Doç. Dr. İsmail TaşpınarYüklə 55,79 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü55,79 Kb.

Doç. Dr. İsmail Taşpınar Yeni Dini Hareketler Ders Notları FİNAL

Sayentoloji (The Church of SCIENTOLOGY)hubbard-and-miscavige-2.jpgscientology-kreuz_svg.png

 • Hırıstiyan mezhebi olmaktan öte senkretik bir akım

 • Bireysel merkezli, bilimsel (parası olanlar için…)

 • Bu harekete giren, herşeyi ile mürşide teslim oluyor, bütün malvarlığını onlara teslim ediyor

 • „Bir kişinin aydınlanması bilim ile olur ancak“ derler

 • Sayentoloji= „ yeni ilim, yeni bilgi yolu“

 • 1951’de kavramsal kullanımına başlanmıştır

 • Bütün hayatı, ruhi zihnî problemleri içine alan bir inanç sistemi

 • Psikoanaliz yöntemlerle dünyada olağanüstü yetenek + ölüm sonradsı olağanüstü yetenek

AMAÇ: ruhu reenkarnasyondan kurtaracak ezelde var olan sınırsız üstün yetenekleri tekrar kazanmak (Hint dinlerine olduğu gibi)

Kurucusu /Kuruluşu:osho-on-l-ron-hubbard_work.jpg

(Kendisini Budizm’in beklenen mehdisi MAİ TREYA olduğunu söyler)

 • Ron Hubbard: 1911’de Nebraska ABD’de dünyaya geldi

 • Babası Deniz Kuvvetlerinde Subay

 • 10 yaşına kadar büyükannesi ve büyükbabasının yanında kalır, sonra Uzakdoğuda olan babası onu eğitimini tamamlaması için yanına alır

 • Hangi okulda okuduğu ve hangi budist büyüklerinden ders aldığı meçhul (bilinmiyor)

 • 1930’da Üniversiteye kayıt olduğu biliniyor ancak mezuniyetine kadar bir bilgi yok

 • Geçimini sinemacılık, science-fiction, bilim kurgu ile sağlar

 • 2. Dünya Savaşında yaralanır ve uzun sure tedavi görür, uzun sure zaman geçirdiği psikiyatristlerle dostluk kurar ve ruhsal problemlerle ilgili bilime ilgi duyar

 • Bundan sonra SPİRİTUALİST/ ruhçu akımlarla ilgili olur

 • 1946’larda ORDO TEMPLİ ORİENTİS (Doğu Mabed Cemaati) isimli spiritualist tarikatte yer alır, ta ki belirli zaman sonra onlarla görüş ayrılığına düşene kadar

 • 1948’de psikoterapinin yeni bir teorisini savunan “DİANETİCS: The Origin of THESİS” adlı kitabını yayımlar = bu Sayentolojinin kutsal kitab mahiyetindedir

 • Bu kitab öyle yankı uyandırdı ki, 1954 Sayentoloji Kilisesi (Church of Scientology) kuruldu (temeli bu kitab!)

 • 1958’de “Yetmişler”1 meclisini kurar ve yönetimi onlara verir, kendisi karısı Mary Sue ile ölümüne kadar ıstırahate çekilir (1986)

 • Kendisi ve Hanımı Mary Sue “OT” makamına, zihinsel tekamülü ifade eden uluhiyyet makamına ulaşmış, tanrısallaşmıstır!!!

TEMEL ÖĞRETİLER:

 • Budizm’deki gibi tefekkür ve ruhsal aydınlanmaya dayanır

 • Ruh ve madde kesinlikle ayrı görülmekte (ayrı tutulur)

 • Insanlar hayatını zihindeki kirlilikten dolayı yaşayamıyor

 • Tanrı ve insane ruhları cevher bakımından aynı, sadece makam yönünden insanlardan ayrıdır

 • Tanrı ismi verilenler 8. Dinamiğe “ULU VARLIK” dinamiğine/ makamına ulaşanlara ruhlardır




The diagram to the left depicts the various dynamics through which an individual survives:


First Dynamic: Survival as an individual, or self
Second Dynamic: Survival through sex and children. (Includes marriage and family.)
Third Dynamic: Survival through groups
Fourth Dynamic: Survival as mankind or the human species.
Fifth Dynamic: Survival of all living organisms
Sixth Dynamic: Survival of the physical universe or MEST (matter, energy, space and time.)
Seventh Dynamic: Survival as or of spirits, "thought" or "theta"
Eighth Dynamic: Survival as Infinity or God.


dynamics.gifdynamics-9_0_de.jpg


 • Mutlak tanrının olup olmaması ve ona ibadet edilip edilmemesi önemli değil

 • Tanrılarında aydınlanmaya ihtiyaçları var

 • Eski Çağ Felsefesindeki gibi Polytheist’tir

 • “Hakikate en yakın din Budizm’dir, ancak onlar Budda’nın öğretisinden çok uzaklaşmışlardır” 1. Tenasüh ve Ruhun dünyasındaki Hayatları:

 • Ruh canlı ile birlikte doğmaz, canlı birisine HULÛL eder: Otomobil ile sürücü misali:

Sürücü otomobile fabrika çıkışıında biner, otomobil sürücüsüyle birlikte imal edilmemiştir. Sürücü otomobilin bir parçası değildir

- RUH – VÜCÜD ilişkisinde de böyledir“

 1. Genetik varlık:

 • Fiziki varlık, kalp atışı gibi biyolojik ahengi düzenler

 • Istırapları yok eder, zevkleri arttırmaya çalışır

 • Ölüm esnasında ruhun /THETAnın fiziki vücudu terk etmesinden çok daha sonra cesetten ayrılır

 • Bütün tecrübe kayıtları onda saklıdır

 • Şuur ve gayrı şuur anında eli çeşit olgu kaydeder

 • Anne karnındaki Cenin dışardakilerden etkilenir,

 • annedeki yüksek kan basıncnıı, veya sıkıntıyı tecrübe edinir ve etkilenir, hatta Sperm de şuurludur der ve bu etkilenme babada Sperm halindeyken başlar

 1. RUH:

 • Vücudun iradesi; „ben“i

 • 36,5 derecede çalışan karbonoksijen makinenin mühendisidir

 • Akla tesir eder, yol gösterir

 • “Varlığın temelini ruhlar oluşturur. Ruhlar ezelde tefekkürleriyle maddeyi ve canlılar dünyasını yaratmıştırlar”

 • “Ruhlar belirli elektronik dalgalardan etkilenir ve yönetilir“

 • Ruhların yüksek adalet duyguları vardır

 • Ruhlar kendi aralarında toplanır ve cemaat teşkil ederler

 • Duygusal temaslara sevinebilirler; acı duyabilirler, sakatlanabiliriler ve parçalanabilirler

 • Birbirleriyle kavga ederler, birbirlerine kütleler fırlatırlar

 • Ruh için en iyi yer ve aslî yeri vücudun dışıdır (başın üstü ve arka tarafında yer alır)

 • Ruh için en kötü yer vücudun içi!

 • Ölümle vücudu terk eder ve kendine yeni bir beden arar! 1. Dianetic:

 • Kültsel kısım

 • DİA NOUS“ (akıl) + ETHİCS ( ahlak ilmi); Okkultizm ve psikiyatrı karışımı

 • Dianetik ile bütün ruh ve psikosomatik hastalıkların tedavi edilebileceğini, zeka ve kabiliyetlerinin normalın çok üstüne çıkarılabileceğini hatta körün görebileceğini, kütürümün yürüyebileceğini iddia eder

 • Bu ilim kendisine has bir ilimdir der 1. Engramlar:

 • Kişinin şuur dışı hallerdeki bir takım bilgileri kayıt ediliyor

 • Kontollü (analitik) aklın devre dışı kalmasıyla REAKTIF akıl (kontrolsüz akıl) faaliyete geçer

 • Çevredeki her türlü algıları, herşeyi, duyulan, görülen (5 duyu organını alakadar eder herşeyi) içine alır ve teferruatıyle kaydeder = işte bunlara ENGRAMLAR denir!!!

 • Bir engram daima organizmanın bir kısmına veya bütününe nüfüz eder ve onun sağlıklı çalışmasını engeller

 • Ideal sağlığa kavuşmak engramlardan kurtulmak ile olur!

SATANİZM:satanismus03.jpg

“Şeytana tanrı diye tapınmak” • Hıristiyanlığın ve Yahudliğin mirasının ANTİTEZİ üzerine kurulmuştur

 • 1880’li yıllar itibariyle Amerika ve Avrupa’da yaygınlaşmıştır

 • Orta Çağ Hıristiyanlığına ve Hıristiyan Din adamlarına karşı başlatılan reaksiyon ve başkaldırı hareketi

 • Avrupa’da gençlerin ve özellikle 20 ve 21. Yüzyılın gençlerinin tutumu: “ ne kadar dinden uzak o kadar insanlaşırsın” Ateistlik bir meziyettir

 • 1950’li yıllardan sonra modern Satanizm’in kurucusu olarak kabul edilen LaVey dini sistemli hale getirir (İlkeler vs oluşur)

 • Satanizm Şeytanın en önemli özelliği olan MUHALEFET ve İSYANı esas alır ve her türlü dini esası karşısına alır ve hiçe sayar

 • Aslında çok daha önce, Orta Çağ’da ortaya çıktığı iddia edilir

 • 1998’de Ataköy’de intihar vakasıyla Türkiye’de de ortaya çıkmıştır

 • Türkiye’de genellikle zengin ailelerin çocukları Satanizm’e katılırlar

 • Bu gençlerin sorumlulukları yok, aile ve sosyal hayatta birçok sıkıntıları var; halbuki Batı’da proleter gençler meylederler

 • Satanizm İNTERNET ile yayılıyor; Üniversiteli ve liseli gençler bilgisayarı ve sanal ortamları iyi bildikleri, İngilizceyi’de iyi bildikleri için Batı’dan gelen bu akım hakkında bilgi ediniyor ve sanal ortamlarda organizasyon ve faaliyetlerinden haberdar olup kimi zaman bilmeden müdahil oluyorlar...

 • Bunun yanında Türkiye’de yayılmasının sebeplerinden biri de gençlerin cehaleti ve bilgisizliği

 • Ailesinde huzur bulamayan ve huzuru başka yerde arayan gençler kimi zaman internette dolaşırken, kimi zaman lisedeki veya üniversitedeki arkadaşı vesilesiyle (veya televizyonda satanist grupların konserlerini izleyerek) haberdar olup bu gruba katılmaya teşvik ediliyor

 • Bu gençler huzursuz olmakla beraber kişiliklerini ve kendi benliklerini gerçekleştirmemiştir ve bunalım geçirmekteler ve İsyan ederler...

 • Veya Doğuştan özürlü olanlar Allaha isyan olarak Satanizm’e meylederler

 • 14-20/25 yaş arası gençler meyil ediyor

 • Çoğu “arkadaş kurbanı”

Satanist yapılmasında kullanılan unsurlar:

 • gel seni satanist yapalım”; biz sataniztiz, gel sende ol”; “biz bir grup arkadaşız, zaman zaman bir araya geliyoruz ve eğleniyoruz, müzik dinliyoruz, gel sende katıl bize”; “Gel sana gitar çalmayı öğretelim”; “Şu kızla birlikte olmak ister misin...” diyerek kısmen kandırarak bilinçsiz gençleri kendilerine çekiyorlar. Serbest seks- üye olma isteyen her kiz her erkekle birlikte olmayı göze almalı!!! “ Satanist olmak demek isteyen her erkekle cinsel ilişkiye girmeyi göze almak demektir”(LaVey)

 • Çoğu artık iş işten geçtikten sonra fark ediyor o grubun içine girdiğini: “ Artık sende bizim gibi Satanist oldun.” Çıkmak isteyene de “ Yok öyle birşey, şimdiye kadar beraberdik şimdi bizden ayrılman bize ihanet demek olur”

 • LaVey: “ Satanistlik herkese göre değil, ama bir kere satanist olan bir daha çıkamaz” • Ayinlerinden birisi de kedi kurban etme, etini kavurup yeme + kanını içmektir. Aynı şekilde horoz ve tavukta kurban edilir, ancak Türkiye’de kedi daha fazla kurban edilir. Kedi= nankörlük, şeytana çok benzer, o yüzden onu yerler! Veya kedi insanlar tarafından sevildiği için, sırf insanlara protesto ve muhalefet olsun diye kurban edilir!

 • Gençler daha gençliklerin baharinda intihar ediyorlar, daha hayatın asıl zorluklarıyla karşılaşmadan, sorumluluk sahibi olmadan, geçim sıkıntısı nedir bilmeden

 • İntiharın TEK bir sebebi yoktur, birçok unsur birden işler! Huzursuzluk, manevi boşluk, bunalım + Satanizm gibi grupların teşviki= intihar etmek, kendini Şeytan’a feda etmek demek (tıpkı şehid olma duygusu gibi- şeytanın fedaisi olmak)

 • Ayrıca arkadaşlarına birşeyler ispatlama isteği de intihara sebeb olmakta

 • İnternet ve Filimlerde (sinema ve televizyonda) intihara bolca teşvik var

 • Gençler adeta bir GİRDAP- Çıkmaz yola sürükleniyor her bir yandan (en büyük etken Medya ve iletişim araçları)

 • RUHUMUZU ŞEYTANA SATTIK” gibi sloganlar: Şehriban Ç’nin mahkemeye ifadesi:“ şeytanla benim aramda belli anlaşmalar var. O benimle irtibata geçiyor. Bana talimatlar veriyor ve beni elçisi tayin etti. Emrini yerine getirmem için görevler verdi, yapmadığım zaman kolumda morluklar oluştu!. Şeytana beni yanına almasını söyledim, o da “kendini önce ispatla, önce bir kız öldür, sonra yanıma alırım seni” dedi. Bende dediğini yaptım! Sonra o beni tebrik etti!”

Anton Szander LaVey (1930-1997): anton_lavey1.jpg

 • 1966’da San Fransisco’da “ Şeytan Kilisesi”ni kurmuştur

 • Bu Kilisenin Baş rahibi olmuştur ; ona “BLACK POPE” (Kara Papa) denilmiştir

 • “kim ne derse desin, biz baştan sona kadar şeytanın elindeyiz ve zaman zaman tanrıya döneriz, Kendimizi suçlu hissettiğimizde ona döneriz... Aslında buna gerek yok. Kilise bize bu suçluluk duygusunu işlemiştir, Halbuki kendimizi kötü hissetmemize gerek yoktur”

Anekdot:ben, Cumartesi gecesi alem yaparken yarı çıplak vaziyette dans eden kızların arkasından şehvet düşkünlüğü gösteren bazı kimseleri, Pazar sabahı aileleri ve çocukları ile birlikte kilisede Tanrıdan bağışlanma dilerken gördüm. Ertesi hafta yine aynı manzara ile karşılaştım. İşte o zaman Hıristiyan Kilisesinin insanları ikiyüzlülüğe sevk ettiğini anladım. Oysa buna hiç gerek yok. Doğru olan ve insanın tabiatı olan da bu zaten!”

Temel Özellikler:

 • 9 İlke:

 1. Yasak yerine müsahama

 2. Dinsel hayaller ve boş umutlar yerine canlı varlık

 3. İki yüzlü bir şekilde kendini aldatma yerine saf hikmet

 4. Nankör kimselere boş yere gösterilen saygı yerinei onu hak edenlere şefkat

 5. Öbür yanağını çevirme yerine intikam alma esas

 6. Ruhsal vampirlere ilgi yerine, sorumluya karşı sorumluluk

 7. İnsanı, tamamen başka bir hayvan gibi- bazen daha iyi, çoğu kere de 4 ayak üzerinde yürüyenlerden daha kötü olarak- temsil eder. “insan tanrı tarafından kendisine bahşedilen ruhi ve akli gelişme ile” tüm hayvanların en kötüsü olmuştur

 8. Hepsi de fiziki, zihni veya heyecan uyandıran zevke götürdüğünden, tüm sözde günahları temsil eder (GÜNAHLAR ESASTIR)

 9. Tüm bu yıllar boyunca onu işlerlikte tuttuğu için, şeytan kilisesinin en iyi arkadaşı olmuştur

Bu ekole: ORDER OF NİNE ANGELS ‘ de denir!

21 HEDEF:

 1. Acınacak şeye veya güçsüzlüğe saygı duyma! Çünkü onlar güçlüğü hasta yapar

 2. Daima kendi gücünü test et. Başarı gücün içinde yatar

 3. Mutluluğu galibiyette ara. Asla barışta arama

 4. Kısa süreli bir dinlenmeden yararlanmak, uzun süreli olandan daha iyidir

 5. İnsanlara bir orakçı gibi yaklaş,çünkü bu şekilde sen tohum ekeceksin

 6. Hiçbir şeyi ölümüne dayanamayacağın kadar sevme

 7. Kum üzerine değil, bilakis kaya üzerine bina inşa et ve bugün veya yarın için değil, daha uzun süre için plan yap

 8. Daha fazlası için çalış, çünkü fetih hiçbir zaman tamamlanmamıştır

 9. Ve boyun eğme, teslim olmaktansa ölümü göze al, ÖL

 10. Sanat eserlerini değil, fakat ölüm kılıçlarını taklit et

 11. Kendini yine kendinin üzerine yükseltmeyi öğren; herşeyin üstesinden gelirsin

 12. Yaşayanların kanı, yeni yetişenlerin tohumu için gübre olur

 13. Kafataslarının en yüksek piramidi üstünde duran kimse daha öteleri görebilir

 14. Sevgiyi bertaraf etme, bilakis onu bir sahtekar gibi ele al, fakat daima doğru ol

 15. Büyük olan herşey acı (keder) üzerine bina edilmiştir

 16. Sadece ileriyi değil, fakat yukarıya doğru da çalış, çünkü büyüklük en yücede yatar

 17. Kırıp bozan ve aynı zamanda yeniden meydana getiren taze güçlü bir fırtına gibi ol

 18. Bırak hayat sevgisi bir amaç olsun, fakat senin en büyük amacın büyüklük olsun

 19. İnsanoğlu dışında hiçbirşey güzel değildir, fakat hepsinin güzeli KADINDIR

 20. Tüm kuruntu ve yalanları bir tarafa bırak, çünkü onlar gücü engeller

 21. Öldürmeyen kimse daha güçlü yapar

TANRI VE ŞEYTAN:

 • Bazı Satanistlere göre Yahudi ve Hıristiyanlıktaki şeytan bu dünyanın gerçek tanrısı ve hayat gücü

 • Tanrı ise insanın doğası ve bedeni zararlı bir şekilde baskı altında tutan unsur

 • Tanrı insan uydurmasıdır = tanrı tanımaz bir tutum

 • Tanrı insanın zihninde uydurduğu şeydir. İnsanlar tanrıyı kendi zihinlerinde yaratmışlardır. Bilinçaltında yerleştirdiğimiz bir olgu, koruyucu unsur ve biz ona Tanrı deriz. Aslında TANRI YOKTUR (zaten 21 madde’de dinin yapma dediklerini yaparlar)

 • LaVey: “ Bütün ruhi karakterli dinler, insan uydurmasıdır”.“Şeytan, ilerleme ruhu, medeniyetin gelişmesine ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunan tüm büyük hareketlerin telkin edicisidir. Özgürlüğe götüren isyanın ruhu! c53af172.jpg

Satanist Gruplar:

 • Satanist gruplar “ORDER OF NİNE ANGELS”

 • Hellfire, Left Hand, Sinister Path, Modern Satanizm

= TAMAMEN HIRİSTİYAN GÖRÜŞ VE AYİNLERİNE ZID. ONLARA BİNA EDİLMİŞ ANCAK TAMAMEN ONLARA KARŞI!

 • Tanrının ismi yerine şeytanın ismi

 • Kedi kurban edip onu yerler + kanını içerler

 • Keçi sûretini sembol olarak kullanırlar= karanlık güçleri temsil eder (günah keçisi); BAFOMET derler bu surete (keçi inatçıdır ve zarar vericidir)

 • Pentagram ve ters çevrilmiş haç

 • Black MESS= şeytana tapmak için yapılan ayin! Siyah elbiseler giyme adeti vardır

Semboller:

ahmet28_pentagramredlogodisplay.jpgantichrist.jpgwidder_aries_symbol_poster-r815938d98e30492492b02e12084f6743_dgf_216.jpg

MORMONLAR150px-ovalportrait-josephsmith-carter.jpg

İsa Mesih’in Ahir Zaman Azizleri Kilisesi”The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church)

 • Mormonluğun tarihi 14 yaşındaki JOSEPH SMİTH’in 1820’de yaşadıklarına dayanır: 14 yaşındaki Joseph Smith manevi bunalım ve bir arayış içindedir; sorularına cevap arar; içindeki fırtınaları dindirecek bir din/kilise aramakta, ancak aradığını hiçbir kilise/dinde bulamaz. Babasının çiftliğinde ağaç koruluğuna sığınır ve oarda vahiy aldığını, Tanrı ve İsa Mesih ile görüştüğünü iddia eder.

 • 21 Eylül 1823’de (3 yıl sonra) Tanrı ona elçisi MORONİ’yi göderir

 • Bu elçi ona tanrı tarafından seçildiğini ve ona “altın levhalarda yazılı olan bir Kitab” verildığinden bahseder

 • Moroni, Kitabın CUMROAH dağında olduğunu söyler

 • Smith kitabı bulur ancak o kitabı anlaması,ona verilen misyonu yerine getirebilmesi ve bu “ağır” misyonu taşıyabilmesi için 4 yıllık eğitimden geçmesi gerektiğini söyler Moroni

 • Her sene Moroni ile Smith aynı yerde buluşurlar

 • 22 EYLÜL 1827de: bu sefer İngilizceye çevrilmek üzere altın levhalar verilir. Bunun yanında URİM ve THUMMİM taşları verilir, Smith’e tercüme’de yardımcı olabilmeleri için + Moroni’de denetlemesiyle yardımcı olmuş oluyor ve onun bu tercümesi tanrı tarafından teyid edilmiş oluyor! (inançlarına göre)mormon.jpg

= MORMON KİTABI OLUŞUYOR!

1830’da yayımlanıyorMormon Kitabının içeriği:

 • M.Ö 600 yılında Tanrıdan gelen , Kudüsün Babil İmparatorluğunun eline düşeceğine dair uyarı/haber üzerine Kudüsü terk eden takvalı İsrailoğullarından oluşan bir grubun gemilere binerek yaptıkları uzun yolculuk anlatılır. Bu Yolculuk Amerika’da bitiyor!

 • Bu grup 12 İsrail kabilesinin 2 tanesinden oluşur: NEFİ ve LAMAN. Bu iki grup birbirleriyle ihtilafa düşer ve savaşırlar 1000 yıl boyunca

 • bunlar dünyaya parallel yaşar”; Peygamberler gelir bunlara ve tanrıya itaat konusunda uyarırlar

 • Onların inancına göre İsa Mesih Çarmıha gerildikten sonra tekrar dirilişine kadar geçen o 3 günü Amerikada geçirmiş ve bütün Amerikayı ıslah etmiş

 • M.S 385-1830’a kadar fetret dönemi: İslam dini’de bu dönemde zuhur ettiği için İslam dinine dair fazla bir görüşleri yoktur. Mormonlar kendi dinlerinin diğer bütün dinleri ıslah etmek için gönderilmiş olduğuna inanırlar. Dolayısıyla İslam dini de ıslah edilmesi gereken dinlerden

 • Mormon= Peygamberlerin sonucusu ve bu hikayeyi yazıya geçirip Kitabı saklayan. Mormon oğlu Moroniye bu kitabın vaktı gelince doğru kişinin eline geçmesini sağlamasını istemiş, o yüzden Moroni Smith’e bu görevi iletmiştir • Mormon Kitabı 1830’da yayımlanıyor

 • Smithe bir süre Moroni’den haber alamayınca, etrafında bulunan 3 kişiye bu gizli kitabı göstermiş, onlar şahitlik etmişler; daha sonra da bu akımdan ayrıldıktan sonra da kitabı gördüklerini inkar etmemişlerdir (bunu kitabın gerçekten de var olduğunu sonra gizlendiğine delil olarak gösterirler Mormonlar)

 • 1844’de Smith ve kardeşleri hapsediliyor ve orada öldürülüyor

Temel Öğretiler:

 • İsa Mesih tanrının biricik oğlu ve yegane kurtarıcı

 • Dünyaya gelmiş bütün insanların günahların kefaretini üstüne almış ve hala diridir

 • Tanrı ile birlilte Joseph Smith’e görünmüştür

 • Tanrı İsrailoğullarına vaadedilen toprakları verecektir

 • ARMAGEDDON SAVAŞI Mormonlar için temeldir 1. Zion öğretisi:

 • 1831 yılında Smith’e vaadedilmiş topraklar ZİON, bugünkü Salt Lake City’dir denmiştir Dünyada dağınık olan 12 İsrailoğulları kabilesinin birleşmesiyle hasret bitecek ve ZİON’da buluşacaklar

 • Mormonlar Utah’dan Amerikanın her bir yerine göç etmişlerdir (Yahudilerin Diasporası gibi)

 • Bu göç 4 Şubat 1846’da başlamış ve 24 Temmuz’da Salt Lake City’de BRİGHAM YOUNG’ın şu sözüyle bitmiştir: “ İŞTE BURASI ZİON” 1. Aile ve Poligami:

 • onların bu POLİGAMİ’leri çok tepki çekmiştir. Aşırı baskı ve devletin ağır uyarıları sonucunda 1890’da Mormon Konferansında bir “Manifesto” ile Poligami’ye son verilmiştir

 • Ancak buna çoğu inanan: “ BASKI ALTINDA GELEN VAHİY” diyerek uymadı

 • Evlilik iki insanın maddi olarak birleşmesi değil, gökte asılı duran ruhların yeryüzüne inebilmeleri için bir işlemdir!

 • Bunun için çok çocuk doğması temeldir, çok önemlidir

 • Cinsel ilişki= ruhların bedene kavuşması ( cinsel ilişkide bulunmak Mormonlar için bir misyondur)

250px-joseph_f__smith_family.png

Joseph Smith ve ailesi...

Members of Joseph F. Smith's family,

including his sons and daughters,as well as their spouses and children, circa 1900.

 1. Cemaat yapılanması ve ibadet:

 • Her 24 Temmuz gününü festival olarak kutlanır

 • 10 yılda bir de yaptıkları o yolculuk canlandırılır

 • Vücuda zararlı olabilecek her türlü şey yasak: alkol, kafein, kola, çay, sigara...

 • İNSAN VÜCUDU TANRININ VERDİĞİ BİR MABEDtir! Nasıl Mabed temiz tutulması gerekiyorsa, beden de aynı şekilde her türlü pislik ve zararlı şeylerden uzak tutulması lazım

 • 10 Milyon inananı var, Utah eyaletinin %80ni Mormon

 • Güçlü medyasal , siyasî ve ekonomik güçleri var

 • Peygamberlik asla bitmez, o yüzden daima yaşayan, hayatta olan bir peygamberleri var!

 • Rahiplik ve din adamlılığı sınıfı yok, herkes kendi dininin rahibidir

 • Her Mormon 19 yaşından sonra gönüllü olarak yurt dışına 2 yıl hizmete gider (MİSYONERLİK)

Salt Lake City’deki tapınak Joseph Smith’in ilk “ vahiy alması”

290px-salt_lake_temple,_utah_-_sept_2004-2.jpg170px-joseph_smith_first_vision_stained_glass.jpg Joseph Smith's First Vision.

saltlakecity_200602a18_06_lg.jpg

1 Yahudilikte Hz. Musa dini işlerini 70 kişiye bırakmıştır

T & I entertainment


Yüklə 55,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə