Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?


Bələdiyyənin nizamnaməsi hansı yolla tərəfindən qəbul edilir ?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə4/7
tarix18.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54052
1   2   3   4   5   6   7

Bələdiyyənin nizamnaməsi hansı yolla tərəfindən qəbul edilir ?

a) Bələdiyyə iclasları və ya vətəndaşların yığıncaqları tərəfindən

b) Bələdiyyə sədri tərəfindən

c) Bələdiyyə qulluqçuları tərəfindən

d) bələdiyyə üzvləri tərəfindən

e) Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən


 1. Yerli büdcə gəlirlərinə aşağıdakılardan biri aid deyildir ?

a) Bələdiyyə sədrinin təyin etdiyi torpaq vergisi ;

b) Fiziki şəxslərdən əmlak və torpaq vergisi;

c) Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;

d) Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrdən olan mənfəət vergisi;

e)Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə yerləşdirilən küçə reklamlarına görə ödəniş;


 1. Bələdiyyə torpaqlarının tərkibi hansıdır ?

a) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada dövlət mülkiyyətində saxlanılmış və xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar çıxılmaqla qalan torpaqlar

b) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada dövlət mülkiyyətində saxlanılmış torpaqlar

c) xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar çıxılmaqla qalan torpaqlar

d) xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar

e) yararsız torpaqlar


 1. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmır?

a)torpaqların məqsədli təyinatı üzrə istifadə edilməsi və dövriyyədən əsassız çıxarılmasına yol verilməsi

b)torpaqların münbit qatının bərpası, artırılması, mühafizəsi, təbii və antropogen təsirlərdən qorunması,

c)torpaqların xüsusi mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsində qanunvericiliyə və sosial ədalət prinsiplərinə əməl edilməsi,

d) torpaqdan haqqı ödənilməklə istifadə edilməsi;

e) müxtəlif məqsədlər üçün mülki dövriyyəyə cəlb edilən torpaqlar barədə əhalinin məlumatlandırılması.


 1. Yerli büdcələrin icrası zamanı qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə əməliyyatlar büdcə ili qurtardıqdan sonra neçə gün ərzində başa çatdırılmalıdır ?

a) 1 ay

b) 10 gün

c) 21 gün

d) 14 iş günü

e) 7 iş günü


 1. Yerli büdcənin icrasına nəzarəti kimlər həyata keçirir ?

a) bələdiyyələr bilavasitə özləri və yerli əhali

b) bələdiyyə sədri

c) bələdiyyə qulluqçuları

d) yerli icra orqanları

e) Mərkəzi Seçki Kommisyası


 1. Əgər bələdiyyələrin təqdim etdiklər yerli büdcə layihəsinə uyğun olaraq yerli büdcənin kəsir olarsa bu zaman bu kəsir necə həll olunur ?

a) dövlət büdcəsindən dotasiya ayırırlar.

b) növbəti ilə kimi vaxt verilir

c) bələdiyyəyə bankladan cüzi faizlə maliyyə vasaiti götürülməsi üçün şərait yaradılır

d) 3 ay vaxt verilir

e) bele hal ola bilməz


 1. Əgər icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları nəticəsində yerli büdcələrin gəlirlərinin azalması və ya xərclərinin artması baş verərsə, bu halda uyğun azalma və ya artma məbləgləri kim tərəfindən kompensasiya olunmalıdır ?

a) qərarları qəbul edən orqanlar tərəfindən

b) bələdiyyələr tərəfindən

c) bələdiyyə sədri tərəfindən

d) MSK tərəfindən

e) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən


 1. Bələdiyyələrin yerli büdcə ilə bağlı dövlət orqanları qarşısında əsas vəzifəsi nədən ibarətdir ?

a) bələdiyyələr qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerli büdcənin icrasına dair məlumatları statistika orqanlarına təqdim etməlidirlər.

b) bələdiyyələr qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerli büdcənin icrasına dair məlumatları yerli icra hakimiyyətinə təqdim etməlidirlər.

c) bələdiyyələr qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerli büdcənin icrasına dair məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidirlər.

d) bələdiyyələr qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerli büdcənin icrasına dair məlumatları MSK-ya təqdim etməlidirlər.

e) bələdiyyələr qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerli büdcənin icrasına dair məlumatları heç kimə təqdim etməməlidirlər.


 1. Bələdiyyə yerli büdcənin maliyyə ilinin sonuna əmələ gəlmiş sərbəst qalıqlarına necə sərəncam verir.

a) müstəqil

b) razılaşdırılma yolu ilə

c) icra başçısı ilə razılaşdırıldıqdan sonra müstəqil

d) MSK ilə razılaşdırıldıqdan sonra müstəqil

e) tapşırıqlar əsasında


 1. Növbəti maliyyə ili üçün dövlət büdcəsindən dotasiya nəzərdə tutulan yerli büdcənin layihəsi cari ilin hansı günündən gec olmayaraq bələdiyyənin qərarı şəklində təsdiq edilir ?

a) dekabr ayının 25-dən

b) yanvarın 25-dən

c) sentyabrın 1-dən

d) marın 1-dən

e) dekabrın 31-dən


 1. Bələdiyyələr nə zaman yerli büdcənin icrası prosesində mədaxil və məxaric maddələrində büdcə təsnifatı üzrə dəyişikliklər apara bilərlər ?

a) dövlət büdcəsindən alınmış məqsədli vəsaitlər istisna olmaqla

b) büdcə kəsiri qalmadıqda

c) layihəni özləri tərtib etdikdə

d) büdcə gəlirləri xərclərdən artıq olduqda

e) dəyişikliklər apara bilməz


 1. Yerli büdcələrin icrası zamanı qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə əməliyyatlar büdcə ili qurtardıqda başa çatır və istifadə olunmayan vəsait necə olur ?

a) bələdiyyələrin sərəncamında qalır

b) İcra hakimiyyətinə təhvil verilir

c) MSK-ya təhvil verilir

d) mütləq xərclənməlidir

e) bələdiyyə üzvləri arasında paylanılır


 1. Bələdiyyələrlə kredit və sığorta təşkilatları arasında qarşılıqlı münasibətlər nə əsasında həyata keçirilir ?

a) müqavilə

b) kredit

c) sərəncam

d) ssuda


e) belə hal ola bilməz

 1. Bələdiyyələrin Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər almaq hüququ vardırmı ?

a) bəli

b) xeyir


e) istisna hallarda

d) MSK-dan razılığı əsasında

e) yerli icra orqanları ilə razılaşdıqdan sonar


 1. Kredit təşkilatları qarşısında bələdiyyələrin öhdəlikləri üzrə dövlət məsuliyyət daşıyırmı ?

a) xeyir

b) bəli


c) baxır hansı hallarda

d) vəsaiti ödəyə bilmədikdə

e) yalnız bələdiyyə büdcəsində kəsir qaldıqda


 1. Azərbaycan Respublikası qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələrin büdcə fəaliyyətinə, müdaxiləsinə yol verilirmi ?

a) qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla yol verilmir.

b) qanunla heç zaman yol verilmir

c) qanunla ancaq icra orqanları müdaxilə edə bilər

d) qanunla ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyası müdaxilə edə bilər

e) qanunla ancaq Nazirlər Kabineti müdaxilə edə bilər


 1. «Bələdiyyə qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu»na əsasən bələdiyyyə qulluqçusu termininin izahı edin ?

a) «Bələdiyyə qulluqçusu - yerli özünüidarəetmə orqanlarında seçki yolu ilə təyin olunmaqla vəzifə tutan və ödənişli xidmət göstərən şəxs hesab edilir.

b) «Bələdiyyə qulluqçusu - yerli özünüidarəetmə orqanlarında təyin etmə yolu ilə təyin olunmaqla vəzifə tutan və ödənişli xidmət göstərən şəxs hesab edilir.

c) «Bələdiyyə qulluqçusu – bələdiyyədə işləyən hər bir üzvdür.

d) «Bələdiyyə qulluqçusu – bələdiyyələrdə seçki yolu ilə təyin olunmaqla vəzifə tutan və ödənişsiz xidmət göstərən hər bir şəxs hesab edilir.

e) «Bələdiyyə qulluqçusu – bələdiyyədən əmək haqqı alan seçki yolu ilə seçilmiş şəxsdir


 1. Bələdiyyələrə seçkilərin hazırlanmasını və keçirilməsini təmin edən məntəqə seçki komissiyalarının tərkibi hansı yolla təyin edilir ?

a) Azərbaycan Respublikası "Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Qanununa əsasən seçki gününə ən geci 80 gün qalmış 7 üzvdən ibarət tərkibdə, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququna malik bitərəf vətəndaşlarından təşkil edilir.

b) Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə əsasən seçkiyə 90 gün qalmış 9 üzvdən ibarət tərkibdə seçki hüququna malik bitərəf vətəndaşlarından təşkil edilir.

c) Azərbaycan Respublikası "Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Qanununa əsasən seçki gününə ən geci 120 gün qalmış 17 üzvdən ibarət tərkibdə seçki hüququna malik bitərəf vətəndaşlarından təşkil edilir.

d) Azərbaycan Respublikası "Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Qanununa əsasən seçki gününə ən geci 30 gün qalmış 7 üzvdən ibarət tərkibdə seçki hüququna malik bitərəf vətəndaşlarından təşkil edilir.

e) Azərbaycan Respublikası "Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Qanununa əsasən seçki gününə ən geci 60 gün qalmış 13 üzvdən ibarət tərkibdə seçki hüququna malik bitərəf vətəndaşlarından təşkil edilir.


 1. Ərazi seçki komissiyası tərəfindən bələdiyyə üzvünə seçkilərin yekunları elan olunduqdan sonra neçə gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş nümunədə vəsiqə verilir.

a) 5 gün

b) 14 iş günü

c) 1 ay

d) 3 ay


e) 30 iş günü

 1. Əhalisi 19.999–dən çox olan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

a) 75

b) 15


c) 100

d) 50


e) 150

 1. Seçki əraziləri üzrə əhalisi sayı 5.000 nəfərdən az olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

a) 7 bələdiyyə üzvü

b)11 bələdiyyə üzvü

c) 9 bələdiyyə üzvü

d)10 bələdiyyə üzvü

e)19 bələdiyyə üzvü


 1. Bələdiyyə üzvü bələdiyyənin fəaliyyəti ilə bağlı hansı hüquqlara malik deyildir ?

a) bələdiyyə seçkilərində səsvermədə iştirak etməmək;

b) bələdiyyənin daimi və digər komissiyalarına üzvü seçmək və seçilmək;

c) bələdiyyənin və onun orqanlarının iclaslarında müzakirə üçün məsələlər təklif etmək,

d) müzakirə olunan məsələlər barəsində çıxış etmək, təkliflər və düzəlişlər vermək

e) bələdiyyənin iclaslarında müzakirə üçün qərar layihələrini hazırlamaq;


 1. Əmək haqqı bələdiyyə tərəfindən ödənilməyən bələdiyyə üzvü öz səlahiyyətlərini həyata keçirərkən başqa işlərdə fəaliyyətini dayandırırmı ? 

a)istehsal, eləcə də elmi, təhsil və yaradıcılıq fəaliyyətini dayandırmır. 

b) yalnız elmi işlə məşğul ola bilər

c) o ancaq bələdiyyədə işəməlidir

d) bələdiyyə sədrinin icazəsini aldıqdan sonra yalnız elmi fəaliyyətlə məşğul ola bilər

e) bələdiyyə üzvləri arasında səsə qoyulduqdan sonra, razılıq olarsa ancaq elmi fəaliyyətlə məşğul ola bilər


 1. Bələdiyyə üzvü barəsində bələdiyyədə fəaliyyəti ilə əlaqədar hansıı hallarda intizam tədbirləri tətbiq edilmir ?

a) bələdiyyə iclaslarında öz fikrini verdikdə

b) bələdiyyənin iclaslarının aparılmasına mane olduqda;

c) bələdiyyənin və onun komissiyalarının iclaslarında insanın şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən kobud, təhqiramiz sözlərə və hərəkətlərə yol verdikdə, başqalarını bu cür hərəkətlər etməyə çağırdıqda;

d) bələdiyyənin nizamnaməsində göstərilən müddətlərdə bələdiyyənin və onun daimi və başqa komissiyalarının iclaslarında üzürsüz səbəbə görə iştirak etmədikdə;

e) Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş tələblərə əməl etmədikdə


 1. Yerli bələdiyyə vergiləri Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin tərkib hissəsidirmi?

a) bəli

b) xeyir


c) bəzən ola bilər

d) 50/50-ə

e) baxır hansı hallarda


 1. Yerli bələdiyyə vergiləri ödənişləri yalnız necə istifadə olunmalıdır ?

a) təyinatı üzrə

b) bələdiyyə sədrinin təyin etdiyi istiqamət üzrə

c) prezidentin fərmanları üzrə

d) icra başçısının göstərişinə əsasən

e) yerli əhalinin səs çoxluğu ilə


 1. Yerli vergilərin müəyyən edilməsinin əsaslarına aid deyildir ?

a) verginin hesablanmaması qaydası;

b) vergitutma obyekti;

c) vergitutma bazası;

d) vergitutma dövrü;

e) vergi dərəcəsi;


 1. Aşağıdakılardan biri müvafiq bələdiyyə vergilərinin vergitutma obyekti deyildir ?

a) adambaşına tutulan vergi

b) Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəəti,

c)yerli əhəmiyyətli tikinti materialları,

d)fiziki şəxslərin əmlakı (tikililər və onların hissələri, avtomobil və özüyeriyən təkərli texnika, su və hava nəqliyyatı vasitələri),

e)habelə fiziki şəxslərin istifadəsində və (yaxud) mülkiyyətində olan torpaq sahələri


 1. Qanunvericilikdəəyyən edilmiş qaydada vergilərin və ödənişlərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir ?

a) bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları

b) yerli vergi xidməti orqanları

c) regional vergi xidməti orqanları

d) vergilərin auditi

e) yerli icra hakimiyyətinin vergi şöbəsi


 1. Yerli vergilərin tərkibi hansılardır ?

a) adambaşına düşən vergi

b)fiziki şəxslərdən torpaq vergisi;

c) fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

d)yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;

e)bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi.


 1. Yerli ödənişlərə aşağıdakılar hansı aid deyildir ?

a) bələdiyyənin ərazi hüdudlarında və mülkiyyətində olan torpaqlarda yaşayış üçün alınan vergi

b) bələdiyyə, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş

c) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq bələdiyyə mülkiyyətinin özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə daxil olan ödəniş

d) bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş

e) bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş. Bu ödəniş hər bir şəxs üçün sutkada 1,1 manatdan çox olmamaqla müəyyən edilir


 1. «Bələdiyyə qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu» nə vaxt qəbul edilmişdir ?

a) 30 noyabrın 1999-cü il

b) 30 dekabr 1999-cu il

c) 12 noyabr 1995-ci il

d) 29 fevral 1995-ci il

e) 15 sentyabr 1999-cu il


 1. Yerli özünüidarəetmə haqqında Avropa Xartiyasının nə zaman qəbul olunub ?

a) 15 sentyabr 1985- ci ildə

b) 15 yanbvar 1985-ci ildəc

c) 17 dekabr 1985-ci ildə

d) 23-sentyabr 2005-ci ildə

e) 12 may 1995-ci ildə


 1. Xalq öz hakimiyyətini hansı üsullarla həyata keçirir ?

   1. bilavasitə

2) dövlət hakimiyyəti orqanları ilə

3) yerli özünüidarəetmə orqanları ilə

4) xarici investisalarla

5) dövlət büdcəsi vasitəsilə

a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1,3,5 c) hamısı ilə d) 1, 2, 3, 5


 1. Dotasiya nədir ?

a) büdcə tənzimlənməsi qaydasında bələdiyyələrə verilən vəsait

b)dövlət büdcəsindən bələdiyyələrə verilən kredit

c) hər il üçün bələdiyyələrin topladığı vergilər

d) bələdiyyələrin müvafiq dövlət strukturlarına verdikləri maliyyə hesabatı

e) bələdiyyələrin müvafiq dövlət strukturlarına verdikləri 5 illik hesabat


 1. Subvensiya nədir ?

a) bələdiyyə ərazisində konkret proqramaların həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan pul vəsaitləri

b) bələdiyyə ərazisində konkret proqramaların həyata keçirilməsi üçün bələdiyyə büdcəsindən ayrılan pul vəsaitləri

c) müvafiq dövlət orqanlarına bələdiyyə büdcəsindən pulların hara və necə xərclənməsi üçün verilən hesabat

d) müvafiq dövlət orqanlarına ayırdığı pulların hara və necə xərclənməsi üçün bələdiyyə sədrlərinin verdikləri hesabat

c) bələdiyyə ərazisində həyata keçirilən üçün bələdiyyə büdcəsindən ayrılan pul vəsaitləri seçicilər qarşısında verilən 5 illik hesabat


 1. Dövlət orqanları bələdiyyələrin subvensiyaların müddəti başa çatdıqdan sonra hesabatları kimə təqdim edirlər ?

a) müvafiq dövlət orqanlarına

b) yerli icra hakimlərinə

c) Nazirlər Kabinetinə

d) Milli Məclisə

e) heç kimə


 1. Bələdiyyə seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş şəxs seçkilərə ən geci nə vaxta qalmışa kimi kimi öz namizədliyini geri götürə bilər ?

a) 48 saat

b) 18 saat

c) 36 saat

d) 72 saat

e) geri götürə bilməz


 1. Seçkiqabağı təşviqat kimin vəsaiti hesabına ödənilir ?

a) qeydə alınmış namizədin

b) Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK)

c) Məntəqə Seçki komissiyasının (MnSK)

d) Dairə seçki komissiyanın (DSK)

e) Yerli icara hakimiyətinin


 1. Müşahidəçilərin seçki məntəqəsinə gələcəkləri barədə Məntəqə seçki komissiyalarını qabaqcadan xəbərdar etməlidirləri tələb olunurmu ?

a) xeyir

b) bəli


c) müşahidəyə gələnlər seçkilərə 3 gün qabaqcadan məlum olur

d) yerli icra orqanlarından alınmış məktub əsasında gəlirlər

e) MSK-nın məntəq seçki komissuyasına qabaqcadan bildirişi olur


 1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində səsvermədə hansı sənəddən istifadə edə bilər ?

a) vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə

b) xarici pasportla

c) aid olduğu ölkənin səfirliyinin məktubuna əsasən

d) MSK-nın verdiyi xüsusi sənədlə

e) belə şəxslər seçkidə iştirak edə bilməzlər


 1. Səsvermə məntəqəsindən kənarda səs vermək üçün yazılı ərizələr nə vaxta kimi göndərilməlidir ?

a) 24 saat qalmış

b) 3 iş günü qalmış

c) 12 saat qalmış

d) 7 gün qalmış

e) belə hal ola bilməz.


 1. Əhalisi 19.999–dən çox olan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

a) 75

b) 15


c) 100

d) 50


e) 150

 1. Əhalisi 4.999–dən çox olan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

a)30

b) 15


c) 100

d) 50


e) 150

 1. Seçki dairəsi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizədləri Azərbaycan Respublikası Bələdiyyə Seçkiləri Haqqında Məcəllənin neçənci maddəsinə uyğun olaraq irəli sürə bilərlər ?

a) 53-cü

b) 25-ci


c) 71-ci

d) 101-ci

e) 17-ci


 1. Əgər bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsinədək dairə seçki komissiyasının yaradılması baş çatmayıbsa, namizədin irəli sürülməsi haqqında bildiriş və digər sənədlər hara göndərilir ?

a) Mərkəzi Seçki Komissiyasına

b) Məntəq Seçki Komissiyasına

c) Yerli icra hakimiyyətinin tabeçiliyində olan seçki orqanına

d) Həmin dairədə seçkilər dayandırılır

e) Dairə seçki məntəqəsi yaradılanadək gözlənilir


 1. Bələdiyyələrin büdcəsinin müzakirəsi prossesi neçə mərhələdən ibarətdir ?

a) 3 b) 2 c) 6 d) 9 e) 1

 1. Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu yerli özünüidarəetmənin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqlarının məhdudlaşdırılmasını .............. edir ?

a) qadağan edir

b) inkar edir

c) təsdiq edir

d) qanuni elan edir

e) konstitusiya ilə müəyyən edir


 1. Əhalisi 4.999–dən çox olan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

a) 30

b) 15


c) 100

d) 50


e) 150

 1. Su təsərrüfatı obyektləri üzərində bələdiyyə mülkiyyəti hansı şərtlərlə yaradıla bilər ?

1) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini bələdiyyə mülkiyyətinə verməklə;

2) Dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərinin bələdiyyə tərəfindən istifadə etməklə ;

3) Bələdiyyələr tərəfindən yeni su təsərrüfatı obyektləri yaratmaqla;

4) Hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini əqdlər əsasında bələdiyyələrin mülkiyyətinə almaqla.

5) Hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini bələdiyyələrin mülkiyyətinə almaqla.

a)1, 3, 4 b) 1, 4, 5 c) 1 ,3 ,5 d) 2, 3, 4 e) 1, 2, 3 1. Hansı torpaqlar xüsusi mülkiyytətə verilə bilməz (biri yanlış cavabdır)?

a) Kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqları

b) Meşə torpaqları

c) Su fondu torpaqları

d) hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində və icarəsində olan bələdiyyələrin kənd təsərrüfatı təyinatlı

e) Ümumi istifadədə olan torpaqlar


 1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə bələdiyyələrin ehtiyat fondunun aşağıdakı torpaqları xüsusi mülkiyyətə verilə bilər (biri yanlış cavabdır)?

a) Meşə və su fondu torpaqları

b) Kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqlar,

c) Hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə və icarəsinə verilmiş kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqların

d) qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadəyə və icarəyə verilmiş torpaqlar

e) Yaşayış məntəqələrinin perspektiv inkişafı üçün cəlb olunan torpaqlar


 1. Xüsusi mülkiyyətə verilən bələdiyyə torpaqları mülkiyyətində torpaq sahəsinin olub olmamasından asılı olmayaraq haqqı ödənilməklə kimlərə verilir (biri yanlış cavabdır)?

a) Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan bütün hüquqi və fiziki şəxslərinə.

b) Fərdi qarajların tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına

c) Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə.

d) Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə.

e) Fərdi yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına


 1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərtilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla kim tərəfindən müəyyən edilir ?

a) Bələdiyyələr

b) Yerli əhali

c) Yerli icra hakimləri

d) Torpaq xəritə çəkmə komitəsi

e) Nazirlər kabineti 1. Yüklə 1,15 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə