Dış Ticaret Servisi Aralık 2013 İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel biLGİlerYüklə 390,05 Kb.
səhifə2/4
tarix31.10.2017
ölçüsü390,05 Kb.
1   2   3   4

Turizm:

Henüz yeterince yararlanılmamakla beraber, turizm sektörü, ülkenin kalkınması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bir kısmı deniz turizmine elverişli olan ve büyük ölçüde bozulmadan kalmış sahil şeridi, dağlık bölgeleri ve tarihi yapılarına rağmen turizm altyapısının yetersizliği ve güvenlik sorunları, ülkeye turist gelişini engellemiştir.

Yabancı ziyaretçilerin en büyük grubunu Kosova, Makedonya, ve Karadağ’lılar oluşturmaktadır. Bu üç ülkede büyük oranda etnik Arnavutların varlığı bilinmekte ve yerli uzmanlar bu pazarı vatansever/milliyetçi turizm pazarı olarak tanımlamaktadır.Kosova’yı Arnavutluk’a bağlayan Enka’nın ABD’li Bechtel ile inşa ettiği Durres-Kukes otoyolunun; iki ülke arasındaki turizm ve ticaretin gelişmesinde önemli yansımaları olmuştur.

Dünya Ekonomi Forumu’nun on üç veri grubundan yararlanılarak ulaşılan üç alt endeksin bir araya getirilmesiyle hesaplanan 2011 Dünya Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi sıralamasında , Arnavutluk 139 ülke içinde 71. sırada yer almaktadır. Arnavutluk söz konusu endeksin “Düzenleyici Çerçeve” alt endeksi; “Politik Kural ve Düzenlemeler”de 46., “Çevre Koruma Düzenlemeler”inde 72., “Kamu Düzeni ve Güvenlik” 44., “Sağlık ve Hijyen”de 66., “Seyahat ve Turizme Verilen Öncelik”te 55. sıradadır.


   1. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı:

Arnavutluk’un ulaştırma ağı, diğer Avrupa ülkeleri standartlarının çok altındadır. 18.000 km uzunluğundaki karayolları, 1930’lu yılların teknolojisi ile inşa edilmiş ve bu yolların bazı bölümleri Kosova’daki karışıklıklar sırasında NATO kuvvetlerinin yoğun kullanımı sonucunda büyük zarar görmüştür. Komünist dönemde yasak olan özel araba sahipliğinin serbest bırakılmış olması da ülke karayollarının üzerindeki yükü artıran bir faktör olarak ortaya çıkmıştır.

2010 yılında araç sahibi sayısında %4.7 artış gözlenmektedir.

2010 yılı itibarı ile Arnavutluk demiryolu hattı 399 km.’dir. Demiryolu taşımacılığında 2010 yılında önceki yıla göre %17.5 artış görülmekle birlikte yolcu taşıma sayısında %33.3 düşüş gerçekleşmiştir.

Deniz yolu ile taşımacılıkta; Durres, Vlora, Saranda, Shengini olmak üzere 4 liman hizmet vermektedir. Limanlarda yükleme ve boşaltma hacmi 2010 yılında önceki yıla göre %0.5 düşüş göstermiştir. En önemli ve en büyük liman Durres olup 2010 yılında yükleme ve boşaltma hacminin %81.8’i söz konusu limanda gerçekleşmiştir. Durres Limanı’ndan yüklemesi yapılan ürünler 2010 yılında 3.4 milyon ton civarındadır.2010 yılında uluslararası deniz yolu ile yolcu taşımacılığında önceki yıla göre %3.5 düşüş gerçekleşmiştir.

Ülkedeki tek ticari havaalanı olan Tiran yakınlarındaki Rinas Havaalanı’nın bir kısmı NATO tarafından yeniden inşa edilmiştir. 2010 yılında Rinas havaalanı 1.536.822 yolcuya hizmet vermiştir.2010 yılında önceki yıla göre uçuş sayısı %2.8, yolcu sayısı ise %10.2 artış göstermiştir. 2010 yılı itibarı ile 16’sı yabancı ve 2’si yabancı ortaklı olmak üzere 18 firma hizmet vermektedir. 2010 yılında yaklaşık 1.940 ton mal taşınmıştır.

Komünist dönemde, Arnavutluk’un telekomünikasyon ağı, komünist blok ülkeleri içinde en kötü durumda olanı haline gelmiştir. Bu dönemde, ülkenin her bölgesinde mevcut bulunmakla beraber, telefon hatları genellikle resmi ve kamu kurumlarına tesis edilmişken, halka açık telefonlar sadece postanelerde hizmet vermiştir.

Son yıllarda mobil telefonların hızla yaygınlaşmış olmasına rağmen ülkenin Komünist dönemde dahi kötü sayılan sabit telefon altyapısı fazla gelişememiştir. 2009 yılında 234.571 olan sabit telefon hattı aboneliği sayısı, 2010 yılında 277.763’e çıkmıştır. Ülkede hizmet vermekte olan tek sabit telefon operatörü, hisselerinin çoğunluğu Türk Telekom ve Çalık Enerji konsorsiyumunda bulunan Albtelecom’dur. Ülkede faaliyet gösteren 4 adet mobil telefon şirketinin toplam abone sayısı 2009 yılı itibarı ile 4.161.615’dir. Dünya Ekonomi Forumu’nun rekabet raporunda, Arnavutluk 139 ülke arasında sabit telefon hattı itibarı ile 88. sırada, mobil telefon hattı itibarı ile 22. sırada yer almaktadır.

Ülkede internet kullanımı da diğer Avrupa ülkelerine nispeten azdır. Geniş bant da dahil olmak üzere internet kullanımı ülkede çok büyük bir hızla artmaktadır. Bireysel abonelik için henüz pahalı olan internet kullanımı, başta Tiran olmak üzere internet kafeler yoluyla giderek popülerleşmektedir.   1. Enerji:

1980’li yıllarda ihracat için de fazla yaratabilen hidroelektrik tesisleri, halen ülke elektriğinin %98’ini üretmektedir. Sektörün 1.668 mega wattlık kapasitesi, 30 yıl önce Çin teknolojisi ile kurulmuştur. Yeni kapasite yaratacak yatırımların yapılmaması, talepteki ani artışlar, kurak dönemler ve faturaların tahsilinde yaşanan güçlükler gibi sebeplerden dolayı ülke sık sık enerji krizi yaşamaktadır.

Elektrik dağıtım şirketi olan KESh firmasının Çek Cumhuriyeti’nden bir firmaya satılarak özelleştirilmesinin hizmet kalitesinde iyileşmeye yol açması beklenmektedir.

Ülkede 1918 yılından bu yana petrol çıkarılmaktadır. Ancak yurtiçinde üretilen ve iç talebin sadece küçük bir bölümünü karşılayabilen dizel yakıtın kalitesi düşüktür. Ülkede arama ve çıkarma yapan yabancı şirketler de faaliyet göstermektedir.

Son yıllarda sektördeki en önemli gelişmelerden biri Kosova ve Yunanistan’a 9 ay boyunca elektrik enerjisi ihraç edilmesidir. Bu enerjiyi ihraç etmek, çok eskimiş üretim ve iletim sisteminden dolayı iç talebi karşılamak için uzun yıllardır enerji ithal etmek zorunda kalan Arnavutluk için bir ilktir.

Arnavutluk, yakın bir gelecekte net elektrik enerjisi ihracatçısı olmayı planlamaktadır. Önümüzdeki 4 yıl içinde, elektrik üretiminin % 50 artması beklenirken, iç talebin de her yıl % 5 artması beklenmektedir. Bu Avrupa’nın en yüksek büyüme oranıdır.

Arnavutluk’un yine de enerji nakil sistemini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Üretilen enerjinin teknik hata/nedenlerden dolayı yaklaşık % 35’i kaybolmaktadırÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

  1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR   1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü:

Hızlı ekonomik kalkınma ve AB üyeliği Arnavutluk’un en önemli hedefleri olarak öne çıkmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla birlikte ülke daha liberal hale gelmiş ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) açısından da daha çekici olmuştur. Ekonomik dönüşümde sağlanan ilerleme ve bunu destekleyen dış ortam sayesinde 2000 ve 2009 yılları arasında ekonomi önemli şekilde büyümüştür. Arnavutluk bu dönemde yıllık ortalama %6’lık bir büyüme oranı yakalamıştır. Ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrar, Dünya Bankası ve NATO üyeliği, AB tam üyelik sürecindeki gelişmeler, Kosova’nın bağımsızlığıyla beraber Arnavutluk’un bölgedeki gücünün artması ve önemli özelleştirmelerin gerçekleştirilmesiyle, ülkeye özellikle 2007 ve 2008 yıllarında oldukça önemli doğrudan yabancı sermaye girişi sağlanmış ve rekor düzeyde artışlar kaydedilmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında ülke ekonomisi yavaşlamış olsa da bu yavaşlama bölgede yer alan diğer ekonomiler gibi ciddi olmamıştır. Son yıllarda gerçekleşen ekonomik atlıma rağmen Arnavutluk’ta satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına düşen GSYİH, AB ortalamasının %25’i kadardır.

Güneydoğu Avrupa’da birçok ülke 2010 yılında Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) girişlerinde keskin düşüşler yaşarken Arnavutluk’ta DYY girişlerinde bunun aksine artış olmuştur. 2009 yılında ülkeye yönelen DYY miktarı 717 milyon Avro iken 2010 yılında %10,6 artışla 793 milyon Avro’ya yükselmiştir. 2010 yılında Arnavutluk DYY girişlerinde Güneydoğu Avrupa’da Sırbistan’ın ardından ikinci ülke olmuştur. 2011 yılında Arnavutluk’a gelen DYY miktarı bir önceki seneye göre %6,4 azalışla 742 milyon Avro’ya gerilemiştir. Bu düşüşün ardında sadece Avrupa’da yaşanan ekonomik sıkıntılar değil aynı zamanda bölgeye yönelen DYY’lerin daha çok Sırbistan ve Hırvatistan’a gitmesi gibi sebepler yatmaktadır.

Arnavutluk’a DYY girişleri 2010 yılından bu yana 10 kat artmış olsa da dünyada payı %0,1’dir. Ülkeye DYY girişleri az olsa da ülkenin küçük ekonomisine bağlı olarak ekonomi açısından önemi çok büyüktür.

Ülkenin sanayi kapasitesi, 1991-1992 ve 1997 yıllarında yaşanan karışıklıklar arasında, kamu mülkiyetinde olduğu ve ithalatla rekabet edemediği için atıl kalmıştır. Uygun bir özelleştirme programı ile bu işletmelerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak yabancı yatırımcılar için cazip hale getirilmesinin bu durumu düzeltebileceği düşüncesiyle ülkede ulaşım, perakende ticaret ve konut yapımı alanındaki kamu mülkiyeti hızla büyük ölçüde özel sektöre devredilmiştir. Bununla beraber, 1995 yılında başlayan geniş kapsamlı özelleştirme programı, 1997 yılında yaşanan karışıklıklar sırasında sekteye uğramıştır.

2009 yılının ilk yarısında yabancı yatırımlar yaklaşık olarak 2 katına çıkmış ve yıl sonunda 717 milyon Avro’ya çıkmıştır. Fakat mali kaynaklarının çoğu, bu yatırımların 2008 yılında küresel kriz öncesinde müzakere edilen özelleştirme anlaşmalarından geldiğini açıklamıştır. Arnavutluk’un tek elektrik dağıtım şirketi olan OSSH’yi satın almak için, Güneydoğu Avrupa’da önemli bir gelişme gösteren Çek enerji şirketi CEZ 102 milyon Avro ödemiştir. Devlete ait olan petrol rafineri şirketi Armo’nun ve mobil telefon operatörlerinden olan AMC’nin hisselerinin, çoğunluk hissedarı olan Yunan Cosmote’a satılması yapılan önemli anlaşmalardan bazılarıdır.

Ülkede en yüksek miktarda yatırımı Avrupa ülkeleri gerçekleştirmektedir. Yatırımlar, hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere tekstil sektöründe yoğunlaşmaktadır.Şehir olarak yabancı yatırımların çoğu Tiran ve Durres şehirlerinde yoğunlaşmıştır. Bu iki şehir yabancı yatırımların % 67’sini çekmektedir.Yabancı Yatırımlar

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY)

259

481

665

717

793

742

DYY’nin Gayri Safi Sabit Sermaye Stokuna Oranı (%)

9

16

21

25

33

-

DYY Girişlerinin GSYİH’ye Oranı

3,6

6,1

7,5

8,1

9,0

8,1

DYY Çıkışlarının GSYİH’ye Oranı

-0,1

-0,2

-0,6

-0,3

-0,1

-0,3

DYY Dengesinin Cari Hesaba Göre Yüzdesi (%)

-53

-56

-44

-51

-77

-62

   1. Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler)

Arnavutluk’ta Ekonomik Bölgeler, Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından, diğer kurumlarla işbirliğiyle ya da ekonomik bölgeyi geliştirme statüsünü alan yerli ya da yabancı tüzel kişiler tarafından yerel çalışmalar ve ülkenin ekonomik gelişim stratejisi çerçevesinde yapılmaktadır.

Ülkede “Sanayi Parkı” statüsünde olan 6 bölge bulunmaktadır. Bunların üç tanesinde seçici rekabet işlemleri tamamlanmış, bölgeyi geliştirecek olan firma ve kuruluşlar seçilmiş, Bakanlık ve bu kuruluşlar arasında sözleşmeler yapılmıştır. Bunlar: • Shëngjin, Lezhë’da bulunan, 3.2 ha alanla, “Sanayi Parkı” statüsü olan ekonomik bölge

 • Koplik’te bulunan, 61 ha alanla, “Sanayi Parkı” statüsü olan ekonomik bölge

 • Vlorë’da bulunan, 125 ha alanla, “Sanayi Parkı” statüsü olan ekonomik bölge.

Spitallë’da bulunan, 850 ha alanla “Sanayi Parkı” statüsü olan ekonomik bölge ve Elbasan’da bulunan,255 ha alanla “Sanayi Parkı” statüsü olan ekonomik bölge için geliştirme işlemini yapacak yatırımcının seçilmesi işlemleri başlamıştır.

Lezhë’da bulunan, 54 ha alanlı ekonomik bölgenin “Sanayi Parkı” statüsü altında yatırımcı seçimi başlamıştır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DIŞ TİCARET

  1. DIŞ TİCARET

   1. Genel Durum:

Komünist dönemde ülkenin kendi kendine yetme politikası gereği az miktarlarda hammadde ihracatı yoluyla temel ithalat kalemlerinin karşılanması için gereken dövizin kazanılması yoluna gidilmiş, bunun sonucu olarak da dış ticaret hacmi çok düşük düzeyde seyretmiştir.

1990’lı yılların başında, gerek ülke ihracatının başlıca pazarlarını oluşturan COMECON’un dağılması gerekse ülkede yaşanan karışıklıklar, ihracat hacminin daha da azalmasına sebep olurken, Batı’dan sağlanan yüksek miktardaki insani yardımlar ve ticaret üzerindeki engellerin kalkması ile yabancı tüketim mallarına yönelik talebin serbest kalması sonucu, ithalat yükselmiştir.

Bu gelişmelere bağlı olarak 1990’lı yılların ilk yarısında, ülkenin dış ticaret açığı yüksek düzeylerde seyretmiştir. Ülkedeki karışıklıkların sona ermesi ve ülkenin Batı Avrupa’da yeni ihracat pazarları elde etmesine bağlı olarak, ihracat gelirlerinin artmasına rağmen ithalatın daha fazla artması, dış ticaret açığının sürmesine neden olmuştur.

1990’lı yılların ikinci yarısında, komşu ülke olan Yugoslavya’daki savaş ve 1997 yılında ülkede yaşanan karışıklıklar sebebiyle dış ticaretin yapısı daha da fazla bozulmuştur. 2000’li yıllar itibariyle ülke içi düzenin kısmen sağlanmasına bağlı olarak ithalat ve ihracat performansında iyileşme görülmüş, ancak dış ticaret açığı yüksek rakamlarda seyretmeye devam etmiştir. Arnavutluk iç pazarında tüketim ve sanayi ürünlerine yönelik yoğun talebin sürmesi, Arnavutluk’un dış ticaret açığını kronik hale getirmiştir.

Komünist dönemde dünyanın en büyük beş krom üreticisinden biri olan Arnavutluk’un, ihracatı içinde en büyük payı krom almaktayken, gerek madencilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerlerde yaşanan karışıklıklar, gerekse en iyi rezervlerin tüketilmesinden dolayı, ülkenin krom ihracatında zaman içinde düşüş yaşanmıştır.

Düşük birim işgücü maliyetleri sayesinde ülkenin sahip olduğu karşılaştırmalı üstünlüğe bağlı olarak tekstil ve ayakkabı gibi emek yoğun ürünler, ülkenin mamul mal ihracatın içinde önemli yer tutmaktadır. Bu tür sektörlerde faaliyet gösteren Arnavutluk firmaları, çoğunlukla Batılı şirketlerden hammadde temin edip, bunun karşılığında üretim sürecinin emek yoğun bölümünü gerçekleştirmek suretiyle fason üretim yapmaktadır.Doğu Avrupa pazarlarının çökmesinin ardından, Arnavutluk ekonomisi dışa açılmış olup, ülke, dış ticarette AB ülkelerine yönelmiştir. Ülkenin AB ülkeleri ile ticareti, pek çok üründe AB pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlayan bir ticaret ve işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.

   1. Ülkenin Dış Ticareti:

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ (MİLYON DOLAR)

Kaynak: EIU

 

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2007

1.077,7

4.200,9

5.278,6

-3.123,2

2008

1.354,9

5.250,5

6.605,4

-3.895,6

2009

1.087,9

4.548,3

5.636,2

-3.460,4

2010

1.550,0

4.602,8

6.152,8

-3.052,8

2011

1.948,2

5.395,9

7.344,1

-3.447,7

2012

1.967,9

4.879,8

6.847,7

-2.911,9   1. İhracatında Başlıca Ürünler:

İHRAÇ ETTİĞİ BAŞLICA ÜRÜNLER (MİLYON DOLAR)

GTİP

Üürünler

2009

2010

2011

 

Toplam

1.087,9

1.550,0

1.948,2

2709

Ham Petrol (Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden Elde Edilen Yağlar)

83,2

162,7

314,1

6403

Ayakkabı; Yüzü Deri, Tabanı Kauçuk, Plastik, Tabii, Suni Vb. Kösele

54,4

95,8

138,5

6406

Ayakkabı Aksamı, İç Taban, Topuk Rampası, Getr, Tozluk, Dolak Vb.

86,2

93,9

118,9

7207

Demir/ Alaşımsız Çelikten Yarı Mamuller

0,0

71,4

98,2

6203

Erkek/Erkek Çocuk İçin Takım, Takım Elbise, Ceket Vs.

65,5

66,1

78,6

7214

Demir/Çelik Çubuklar (Sıcak Haddeli, Dövülmüş, Burulmuş, Çekilmiş)

40,9

51,6

75,2

2716

Elektrik Enerjisi

30,3

101,5

66,1

2610

Krom Cevherleri Ve Konsantreleri

42,5

78,3

52,0

2523

Çimento

19,0

39,1

51,9

8301

Adi Metallerden Kilitler, Sürgüler, Kilidi Olan Fermuarlar Vb.

39,4

43,2

45,0

6205

Erkek/Erkek Çocuk İçin Gömlek

37,3

38,3

44,4

7202

Ferro Alyajlar

0,8

33,9

44,3

2603

Bakır Cevherleri Ve Konsantreleri

16,1

22,4

41,4

7204

Demir/Çelik Döküntü Ve Hurdaları, Bunların Külçeleri

3,6

22,4

39,9

7404

Bakır Hurda Ve Döküntüler

11,7

28,8

38,5

6405

Ayakkabı; Diğer

66,0

48,2

33,7

6109

Tişört, Fanila, Diğer İç Giyim Eşyası (Örme)

29,4

29,1

33,2

1604

Hazırlanmış/Konserve Edilmiş Balıklar; Balık Yumurtası Ve Havyar

23,7

24,7

27,2

6107

Erkek/Erkek Çocuk İçin İç Ve Gece Giyim Eşyası (Örme)

19,6

20,2

23,9

2710

Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden Elde Edilen Yağlar

0,7

0,7

23,4İTHAL ETTİĞİ BAŞLICA ÜRÜNLER (MİLYON DOLAR)

GTİP

Ürünler

2009

2010

2011

__

TOPLAM

4.548,3

4.602,8

5.395,9

2710

Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden Elde Edilen Yağlar

274,1

404,9

568,7

2716

Elektrik Enerjisi

152,6

113,9

223,9

8703

Otomobil, Steyşın Vagonlar, Yarış Arabaları

159,0

132,9

202,2

7204

Demir/çelik Döküntü Ve Hurdaları, Bunların Külçeleri

40,3

102,3

142,2

3004

Tedavide/Korunmada Kullanılmak Üzere Hazırlanan İlaçlar ( Dozlandırılmış )

136,8

141,7

141,6

1001

Buğday ve Mahlut

56,8

68,5

107,0

7214

Demir/ Çelik Çubuklar (Sıcak Haddeli, Dövülmüş, Burulmuş, Çekilmiş)

108,8

92,9

105,4

2402

Tütün/ Tütün Yerine Geçen Maddelerden Purolar, Sigarillolar Ve Sigaralar

84,8

99,3

80,6

2711

Petrol Gazları Ve Diğer Gazlı Hidrokarbonlar

46,7

61,6

74,0

6406

Ayakkabı Aksamı, İç Taban, Topuk Rampası, Getr, Tozluk, Dolak Vb

37,8

59,5

71,8

4107

Sığır Ve Atların Dabaklanmış Ve Hazırlanmış Deri Ve Köselesi

62,0

66,0

71,4

7308

Demir/Çelikten İnşaat Ve Aksamı

53,7

72,8

57,6

8517

Telli Telefon-Telgraf İçin Elektrikli Cihazlar

51,9

50,0

57,1

6908

Sırlı Seramikten Döşeme, Kaldırım Taşları, Şömine, Duvar Karosu

56,7

53,5

55,8

3402

Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç

46,8

46,6

52,7

8523

Ses Ve Diğer Fenomenleri Kaydetmek İçin Disk, Bant, Katı Hal Kalıcı Depolama Aygıtlar

38,7

45,8

52,0

1512

Ayçiçeği, Aspir, Pamuk Tohumu Yağları ( Kimyasal Olarak Değiştirilmemiş )

39,3

39,9

51,0

2523

Çimento

99,8

61,3

46,7

   1. Kataloq: file
    file -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
    file -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
    file -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
    file -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
    file -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
    file -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
    file -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
    file -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

    Yüklə 390,05 Kb.

    Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə