Doğu anadolu kalkinma ajansi tarafindan sağlanan destekler iÇİn satin alma rehberi 2011


Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)Yüklə 0,71 Mb.
səhifə4/7
tarix22.01.2019
ölçüsü0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

İş, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı şekilde, Sözleşme Makamı (yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düşündüğünüz işin teknik özelliklerini, kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Örnek bir Yapım İşi Teknik Şartnamesi ve Keşif Özeti aşağıda verilmektedir.YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME
Proje Adı: UNAL SÜT SIĞIRCILIĞI
Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : UNAL HAYVANCILIK VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT VE TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ

 1. Genel Tanım
  1. İşin kapsamı ve yeri

 1. UNAL HAYVANCILIK VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT VE TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ

tarafından ALYAR KÖYÜ MALAZGİRT-MUŞ Adresinde 420 m2’lik süt sığırcılığında model bir işletme hayata geçirilmesi amacı ile yarı açık modern bir büyük baş hayvan barınağı yapılacaktır.

  1. Ödeme şartları: Sözleşme imzalanan ilgili firma ile sözleşme sonrası ödemeler hak ediş usulünce gerçekleştirilecektir.

  2. Diğer
 1. Teknik Şartname


A- Yapım

  1. KAZI ÇALIŞMASI VE BLOKAJ

1-KAZI İŞLERİ
a)-Makineli Kazılar; (Temelde, sahada, teshin galerisi ve çevre duvarı kazıları gibi) İdarenin onaylanmış uygulama projesine göre ve tip detayına uygun olarak, Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör ve benzeri makinelerle kazının yapılması, taşıtlara yükletilip 25 m ye kadar taşınması, boşaltılması depo veya dolguya (imla sedde gibi) serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi yapılacaktır.

b)- El ile yapılan kazılar (Su ve elektrik kanaları gibi)
Uygulama projesine ve tip detayına uygun olarak, serbest kazı olması halinde, serbest kazı yapıldıktan sonra kanal derinliği olarak projede veya ataşmanda belirtilen ebatlarda kazı yapılacaktır. Çıkan hafriyatın kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat ve inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması, taşıtlara yükletilmesi, depo imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

2-BLOKAJ

Blokaj taşı, kagir taşı niteliklerine uygun olacaktır. Blokaj yapılacak zemin düzeltildikten sonra yüksekliği, blokaj kalınlığı kadar olan taşlar, tabanı üzerinde kendi kendine dengeli duracak şekilde ve dik olarak yerine konacak,geniş yüzeyleri alta gelmek üzere, birbirine yaslanmayacak şekilde sıkıca yerleştirildikten sonra araları kamalanarak tokmaklanacaktır. Mahal listesinde belirtilen yerlere yapılacaktır.  1. BETON VE DEMİR İŞLERİ

1-BETON

Dozaj :

Yerine konmuş ve sıkıştırılmış bir metreküp betonda bulunan çimentonun kilogram cinsinden miktarıdır. Demirsiz betonlar genellikle, 150 - 200 - 250 dozajlı yapılırsa da, gerektiğinde 300 - 350 dozajlı da yapılabilir. Gerekli hallerde özel şartlaşmasında belirtmek şartıyla ağırlık esasa da uygulanabilir. Demirsiz betonların terkibine giren çimento, kum, çakıl ya da kırma taş ve suyun kendi fennî şartlaşmalarında belirtilen niteliklerde olmaları gereklidir.Çeşitli dozajlarda yapılan betonun, 28 günlük istenilen en düşük basınç kırılma dirençleri laboratuar şartları aşağıda gösterildiği gibidir. Ancak 28 gün beklenilmeyen ve 7 günlük tecrübe ile iktifa edilecek hallerde, 7 günlük direnç, 28 günlük direncin % 70'in altına düşemeyecektir.Dozaj : 150 200 250 300 350 (Kg/m3) Küp (20x20x20) tm3 Direnç : - 50 80 120 160 (Kg/cm2) Silindir (D=15cm.H=30cm.) Direnç : - 40 70 100 140 (Kg/cm2) Bu dirençler inşaatın özellikleri gerektirdiği takdirde özel fenni şartnamelerinde kaydedilmek şartıyla artırılacaktır.

250 dozajlı betonda, agrega kendi bünyesinde uygun granülometri vermek şartıyla tuvenan'dan,

300 dozajlı, agrega iki karışımdan,
350 dozajlı betonda, agrega üç karışımdan olacaktır.
Bu karışım şartları asgarî olup, idarece lüzum görüldüğünde tuvenan yerine karışımlı kullanılabileceği gibi adedi de artırılabilir.
Betonun Karıştırılması :
Karıştırma el ile yapılırsa; kum, çakıl ve çimento önce kuru olarak; beton, tahta ya da saç bir plâtform üzerinde iyice karıştırılır. Bu karıştırma en az üç defa bir yere aktarılmak suretiyle yapıldıktan sonra, gerektiği kadar su katılarak harç ile sarılmamış hiç bir çakıl ya da kırma taş görülmeyinceye kadar karıştırma ve harmanlama işine devam edilecektir.Karıştırma betoniyer ile yapılırsa, betoniyere konulacak çimento, kum, çakıl ya da kırma taş ve su, hep birlikte konacak ve homojen bir şekilde karıştırılacaktır. Kırma işi genellikle en az bir dakika olmakla birlikte betoniyerin kapasitesine de bağlıdır. Bu müddet 1,5 Yd3 (1.147) m3. olan betoniyerler için en az 1,5 dakikadır. Kullanılacak betoniyerler, su ayar tertibatlı olacaktır. Betoniyer ile karıştırmada, ikinci bir karışım konmadan önce betoniyer tamamiyle boşaltılacak, iş bittiği ya da durdurulduğu zaman ise içi iyice temizlenecektir.


Beton Dökülecek Yerin Hazırlanması :
Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri, çamur, talaş, yonga, şekerli maddeler, inşaat artıkları ve yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. Kayalık olan yerlerde, gevşek parçalar kaldırılacak, kaya yüzeyleri, yüksek basınçlı hava-su kanışımı, ya da ıslak kum fışkıran araçlar, çok sert süpürgeler ve kazmalarla temizlenecektir. Su emme gücü olan yüzeyler, beton suyunu emmemesi için beton dökülmeden önce iyice ıslatılmalıdır

Betonun Taşınması :
Teknik şartlara uygun olarak hazırlanan beton derhal ve aralıksız olarak döküleceği yere taşınacaktır. Taşıma sırasında beton elemanlarının birbirinden ayrılmaması için taşıma işi sarsılma, çalkanma yapmayan araçlarla yapılacaktır. Bu yapılmazsa beton taşındıktan sonra ve dökülmeden önce özel bir döşeme üzerinde de bir kere daha karılacaktır.Betonun serbest olarak 1,5 m.'den yüksekten dökülmesi kesinlikle yasaktır. Beton, oluk yardımı ile dökülecek ise ve eğim çok fazla ise, oluğun yer yer, paletlerle teçhiz edilmesi, kısa parçalarla imâl edilip sık sık yön değiştirerek betonun hızının kırılması ya da beton döküldüğü yerde bir daha karıştırılması temin edilecektir. Boru kullanılırsa, borunun alt ucu, dökülmüş beton içinde bulundurulacak ve boru her zaman dolu olacaktır.

Betonun, karıldığı, ya da betoniyerden çıktığı an ile yerine döküldüğü an arasında geçecek sürenin 20 dakikayı aşmamasına dikkat edilecektir. Daha uzun süreli taşımalar olursa, “Galeri Kanal, Tünel, gibi yerlerde” betonun döküleceği yerde özel bir döşeme yapılacak beton bunun üzerinde yeniden karılacaktır. Bu takdirde de taşıma süresi 30 dakikadan fazla olmamalıdır.

Havadan kablo ile veya pompaj suretiyle yapılacak taşımalarda, beton hazırlanması ve taşınmasına ait tesisat yapıldıktan sonra beton taşınacaktır.Özel karıştırma aletleriyle teçhiz edilmiş kamyon ile taşımalarda süre 45 dakikayı geçmemelidir.

Beton Dökülmesi ve Sıkıştırılması :
Beton aralıksız dökülecek vibratör ya da el ile sıkıştırılarak sıkılığı temin edilecektir. Vibratörle sıkıştırmada, betonun homojenliğinin bozulmamasına dikkat edilecek ve işin önemine göre özel Şartnamesinde vibratörün frekans adedi tespit edilecektir.Beton kat, kat dökülecek, vibre edilmiş katların kalınlığı titreşim aletinin iğne uzunluğunun yarısına eşit olacaktır. El ile sıkıştırmada tabaka kalınlığı 15 cm. den fazla olmayacaktır. İki tabakanın dökümü arasındaki zaman 90 dakikayı geçmeyecektir. Vibre edilen ve prizi başlayan betonlar tekrar vibre edilmez.

Vibratör iğnesi en son dökülmüş beton içine yavaş yavaş ve beher metre kare yüzeye dört defa ve eşit aralıklarla batırılacaktır. Bu aralıklar vibratörün etki alanının çapından fazla olmayacaktır. Beton; dökümünden 7 gün süre ile her türlü titreşimden korunacaktır. Döşeme ve kaplamalarda satıh vibratörü kullanılacaktır.

2-DEMİR:

Betonarmede kullanılan çubuk demirler düz ve nervürlü çubuklar olacaktır. Soğukta helezoni olarak bükülmüş çubuklar betonarme köprülerde kullanılmaz. Düz ve nervürlü çubuklar yumuşak çelik, orta sertlikte çelik ve sert çelik olmak üzere üç muhtelif sertlikte olacaktır.

Proje ve özel teknik şartnamede ve yahut keşif özetinde hangi sertlikte çelik kullanılacağı belirtilecektir. Bir şey belirtilmediği hallerde yumuşak çelik kullanılacaktır. 20 mm. den kalın çubuk demirlerde her 1 mm. artış için en az uzama yüzdesi değerinden 0.25 ve 10 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 10 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 10,055 çıkarılacaktır.

İdare isterse işyerine getirilen aynı çaptaki betonarme demirlerinin her partisi, ya da her 10 tonu için bir çekme bir de kıvırma deneyi yapılacaktır. Eğer bir partide gelen demirlerin çapları farklı ise, en kalın ve, en ince malzemeden örnekler alınarak, her ikisinden de birer çekme ve birer kıvırma deneyi yapılacaktır. Örnek üzerine bir yerde hadde varsa bu örnek kullanılmayacaktır. Örnekteki uzama miktarı yukarıda belirtilen minimum limitten az ise ya da çekme sırasında çubuk ortadaki 1 /3 noktalarının dışındaki bir noktada kopmuş ise deney yeniden yapılacaktır.

 


  1. DUVAR YAPILMASI

   Mahal listesinde belirtilen yerlere yapılacak duvar, Tuğla inşaat derzleri üst üste gelmeyecek şekilde şaşırtmalı olacak, muntazam ve düzgün bir yüzey teşkil edecektir, sıralar yatay olmak üzere ya doğrudan doğruya kireç çimento karışımı veya çimento harcı ile örülecektir. (dış duvarlarda çimento harcı ile yapılacaktır) Tuğlanın oturacağı yere bir tabaka ince harç serilerek bunun üzerine tuğlalar toz ve topraktan temizlenmiş ve su ile ıslatılmış olarak konacak ve her tarafından harç dışarı fışkıracak surette tuğlaların üzerine vurularak iyice oturtulacaktır. Duvar yüzeyine sıva yapılacak onun üzerine mahal listesinde belirtilen boya yapılacaktır.

   Genel nitelikler: İlkel maddesi kil ve killi toprak olup, homojen kesif ve ince daneli olacaktır. İyi pişmiş düzenli kalıplanmış kenar ve yüzleri düzgün, olacak ve çatlak, yarık ve boşluklar olmayacaktır. İçerisinde serbest kireç, manyezi daneleri bulunmayacak sülfat dösudla yapılacak olan tecrübesinde dağılmayacak ve basınç mukavemeti %10 dan fazla eksilmeyecektir. Tuğla yanık olmayacak 1,5 m yüksekten sert bir yere bırakıldığında iki parçadan fazla ayrılmayacaktır. Üzerine vurulduğunda bir ses çıkacaktır.

  2. SIVA İŞLERİ

a-İç sıvalar: Şartnamesine uygun, 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0.170 m3kireç hamuru katılarak hazırlanan harca ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva ve bunun üzerine 1 m3 mil kumuna 250 kg çimento ve 0.100 m3 kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla ortalama (0.8 cm) kalınlığında ince sıva yapılması gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeylerinin temizlenmesi işlemleri yapılacaktır.

b-Tavan sıvası: 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla bir serpme atılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 250 kg çimento ve 0.100 m3 kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama (1.2 cm) kalınlığında sıva yapılacaktır.

c-Dış sıva:1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva ve bunun üzerine 1 m3 mil kumuna 300 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama (0.8 cm) kalınlığında, ince sıva yapılacaktır.

Sıva işlerinde kullanılan harçlar şartlarına uygun olacaktır. Keza kum da şartnamesinde yazılı nitelikte olacaktır. Kaba sıva işlerinde orta kum (1- 3) mm. ince sıva ve derz işlerinde ise mil kumu kullanılacaktır. Bu kum kullanılmadan önce serilerek tamamıyla kurutulduktan sonra delikleri 1 mm. olan salıncak eleklerden geçirilecektir. Sıvaya başlamadan önce sıva yapılacak yüzeydeki taşmış harçlar ve diğer bulaşıklar kazınıp temizlenecek, duvar yüzü ve tavanda birleşen köşe yerleri bol su ile ıslatılacak ve gerekirse yıkanacaktır. Duvarın sıva suyunu emmesini önlemek için sıva aralıklı olarak ve gereği kadar ıslatılacaktır. Dış yüzeylerdeki sıvaların şiddetli güneş ve fazla rüzgarlı havada yapılması uygun değildir.
  1. ÇATI YAPILMASI

   İdarece onanmış projesine göre,kiriş aralıklarına demir profil veya ince beton kirişler atılacaktır. Çatı yapımında çivi ve demir bağlantı malzemesi kullanılacaktır.

  2. KAPI VE PENCERE YAPIMI


PVC:
Kapı yapımı 2 x 2,50 ebatlarında güvenlik açısından Demir doğrama kapı tercih edilecektir. Pencere yapımı pcv veva alüminyum doğramadan yapılacaktır.


C- Elektrik

  1. ELEKTRİK İŞLERİ YAPIMI

KABLOLAR : Elektrik enerjisini ileten, elektriksel olarak yalıtılmış, bir veya birden fazla damardan meydana gelmiş, çapı her yerinde aynı olan dairesel kesitli bakır çubuklardır. Bakır üzeri polivinilklörür (PVC) polietilen (PET) gibi ısı ile şekillendirilebilen ve zamanla ilk sertliği değişmeyen katıklı veya katıksız polimerizasyon veya polikondonizasyon (Plastik) maddeden olacaktır.

NYA İLETKENLER: İç tesisatta kullanılan NYA tipi kablolar kapalı kuru yerlerde, sabit tesislerde, boru içerisinde, dağıtım tablolarında bağlantılarda TS 833’e uygun olacaktır. 1. Aksesuar ve Ekler

Tasarım (çizimler)


 1. Alet ve Diğer Gerekli Araçlar
  1. İş Planı ve Programı

1.İnşaatın süresi sözleşme imzalanması ile başlayıp 3 (üç) aydır.
2.Ancak savaş ,ölüm,afet,yasal engel vb gibi mücbir sebepler  inşaat süresinin dışındadır.
3.İnşaat süresi içerisinde bitmediği takdirde  yüklenici mülk sahibine  her gün 100 TL ceza öder


  1. Kalite Güvence Sistemi

Teknik Özelliklerde Belirtilmiş veya belirtilmemiş olabilir. Tüm Bakım Onarım garanti kapsamında, bakım onarım hizmetleri yüklenici firmaya ait olacaktır. Hizmet Alımı ile ilgili işlerdeki tüm işler garanti kapsamında olup 2 yıl boyunca yapılan işlerin deformasyona uğraması yada bozulması durumunda yüklenici firma onarımı yapmak zorundadır.


  1. Tasarım Değişiklikleri

Projede olası bir değişikliğin olması durumunda bütçe maliyetlerinin değişmesi söz konusu olursa maliyetin artması durumunda yüklenici firmaya bayındırlık birim fiyatları üzerinden ödeme yapılacaktır. Maliyetin düşmesi durumunda ise toplam bedelden bayındırlık birim fiyatları üzerinden indirim yapılacaktır.


 1. Bakım Gereksinimi
 1. Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca


a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;
c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

Gidermekle yükümlüdür.


 1. Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.
 1. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:
  1. Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  2. Sözleşmeyi fesheder.


IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.
V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.
VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.
VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.
VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.


 1. Çevre ile ilgili gereksinimler


Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.


 1. Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır. 1. Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır


Keşif Özeti

İNŞAAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ

Sıra No

Kalem no

Tanım

Miktarı

 

 

Birimi

Tutarı (TL)

 

1

KAZI ÇALIŞMASI VE BLOKAJ

 
 

1

1a5.002/A

MAKİNE İLE GENİŞ DERİN KAZI YAPILMASI

11,50


2

17.136

OCAK TAŞI İLE BLOKAJ

6,25


 

2

BETON VE DEMİR İŞLERİ

 1

23.001/1

ø 8-12 İNCE BETONARME DEMİRİ

2,91

TN
2

23.002

ø14-50 İNCE BETONARME DEMİRİ

3,50

TN
3

16.001

150 DOZLU DEMİRSİZ BETON

5,00


4

16.022/1

DEMİRLİ (B.160) BETONU

35,37


5

21.011

DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI

162,45


 

3

DUVAR YAPILMASI

 8

18.303

200DZ.ÇİM.HARÇLI(20X20X40) BRİKET YAPIMI

20,16


 

4

ÇELİK ÇATI YAPILMASI

 1

ÖZEL İMLT.

10 ADET MAKASTAN OLUŞAN ÇELİK ÇATI YAPILMASI

4,00

ADET
 

4

SIVA İŞLERİ

 1

21.065

İŞ İSKELESİ 0-12.5 M YÜKSEKLİK

220,50


2

27.532

DÜZ SIVA YAPILMASI

400,20


 

5

BOYA İŞLERİ YAPIMI

 1

25.048

YENİ SIVA YÜZEYLERE ÜÇ KAT BOYA

190,50


2

25.034

AKRİLİK KALIN CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ İLE K.

220,50


 

6

ÇATI YAPILMASI

 1

18.257

TEÇHİZATLI B.PLAKALI ÇATIYA

450,00


0.5 CM GALVANİZLİ ÇATI

 

8

KAPI VE PENCERE YAPIMI

 1

23.041

HER ÇEŞİT PLASTİK İMALAT YAPILMASI YER.

112,90

Kg
2

A07

SİLİNDİRLİ TİRAJLI DIŞ KAPI KİLİDİ

1,00

ADET
3

A08

KAPI K0LU VE AYNALARI

1,00

ADET
( KROMAJLI )

 

9

ELEKTRİK İŞLERİ YAPIMI

 

 
1

 

TRİFAZE PRİZ SIVA ÜSTÜ

6,00

Ad
2

 

TEKLİ ANAHTAR SIVA ÜSTÜ

3,00

Ad
3

 

TOP. LEV. VE GÖMÜLMESİ

2,00

Ad
4

 

2.5MM2NYM KABLO

50,00

Mt
5

 

1.5MM2NYM KABLO

40,00

MT
6

 

BUAT

25,00

Ad
7

 

KASA

25,00

Ad
8

 

FLORASAN LAMBA SETİ

15,00

AdSöz. Ek-3: Teknik Teklif
Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə