Dördüncü toplantı, birinci birleşim ve birinciYüklə 1,41 Mb.
səhifə3/10
tarix22.01.2019
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1- 78 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

2- 90 Adet Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

3- 7 Adet Mesul Müdürlük Belgesi ve 1 Adet Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi verilmiştir.

4- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olunduğu işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olunmaktadır.

5-3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol edildiği, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasına izin verilmediği, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletleri kontrol edilmekte olup, kullananlar hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır.

6-Pazardaki esnafların düzenli sergi açmaları, halkın huzurlu alışveriş yapabilmesi için önlemler alınması, şehir temizliği ile ilgili çalışma ve denetimlerin yapılması, el ilanı, tabela, afiş, bez, pankart konularında sürekli olarak denetimlerin yapılması, şehrimizin merkezi yerlerinde konuşlanan izinsiz seyyar satıcıların bertaraf edilmektedir.

7- 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince işyerleri ruhsatlandırıldığı, işyerlerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol edildiği, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulandığı ve gereken işlemler yapılmaktadır.

8-İlçemiz Mahallelerinde hayvancılık faaliyetleri ve açık alana hayvan gübresi döken 32 şahsa, Bitkisel Atık Yağ Yönetmeliğe göre 41 işyerine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için 22 işyerine, , inşaat yapan mülk sahibi veya inşaatı deruhte eden 15 kişiye, hafriyat atıkları ile halkın sağlığını ilgilendiren şehrin görünümünü bozan cadde ve sokak üzerindeki her türlü atıklar kaldırması yönünde 33 şahsa tebligat yapılmıştır. Kurumlar adına ise 48 adet tebligat yapılmıştır.

9- Zabıta Müdürlüğümüzce 2014 yılında işyerlerinde işyeri ruhsatlarına, hafta tatil ruhsatlarına, teftiş defterine, sağlık karnelerine, etiket olup olmadığına, işyerinin önü işgalleri, işyerinin umumi temizliği, iş kıyafeti giyilip giyilmediği vb. konularda periyotlar halinde 1090 işyeri denetim ve kontrolü yapılmıştır.

10- Zabıta devriye nöbetleri sürekli / sağlıklı bir şekilde yürütülmekte olup, Belediyemiz nöbet yerleri sürekli olarak denetim ve kontrolleri yapılmaktadır.

11- Buluntu olarak Belediyemiz Zabıtasına teslim edilen her türlü değerli ve kıymetli eşyalar deftere işlenip, sahibi çıktığında imza karşılığı teslim edilmektedir.

12– Müdürlüğümüze ve Konya Büyükşehir Belediyesi 153 Alo Zabıta Telefonuna bildirilen tüm yazılı ve sözlü şikâyetler yerinde incelenerek sonuçlandırılmaktadır.

13-Otogarda araçların, faaliyet gösteren esnafların, yazıhanelerin kanun, yasa, nizam / intizam içinde çalışmaları sağlanmaktadır.

14-Zabıta Müdürlüğümüzce tanzim edilen 17 tutanak ve Emniyetten gelen 7 adet tutanak Encümene sunulmuştur. Ayrıca, 1 işyeri mühürlenerek kapatılmıştır.

15–5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 2 Adet İdari Yaptırım Karar tutanağı tanzim edilmiştir.

16- Toplumun huzurunu bozan ve rahatsız eden başıboş hayvanlar Veterinerlik Servisimizce toplatılarak bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınmakta bazıları da sahiplendirilmektedir.

17- İlçemizdeki sinyalizasyonun hizmete girmesi ile beraber, Trafik Zabıta Memurları tarafından kontroller yapılarak, arızalar Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmekte olup, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile hava şartlarının kötü ve olumsuz gitmesinde de ikaz lambaları devreye geçirilmektedir.

18-Belediyemize ait araçların yıllık zorunlu mali sigorta poliçeleri ve vize işlemleri yenilenmiş, yine Belediyemiz hizmeti için yeni alınan Araçların Tescil işlemleri yaptırılmıştır. Fen işleri müdürlüklerinin şehir içerisinde cadde ve sokak üzerinde yapmış oldukları tamirat, tadilat ve kazı çalışmalarında trafikle ilgili gerekli önlemler tarafımızca alınmıştır. Yayaların yaya kaldırımını sağlıklı olarak kullanabilmeleri için çarşı içerisinde günlük çalışmalarımız devam etmektedir.


Zabıta Müdürlüğümüze : 01/01/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar Bütçeyle verilen ödenek 753.800,00-TL dir. Bütçe giderleri arasında yetmeyen giderlere 350.265,25-TL .Eklenerek arta kalan 28.028,80-TL.’ye indirilmiştir. Toplam Bütçe ödeneği 1.076.036,45-TL. olup, gerçekleşen bütçe gideri 1.059.566,61-TL.’dir. Arta kalan 16.469,84-TL Belediye Encümenince iptal edilmiştir.


01/01/2014/31/12/2014 tarihleri arasi Dokum
Kurumsal Adı:

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.K

F.T

Gid.Kodu

Açıklama

GY

BütVerilen

Eklenen

Aktarma

İmha

Net Bütçe Ödeneği

Ödenen

Kalan

0131

5

011101

Temel Maaşlar

H

103.100,00

73.706,91

 

 

176.806,91

176.806,91

0,00

0131

5

011201

Zamlar ve Tazminatlar

H

37.100,00

105.822,64

 

 

142.922,64

142.922,64

0,00

0131

5

011401

Sosyal Haklar

H

17.300,00

52.242,85

 

 

69.542,85

69.542,85

0,00

0131

5

011501

Ek Çalışma Karşılıkları

H

17.600,00

9.142,46

 

 

26.742,46

26.742,46

0,00

0131

5

013101

Sürekli İşçilerin Ücretleri

H

196.100,00

32.182,85

 

 

228.282,85

228.282,85

0,00

0131

5

013301

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

H

91.700,00

3.957,03

 

 

95.657,03

95.657,03

0,00

0131

5

013401

Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri

H

27.400,00

 

 

 

27.400,00

23.730,16

3.669,84

0131

5

013501

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

H

59.500,00

11.064,57

 

 

70.564,57

70.564,57

0,00

0131

5

013901

Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri

H

12.800,00

 

 

 

12.800,00

0,00

12.800,00

0131

5

021601

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

H

26.500,00

13.459,22

 

 

39.959,22

39.959,22

0,00

0131

5

021602

Sağlık Pirimi Ödemeleri

H

15.900,00

8.075,51

 

 

23.975,51

23.975,51

0,00

0131

5

023401

İşsizlik Sigortası Fonuna

H

8.000,00

 

28,80

 

7.971,20

7.971,20

0,00

0131

5

023601

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

H

72.800,00

8.905,26

 

 

81.705,26

81.705,26

0,00

0131

5

035190

Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödeme

H

8.000,00

 

8.000,00

 

0,00

0,00

0,00

0131

5

035402

Sigorta Giderleri

H

40.000,00

31.705,95

 

 

71.705,95

71.705,95

0,00

0131

5

037190

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alıml

H

15.000,00

 

15.000,00

 

0,00

0,00

0,00

0131

5

061490

Diğer Taşıt Alımları

H

5.000,00

 

5.000,00

 

0,00

0,00

0,00

KURUMSAL TOPLAM:

753.800,00

350.265,25

28.028,80

0,00

1.076.036,45

1.059.566,61

16.469,84


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ :
1- Dönem içerisinde (01.01.2014 ile 30.03.2014 tarihleri arasında) 65 adet inşaat ruhsatı 21 adet yapı kullanma izin belgesi, 3 adet Yanan ve Yıkılan Bina Formu verilmiştir.

2- 01.01.2014 ile 30.03.2014 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğüne, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odasına, Jeoloji Mühendisleri Odasına, Makina Mühendisleri Odasına, Elektrik Mühendisleri Odasına, verilen yapı ruhsatları ve Yapı Kullanma izin belgelerinin birer nüshaları gönderilmektedir.

3- Gelen evrak ve dilekçelere yasal süresi ve mevzuat hükümleri kapsamında cevap verilmiştir.

4- Vatandaşın talepleri doğrultusunda çeşitli inşaat kazı çalışmaları ve inşaat yıkıntı atıklarının, yıkıntı atığı sahasına nakli yapılmıştır.

5- Çeşitli bölgelerde 650 araba çakıl malzeme kullanılarak 25.5 km stabilize çiftçi yolu yapılmıştır.

6- Belediyemiz makina parkında bulunan hizmet araçlarının bakım ve onarımları yapılarak araçlarımız için gerekli olan yedek parçalar temin edilmiş olup bu sayede araçların her zaman faal ve göreve hazır olması sağlanmıştır.

7- Açık Alanlarda Sivrisinek, Karasinek, Uçkun ve Biyolojik (Igr) Larvasit mücadelesinde kullanılacak ilaçların Mal Alımı İşi, 3091 ve 3194 Sayılı Kanuna göre Men ve Yıkımına karar verilen Kaçak Yapıların Yıkımı, Belediye Sınırları İçerisinde Muhtelif alanlarda Çalıştırılmak

Üzere İşçilik Hizmet Alımı İşi, Turgut Özal Parkı Kafeterya ve Çevre düzenlemesi yapım ve 3adet (6x2) Kamyon (Azami yük ağırlığı 25.000 Kg) 16 m3 Küvet tipi 450 hb çelik damper kasa ile birlikte mal alım ihaleleri yapılmıştır

8- İlçemizde meydana gelen Kurtbasan yaylası, Akviran yaylası, Niğdeboğazı yaylası, Seyithacı yaylası, Nakipoğlu yaylası, Kükürt Toyu yaylası ve Karakışla mahallesinde oluşan obrukların çevresine tel örgü ile emniyet tedbirleri alınmıştır.

9- Belediyemiz kum deposunda satılmak üzere merdivenli kumu ocaktan depoya nakledilmiş olup, çakıl ve mil kumu depolama ve satış işlemleri devam etmektedir.

10- İlçemizde 2014 yılı içerisinde 5 km sathi kaplama asfalt işi tamamlanmıştır.

11- 42 mahallede 01.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arası evsel atıklar toplanarak, toplama merkezine nakli yapılmıştır.

12- 2014 yılında Ömer EREL’e, Ali TOY’a, Bekir TOY’a, Ayfer VURAL’a, Şener ORAK’a, Bahri YAPAR’a, Mehmet BİLTEKİN’e, Hikmet SAYAR’a, Halil YARAR’a Ahmet DURU’ya Mustafa ORMAN’a, Lütfi GÖRAL’a kanalizasyon bağlantısı için parsel bacası verilmiştir.

13- İlçemizde bazı mahallelerde 381 adet sokağa 719 adet isim levhası montajı yapılmıştır.


14- İlçemiz sınırları içerisindeki, Akdere, Eğrikuyu ve Çukurca yaylaları arası 5 km, Kayalı, Çukurca yaylaları arası 4 km, Uzunkaş, Kayalı ve Çukurca yaylaları arası 15 km, Özkürkçü, ve Kayaaltı yaylaları arası 6 km, Kayalı, Demiryalı yaylaları arası 7 km, Yelekli, Demiryalı arası 11 km, Bursal, Dişlioğlu, Arapoğlu ve Seyithacı yaylaları arası 5 km, Konya yolu- Delikbastıran arası 2 km, Seyithacı yaylası 1 km, Ekmekçi yaylası 1 km, Karyem Çiftliği ile Apak Yaylası arası 6 km, Akkaş,Girginli, Bozaklı,Deper,Çavuşlu,Korkmazlar, Çatmalıoba yaylaları arası 41 km Eşeli, Çakırca Yaylası arası 2 km, Çakırca, Kosalak, Altaş Yaylası arası 7 km, Kurtbasan-Akdere arası 4 km, Seyithacı yolu 10 km, Eşeli, Mısırlı, Yirce arası 11 km, Yassıca asfaltı – Karakuyu yaylası arası 3 km, Karakuyu, Güllükuyusu ocak arası 13 km, Akyayla, Ethem yaylası arası 4 km, Kayalı,Yazomca, Lokman, Yeniyayla, Akçaşar, Başaran yaylası arası 19 km, Akyayla, Ethem Çavuş, Deper, Akkaş ,Tartan, Uğur yaylası arası 24 k m, Küllükuyu, Körün arası 17 km, Samuk yaylası merkezinde 9 km, Yassıca, Bursal yaylası arası 4 km, Akkaş, Girginli yaylası arası 8 km, Çingir, Yedikuyu yaylası arası 11 km, Oymalı, Başin, Karkın yaylası arası 17 km, Dereamca, Kepez, Yeniyayla arası 14 km, B.Bece, Emmioğlu yaylası arası 6 km, Eski kum ocağı kulübesi, Beşkuyu yaylası arası 11 km, Akçayazı mahallesi 8 km, Akyayla bekleme kulübesi, Akkaş,Girginli yaylası arası 10 km, Kuzukuyusu yaylası 7 km, Akören Şabanlı yaylası arası 2 km Erezyon içerisinde Kındama arası 5 km, Yavşançukuru, Ömerhacı, Akobruk, Bece, Karakaya yaylası arası 19 km, Karakuyu yayla yolu 10 km, Karakuyu, Körin, Yeni Beşağıl yaylası arası 7 km, Tilkili, Yazomca, Başaran, Yeni Yayla, Kokarkuyu yaylaları arası 27 km , Kanlıargaç, Acıkuyu yayla arası 4 km, Meyil yayla yolu 3 km, Beşkuyu, Yenioba yaylası, Kesmez Mahallesi, Dikmen yaylası arası 20 km, Çıralı,Kolca,Akviran yaylaları arası 6 km, Menekirse, Putur, Çingir, Sekizli, Küllükuyu Körin yaylaları arası 18 km, Akyaylaya 5 km, Eşeli, Mısırlı yaylası arası 4 km, Akören, Cabir yaylası 4 km, Akören, Şabanlı yaylası arası 3 km, Tilkili, Dereomca yaylası arası 5 km, Akören Şabanlı Yaylası arası 6 km, Beşkuyu yayla yolu 5 km, Yeşilyurt Mahallesi merkez yolun belediyemiz iş makinaları ile tesviyesi yapılmıştır.

15- İlçemiz sınırları içerisindeki; Börcük, Delikbastıran, Akkuyu yayla yollarına 13 araba çakıl kum ile 8 km, Seyithacı yayla yoluna 12 araba çakıl kum ile 300 m yol, Yavşan Çukuru yayla yolu için 7 araba çakıl kumu ile 1600 m yol, Seyithacı yayla yoluna 29 araba çakıl kum ile 900 m yol, Akyayla-Bozaklı yayla yolu arası 11 araba çakıl kum ile 1.500 m, Vahapobası yayla yolu 72 araba çakıl kum ile 3.100 m, Eşeli Yaylası merkezine 8 araba çakıl kum ile 200 m, Poligon, Sırnık yalası arası 17 araba çakıl kum ile 7.km, Akkuyu, Yelekli yaylaları arası 22 araba çakıl kum ile 6,5 km, Bece, Emmioğlu yaylası arası 89 araba çakıl kum ile 7,6 km, Bece,Yedikulaş,Yirce,Mısırlı yaylaları arası 22 araba çakıl kum ile 2 km, Besihanelerde bulunan 4.500 m. Acıkuyu, Kanlıargaç yaylası arası 68 araba çakıl kum ile 3.150 m, Sekizli asfaltı, Topak, Beşağıl, Badırık yaylaları arası 201 araba çakıl kum ile 7.850 m, Akören ve eski Akören arası 55 araba çakıl kum ile 8 km, Sekizli asfaltı, Çingir, Küllükuyu, Körin, Yeniyayla, Akdoğan yaylaları arası 214 araba çakıl kum ile 22.750 m. Erozyon içerisine 3 araba mıcır ile 4 km, Akkaş, Yirce yaylası arası 107 araba çakıl kum ile 4.300 m, Kamışağılı yaylası ve Hotamış mahallesi arası 5 araba çakıl kum ile 3.500 m, Beşkuyu yayla yoluna 177 araba çakıl kum ile 2.900 m, Sazlıpınar mahallesine 126 araba çakıl kum ile 26.000m, Seyithacı yaylasına 69 araba çakıl kum ile 2.600 m, Beşkuyu yayla yoluna 189 araba çakıl kum ile 7.200 m, Kurtbasan yayla yoluna 260 araba çakıl kum ile 4500 m, Beşkuyu yayla yolu 15 araba çakıl kum ile 3.500 m, Kayalı asfaltı Güzelkışla arası 151 araba çakıl kum ile 5.000 m, Hotamış, İslik Mahallesi arası 32 araba çakıl kum ile 22 km, Hotamış Mahallesinde 48 araba çakıl kum ile 34 km, Kayalı asfaltı Bağdaylı arası 26 araba çakıl kum ile 7 km, Çayır yaylası, Salur arası 64 araba çakıl kum ile 3.300 m, Çayır ve Sırçalı yaylası arası 10 araba çakıl kum ile 2.600 m, Yenikuyu Mahallesinde 41 araba çakıl kum ile 1450 m, Yenikuyu Mahallesinde 76 araba çakıl kum ile 5950 m, Kesmez Mahallesinde 19 araba çakıl kum ile 3100 m, Yelekli yayla yoluna 8 araba çakıl kum ile 4 km Çakırca ve Kükürt toyu yaylası arası 2 araba çakıl kum ile 6500 m, Kesmez Mahallesinde 42 araba çakıl kum ile 13900 m, Hotamış Mahallesinde 170 araba çakıl kum ile 4350 m, Ölmezlik Yayla yolu 63 araba çakıl kum ile 2050 m, Kolca, Akviran arası 14 araba çakıl kum ile 2900 m, Çıralı Yaylasına 41 araba çakıl kum ile 1700 m, Kaya Altı yaylası yoluna 6 araba çakıl kum ile 2500 m, Menekirse yaylası 48 araba çakıl kum ile 800 m, Kayalı Mahallesinde 76 araba çakıl kum ile 1450 m, Yazomca Yaylasına 8 araba toprak 49 araba çakıl kum ile 1000 m yol bakım onarımı yapılmıştır.

16- ilçemizde 2014 yılında çevre temizliği için düzenli olarak biriken dökme çöpler toplanarak çöp döküm sahasına nakli yapılmıştır.

17- Zafer Mahallesinde, kapatılan mil ocağının çevresinde doğaya kazandırma ve geri dönüşüm kapsamında düzenleme yapılmıştır.

18- Belediyemize 11.000 m2 kilitli taş ve 28 adet 40x60cm 25’lik yağmursuyu bacası ve yükseltme alımı yapılmıştır.

19-İlçemizde 2014 yılında bakım ve tamirat gerektiren bazı cadde ve sokakların üst yapı bakımları Otogar Caddesi ve Süleyman Çelebi Sokak, Meslek Yüksekokulu kaldırım çalışması için 161 m bordür 330 m2 kilitli parke taşı ve 28 adet ağaç altı çemberi, Yavuz Selim Sokağında 24 m2 kilitli parke taşı 14 m bordür, İstiklal Caddesinde 95 m2, Aydın Caddesi üzerinde 6 m2 kilitli parke taşı, Kıraç Sokakta 9 araba mil kumu 191 m bordür, 985 m2 parke, 3 araba çakıl gönderilerek tesviyesi yapıldı. İnci Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde 135 m bordür, 190 m2 parke, 21 m oluk yapıldı, 2 araba mil kumu ve 4 araba toprak tesviyesi yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde 23 m2 parke 3 m bordür ile kaldırım düzenlemesi yapılmıştır.

Kataloq: images -> meclisKarar -> word
images -> 2. Fakültə:İnformasiya texnologiyaları, aqrarmühəndislik və energetika mühəndisliyi
images -> Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «TƏSDİq ediRƏM»
images -> TƏSDİq ediRƏM” azərbaycan tariXİ
images -> Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə