Dövlət Qulluğu test 4318a İcra hakimiyyəti başçısı yanında Şuranın tərkibinə kimlər daxildir ?


Dövlət sirri haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu hansı münasibətləri tənzimləyir ?Yüklə 132,9 Kb.
səhifə108/108
tarix10.01.2022
ölçüsü132,9 Kb.
#108991
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   108
Dövlət sirri haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu hansı münasibətləri tənzimləyir ?

A))təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi , mühafizəsi və istifadə edilməsi , onların məxfiləşdirilməsi və ya məxfiliyinin açılması ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir;

B)təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir ;

C)məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi , mühafizəsi və istifadə edilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir;

D)məlumatların məxfiləşdirilməsi və ya məxfilyinin açılması ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir;

E)dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərini yerinə yetirmək öhdəliyi götürmüş və ya statusuna görə buna borclu olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər.

482.”Dövlət sirri haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısı üzrə qəbul etdikləri qərarlar dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar siyahısına dəyişiklik edilməsi ilə bağlı olduqda belə qərarların razılaşdırılmalı olduğu orqanın hansı hüqüuqu var ?

A))ancaq icrasını dayandırmaq və onlara etiraz etmək ;

B)ancaq dəyişdirmək

C) ancaq onlara etiraz etmək ;

D) ancaq icrasını dayandırmaq;

E) ancaq intizam .

483. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ” nə vaxtı və hansı normativ aktla təsdiq edilib ?

A))24 iyun 2009-CU İL , Fərmanla ;

B)10 iyun 2002-ci il , Fərmanla ;

C)5 oktyabr 2005 –ci il , Sərəncamla ;

D)4 dekabr 2004 –cü il , Qərarla ;

E)19 iyun 2006 –ci il , Akt.

484. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən “Dövlət qulluğu haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq dövlət qulluğuna vətəndaşlar hansı əsasla qəbul edilirər ?

A))müsabiqə və ya müsahibə əsasinda ;

B)yalniz müsabiqə əsasinda ;

C) yalnız qulluqda yüksəliş yolu ilə ;

D)yalnız müsahibə əsasında ;

E) yalnız söhbət əsasında.

485. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müsabiqəyə buraxılmaqda nələr nəzərə alınmır ?

A))dinindən , dilindən , cinsindən , sosial mənşəyindən , əmlak vəziyyətindən , yaşayış yerindən , əqidəsindən , ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətindən asılı olması ;

B)on altı yaşına çatması , irqindən , milliyyətindən , dinindən ;

C)müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun peşə hazırlığına malik olması ;

D) Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini sərbəst bilməsi ;

E) 0n beş yaşına çatması , irqindən , dinindən və .s.

486. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin altıncı – doqquzuncu təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə elan edir ?

A))Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya ;

B)Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyası ;

C)Azərbaycan Respublikasın Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası ;

D) Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası .

E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti.

487. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla , hansı müsabiqənin elan edilməsinə yol verilmir ?

A))yalnız bir cinsin nümayəndəsi üçün ;

B)təsil məhdudiyyəti qoyulan şərtlərlə ;

C) bu hal nəzərdə tutulmamışdır ;

D)bu məsələ Komissiya tərəfindən həll edilir;

E) yalnız müsahibə əsasında .

488. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən müsabiqə elanında nələr göstərilmir ?

A))dövlət qulluğuna xitam verilməsi üçün əsaslar ;

B) vakat vəzifənin adı ;

C)bu vəzifəni tutmaq istəyən vətəndaşlar qarşısında qoyulan tələblər ;

D) dövlət qulluğunda işləmək üçün lazım olan şərtlər .

E)bu məsələ Komissiya tərəfindən həll edilir.

489. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən inzibati vəzifələrin altıncı- doqquzuncu təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtləri kim tərəfindən müəyyən edilir ?

A))Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası ;

B)Aazərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya ;

C) Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası ;

D)Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti .

E) müvafiq dövlət orqanlarının rəhbərləri .

490. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən dövlət qulluqçularının vəzifə təlimatları kim tərəfindən hazırlanır ?

A))müvafiq dövlət orqanlarının rəhbərləri ;

B) Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası ;

C)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya ;

D)Azərbaycan Respublikasdı Nzairlər Kabineti .

E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası :

491. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən dövlət qulluğuna qəvətəndaşlar müsabiqənin test mərhələsi başa çatdıqdan sonra neçə gün ərzində sənədləri Komissiyaya təqdim edirlər ?

A)) 30 ;


B) 20;

C) 10;


D)60;

E) 50.


492. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün vətəndaşlar test mərhələsi başa çatdıqdan sonra hansı sənədləri Komissiyaya təqdim edirlər ?

A)) yaşayış yerindən arayış ;

B) ərizə , şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti , əmək kitabçasının surəti (olduğu halda );

C) kadrlar uçorunun şəxsi vərəqəsi , ali təhsil haqqında sənədin surəti sağlamlıq haqqında arayış ;

D) ixtisas dərəcəsini təsdiq edən sənədlərin surəti ( olduğu halda ), dövlət qulluqçularının bəzi kateqoriyaları üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədlər ;

E) müqavilə , şəkil , tibbi arayış.

493. “Dövlət orqanlarında dövlətin qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən təqdim olunmuş sənədlər yoxlanılarkən onlar natamam olduqda və ya bu Qaydalara uyğun olmadıqda , habelə sənədlərdə uyğunsuzluq aşkarlandıqda , həmin sənədlər neçə günü müddətində namizədlərə qaytarılır və qeyd olunan hallar aradan qaldırıldıqdan sonra müəyyən olunmuş müddət çərçivəsində qəbul edilir ?

A))5 iş günü

B)3 iş günü

C)2 iş günü

D) 7 iş günü

E) 14 iş günü.

494.”Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na namizəd müsabiqədən kənarlaşdırıldıqda , ona komissiya tərəfindən neçə iş günü müddətində müsabiqədən kənarlaşdırılmasının səbəbləri izah olunan rəsmi cavab verilir ?

A))5 iş günü

B) 7 iş günü

C) 4iş günü

D) 6 iş günü

E) 8 iş günü

495. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən müsabiqə ibarət olur ?

A))test imtahanında və müsahibədən ;

B) müsabiqədən və müsahibədən ;

C) söhbətdən və müsahibədən ;

D) test imtahanından və söhbətdən ;

E)yalnız mühasibə əsasında .

496. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaların”na əsasən test nümunələrinin hazırlanması , ekspettizası , təsdiqi , test imtahanının təşkili , keçirilməsi , qiymətləndirilmənin aparılması qaydaları və keçid balları inzibati vəzifələrin təsnifatı nəzərə alınmaqla kim tərəfindən müəyyən edilir ?

A))Azərbaycan RespublikasıPrezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya ;

B)Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunun İdarəetmə Şurası ;

C)Azərbaycan Respublikası PrezidentininnAdministrasiyası ;

D)Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti .

E)bu məsələ Komissiya tərəfindən həll edilir.

497. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən namizədin tələbi əsasında ona neçə gün müddətində test imtahanında topladığı bal haqqında təsdiq edilmiş formada arayış verilir ?

A))2 iş günü ;

B) 10 iş günü ;

C) 3 iş günü;

D) 5 iş günü;

E) 7 iş günü.

498. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən kimlər müsahibəyə buraxılırlar ?

A))təqdim edilmiş sualların 60 faizindən çoxuna doğru cavab yazdıqda ;

B)test imtahanından müvəffəqiyyətlə çıxan namizədlər ;

C)təqdim edilmiş sualların yarısından çoxunu doğru yazdıqda ;

D)söhbət mərhələsini uğurla başa vuranlar ;

E) yalnız qulluqda yüksəliş yolu ilə .

499. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən Komissiya müsahibənin keçirildiyi yer və vaxt barədə neçə gün əvvəlcədən namizədlərə məlumat verir ?

A))5


B)3

C)4


D)7

E) 8.


500.”Dövlət orqanlarında dövlət qulluöuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən hər bir namizədlə müsahibənin nəticələri nə ilə qiymətləndirilir ?

A))balla

B)rəqəmlə

C) ədədlə

D) bu hal Qnunda nəzərdə tutulmamışdır.

E) kecid ballı ilə.

501. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsiləqəbul Qaydalari ”na əsasən kimlər müsabiqədən keçmiş hesab edilirlər ?

A)) test imtahanindan və müsahibədən müvəffəqiyyətlə çixmiş namizədlər ;

B)test imtahanından çıxmış namizədlər ;

C) müsahibədən müvəffəqiyyətlə çıxış namizədlər ;

D) müsahibədən müvəffəqiyyətlə çıxmış namizədlər ;

E) bu hal Qanunda nəzərdə tutulmuşdur.

502. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları ”na əsasən dövlət orqanının rəhbəri namizədlərin təqdim olunduğu gündən neçə iş günü müddətində qəbul etdiyi müvafiq qərar barədə Komissiyaya məlumat verməlidir ?

A))10


B)5

C)7


D)3

E) 12


503. “Dövlət qulluğu haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluğu nədir ?

A))Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlət məqsədlərinin və finksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının öz vəzifə səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsidir ;

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraqv dövlətin məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının icbari fəaliyyətdir ;

C)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlətin məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının şəxsi keyfiyyət göstəriciləridir ;

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq xalqın məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının hər hansı fəaliyyətidir;

E) dövlət orqanları arasında yaranan qarşılıqlı fəaliyyət ilə bağlı məsələləri göstəricilərdir.

504. “Dövlət qulluğu haqqında ”Azərbaycan Respublikasinin Qanununa əsasən aşağıdakı müddəalardan hansı doğru deyil ?

A))bu Qanun müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində olan müəssisələrin işçilərinə şamil edilmir . Bu işçilərin əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə tənzimlənir ;

B) prokurorluq , ədliyyə , milli təhlükəsizlik , müdafiə , fövqəladə hallar , sərhəd xidməti , miqrasiya xidməti , daxiıli işlər , gömrük , vergi , xarici işlər və feldyeger rabitəsi orqanlarında qulluq dövlət qulluğunun xüsusi növüdür ;

C) başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa , bu QANUN Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ,Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına şamil olunmur;

D) dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası dövlət orqanı deyil və onun üzvləri öz səlahiyyətlərini ictimai əsaslarla həyata keçirirlər;

E) dövlət qulluğuna qəbulun şəffaflığı.505.

Yüklə 132,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   108
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə