Dispozitive perifericeYüklə 516 b.
tarix03.04.2018
ölçüsü516 b.
#46692

Componentele conectate de calculator (într-un fel sau altul) sunt numite dispozitive periferice. Dacă una din aceste componente este deconectată de la calculator acesta va continua să funcţioneze (doar funcţiile îndeplinite de acel dispozitiv nu vor mai fi disponibile).

 • Componentele conectate de calculator (într-un fel sau altul) sunt numite dispozitive periferice. Dacă una din aceste componente este deconectată de la calculator acesta va continua să funcţioneze (doar funcţiile îndeplinite de acel dispozitiv nu vor mai fi disponibile).

 • Rolul echipamentelor periferice este acela de a asigura comunicarea între unitatea centrală de prelucrare şi mediul exterior.Dispozitive de intrare: 2,3,4,5,6

 • Dispozitive de intrare: 2,3,4,5,6

 • Dispozitive de ieşire: 8,9,10,11,12

Dispozitivele periferice de intrare (Input Devices) sunt componentele care au rolul de a permite introducerea datelor într-un calculator.

 • Dispozitivele periferice de intrare (Input Devices) sunt componentele care au rolul de a permite introducerea datelor într-un calculator.

 • Principiul de funcţionare a unui DI este:

 • preia informaţia de introdus

 • o împarte în unităţi de informaţie folosind un algoritm propriu

 • codifică fiecare unitate de informaţie într-o secvenţă de biţi

 • transmite aceşti biţi procesorului.

Este cel mai utilizat dispozitiv periferic de intrare

 • Este cel mai utilizat dispozitiv periferic de intrare

 • Rolul: de a introducere date, texte, comenzi.

 • Dispunerea standard a caracterelor pe tastatură poartă numele de „QWERTY”. Există în prezent dispuneri diferite şi seturi de caractere care să acopere necesarul lucrului în orice limbă.Cele mai importante tipuri de tasturi sunt :

 • Cele mai importante tipuri de tasturi sunt :

 • tastatura anglo-saxonă (QWERTY)

 • tastatura franceză (AZERTY).

 • Există tastaturi cu butoane suplimentare pentru aplicaţii multimedia şi Internet sau tastaturi Wireless (legătura între tastatură şi

 • UC se face prin unde radio)

 • În general, tastaturile au 101 sau 102 taste.

Sunt amplasate în partea stângă a tastaturii şi sunt aşezate ca la maşina de scris.

 • Sunt amplasate în partea stângă a tastaturii şi sunt aşezate ca la maşina de scris.

 • Cuprind:

 • - literele alfabetului şi cifrele, semnele de punctuaţie şi caracterele speciale ("Shift"+ tasta): !,%,/

 • În aceast grup de taste se află şi bara de spaţiu.Cea mai mare lungă tasta a întregii tastaturi, are (cum era de aşteptat) funcţionalitate multiplă.

 • Cea mai mare lungă tasta a întregii tastaturi, are (cum era de aşteptat) funcţionalitate multiplă.

 • 1. În cazul editării de text apăsarea acestei taste determină inserarea unui spaţiu liber.

 • 2. În cazul mesajelor de dialog apăsarea pe tasta "Space" echivalează cu apăsarea pe butonul reliefat (acelaşi rezultat ca la apăsarea tastei "Enter").Tastele funcţionale (F1, F2,..., F12) se află în partea stângă sus a tastaturii.

 • Tastele funcţionale (F1, F2,..., F12) se află în partea stângă sus a tastaturii.

 • Efect: apăsarea unei astfel de taste determină

 • executarea unei comenzi.

 • Exemplu: Să vedem ce fac tastele de funcţii în cazul programului "Windows Explorer"

 • F1: Lansează "Help"

 • F2: Permite schimbarea numelui obiectului selectat (folder, document, drive, etc)

 • F3: Lansează utilitarul de căutare ("Search")

 • F4: Derulează lista "Address" (dacă nu este vizibilă nu apare nici un rezultat)

 • F5: Reîmprospateaza datele afişate ("Refresh")

 • F6: Navigare rapida între câmpurile ferestrei (zonele din care este formată fereastra)

 • F7, F8, F9: nici o acţiune

 • F10: activează meniul (urmăriţi cum "File" este reliefat)

 • F11: modifică dimensiunea ferestrei la modul "Full screen" (fără bara de stare din zona inferioară, bara de titlu, meniuri, etc)

 • F12: nici o acţiune"BackSpace“: are funcţionalitate multiplă; în cazul editării de text, apăsarea acestei taste determină ştergerea caracterelor din partea stângă.

 • "BackSpace“: are funcţionalitate multiplă; în cazul editării de text, apăsarea acestei taste determină ştergerea caracterelor din partea stângă.

 • "Print Screen": tipăreşte ecranul curent.

 • "Scroll Lock": opreşte “defilarea” textului pe ecran. Extrem de utilă la anumite programe (Microsoft Agent, Excel, unele sisteme UNIX).

 • "Pause/Break": opreşte afişarea pe ecran. Este utilizată mai ales în cazul jocurilor."Ins": prescurtatea de la “Insert“- schimbă modul de lucru în inserare sau suprapunere

 • "Ins": prescurtatea de la “Insert“- schimbă modul de lucru în inserare sau suprapunere

 • "Del": prescurtatea de la "Delete“- ştergerea caracterului de pe poziţia curentă a cursorului

 • "Home": permite mutarea automată la începutul documentului (partea superioară a paginii)

 • "End": acţiune inversă celei de la apăsarea tastei "Home". Permite mutarea automată la sfârşitul documentului (partea inferioară a paginii)

 • "Page up", "Page down": permit navigarea in interiorul documentelor

 • “Săgeţile”: determină modificarea poziţiei cursorului în direcţia respectivă.Similare tastelor de la un calculator de buzunar aceste taste devin active doar după ce s-a apăsat pe tasta "Num Lock" (şi LED-ul "Num Lock" este aprins).

 • Similare tastelor de la un calculator de buzunar aceste taste devin active doar după ce s-a apăsat pe tasta "Num Lock" (şi LED-ul "Num Lock" este aprins).

 • Blocul de taste numerice conţine pe lânga tastele corespunzatoare cifrelor şi simbolurile matematice elementare:

 • "+" pentru adunare.

 • "-" pentru scadere.

 • "/" pentru împărţire.

 • "*" pentru înmulţire.

 • Apăsând Enter este similar cu apăsarea tastei "=" la calculatorul de buzunar.“ESC” : se renunţă la meniul curent.

 • “ESC” : se renunţă la meniul curent.

 • "Tab" : trece cursorul la rubrica următoare. În general această tasta este utilizată în combinaţie cu alte taste.

 • "Caps Lock“ : apăsarea acestei taste duce la activarea scrierii cu majuscule de la tastele de litere (indicatorul "Caps Lock" este aprins).

 • Tastele "Shift" au o funcţionalitate multiplă (însa nu există nici o diferenţă de utilizare între tasta aflată în dreapta şi tasta aflată în stânga).Tastele "Control" ("Ctrl"), “Windows” şi “Alt” sunt de

 • Tastele "Control" ("Ctrl"), “Windows” şi “Alt” sunt de

 • asemenea plasate atât în partea dreapta cat şi în partea

 • stângă a blocului cu taste de scriere a literelor.

 • Funcţionalitatea lor diferă în funcţie de contextul în

 • care sunt utilizate şi de cele mai multe ori sunt folosite

 • în combinaţie cu alte taste.

 • Tasta "Ctrl" - apasată fără a fi apăsată şi altă tastă, nu are funcţionalitate, dar este extrem de utilizată în combinaţii de taste. Ca şi în cazul tastelor "Shift" nu are importanţă dacă apăsaţi pe "Ctrl" din partea dreaptă sau stangă.

 • Tasta "Windows" - inclusă pe tastatura Windows, deschide meniul Start.

 • Tasta "Alt“ - apăsată singură reliefează primul meniu al programului (apasaţi pe ea şi urmăriţi cum cuvantul "File" este reliefat). Acesta tastă este de cele mai multe ori utilizată în combinaţie cu alte taste.

 • “Ctrl”+”Alt” +”Del”- resetarea calculatorului.Tasta "Enter" (sau Return la unele tastaturi) are o funcţionalitate extrem de vastă.

 • Tasta "Enter" (sau Return la unele tastaturi) are o funcţionalitate extrem de vastă.

 • Ex:

 • 1. La editarea unui text apăsarea tastei duce cursorul pe rândul urmator.

 • 2. Faceţi un click pe una din pictogramele de pe desktop (ceea ce vedeţi pe ecranul monitorului). Apasati tasta "Enter“

 • 3. Când apare un mesaj de dialog, apăsarea tastei "Enter" este echivalentă cu apăsarea pe butonul reliefat.Mouse-ul este un dispozitiv care controlează:

 • Mouse-ul este un dispozitiv care controlează:

 • mişcarea cursorului pe ecranul monitorului (mişcarea mouse-ului pe o suprafaţă orizontală are ca efect mişcarea cursorului pe ecran în aceeaşi direcţie) şi

 • selectarea sau activarea unor obiecte de pe ecran prin acţionarea unor butoane.

 • Poziţia mouse-ului este reflectată pe afişaj prin intermediul unor simboluri care se numesc pointer- e. • Cu ajutorul mouse-ului se pot executa patru operaţii

  • operaţia de indicare (point) – prin care cursorul de mouse este deplasat pe ecran pentru a indica un anumit obiect;
  • operaţia de clic (click) – prin care se acţionează scurt un buton al mouse-ului;
  • operaţia clic dublu (double click) – prin care se acţionează scurt, de două ori succesiv, un buton al mouse-ului;
  • operaţia de glisare sau tragere (dragging) – prin care se deplasează mouse-ul pe pad, având un buton acţionat.


Tipuri de mouse-uri

 • Tipuri de mouse-uri

 • A. Din punct de vedere al modului de conectare la computer sunt

 • 1. mouse-ul cu fir (cord) - conectat de computer prin fir

 • 2. mouse fără fir (cordless) - conectat la computer prin infraroşii (mouse wireless – conexiunea între mouse şi UC se face prin unde radio sau infraroşii).

 • B. Din punct de vedere al construcţiei:

 • 1. mouse cu 2 butoane - clasic

 • 2. mouse cu 3 butoane (sau mai bine zis 2 butoane + scroll - scroll-ul are rol de navigare rapidă)

 • 3. mouse cu funcţionalitate multiplă - au aşezate pe lateral alte butoane care pot avea funcţionalitatea definită de utilizator.

 • C. Din punct de vedere al tehnologiei:

 • 1. mouse mecanic - mişcarea bilei este sesizată de senzori încorporaţi; necesită mouse-pad;

 • 2. mouse optic - mişcarea mouse-ului este sesizată cu ajutorul unui laser, nu necesită suprafeţe speciale.Dispozitiv de intrare ce poate fi

 • Dispozitiv de intrare ce poate fi

 • considerat un mouse aşezat pe spate;

 • mutarea cursorului se poate face prin

 • rotirea bilei cu ajutorul degetelor sau

 • palmelor.

 • De obicei există de la unul la trei

 • butoane plasate lângă bilă.

 • Rol: Permite indicarea, selectarea,

 • inserarea şi este folosit în interfaţă

 • grafică.

 • Avantajul principal faţă de mouse este

 • acela că nu necesită o suprafaţă de

 • lucru, putând fi aşezat oriunde.

 • Deseori este folosit în locul unui

 • mouse pe un computer portabil (laptop).Este un dispozitiv care traduce informaţia primită pe baza apăsării pe un ecran plat.

 • Este un dispozitiv care traduce informaţia primită pe baza apăsării pe un ecran plat.

 • Folosit de graficieni (cum ar fi ANDO) împreună cu un creion, touchpad-ul trimite informaţia care este scrisă / desenată pe el în computer.

 • În cazul laptop-urilor, touchpad-ul este atins cu degetul şi "plimbarea" degetului pe suprafata sa determină mişcarea “pointer”-ului. În partea inferioară, touchpad-ul are două butoane, care la apăsare, asigură aceeaşi funcţie ca butoanele mouse-ului.Digitizorul (sau tableta grafică) este un dispozitiv serial, asemănător mouse-ului.

 • Digitizorul (sau tableta grafică) este un dispozitiv serial, asemănător mouse-ului.

 • Digitizorul constă din două părţi:

 • o tabletă (de obicei o cutie dreptunghiulară, care reprezintă suprafaţa de pointare)

 • un dispozitiv de pointare (poate fi de două feluri: sub formă de creion (stilou) sau ca o cutie de dimensiuni reduse cu butoane (asemănător unui mouse))Spre deosebire de mouse,

 • Spre deosebire de mouse,

 • digitizorul acţionează în

 • coordonate absolute şi nu

 • relative, având în acest sens la

 • dispoziţie o tabletă. Când se

 • indică un punct pe ecran cu

 • dispozitivul de pointare al

 • digitizorului se alege un punct

 • precis pe tabletă.

 • Digitizoarele sunt utilizate

 • cu precădere în cazurile PC-

 • urilor profesionale şi staţiilor

 • de lucru, în special în aplicaţii

 • de proiectare asistată.Un "light pen" este un dispozitiv asemănător unui creion, având în vârf un senzor optic.

 • Un "light pen" este un dispozitiv asemănător unui creion, având în vârf un senzor optic.

 • Este utillizat ca dispozitiv de indicare sau de selectare de opţiuni. (Când acest creion luminos este plasat pe afişaj detectează lumina acestuia şi permite computerului să identifice locul in care creionul a atins ecranul.)

 • Oferă posibilitarea desenării şi scrierii direct în calculator prin intermediul unor monitoare speciale (touch screen). Există însă "touch screen"- uri care permit utilizatorilor să apese cu degetul pe "monitor" pentru a transmite computerului o informaţie.Ecranul tactil este un ecran special de calculator, acoperit cu o suprafaţă de plastic pe care sunt afişate diferite simboluri grafice.

 • Ecranul tactil este un ecran special de calculator, acoperit cu o suprafaţă de plastic pe care sunt afişate diferite simboluri grafice.

 • Dispozitiv de intrare similar unui monitor care reacţionează la atingere.

 • Prin atingerea uşoară a unei anumite pictograme de pe suprafaţa ecranului se va executa comanda care corespunde pictogramei.

 • AVANTAJE:

 • - obţinerea rapidă a informaţiilor (tendinţa actuală este de a se înlocui mouse-ul cu ecranul tactil);

 • - posibilitatea de selectare şi manipulare a informaţiei de pe ecran, cu mâna.Joystick-ul – este o manetă care se mişcă în toate direcţiile, controlând astfel deplasarea cursorului.

 • Joystick-ul – este o manetă care se mişcă în toate direcţiile, controlând astfel deplasarea cursorului.

 • Este similar unui mouse, cu deosebirea că la mouse mişcarea cursorului încetează odată cu deplasarea, pe când la joystick cursorul continuă să se deplaseze în direcţia în care acesta este îndreptat, încetând doar în momentul în care revine în poziţia iniţială (de repaos). Prin acţionarea butoanelor de control se declanşează diferite evenimente pe ecran, iar prin mişcarea manetei în diferite direcţii, se deplasează un obiect pe ecran.

 • Volanul – dispozitiv destinat jocurilor cu maşini, prevăzut cu butoane, manetă şi pedaleScanner-ul este un dispozitiv pentru transformarea imaginilor sau a textelor scrise pe hârtie în format digital.

 • Scanner-ul este un dispozitiv pentru transformarea imaginilor sau a textelor scrise pe hârtie în format digital.

 • Scanner-ele nu fac deosebirea între imaginea grafică şi text, aşadar textul care a fost „scanat” nu se va putea edita direct. Acest lucru este posibil prin utilizarea unui program OCR (Optical Caracter Recognition).

 • Scanerul este caracterizat de :

  • rezoluţie - reprezintă numărul de puncte pe inch pe care le poate citi scanerul (dots per inch=dpi)
  • număr de culori - reprezintă setul de culori care sunt codificate de scaner.
  • viteza de scanare - reprezintă viteza cu care un scaner citeşte şi prelucrează o imagine.


Clasificare în funcţie de utilizare şi dimensiuni:

 • Clasificare în funcţie de utilizare şi dimensiuni:

 • - fixe sau de birou (imaginea ce urmază a fi introdusă în calculator este plasată pe o suprafaţă de scanare)

 • - mobile sau de mână (are dimensiuni mici, este mai lent şi este deplasat de-a lungul imaginii care urmează a fi digitizată; ex. cititorul de bare)

 • Cititorul de cod de bare este un scanner mobil special prin care se citesc codurile de bare de pe diferite produse. Fiecare produs are asociat un “cod de bare”, care conţine informaţii de inventar. Este util în supermagazine sau în biblioteci.Microfonul – dispozitiv pentru

 • Microfonul – dispozitiv pentru

 • transformarea sunetelor în format digital.

 • Utilizat în: telefonia prin Internet, comenzi verbale

 • Camera digitală – are aspectul unui aparat de fotografiat clasic.

 • Camera WEB (WEBCAM –UL) - are rolul de a capta imagini.

 • Dispozitivele GIS (Geographic Information Systems- sisteme informaţionale geografice) sunt dispozitivele de introduce a datelor geografice obţinute, în general, prin sateliţi.
Yüklə 516 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə