Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə7/7
tarix18.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54052
1   2   3   4   5   6   7

447. Bələdiyyə menecmenti nədir?

A) Biznes fəaliyyətində idarəetmə strukturunun metodları, fasiləsiz marketinq, reklam fəaliyyətini təmin edən siyasət

B) Reklam fəaliyyəti, biznes fəaliyyətində idarəetmə strukturumetodları

C) Biznes fəaliyyəti, fasiləsiz marketinq

D) İdarəetmə strukturunun metodları

E) Fasiləsiz marketinq fəaliyyəti


448. İcra hakimiyyəti başçıları kimlər ola bilər?

A) Başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, din xadimi olmayan vətəndaşlar

B) İkili vətəndaşlığı olmayanlar,din xadimi olmayan

C) Ali təhsili olanlar, başqa dövlətlər qarşısında öhtəliyi olmayan

D) Kommersiya və sahibkarlıqla məşğul olmayanlar

E) Elmi pedaqoji fəaliyyəti olanlar, din xadimi olmayan


449. Yerli İcra hakimiyyəti başçıları kimə və nə vaxt hesabat verirlər?

A) İldə bir dəfədən az olmayaraq Prezidentə və onun icra aparatına

B) Milli Məclisə hər ay, Prezidentə və onun icra aparatına

C) Nazirlər Kabinetinə aydan bir, Prezidentə

D) Ayda bir dəfə Prezidentə, Nazirlər Kabinetinə

E) Hər rübdə Nazirlər Kabinetinə


450. Yerli İcra Hakimiyyəti başçısının fəaliyyətini təmin edir;

A) İcra aparatı

B) Müavinlər, İcra aparatı

C) Vətəndaşlar, Bələdiyyələr

D) Bələdiyyələr, Rayon icra orqanları

E) Yerli əhali


451. Yerli icra hakimiyyətinin fəaliyyətinin iqtisadi əsasını nə təşkil edir?

A) Qanunvericiliyə əsasən bu orqanların sərəncamına verilmiş yeni icra hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin edən və müvafiq ərazinin tələabatlarının ödənilməsinə xidmət edən dövlət mülkiyyətində olan əmlak

B) Dövlət mülkiyyəti, dövlət mülkiyyətində olan əmlak

C) Özəlləşdirilmiş müəssisələr, dövlət mülkiyyətində olan əmlak

D) Xalqın əmlakı, dövlət əmlakı

E) Torpaqlar


452. Yerli İcra hakimiyyətlərinin xarici iqtisadi əlaqələrdə iştirakı necə olur?

A) Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada xarici iqtisadi əlaqələri həyata keçirilməsində iştirak edə bilər.

B) Müqavilələr yolu ilə, İştirak edə bilər

C) Nazirlər Kabinetinin icazəsi ilə, qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada

D) İcra aparatının planına uyğun şəkildə

E) Prezidentin göstərişi ilə


453. Yerli İcra hakimiyyətinin maliyyə mənbəyi nədən ibarətdir?

A) Dövlət büdcəsindən ayrmalardan və qeyri büdcə vəsaitindən alınan kreditlərdən, və digər mənbələrdən əldə edilmiş vəsaitlərdən

B) Kreditlərdən, dövlət büdcəsindən ayrmalardan

C) Subsidiyalardan, subvensiyalardan

D) Subvensiyalardan

E) Qeyri büdcə vəsaitlərindən


454. Dövlət büdcəsindən ayırmalar nə üçün nəzərdə tutulur?

A) Yerli-iqtisadi və sosial mədəni inkişafı təmin etmək məqsədilə

B) Yolların çəkilməsi üçün, sosial inkişafı təmin etmək məqsədilə

C) Yoxsulluğu aradan qaldırmaq üçün, yerli-iqtiasdi inkişaf üçün

D) Məktəblərin tikilməsi üçün, parkların salınması üçün

E) Parkların salınması üçün


455. Yerli icra hakimiyyətinin maddi-texniki təminatı nədən ibarətdir?

A) Müəyyən edilmiş qaydada birbaşa təsərrüfat əlaqələri topdansatış və pərakəndə ticarət əsasında həyata keçirilir

B) Müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir, topdansatış ticarət əsasında

C) Maddi nemətlər istehsalında həyata keçirilir, pərakəndə ticarət əsasında

D) Topdansatış əsasında

E) Pərakəndə satış əsasında


456. Yerli İcra hakimiyyəti kimə mənsubddur?

A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinə

B) Xalqa, Respublikası Prezidentinə

C) Regionlara, Nazirlər kabinetinə

D) Qanunvericiliyə

E) Vətəndaşlara


457. Yerli İcra hakimkiyyətini kim təyin edir?

A) Prezident

B) Xalq, Prezident

C) Yerli əhali, Prezident

D) Seçicilər, Region əhalisi

E) Region əhalisi


458. Nazirlər Kabineti nə üçün yaradılmışdır?

A) Prezidentin icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili üçün

B) Xalqa xidmət etmək üçün, Prezidentin işlərinə kömək üçün

C) Qanunları təsdiq etmək üçün

D) Sərəncam vermək üçün

E) Milli Məclisin işini təşkil etmək üçün


459. Nazirlər kabineti kimə tabedir?

A) Prezidentə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir

B) Xalqa tabedir, Prezidentə tabedir

C) Milli Məclisə tabedir, Prezidentə tabedir

D) Nazirlər kabinetinin başçısına tabedir

E) Yerli İcra Hakimiyyətinə tabedir


460. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nə vaxt istefa verə bilər?

A) Yeni seçilmiş Prezident vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini başladığı gün

B) Vəzifəsini düzgün idarə etmədikdə, Yeni seçilmiş Prezident tərəfindən

C) Xalqın tələbini təmin etmədikdə, Prezident tərəfindən

D) Prezident əmr verdikdə

E) Yarıtmaz işlərin nəticəsində


461. Azərbaycan Respublikasının baş nazirini kim təyin edir?

A) Milli məclisin razılığı ilə Prezident təyin edir

B) Səsvermə yolu ilə xalq təyin edir, Milli məclis təyin edir

C) Milli Məclisin deputatları, Prezident təyin edir

D) Referendum yolu ilə

E) Region əhalisinin razılığı ilə


462. Azərbaycan respublikasının baş naziri vəzifəsinə kimlər təyin edilə bilər?

A) Yaşı 30-dan aşağı olmayana, seçki hüququ olan ali təhsilli, başqa dövlət qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan respublikasının vətəndaşı

B) Seçki hüququna malik olan şəxslər, yaşı 30-dan aşağı olmayan

C) Ali təhsili olan vətəndaşlar, yaşı 30-dan aşağı olmayan

D) Yaşı 30-dan yuxarı olan şəxslər

E) Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları


463. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyəti başçısını kim təyin edir?

A) Naxçıvan Muxtar respublikası Milli Məclis sədrinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Naxçıvaan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən

C) Konstitusiyaya əsasən təyin edilir

D) Prezident təyin edir

E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi


464. Rayonlaşdırmaya ölkəmizdə neçənci ildən başlamışdır?

A) 1924-cü ildən

B) 1918-ci ildən

C) 1928-ci ildən

D) 1932-ci ildən

E) 1945-ci ildən


465. Respublikanın hazırkı inzibati ərazi sistemi hansı sistemlərdən ibarətdir?

A) Respublika tabeli inzibati rayonlardan, şəhərlərdən, şəhərdaxili rayonlardan, qəsəbələrdən, kəndlərdən

B) İnzibati rayonlardan, şəhərdaxili rayonlardan, qəsəbələrdən

C) kənd və qəsəbələrdən, şəhərdaxili rayonlardan

D) Rayonlardan və şəhər daxili rayonlardan

E) Şəhərlərdən


466. Regional siyasətdə ədalətlilik nədir?

A) Ölkədə nəzərdə tutulan ümumi rifaha çatmaq üçün bütün regionların əhalisinin eyni imkana malik olması

B) Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi, əhalisinin eyni imkana malik olması

C) İş yerlərinin açılması, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması

D) Əmək haqqının artırılması

E) Region əhalisinin maarifləndirilməsi


467. Regional siyasətlərdə səmərəlilik dedikdə nə anlayırsız?

A) Mövcud şəraiti nəzərə almaqla istehsalın səmərəli yerləşməsi və hər bir regionun istehsal potensialından səmərəli istifadə

B) İstehsal müəssisələrinin düzgün yerləşməsi, hər bir regionun istehsal potensialından səmərəli istifadə

C) Məhsuldar qüvvələrdən istifadə

D) İstehsal münasibətlərini yüksəltmək

E) Regional strukturun təkmilləşdirilməsi


468. Maddi nemətlər istehsalı nədən başlanır?

A) Rayon və müəssisənin təşkili yerinin seçilməsindən

B) Torpağın münbitliyindən, müəssisənin təşkili yerinin seçilməsi

C) Torpağın istifadəyə yararlığından, müəssisənin təşkili yerinin seçilməsi

D) Suyun olmasından, xammal istehsalından səmərəli istifadə

E) Xammal istehsalından


469. İxtisaslaşmış istehsal sahələri necə əmələ gəlir?

A) Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və əmək bölgüsünün dərinləşməsi əsasında

B) Məhsuldar qüvvələr qarşılıqlı inkişaf etdikdə, əmək bölgüsünün düzgün paylanması

C) İstehsal yüksək səviyyəyə çatdıqda, məhsuldarlığın yüksəlməsində

D) İstehsal fəaliyyəti formalaşdıqda

E) İstehsal prosesi kombinələşdikdə


470. Sahə əmək bölgüsü nə deməkdir?

A) İstehsalın sahə ixtisaslaşmasının dərinləşməsi

B) İçtimai istehsal sahələrinin bölünməsi, istehsalın sahə ixtisaslaşmasının dərinləşməsi

C) Təsərrüfat kompileksinə daxil olan sahələr

D) Ərazinin təbii təsərrüfat bölməsidir, təsərrüfatçlılq bölməsidir

E) Təsərrüfatçlılq bölməsidir


471. Ərazi idarəetmə nəyi əhatə edir?

A) İqtisadiyyatın bütün sahələrinin kompleks halda həm ölkə həmdə ölkənin ayrı-ayrı ərazilərinin kompleks idarə olunmasıdır

B) K/T-ın idarə olunmasıdır, ölkənin ayrı-ayrı ərazilərinin kompleks idarə olunmasıdır

C) Sənayenin inkişafıdır, biznesin idarə olunmasıdır

D) İqtisadiyyatın bir neçə sahəsinin idarə olunmasıdır

E) Biznesin idarə olunmasıdır


472. Rayonlaşdırma nədir?

A) Ölkə ərazisinin bir və ya bir neçə əlaməti əsas götürüməklə ayrı-ayrı məhdud ərazi sahələrinə bölmək və onları bir-birindən ayırmaqdır

B) Əlamətinə görə ərazilərə bölmədir, ərazisinin bir neçə əlaməti üzrə onları bir-birindən ayırmaqdır

C) Əraziləri bir-birindən ayırmaqdır

D) Ölkəni hissələrə bölməkdir, istehsalın inkişafına görə ərazilərə bölməkdir

E) İstehsalın inkişafına görə ərazilərə bölməkdir


473. Ərazi Qurluşu nədir?

A) Azərbaycan Respublikasının unitar, vahid əraziyə malik olan dövlət kimi müvafiq hissələrə bölünməsidir

B) Azərbaycanın sərhəddidir, unitar, vahid əraziyə malik dövlət

C) Azərbaycanın ərazisidir, unitar, vahid əraziyə malik dövlət

D) Sərhədlərlə hüdudlanan ərazidir, respublika ərazisinin bir hissəsidir

E) Respublika ərazisinin bir hissəsidir


474. Yaşayış məntəqəsi nədir?

A) Əhalinin məskunlaşdığı və yaşadığı yer üzrə qeydiyyatda olduğu Azərbaycan ərazisinin bir hissəsidir

B) Yaşayış yeridir, əhalinin məskunlaşdığı qeydiyyatda olduğu

C) Bina və qurğularla təmin olunmuş ərazidir

D) Həyat üçün yararlı olan ərazidir, insan fəaliyyəti mümkün olan ərazidir

E) İnsan fəaliyyəti mümkün olan ərazidir


475. Kənd dedikdə nə başa düşülür?

A) Əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ərazi vahididir

B) Respublika ərazisinin bir hissəsidir, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ərazi

C) Əkin sahəsi çox olan bir hissəsidir, ərzaq təsərrüfatı olan ərazi

D) Şəhər ərazisinin bir hissəsidir

E) Məhsul istehsalı mümkün olan torpaq sahəsidir


476. İqtisadi coğrafi rayonlara bölgü sistemi nə üçündür?

A) Məhsuldar qüvvələri yerləşdirmək, əhalinin məskunlaşdırmaq üçündür


B) Qaçqın və köçkünləri yerləşdirmək üçün, məhsuldar qüvvələri yerləşdirmək

C) Xüsusi işçi qruplarını yerləşdirmək üçün, məhsuldar qüvvələri yerləşdirmək

D) Regionların əhalisini məskunlaşdırmaq üçün, işçi qüvvələrinin ixtisa-

laşması üçün

E) İşçi qüvvələrinin ixtisaslaşması üçün

477. Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqda fərman nə vaxt imzalanmışdır?

A) 2 noyabr 2003-cü il

B) 5 oktyabr 2004-cü il

C) 15 noyabr 1995-ci il

D) 10 dekabr 2002-ci il

E) 10 dekabr 2005-ci il


478. Yerli idarəetmənin iqtisadi əsasını nə təşkil edir?

A) Bələdiyyə mülkiyyəti, yerli maliyyə, dövlət mülkiyyətində olan və bələdiyyələrin istifadəsinə verilmiş bələdiyyə əhalisinin tələbatının ödənilməsinə xidmət edən əmlak

B) Xüsusi mülkiyyət, bələdiyyə mülkiyyəti, maliyyə vergi sistemi

C) Bələdiyyə əmlakı, bələdiyyyə vergi və rüsumları

D) Bələdiyyə torpaqları və əmlakı

E) Dövlət mülkiyyətində olan torpaqlar, vergi və rüsumları


479. Bələdiyyələr xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola bilərmi?

A) Yerli əhalinin mənafeyi üçün qanununla müəyyən edilmiş qaydada məşğul ola bilər

B) Müqavilə olduqda ola bilər, yerli əhalinin mənafeyi nümunə

C) Məşğul ola builməz

D) Qismən məşğul ola bilər, yerli əhalinin mənafeyi nümunə

E) Müəyyən qaydada məşğul ola bilər


480. Yerli İcra Hakimiyyəti başçısı yanında şura nə üçün yaradılır və tərkibi neçə nəfərdən ibarət olur?

A) Müxtəlif yerli məsələlərin baxılması və onların həllinə dair təkliflərin hazırlanması məqsədi ilə yaradılır, tərkibi 15 nəfərdən olur

B) Müxtəlif məsələlərə baxmaq üçün, tərkibi 10 nəfərdən ibarət olur

C) Şəhərin və şəhər rayonunun iqtisadi məsələlərinə baxmaq məqsədilə 11 nəfərdən ibarət olur

D) Kənd və qəsəbələrin yenidən qurulması üçün 10 nəfərdən ibarət olur

E) Regionun yollarını təmir etmək üçün 9 nəfərdən ibarət olur


481. Yerli İcra Hakimiyyəti başçısının yanında şuranın iclası hansı müddətdə keçirilir və ona kim rəhbərlik edir?

A) Ayda iki dəfədən az olmayaraq icra başçısının rəhbərliyi ilə

B) Ayda bir dəfə müavinin rəhbərliyi ilə, ayda iki dəfədən az olmayaraq

C) 3 Ayda bir dəfə şura üzvlərindən birinin rəhbərliyi ilə və ya başçısının rəhbərliyi ilə

D) 6 Aydan bir dəfə müavinin rəhbərliyi ilə

E) 10 gündən bir şura üzvlərindən birinin rəhbərliyi ilə


482. Yerli İcra hakimiyyəti orqanlarının şöbələri, idarələri və digər xidmətləri nə ilə maliyyələşur?

A) Respublikanın dövlət büdcəsindən ayırmalar hesabına maliyyələşir

B) Kreditlərdən, subsidyalardan dövlət büdcəsindən

C) Özünümaliyyələşmə ilə dövlət büdcəsindən

D) Nəqliyyatdan gələn gəlirlərdən bələdiyyələrin gəlirlərindən

E) Bələdiyyələrin gəlirlərindən


483. Torpaq sahəsinin bağışlanmaq qaydaları nə ilə tənzimlənir?

A)) Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə

B) İcra Hakimiyyətinin göstərişi ilə, mülki qanunvericiliklə

C) Qanunvericiliklə, bələdiyyələrin icazəsilə

D) Bələdiyyələrin icazəsilə

E) Məhəllə komitələrinin təklifi ilə, bələdiyyələrin icazəsilə


484. Dövlət və bələdiyyə torpaqları bağışlana bilərmi?

A)) Bağışlanmaya yol verilmir

B) İcarəyə verilir, bağışlanmaya yol verilmir

C) İstifadəyə verilir, bağışlanmır

D) Bağışlanmır

E) Müvəqqəti kirayəyə verilir485. Bələdiyyə seçkilərini kim təyin edir?

A) Mərkəzi seçki komissiyası

B) İcra Hakimiyyətləri, mərkəzi seçki komissiyası

C) Prezident, Milli Məclis

D) Milli Məclis, Bələdiyyə sədirləri

E) Yerli vətəndaşlar, Bələdiyyə sədirləri486. Yerli rəy sorğusunu keçirmək təşəbbüsü kim tərəfindən qaldırılır?

A) Bələdiyyə orqanının və ya bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşların təşəbbüsü ilə

B) Dövlətin təşəbbüsü ilə, bələdiyyə orqanının

C) İcra strukturunun təşəbbüsü ilə, bələdiyyə orqanının

D) Vətəndaşların təşəbbüsü ilə, bələdiyyə orqanının

E) Daimi və başqa komissiyaların təşəbbüsü ilə487. Yerli rəy sorğusuna hansı məsələlər çıxarılır?

A) Yerli əhəmiyyətli məsələlər

B) Dövlətlə bağlı məsələlər, yerli əhəmiyyətli məsələlər

C) Bələdiyyə ərazisində baş verən məsələlər, yerli əhəmiyyətli məsələlər

D) Xalqla bağlı ümumi məsələlər, xüsusi məsələlər

E) Xüsusi məsələlər


488. Yerli rəy sorğusunda iştirak etmək hüququ kimlərə verilir?

A) Bələdiyyələri ərazisində yaşayan və seçki hüququna malik olan vətəndaşlara

B) Azərbaycan vətəndaşlarına, bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşlar

C) Əcnəbi vətəndaşlara, bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşlar

D) Bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşlara

E) Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərə489. Yerli rəy sorğusunun hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı xərclər nəyin hesabına aparılır?

A) Bələdiyyə büdcəsinin vəsaiti hesabına

B) Dövlət büdcəsi hesabına, bələdiyyə büdcəsinin vəsaiti hesabına

C) İcra hakimiyyətinin ayırdığı vəsait hesabına, bələdiyyə büdcəsinin vəsaiti hesabına

D) Kreditlər hesabına, əlavə xərclər hesabına

E) Əlavə xərclər hesabına490. Yerli rəy sorğusu hansı müddətə keçirilir?

A) Sorğunun keçirilməsi üçün qərar qəbul edildiyi gündən etibarən 30 gündən tez 60 gündən gec olmayaraq

B) 25 gündən tez 50 gündən gec olmayaraq

C) 10 gündən tez 15 gündən gec olmayaraq

D) 15 gündən tez 30 gündən gec olmayaraq

E) 3 Aydan gec olmayaraq491. Ərazi vahidlərinin qeydə alınması və qeydiyyatdan çıxarılması kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

A) Müvafiq İcra Hakimiyyətinin vəsadəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

B) İcra Hakimiyyəti orqanları, Milli Məclis

C) Dövlət orqanları, Milli Məclis

D) Bələdiyyələr, Müvafiq İcra Hakimiyyəti

E) Daimi komissiyalar, Milli Məclis492. Dövlət və Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddi necə müəyyən olunur?

A) Torpaq vergisinin 2 misli miqdarında

B) Torpaq vergisinin 3 misli miqdarında

C) Torpaq vergisinin 5 misli miqdarında

D) Torpaq vergisinin 10 misli miqdarında

E) Torpaq vergisinin 7 misli miqdarında493. Torpaq sahəsinin bağışlanma qaydası nə ilə tənzimlənir?

A) Azərbaycan Respublikasının mülki qaninvericiliyi ilə

B) İcra Hakimiyyətinin göstərişi ilə, mülki qaninvericiliyi ilə

C) Qanunvericiliklə, İcra Hakimiyyətinin göstərişi ilə

D) Bələdiyyələrin icazəsi ilə, qanunvericiliklə

E) Məhəllə komitələrinin təklifi ilə, qanunvericiliklə494. Daimi və başqa komissiyalar nəyə əsasən fəaliyyət göstərirlər?

A) Öz iclaslarında təsdiq olunmuş qərara əsasən

B) Bələdiyyələrin göstərişinə əsasən, təsdiq olunmuş qərara əsasən

C) Yerli İcra hakimiyyətinin göstərişinə əsasən, təsdiq olunmuş qərara əsasən

D) Vətəndaşların rəyinə əsasən, İcra Hakimiyyətinin göstərişi ilə əsasən

E) Məhəllə komitələrinin təklifinə əsasən495. Daimi və başqa komissiyaları iclasları nə zaman səlahiyyətlidir?

A) Onların üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə

B) Onların üzvlərinin yarısı iştirak etdikdə, üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə

C) Onların üçdə ikisi iştirak etdikdə, əlli faizdən çox iştirak etdikdə

D) Onların üçdə biri iştirak etdikdə, onların yarıdan çoxu iştirak etdikdə

E) Onların iki nəfəri iştirak etdikdə496. Bələdiyyələrin işi necə təşkil olunur?

A) İclaslar, daimi və başqa komissiyalar vasitəsilə bələdiyyələr öz işini qurur

B) Müzakirələr vasitəsilə bələdiyyələr öz işini qurur, İclaslar vasitəsilə

C) Seminarlarla qurur, bələdiyyə ərazisini təmizlənmə ilə

D) Sual cavabla qurur, təkliflər vasitəsilə iclaslarla

E) Təkliflər vasitəsilə qurur497. Bələdiyyələrin qərarları necə qəbul olunur?

A) Bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə

B) Vətəndaşların səs verməsi ilə, sadə səs çoxluğu ilə

C) Bələdiyyə üzvlərinin yarısısnın sadə səs çoxluğu ilı

D) Bələdiyyə üzvlərinin üçdə bir sadə səs çoxluğu ilə

E) Bələdiyyə üzvlərinin üçdə iki sadə səs çoxluğu ilə498. Ərazi seçki komissiyaları kimlərdən təşkil olunur?

A) Seçki hüququna malik olan Azərbaycan vətəndaşalarından

B) Ərazidə yaşayan əhalinin müxtəlif təbəqələrindən, seçki hüququna malik olan

C) Gənclərdən, seçki hüququna malik olan

D) Yaşlı nəsildən, seçki hüququna malik olan

E) Əcnəbi vətəndaşlardan499. Seçkiqabağı təşviqatı kimlər maliyyələşdirir?

A) Bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi qeydə alınan şəxs

B) Dövlət, bələdiyyələr

C) Yerli İcra Hakimiyyəti, bələdiyyələr

D) Mərkəzi Seçki komissiyası bələdiyyələr, icra hakimiyyəti

E) Milli Məclis bələdiyyələr500. Bələdiyyələrə seçkilər nə vaxt baş tutmuş hesab edilir?

A) Seçicilərin azı 25%-i seçkilərdə iştirak etdikdə

B) Seçicilərin azı 20%-i seçkilərdə iştirak etdikdə

C) Seçicilərin azı 10%-i seçkilərdə iştirak etdikdə

D) Seçicilərin azı 15%-i seçkilərdə iştirak etdikdə

E) Seçicilərin azı 18%-i seçkilərdə iştirak etdikdə

Tərtib etdi: “İnzibati idarəetmə”

kafedrasının dosenti Mehdiyev U.C.

kafedrasının dosenti Yusifov S.C.

“İnzibati idarəetmə” kafedrasaınınmüdiri Məmmədov F.Ə.

Yüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə