sadiqova
  Sevda muradxan qızı sadiqova
  Sevda hüseynbala qızı rzayeva
  ŞÖLƏ MÖVSÜM qızı ŞİRƏLİyeva
  Sultan muxtar qızı seyidova
  NahiDƏ MƏQSƏD qızı HƏSƏnova
  Rəna dursunəLİ qızı mahmudova
  MobiL İsmayil oğlu aslanli
  FiRƏngiz qabiL qızı KƏRİMLİ
  Anar tofiq oğlu FƏRƏcov
  Nurlanə musa qızı mustafayeva
  Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri
  Səmayə ƏHMƏD qızı CƏLİlova
  Kəmalə Nurulla qızı Nəcəfova
  AytəKİn rəFİ qızı MİRZƏyeva
  Zaur telman oğlu mustafayev “Azərbaycan Mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə” etl-in elmi işçisi
  ƏBÜLFƏZ ƏJDƏr oğlu rəCƏBLİ
directory w15  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə