Dördüncü toplantı, birinci birleşim ve birinci


Spor İşleri Müdürlüğümüze; 01/01/2014Yüklə 1,41 Mb.
səhifə9/10
tarix22.01.2019
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Spor İşleri Müdürlüğümüze; 01/01/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar Bütçeyle Eklenen ödenek 137.034,49- TL . dir. Net Bütçe ödeneği 137.034,49-TL . olup, gerçekleşen bütçe gideri 76.894,49-TL .’dir. Arta kalan 60.140,00-TL . Belediye Encümenince imha edilmiştir.

01/01/2014/31/12/2014 tarihleri arasi Dokum


Krumsal Adı:

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.K

F.T

Gid.Kodu

Açıklama

GY

BütVerilen

Eklenen

Aktarma

Net Bütçe Ödeneği

Ödenen

Kalan

0131

5

011101

Temel Maaşlar

H

0,00

9.916,34

 

9.916,34

9.916,34

0,00

0131

5

011201

Zamlar ve Tazminatlar

H

0,00

14.766,22

 

14.766,22

14.766,22

0,00

0131

5

011401

Sosyal Haklar

H

0,00

4.407,58

 

4.407,58

4.407,58

0,00

0131

5

011501

Ek Çalışma Karşılıkları

H

0,00

1.500,00

 

1.500,00

0,00

1.500,00

0131

5

012601

657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödü

H

0,00

3.800,00

 

3.800,00

0,00

3.800,00

0131

5

013101

Sürekli İşçilerin Ücretleri

H

0,00

11.000,00

 

11.000,00

0,00

11.000,00

0131

5

013301

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

H

0,00

4.500,00

 

4.500,00

0,00

4.500,00

0131

5

013401

Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri

H

0,00

1.500,00

 

1.500,00

0,00

1.500,00

0131

5

013901

Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri

H

0,00

1.200,00

 

1.200,00

0,00

1.200,00

0131

5

021601

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

H

0,00

2.648,95

 

2.648,95

2.648,95

0,00

0131

5

021602

Sağlık Pirimi Ödemeleri

H

0,00

1.589,38

 

1.589,38

1.589,38

0,00

0131

5

023401

İşsizlik Sigortası Fonuna

H

0,00

500,00

 

500,00

0,00

500,00

0131

5

032501

Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve don

H

0,00

20.000,00

 

20.000,00

0,00

20.000,00

0131

5

032502

Spor Malzemeleri Alımları

H

0,00

39.706,02

 

39.706,02

39.706,02

0,00

0131

5

035302

Yolcu Taşıma Giderleri

H

0,00

20.000,00

 

20.000,00

3.860,00

16.140,00

KURUMSAL TOPLAM:

0,00

137.034,49

0,00

137.034,49

76.894,49

60.140,00


6-Yönetim ve İç kontrol Sistemi

YÖNETİM

BAŞKAN

Mehmet YAKA

BAŞKAN YARDIMCISI

Emre ÖZSOY

YAZI İŞLERİ MÜDÜR V.

M.Nurat DEVECİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜR V.

Süleyman KILIÇLI

FEN İŞLERİ MÜDÜR V.

Özkan YÜKSEKSOY

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR V.

Nejdet OKUMUŞ

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ

Yaşar Ali SELÇİK

İNSAN KAYNAKLARI VE MÜDÜRÜ

İsmail Hakkı HARMANCI

ZABITA MÜDÜRÜ

Süleyman EKMEKÇİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

Mehmet ÖZCAN

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR V.

Talip KARAGÖZ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜR V.

Fadimana KARABACAK

ÖZEL KALEM

Hikmet İNCİ

HUKUK İŞLERİ SERVİSİ

M.Murat DEVECİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜR V.

Hakkı CEYHAN

SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ

Birol PEKİNCE

Belediyemiz hizmetleri 2014 yılı içerisinde yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, Belediye Başkanı , 1 Belediye Başkan Yardımcısı , 14 daire müdürü, şeflikler ve alt birimlerle birlikte Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına sorumlu olarak hizmetler yürütülmüştür.


D-Diğer Hususlar (Gerek Görülmedi)
II-AMAÇ ve HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Genel olarak Belediyemizin amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
*Öncelikle insanlara önem ve değer veriyoruz.
*Katılımcı bir yönetim anlayışı sergiliyoruz.
*Yeniliklere açık bir çalışma tarzı uyguluyoruz.

 • İnsanlar arasında eşitsizliğe, ayrıma, ayrıcalığa yol açabilecek her türlü iktisadi, toplumsal, kültürel, sosyal, siyasal engeli ve dengesizliği yok etmek öncelikli hedefimizdir.

 • Demokratik açıdan; katılımcılık, doğruluk, etkinlik, üretkenlik, tarafsızlık, belediyemizin temel ilkeleridir.

 • Bizler, Belediyeyi yönetirken belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda, halkımız için, Karapınar için önümüze bazı hedefler koyduk. Gün geçtikçe iyiye doğru giden ülke ekonomisi ile birlikte hizmetlerimize, icraatlarımıza hız kesmeden devam ediyor, her geçen gün artan ve yeni bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 • Bütün hizmet ve kararlarımızda insanların bir arada, bir yönetim etrafında yaşamasının koşullarını oluşturan hukukun üstünlüğü ilkesini, tüm hemşerilerimizin çıkarlarının gözetilmesi , kamu yaranının önceliği ilkesini ve kent bütününde yatırımların hakkaniyetli dağıtılması , mekansal adalet ilkesi uygulamalarımızı belirleyen çerçeve içerisinde, Belediye hizmetlerini keyfilikten uzak, kamuoyu denetimine açık, planlı ve programlı bir biçimde yürütmeyi amaçladık.Bu düşünceler doğrultusunda ;

 • Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehirleşmeye ulaşma.

 • İlçemiz ile alınacak tüm karar ve uygulamalarda kaynağın asıl sahibi olarak gördüğümüz ilçe halkının katılımının sağlanması.

 • İlçe ekonomisinin geliştirilmesine katkı ile refah seviyesinin yükseltilmesi

 • İlçe halkının yerel anlamdaki tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli mali seviyeye ulaşması.

 • Karapınar belediyesini yarınlara taşıyabilecek her yönden yeterli kapasiteye sahip personel yapısı temel hedeftir.

 • İlçemizin fiziki mekanının sağlıklı ve konforlu yapıya kavuşturulması.

 • Toplumsal barış ve dayanışmanın geliştirilmesi.

 • Tüm birimlerle birlikte en üst düzeyde kurumsallaşmak.
 • Kurumun başarısı için sağlıklı ve üst düzeyde iletişim.

 • İlçemizde ulaşımı rahat , güvenli ve ekonomik bir şekilde sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması.

 • Eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesi için her türlü desteğin sağlanması

 • Dünyada ve ülkemizdeki hızlı gelişmelere paralel olarak ilçemizin daha modern ve göze hoş gelen bir yapıya sahip olması.

 • Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için çevre bilincini ve çevre kültürünü geliştirmek.

 • Halkımızın büyük bir çoğunluğunun öncelikli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın günümüz teknolojisine uygun olarak daha modern bir yapıya kavuşturulması için her türlü desteğin sağlanması.

 • İlçemizin zengin kültürel tarihi doğal güzelliklerini ve göllerini ön plana çıkarmak .

 • Gençlerimizin sağlıklı birer nesil olarak yetişmeleri için eğitici ve sportif faaliyetlere ağırlık vermek ve bu konuda destek olmak amaç ve hedeflerimizdir.


B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
5393 sayılı Belediye kanunun verdiği görev ve sorumluluklar ile yetki ve imtiyazlar çerçevesinde hareket edilerek misyon ve vizyona uygun olarak ;

 • Hizmetlerle halka güven veren halkın gözünde güvenilirlik kazanan kuşkuya mahal vermeyen Belediyecilik anlayışı.

 • Sürekli yenilikçi ve çoğulculuğu benimsemiş adil bir yönetim.

 • Belediyenin aldığı her karar ve yaptığı her uygulamada Hukuka uygunluk

 • Karar almada , uygulamada ,hesap verebilmede şeffaflık ve açıklık

 • Vatandaşa sunulan hizmette üstün kalite ve memnuniyet

 • Diğer kurum ,kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve koordinasyon

 • Halkın her kesimine hizmet verebilmede , görüş ve önerilerini almada ulaşılabilirlik

 • Bir iş veya sorun hakkında ulaşılan yargılarda kararlılık ve tüm kararlar arasında tutarlılık

 • Halkın her kesimiyle işbirliği ve katılımcılık

İlkeleri doğrultusunda hizmet sunabilmektir.


C-Diğer Hususlar(Gerek görülmedi)

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ : 4.422.679,32.-TL.

1-) Memur Personel Giderleri : 1.961.256,63.-TL.

2-) Sözleşmeli Personel Giderleri : 37.611,21.-TL.

3-) İşçi Personel Giderleri : 2.288.977,85.-TL.

4-) Belediye Başkanı ve Meclis

Üyelerine Yapılan Ödemeler : 134.833,63.-TL.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 735.668,15.-TL.

1-) Memur Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri : 285.578,65.-TL.

2-) İşçi Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri : 450.089,50.-TL.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 6.282.367,11.-TL.

1-) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları : 2.434.502,29.-TL.

Kırtasiye Alımları : 5.475,63.-TL.

Büro Malzemesi Alımları : 68.342,79.-TL.

Diğer Yayın Alımları : 24.675,49.-TL.

Baskı ve Cilt Giderleri : 22.080,00.-TL.

Su Alımları (Su Gideri) : 14.642,35.-TL.

Temizlik Malzemesi alımları : 1.067,00.-TL.

Yakacak alımları : 87.439,59.-TL.

Akaryakıt ve Yağ Alımları : 1. 283.694,27.-TL.

Elektrik alımları : 163.359,61.-TL.

Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) : 0,00.-TL.

Diğer Yiyecek İçecek Alımları : 9.750,00.-TL.

Giyecek Alımları : 93.946,59.-TL

Spor Malzemeleri Alımları : 39.706,02.-TL.

Zirai Malzeme ve İlaç Alımları : 17.390,89.-TL.

Diğer Özel Malzeme Alımları : 189.630,22.-TL.

Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları : 413.301,84.-TL.

2-) Yolluklar : 14.325,64.-TL.

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 14.325,64.-TL.

3-) Görev Giderleri : 158.008,70.-TL.

Mahkeme ve Harç Giderleri : 95.288,90.-TL.

Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler : 976,00.-TL.

Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler : 61.743,80.-TL.

4-) Hizmet Alımları : 2.441.400,09.-TL.

Bilgisayar Hizmeti Alımları : 30.793,78.-TL.

Müteahhitlik Hizmetleri : 1.965.803,24.-TL.

Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : 47.869,35.-TL.

Posta ve Telgraf Giderleri : 1.900,00.-TL.

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri : 41.456,20.-TL.

Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri : 19.234,00.-TL.

Diğer Haberleşme Giderleri : 1.365,00.-TL.

Diğer Taşıma Giderleri : 37.165,03.-TL.

İlan Giderleri : 0,00.-TL.

Sigorta Giderleri : 71.705,95.-TL.

Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler : 167.843,82.-TL.

Diğer Kiralama Giderleri : 7.295,24.-TL.

Kurslara Katılma Giderleri : 23.448,48.-TL.

5-) Temsil ve Tanıtma Giderleri : 252.686,62.-TL.

Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Gideri : 132.635,90.-TL.

Tanıtma ağırlama Tören Fuar Organizasyon Gideri : 120.050,72.-TL.

6-) Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım 726.738,74.-TL.

Büro ve İşyeri Mal Malzeme Alımları : 2.265,60.-TL.

Diğer Dayanıklı Mal Malzeme Alımları : 276.435,86.-TL.

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımı : 39.047,07.-TL.

Tefrişat Bakım Onarım Giderleri : 113.818,56.-TL.

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri : 169.535,18.-TL.

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri : 14.236,70.-TL.

İş Makinası Onarım Giderleri : 111.399,77.-TL.

Diğer Bakım ve Onarım Giderleri : 0,00.-TL.

7-) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri : 248.805,03.-TL.

Büro Bakım ve Onarım Giderleri : 25.670,37.-TL.

Okul Bakım ve Onarım Giderleri : 73.732,62.-TL.

Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri : 99.244,20.-TL.

Yol Bakım ve Onarım Giderleri : 50.157,84.-TL.

8-) Tedavi ve Cenaze Giderleri : 5.900,00.-TL.

Cenaze Giderleri : 5.900,00.-TL.

04- FAİZ GİDERLERİ : 861.327,41.-TL.

1-) TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri : 861.327,41.-TL.05- CARİ TRANSFERLER : 5.848.052,75.-TL.

1-) Sosyal Güvenlik Kurumlarına : 44.620,00.-TL.

Emekli Sandığına (Ek Karşılıklar dahil.) : 44.620,00.-TL.

2-) Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler : 405.867,43.-TL.

Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. : 137.395,33.-TL.

Diğerlerine : 268.472,10.-TL.

3-) Hane Halkına Yapılan Transferler : 20.565,84.-TL.

1-) Diğer Transferler : 1.286,29.-TL.

2-) Eğitim Amaçlı Yapılan Diğer Transferler : : 1.400,00.-TL.

3-) Sağlık Amaçlı Transferler : 257,52.-TL.

4-) Diğer Sosyal Amaçlı Transferler : 12.215,13.-TL.

5-) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler : 5.406,90.-TL.

Gelirlerden Ayrılan Paylar : 5.376.999,48.-TL.

1-) İller Bankasına Verilen Paylar : 5.376.999,48.-TL.06- SERMAYE GİDERLERİ : 2.197.883,36.-TL.

1-) Mamul Mal Alımları : 705.280,81.-TL.

İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri) : 3.473,92.-TL.

Sosyal Tesis Mefruşatı alımları : 0,00.-TL.

Diğer Taşıt Alımları : 701.806,89.-TL.

2-) Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma : 840.533,43.-TL.

Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri. : 795.953,43.-TL.

Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri (Diğer) : 44.580,00.-TL.

3-) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri : 651.660,96.-TL.

İnşaat Malzemesi Giderleri : 295.309,30.-TL.

Elektrik Tesisatı Giderleri : 450,00.-TL.

Sıhhi Tesisat Giderleri : 0,00.-TL.

Taşıt Kiralama Giderleri : 66.449,60.-TL.

Sosyal Tesisler : 283.427,62.-TL.

Yol Yapım Giderleri : 0,00.-TL.

İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri : 0,00.-TL.

Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri : 0,00.-TL.

Diğer Giderler : 6.024,44.-TL.

4-) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri : 408,16.-TL.

Proje Giderleri : 408,16.-TL.2014 Yılı Bütçe Giderler Toplamı : 20.347.978,10.-TL.
2014 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

1-) Vergi Gelirleri : 3.309.332,03.-TL.

2-) Sosyal Güvenlik Gelirleri : 0,00.-TL.

3-) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 1.812.169,87.-TL.

4-)Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : 210.312,00.-TL.

5-) Diğer Gelirler : 19.333.346,39.-TL.

6-) Sermaye Gelirleri : 1.589.470,67.-TL.

2014 Yılı Bütçe Gelirleri Toplamı : 26.254.630,96.-TL.
2-) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2014 Yılı Bütçe ile 25.000.000,00.TL. Ödenek verilmiştir. Gider tertipleri arasında yetmeyenlere 10.490.765,35.TL. Eklenmiş, fazla olan ödeneklerden 10.490.765,35.TL İndirilmiştir. Toplam Bütçe ödeneği 25.000.000,00.TL. Olup, gerçekleşen Bütçe gideri ise 20.347.978,10.TL. dir, arta kalan 4.652.021,90.TL. Belediye Encümenince İmha edilmiştir.

Belediyemizin 2014 Yılı Bütçeyle verilen Gelir 25.000.000,00.TL. Olup Gerçekleşen Bütçe geliri 26.254.630,96.TL. dir.

3-) Mali Denetim Sonuçları

1-) Açık alanlarda Sivrisinek-Karasinek-Uçkun ve Biyolojik (lgr) Larvasit mücadelesinde kullanılmak üzere ilaç alım işi, 3091 ve 3194 sayılı Kanuna göre Men ve Yıklımına karar verilen kaçak yapıların yıkımı, 3 Adet (6x2) Kamyon (Azami Yük Ağırlığı 25000 Kg ) 16 m3 Küvet tipi 450 hp çelik damper kasa ile birlikte Mal Alım işi, Belediye sınırları içerisinde muhtelif alanlarda çalıştırılmak üzere işçilik Hizmet alım işi (Açık İhale İle), Turgut Özal Parkı kafeterya ve çevre düzenlemesi işi, 425.000 litre Motorin Mal alım ihaleleri 4734 Sayılı Yasanın 19. maddesi gereğince açık ihale ile ihale edildiği tarafımızdan görülmüştür. Belediyenin diğer mal ve malzeme alımları ( Araç tamir ve yedek parça giderleri, mal malzeme alımları, yapı tesis ve ufak yapım işleri ile ilgili malzeme alım ve işçilik ödemeleri vs.) 4734 Sayılı Yasanın 22. maddesi kapsamında yapıldığı görülmüştür.

2-) Belediye Memur personeline, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu çerçevesinde maaş tahakkuk yapıldığı görülmüştür. Belediye İşçi personeline, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu çerçevesinde ve Belediye ile sendika arasında yapılan Toplu İş sözleşmeleri gereğince maaş tahakkuk yapılmıştır.

3-) Belediye tahsildarları tarafından tahsil olunan su, emlak, kira, arsa ve diğer gelirleri, 2014 yılı içerisinde tahsildar üzerinde bulunması gereken parasal limit oranında Belediyenin T.C.Ziraat Bankasında cari hesabına teslimat karşılığı yatırıldığı görülmüştür.

4-) Belediyenin nüfus sayımına göre İller Bankasınca gönderilen hisseleri her ayın 10.ünde teslimat karşılığı Belediyenin cari hesabına aktarıldığı görülmüş olup, Belediye adına T.C.Ziraat Bankasınca düzenlenen hesap ekstreleri ile, tanzim edilen Teslimat Müzekkerelerinin denk olduğu görülmüştür.

5-) Belediye personelinin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yolluk ve yol giderlerinin ödendiği görülmüştür.

6-) Belediyenin aylık hesapları, Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne aylık olarak gönderildiği görülmüştür.

Belediyemizin 2014 Yılı Bütçe ile 25.000.000,00.TL. Ödenek verilmiştir. 2014 Mali Yılı içinde ödeneği ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşılan tertipleri Gider Hesap Cetvelinde gösterilen 10.490.765,35.TL. Tutarında ödenek aktarılmıştır.

2014 Mali Yılı içinde 20.347.978,10.TL. Tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiştir. Arta kalan 4.652.021,90.TL. imha edilmiştir. 2014 Yılı Bütçe gideri gerçekleşme oranı % 81,39 dir.

Bütçe geliri olarak 2014 mali yılı bütçesi ile; 1.722.000,00.TL. Vergi Geliri, 5.436.200,00.TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 338.500,00.TL. Alınan Bağış ve Yardımlar, 16.157.000,00.TL. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ve 1.346.300,00.TL. Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 25.000.000,00.TL. Gelir tahmininde bulunulmuştur. 2014 Yılı gerçekleşen gelir 26.254.630,96.TL. dir. 2014 yılından 2015 yılına 1.490.540,26.TL. Gelir tahakkuk artığı devretmiştir.


Kataloq: images -> meclisKarar -> word
images -> 2. Fakültə:İnformasiya texnologiyaları, aqrarmühəndislik və energetika mühəndisliyi
images -> Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «TƏSDİq ediRƏM»
images -> TƏSDİq ediRƏM” azərbaycan tariXİ
images -> Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə