Dokuz eylüL ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesiYüklə 138,19 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü138,19 Kb.
#101867

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 2015/2016 öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler ile ilgili kontenjan, değerlendirme takvimi ve başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.


SON BAŞVURU TARİHİ

21.08.2015

DEĞERLENDİRME TARİHİ

24.08.2015-28.08.2015

SONUÇ İLAN TARİHİ

02.09.2015

KESİN KAYIT (ASİL ADAYLAR)

07.09.2015-08.09.2015

KESİN KAYIT ( YEDEK ADAYLAR)

10.09.2015-11.09.2015


BAŞVURU YERİ : DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

KONTENJANLAR:

BÖLÜMLER

2.Sınıf

3.sınıf

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

3

2

3

2

Çevre Mühendisliği

3

2

3

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

3

2

3

2

Endüstri Mühendisliği

3

2

3

2

İnşaat Mühendisliği

3

2

3

2

İnşaat Mühendisliği (İÖ)

3

2

3

2

Jeofizik Mühendisliği

2

1

2

1

Jeoloji Mühendisliği

2

1

3

2

Jeoloji Mühendisliği (İÖ)

-

-

3

2

Maden Mühendisliği

3

2

3

2

Maden Mühendisliği (İÖ)

-

-

3

2

Makine Mühendisliği

4

2

4

2

Makine Mühendisliği (İÖ)

4

2

4

2

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

3

2

3

2

Tekstil Mühendisliği

2

1

3

2

İngilizce Hazırlık Yeterlik Sınavı tarihi DEÜ Yabancı diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.


Posta ile yapılan başvurularda postadaki aksama nedeniyle geciken veya eksik belgesi olan başvurular kabul edilmez. Yatay geçiş sonuçları www.eng.deu.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

YURT İÇİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ
KOŞULLAR:

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki bütün sınavları başarmış olması

 • Disiplin cezası almamış olması

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 60 (atmış), 4.00 (dört) üzerinden en az 2.00 (iki) olması

 • %100 İngilizce eğitim yapılan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile, %30 İngilizce eğitim yapılan Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine başvuran adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak İngilizce hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmaları ya da hazırlık sınıfını okuduklarına dair belgelerine dayanarak muafiyet almaları gerekmektedir.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

 1. Dekanlıktan alınıp doldurulacak başvuru formu

(http://www.eng.deu.edu.tr/dosyalar/formlar/OgrenciIsleri/YatayGecisBasvuruFormu.doc)

 1. Kurumlarında uygulanmakta olan onaylı öğretim planı

 2. Transkript (Not belgesi) Başvuran öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı, öğretim planına göre bütün derslerden aldığı notları gösteren resmi belge aslı (fotokopi kabul edilmez)

 3. ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi onaylı fotokopisi (İnternet çıktısı da olabilir)

  1. Onaylı ders içerikleri

  2. İkinci Öğretimden örgüne yatay geçiş yapacaklar için % 10’a girdiğine dair belge

  3. Disiplin cezası almadığına dair belge

  4. İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olan adaylar için başarılı olduklarını gösteren belge


Değerlendirme:

Yatay geçiş başvuruları aşağıda belirtilen Uyarlanmış Genel Not Ortalaması (UGNO) hesaplamasına göre değerlendirilecektir. (ÖSYM kılavuzunda yer almayan Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler hariç)


Uyarlanmış Genel Not Ortalaması Hesabı

 1. Öğrencinin Genel Not Ortalaması (GNO) 4’lük sistemde ise;

UGNO = GNO* - 0,02 (Bölüm Min.ÖSS Puanı** - Öğrencinin ÖSS Puanı)

Öğrencinin sıralamaya alınması için UGNO≥2,5 olmalıdır. 1. Öğrencinin Genel Not Ortalaması (GNO) 100’lük sistemde ise;

Öğrencinin GNO’su 100’lük sistemden 4’lük sisteme dönüşüm tablosu kullanılarak mutlak notun 4’lik sistem karşılığı bulunur. Daha sonra yukarıdaki formül kullanılır.


 1. Öğrencinin sıralamaya alınması için UGNO≥2,5 olmalıdır.

* Öğrencinin başvuru anındaki Genel Not Ortalaması

** Başvurulan Bölümün, öğrencinin ÖSS’yi kazandığı yılki minimum puanı


YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ

2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzu 10.7 "Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler" maddesi gereğince;

2015-2016 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin http://www.yok.gov.tr internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK’ün http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

Muadil Belgeler:


 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)

 • ACT (Minimum 21 Puan)

 • Abitur

 • Fransız Bakaloryası

 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)

 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)


Başvuru Şartları:

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki bütün sınavları başarmış olması

b) Disiplin cezası almamış olması

c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış), 4.00 (dört) üzerinden en az 2.00 (iki) olması

d) Açık veya uzaktan eğitimden örgün öğretime geçiş için genel not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen), 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölümün diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması

Değerlendirme:

ÖSYM kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları aşağıda belirtilen Uyarlanmış Genel Not Ortalaması (UGNO) hesaplamasına göre değerlendirilecektir. (ÖSYM kılavuzunda yer almayan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler hariç)Yatay Geçiş Başvurularında İstenen Belgeler:

1. Dekanlıktan alınıp doldurulacak başvuru formu

(http://www.eng.deu.edu.tr/dosyalar/formlar/OgrenciIsleri/YatayGecisBasvuruFormu.doc)

2. Kurumlarında uygulanmakta olan onaylı öğretim planı

3. Transkript (Not belgesi) Başvuran öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı, öğretim planına göre bütün derslerden aldığı notları gösteren resmi belge aslı (fotokopi kabul edilmez)

4. ÖSYM sonuç belgesi ya da yukarıda belirtilen muadili belgeler

5. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

6. Disiplin cezası almadığına dair belge

7. Yurt dışındaki Üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair belge

8. İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olan adaylar için başarılı olduklarını gösteren belgeDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜKLTESİ
100’LÜK DEĞERLENDİRMENİN 4’LÜK DEĞERLENDİRMEYE DÖNÜŞÜM TABLOSU:


1

0,01

34

0,34

67

1,70

2

0,02

35

0,35

68

1,80

3

0,03

36

0,36

69

1,90

4

0,04

37

0,37

70

2,00

5

0,05

38

0,38

71

2,10

6

0,06

39

0,39

72

2,20

7

0,07

40

0,40

73

2,30

8

0,08

41

0,41

74

2,40

9

0,09

42

0,42

75

2,50

10

0,10

43

0,43

76

2,60

11

0,11

44

0,44

77

2,70

12

0,12

45

0,45

78

2,80

13

0,13

46

0,46

79

2,90

14

0,14

47

0,47

80

3,00

15

0,15

48

0,48

81

3,10

16

0,16

49

0,49

82

3,20

17

0,17

50

0,50

83

3,30

18

0,18

51

0,55

84

3,40

19

0,19

52

0,60

85

3,50

20

0,20

53

0,65

86

3,53

21

0,21

54

0,70

87

3,57

22

0,22

55

0,75

88

3,60

23

0,23

56

0,80

89

3,63

24

0,24

57

0,85

90

3,67

25

0,25

58

0,90

91

3,70

26

0,26

59

0,95

92

3,73

27

0,27

60

1,00

93

3,77

28

0,28

61

1,10

94

3,80

29

0,29

62

1,20

95

3,83

30

0,30

63

1,30

96

3,87

31

0,31

64

1,40

97

3,90

32

0,32

65

1,50

98

3,93

33

0,33

66

1,60

99

3,97

 

 

 

 

100

4,00


Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt için istenecek belgeler:

 1. Yatay geçiş yapmayı kabul ettiğine dair dilekçe

 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 3. Fotoğraf (12 adet)

 4. Öğrenci katkı payı dekontu (İkinci Öğretim öğrencileri)


ÖNEMLE DUYURULUR.

Yüklə 138,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə