Dosya no: 2010/3215 esasYüklə 46,01 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü46,01 Kb.
#95829

. »' ı» ı l»
TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


DOSYA NO: 2010/3215 ESAS

Borçluya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli bulunan aşağıda tapu kayıt bilgileri, kıymeti, satış gün ve saati ile önemli özellikleri ve satış şartları belirtilen; İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Levent Mevkii, 1482 Ada, 9 Parselde kayıtlı, 468,07 m2 miktarlı, Kargir Ev nitelikli taşınmazın tamamı ile istanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Levent Mevkii, 1482 Ada, 10 Parselde kayıtlı, 447,00 m2 miktarlı, Kargir Ev nitelikli taşınmazın tamamı İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Her iki taşınmazın beyanlar hanesinde istanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün "Kentsel Sit Alanı İçinde Kalmaktadır." Beyanı bulunmaktadır. İMAR DURUMU:Beşiktaş Belediye Başlranlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/06/2010 tarih ve 4319 sayılı yazısına göre söz konusu taşınmazlar 18.06.1993 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ile 10.12.1993 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında 22.05.1959 onanlı mevzii imar planının geçerli olduğu alanda "D2" tip proje ile H:6.50m. irtifada yapılanma hakkı almakta olup "Konut Alanında" kalmaktadır. Ayrıca İstanbul III Numaralı K.T.V.K. Bölge Kurulu'nun 13.05.2008 gün ve 3047 sayılı karan ile tescil ye ilan edilen "Kentsel Sit Alanı" içinde kalmakta olup yapılacak her türlü müdahale öncesi olumlu kurul görüşünün alınması gerektiği belirtilmektedir. TAŞINMAZLARIN HALİ HAZIR DURUMU ve NİTELİKLERİ:

 1. İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Levent Mevkii, 1482 Ada, 9 Parselde kayıtlı,
  468,07 m2 miktarlı, Kargir Ev nitelikli taşınmaza ilişkin mahallinde yapılan bilirkişi incelemesinin
  sonucunda 06/09/2010 tarihinde düzenlenen raporda; istanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Rumelihisarı
  Mahallesi, 1. Levent Semti, Levent Caddesi Lale Sokak'ta 11 kapı numaralı evin tamamıdır. Parsel
  üzerinde bodrum kat, zemin kat, normal kat, çatı arası katlı olarak betonarme karkas sisteminde ikiz
  nizamda ikinci sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, takribi 15 yıllık müstakil kullanımlı, ön, yan
  ve arka bahçeli kargir bir yapı mevcut olup imar durumuna göre konut alanı olarak ayrılmış
  bölgede B2 tip proje uygulanacak villa inşaatına izin verilen ve konut amaçlı olarak
  projelendirilmiş yapının projesindeki brüt inşaat alanının 273,00 m2 kadar olduğu mahallinde bina
  oturumunda büyüme yapılarak projesi hilafına her katı büyütülerek inşa edilmiş ve katları tefriş
  edilerek işyeri haline dönüştürülmüş 4 katlı müstakil villanın mahallindeki toplam brüt alanı takribi
  375,00 m2 kadar olup toplam net alanı 150.00 rrû'nin üzerindedir. Satış aşamasında %18 vergiye
  esas olacak yapının zemin katından 10 parseldeki bitişik villanın zemin katına geçiş temin edilmiş,
  proje hilafına teşkil edilmiş büyümeler nedeniyle belediye encümeni yıkım kararı bulunduğu
  anlaşılan yapının ön bahçe cephesinden bodrum katı arka bahçe cephesinden bahçe katı görünümlü
  bodrum katında; soyunma odası, kiler, kapalı garaj ile arka bahçeye çıkış mevcut, giriş katı olan
  zemin katında salon 1. normal katında; yatak odası, soyunma odası, özel banyo, wc, çatı arası
  katında; hol, soyunma odası, duş, wc, 2 oda ile teras balkonu yer alan binanın dış cephesi renkli
  alüminyum giydirme cepheli, pencereleri alüminyum doğrama ısı camlı, panjurlu, giriş kapısı ahşap
  mobilya çelik konstrüksiyonlu, iç kapılan camlı ve ahşap möbleli, salon zemini ahşap parke, oda
  zeminleri ahşap lamine parke, ıslak hacimleri seramik döşemeli, salon ve oda duvarlan saten
  boyalı, ıslak hacimlerde seramik kaplamalı, elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcut binanın ön
  bahçesi beton döşemeli bitişik 10 parselle birlikte açık otopark olarak düzenlenmiş, sokak
  cephesinde üzeri alüminyum korkutuldu beton bahçe duvan mevcut, arka bahçesinde oturma alanı
  takribi 40,00 m2 kadar olan tek katlı görevli evi, arka bahçe altında demir kapak ve seyyar
  merdivenle, inilen 9 ve 10 parseldeki yapılann müşterek kullandığı doğalgaz yakıtlı merkezi sistem
  kazan dairesi, su arıtma odası ve sistemi yer almakta, mezkur taşınmaz kısmen konut kısmen büro,
  idari merkez, lokal, kreş, banka şubesi vs olarak kullanılan villaların yer aldığı 1. Levent semtinde,
  Levent Caddesi'ne, çarşı içine ve Büyükdere Caddesi'ne yakın bir konumda yer almaktadır.

 2. İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Levent Mevkii, 1482 Ada, 9 Parselde kayıtlı,

468,07 m2 miktarlı, Kargir Ev nitelikli taşınmaza ilişkin mahallinde yapılan bilirkişi incelemesinin

sonucunda 06/09/2010 tarihinde düzenlenen raporda; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisan

Mahallesi, 1. Levent Semti, Levent Caddesi Lale Sokak'ta 1 l/A kapı numaralı evin tamamıdır.

Parsel üzerinde bodrum kat, zemin kat, normal kat, çatı arası katlı olarak betonarme karkas

sisteminde ikiz nizamda ikinci sınıf malzeme ve işçilikle inşa ediimiş, takribi 15 yıllık müstakil

kullanımlı, ön, yan ve arka bahçeli kargir bir yapı mevcut olup imar durumuna göre konut alanı

olarak ayrılmış bölgede B2 tip proje uygulanacak villa inşaatına izin verilen ve konut amaçlı olarak

projelendirilmiş yapının projesindeki brüt inşaat alanının 273,00 m2 kadar olduğu mahallinde bina

oturumunda büyüme yapılarak projesi hilafına her katı büyütülerek inşa edilmiş ve katlan tefriş

edilerek işyeri haline dönüştürülmüş 4 katlı müstakil villanın mahallindeki toplam brüt alanı takribi

381,00 m2 kadar olup toplam net alanı 150.00 m2'nin üzerindedir. Satış aşamasında %18 vergiye

esas olacak yapının zemin katından 9 parseldeki bitişik villanın zemin katına geçiş temin edilmiş,

proje hilafına teşkil edilmiş büyümeler nedeniyle belediye encümeni yıkım kararı bulunduğu

anlaşılan yapının ön bahçe cephesinden bodrum katı arka bahçe cephesinden bahçe katı görünümlü

zemin kattaki giriş kapısı iptal edilmiş, binanın dış cephesi renkli alüminyum giydirme cepheli,

pencereleri alüminyum doğrama ısı camlı, panjurlu, kat merdivenleri mermer döşemeli, iç kapıları

camlı ve ahşap möbleli, salon zemini ahşap parke, oda zeminleri ahşap lamine parke, ıslak

hacimleri seramik döşemeli, salon ve oda duvarlan saten boyalı, ıslak hacimlerde seramik

kaplamalı, elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcut binanın ön bahçesi beton döşemeli bitişik 9

parselle birlikte açık otopark olarak düzenlenmiş, bahçeye otopark girişi bu parselden sağlanmakta,

sokak cephesinde üzeri alüminyum korkuluklu beton bahçe duvarı mevcut, arka bahçesinde takribi

40,00 m2 alanlı yüzme havuzu yer almaktadır. Isıtma 9 parselin arka bahçesindeki doğalgaz yakıtlı

merkezi sistem kazan dairesinden sağlanmakta, arka bahçesi çim kaplı mezkur taşınmaz kısmen

konut kısmen büro, idari merkez, lokal, kreş, banka şubesi vs olarak kullanılan villalann yer aldığı

1. Levent semtinde, Levent Caddesi'ne, çarşı içine ve Büyükdere Caddesi'ne yakın bîr konumda yer

almaktadır.KIYMETİ:

1482 ada 9 parsel sayılı taşınmaz için 2.800.000-TL, 1482 ada 10 parsel sayılı taşmmaz için ise

2.800.000-TL kıymet takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI:

Birinci Satış : 9 parsel sayılı taşınmaz için 09/01/2012 Pazartesi günü 15:50-16:00 saatleri

arasında, 10 parsel sayılı

taşınmaz için 09/01/2012 Perşembe günü 16:10-16:20 saatleri arasında

İkinci Satış : 9 parsel sayılı taşınmaz için 19/01/2012 Pazartesi günü 15:50-16:00 saatleri

arasında, 10 parsel sayılı

taşınmaz için 19/01/2012 Perşembe günü 16:10-16:20 saatleri arasında

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü adresinde (İstanbul Adalet Sarayı -2. Kat B Blok Çağlayan - •

İstanbul);

1)- Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı

alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir

bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla yukanda yazılı yer ve saatler

arasında ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul

en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artıma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok

artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını

bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan

başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi gerekmektedir. Böyle fazla bedelle alıcı

çıkmazsa satış talebi düşecektir,

2)- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin

kendinden önceki sırada bulunan alacaklılann alacağının, (muhammen bedelin %20'siyle sınırlı
olarak) %20'si nispetinde pey akçesi nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız, kesin ve

süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Yabancı para kurunda günlük değişimler

olması ve 805 sayılı kanunun 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmeyecektir.

3)- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. İhaleye itiraz

vaki olması halinde dahi (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina

suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakden icra veznesine yatırılır,

(md. 134/4) Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile katma değer vergisi (150 m2'ye

kadar olan net meskenlerde %1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde,

metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda...%18 olarak KDV müşteriden

tahsil edilir.), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi,

tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilecektir.

4)- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek

suretiyle ihaleye katıldığım kabul ettiği, satılacak taşınmazın tapu kaydında varsa; taşınmazın

bütünleyici parçalarının (MK md. 684, 862), taşınmazın eklentilerinin (MK md. 686,862), hukuki

semerelerinin (MK md. 879), taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK md. 859), İİK md. 128'e

göre taşınmaz mükellefiyetlerinin (MK md. 794 intifa hakkı, MK md. 823 oturma hakkı, MK md.

834 üst hakkı, MK md. 837 kaynak hakkı, MK md. 838 irtifak haklan, BK md. 507 kaydi hayatla

ölünceye kadar bakma akdi...) mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilecektir.

5)- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK md. 140,151,268

emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; taşınmaz üzerinde haciz,

ipotek, satış vaadi vesair haklan olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi

gün içinde İİK md. 100,151 ve 268,4792 sayılı S.S. Kurumu K. md. 21,1479 sayılı Bağ-Kur

Kurumu K. md. 17, 3065 sayılı KDV K. md. 55, AATHK md. 21, MK md. 766,789,777/2,796/1,

İİKmd. 83/c-2,100,142/1,151 maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz

dava haklannı kullanmalan ve icra dosyasına dava açtıklanna dair derkenar ibraz etmeleri

gerekmektedir.

6)- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle

faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri

gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç

bırakılacaklardır.

7)- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm

alıcılar ve kefilleri, teklif ettikler bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan

ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaktır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve aynca

hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden

alınacaktır.

8)- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık olup masrafı verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilecektir.

9)- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca

bilgi almak isteyenlerin 2010/3215 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan

olunur.


(İcra İflas Kanunu md. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No; 27

Adlarına tebligat yapılmayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.B.: 72567 www.bik.gov.tr
Kataloq: resimler -> extra -> orjinal
orjinal -> Tapu Kaydı : Antalya ILI, Kepez ilçesi, Duraliler mah, Çiftesarnıçlar mevki, Cilt/sayfa no: 117/11533, Ada/parsel: 2419/1, Yüzölçümü: 317. 00 m2, Ana Taş. Nitelik: Arsa, Blok/Kat/Giriş/-B. B. No: /Bodrum/-
orjinal -> T. C. İStanbul 10. İCra dairesi'nden taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> T. C. AydiN İcra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirima ilani dosya no: 2010/1236 tal tapu Kaydı
orjinal -> Butaan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti ve önemli özellikleri; tapu kaydi
orjinal -> UzunköPRÜ İflas idaresinden gayrimenkul satiş İlani dosya No-2010/1 İflas
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> Taşinmazin açik artirma ilani kayseri İcra müDÜRLÜĞÜnden dosya No: 2010/2433
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ' nden gayrimenkul satiş İlani

Yüklə 46,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə