Düzdere, sultanbahçedere, kazandere ve pabuçdere dere islah kesin projesiYüklə 61,97 Kb.
tarix01.01.2018
ölçüsü61,97 Kb.
#36707

TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

HAYDARPAŞA LİMANI 1. KADEME KANALİZASYON HATTININ İSKİ KOLLEKTÖRÜNE BAĞLANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


HAYDARPAŞA LİMANI 1.KADEME KANALİZASYON HATTININ İSKİ KOLLEKTÖRÜNE BAĞLANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İçindekiler


1. KONU VE KAPSAM 2

2. KANALİZASYON ELEMANLARI 3

2.1 Korige Borular 3

2.2 Baca Kapakları 5

3. TERFİ MERKEZLERİ 5

3.1 Pompa Grubu 5

3.2 Merdivenler ve Platform 7

4. KAZI, BORU DÖŞEME, DOLGU VE İNŞAAT İŞLERİ 7

4.1 İnşaata Ait Ayrıntılı Programlar 7

4.2 Çalışma Yeri ve Hendek Genişlikleri 8

4.3 Yol İşleri 8

4.4 Parsel (Rabıt) Bağlantıları 9

4.5 Mecra ve Temel Kazıları 9

4.6 Yer altı Tesisleri 10

4.7 Gidiş Gelişlerin Sağlanması 11

4.8 Hafriyatın Taşınması 12

4.9 Su Durdurma İşleri 12

4.10 İksa İşleri 12

4.11 Hendek Tabanının Hazırlanması 13

4.12 Boruların Depolanması ve Döşenmesi 13

4.13 Muayene Bacaları 14

4.14 Tecrit İşleri 14

4.15 İmla İşleri 14

4.16 Nakliyeler 14

5. GENEL HUSUSLAR 141.KONU VE KAPSAM


Bu şartname TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünce (bu şartnamede “İdare” olarak anılacaktır) gerçekleştirilecek olan kanalizasyon çalışmalarına ait hususları kapsar. Bu ihale kapsamında Projenin, Ro-Ro bölgesinden TM 3’e giden, TM 2’den TM 3’e giden ve TM 3’ten İski hattına bağlanan kısımları yapılacaktır.

2.KANALİZASYON ELEMANLARI

2.1Korige Borular

2.1.1Boru Tanımı


Bu şartname cazibeli kanalizasyon hatlarında kullanılacak, HDPE hammaddeden üretilen ve spiral sarımlı olmayan( Ekstrüzyon-korigatör kalıplaması ) çift cidarlı boruların teknik ve fiziki özelliklerini tanımlar.

2.1.2Genel Şartlar


HDPE çift cidarlı kanalizasyon boru ve ek parçaları TS EN 13476-3, Contalar ise TS EN 681-1 standardına göre üretilmelidir. Boru ve ek parçaları TSE tarafından TS EN 13476-3 standardına göre verilmiş TSE belgesi ve kullanılacak contalar TS EN 681-1 belgesi ve CE belgesi ile teklif edilmelidir.

İhaleye katılacak firmalar ISO 9001, TS EN 13476-3, TS 681-1 ve CE belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir. Bu paragrafta talep edilen belgelerin tamamını ibraz etmeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

Boru ve ekleme parçaları, aynı üretici firmaya ait olmalıdır. Kabul ve teslimatta boru ve ek parçanın aynı üretici firmaya ait olmaması durumunda malzeme kabul edilmeyecektir.

2.1.3Tanımlar


MANŞON: Boruların eklenmesi için kullanılan içi düz, dışı federler ile güçlendirilmiş birleştirme elemanıdır.

ÇEMBER RİJİTLİĞİ: Boruların üzerine gelen yüklere( Toprak, statik yük, dinamik yük, vakum basıncı ) karşı mukavemet özellidir.


2.1.4Yüzey Kalitesi


HDPE boruların yüzeyi ultraviyole Işınlara mukavemet özelliği sağlamak amacı ile siyah renkli olacaktır. Renk boru boyunca homojen olacak boru ucu kesim noktaları düzgün ve çapaksız olacaktır.

2.1.5Birleştirme


HDPE boru ve ek parçaları contalı olarak manşon veya kendinden muflu şekilde birleştirmeye uygun olmalıdır.

2.1.6Boyut ve Toleranslar


Nominal İç Çap

Min

İç Çap

ID/mm.

ID/mm.

150

145

200

195

250

245

300

294

400

392

500

490

600

588

HDPE boruların uzunluğu 6 - 7 mt olacaktır. Boy toleransı + 50 / - 0 mm değerlerini sağlayacaktır.

2.1.7Kullanılacak Borularda Aranılacak Standartlar


 • İSO 9969 (Çember Rijitliği)

 • EN 744 (Darbe)

 • EN1277 (Sızdırmazlık)

 • İSO 1291 (Sıcakta Davranış)

 • İSO 1183 (Hammadde Yoğunluğu)

 • İSO 1133 (Erime Akış Hızı)

2.1.8İşaretleme


İmal edilen boruların her boyunda aşağıda belirtilen bilgiler yazılacaktır.

 • FİRMA ADI VEYA LOGOSU

 • BORULARIN İÇ ÇAPI

 • SN SINIFI

 • İMALAT YILI

 • STANDART NUMARASI ve LOGOSU

2.1.9Stoklama


Boruların stok sahası borulara zarar verecek sivri uçlu kaya ve taş parçalarından arındırılmış olmalı ve istif yüksekliği 2,5 m yi geçmemelidir. İstifleme esnasındaki çap deformasyonu % 2 yi geçmemelidir. Lastik contalar güneş ışınlarından korunarak stoklanmalıdır.

2.1.10Taşıma


Borular taşıma esnasında sert çarpma ve sivri uçlu darbelerden korunmalıdır. Borular taşıma aracı içinde iç içe sokularak taşınabilir Ancak bu işlem sırasında borularda herhangi bir hasar meydana gelmemelidir.

2.2Baca Kapakları


Baca kapama elamanları üstüne gelebilecek yükler dikkate alınarak TS 1478 EN 124’e göre imal edilecektir. Nerelerde hangi cins kapak kullanılacağı bir tutanakla tespit edilecektir.

3.TERFİ MERKEZLERİ

3.1Pompa Grubu


Terfi merkezlerine konulacak pompalar 1 asil ve 1 yedek olacaktır. Pompa tipi dalgıç pompa olacaktır ve katı atıklı fosseptik suyunda çalışabilen öğütücü bıçaklı türde olacaktır. Pompaların teknik özellikleri karakteristikleri verilen teknik dökümanlara uygun olacaktır. Pompalar paslanmaz gövdeli olacak ve CE belgesi olacaktır. Dalgıç pompalar IP68 koruma güvenliğine sahip olacaktır. Dalgıç pompalara herhangi bir şekilde su girmesi halinde veya oluşabilecek muhtemel her türlü arıza durumunda, dalgıç pompalar su kaçağının elektrik panosuna bildirilmesini sağlayacak ikaz elemanları ile donatılacaktır. Elektrik motorunda aşırı akım termiği, stator ve kablo girişinde su kaçağı sensörü olacaktır. Pompa, elektrik motoru ile birlikte kompakt bir ünite teşkil edecek ve su altında devamlı çalışmaya elverişli olacak, kabloları ile gerekli bağlantıları yapılmış şekilde teslim edilecektir. Kablo girişlerinden su kaçağı olmaması için koruyucu kılıf içinde olarak gerekli bütün tedbirler üretici tarafından alınacaktır. Pompa-Pano arası kablolar kesintisiz olacaktır. Elektrik motoru, nominal frekansta % 5 gerilim değişimlerinde nominal gücü verecektir. Motorun yol alma momenti, pompanın vana açık ve cebri boru dolu iken rahatlıkla harekete geçirip dizayn devir sayısına ulaşmaya yeterli değerde olacaktır. Motor sürekli işletme tipinde (S1 tipinde), motor terminallerinin koruma sınıfı en az IP 68, motorun koruma sınıfı en az IP 68, motorun izolâsyon sınıfı H olacaktır. Pompalar geçici kabulden sonra 24 ay garantili olacaktır.

Tedarikçi, taahhüt ettiği yerel desteği sağlayabilmesi için donanımlı ve eğitimli teknik servis ekibine sahip olmalıdır.

Teknik servis mühendisleri, üretici firma tarafından ilgili ürününün devreye alınması, servis ve bakım hizmeti konularında sertifikalandırılmış olmalıdırlar. Pompa hiçbir suretle terfi çukurunun tabanına oturtulmayacak ve pompa kendi ağırlığıyla projedeki çelik aparat yapılarak kilitlenecektir.

Pompa grubu projede gösterildiği gibi boru hattı ile beraber vana, flanş, çek valf, conta ve bunun gibi bağlantı elemanları ile beraber monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.


3.2Merdivenler ve Platform


Terfi merkezine projesine uygun merdiven yapılacaktır. Merdiven basamakları kaymayı önleyen şekilde plastik kaplama ile kapanacaktır. Merdiven gövdesi paslanmaz çelikten imal edilecektir.

Terfi merkezi içerisinde bulunan vanalara müdahele edebilmek için vanaların altına paslanmaz çelikten ızgaralı platform yapılacaktır. Platform tek taraftan menteşeyle sabitlenecek ve açılır kapanır olacaktır.


4.KAZI, BORU DÖŞEME, DOLGU VE İNŞAAT İŞLERİ

4.1İnşaata Ait Ayrıntılı Programlar


Yüklenici inşaata başlamadan önce, İdare’nin talimatı doğrultusunda esas iş programına uygun olmak üzere çalışma programları hazırlayarak idareye sunacaktır.

Aşağıda belirtilen hususlar yeni bir sokağa ve güzergâha girmeden önce tespit edilecek ve İdare’ye tasdik ettirilecektir.

-Sökülen yol kaplamasının niteliği ve kaplamadan çıkan malzemenin kullanılıp kullanılmayacağı ve nakil durumunun belirlenmesi

-Kazıdan çıkan toprağın geri dolguda kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılmayacak ise kesin depoya veya geçici depoya nakli

-Yüklenici işe başlamadan önce Kontrol Teşkilatı ile birlikte bütün güzergâha rastlayan özel ve resmi bütün binalarda mevcut çatlak ve başka arızaları ve yol kaplamalarının durumunu bir tutanakla gerekirse fotoğrafla tespit edecek ve daha sonra bir ihtilafın çıkmasına meydan vermemek üzere ilgililere sunacaktır.

4.2Çalışma Yeri ve Hendek Genişlikleri


Korige borularda çalışma yeri ve hendek taban genişlikleri aşağıda gösterilmiştir. Hendek ve temel kazılarının aşağıda belirtilenden daha fazla genişlikte açılması halince bu fazla kazı için kazı ve taşıma bedeliödenmeyeceği gibi yüklenici fazla kazılan kesimlerin dolgusunu da bedelsiz olarak yapacak, bu nedenle yer altı ve yer üstü tesislerinde oluşabilecek her türlü zarar yükleniciye ait olacaktır.

Ø200mm iç çaplı borularda 90cm

Ø300mm iç çaplı borularda 100cm

Yerinde dökme mecralarda ve sanat yapılarında çalışma yeri genişliği en fazla 60’ar cm olacaktır.

Ø1000mm prefabrik gövdeli bacalarda kazı genişlikleri 2x2m olacaktır.

4.3Yol İşleri


İnşaat esnasında imkân nispetinde yollar tam genişlik üzerinden trafik bakımından imkân olmadığı takdirde yarım genişlik üzerinde nakil vasıtalarına açık bulundurulacaktır.

Yolların yüklenici tarafından yapılması halinde

-Asfalt-Beton-Stabilize-Blokaj:Hendek Genişliği+2*0.20m

-Adi Parke-Adi Kaldırım:Hendek Genişliği+2*0.15m

-Mozaik Parke: Hendek Genişliği+2*0.10m’den fazla sökülmeyecektir.

Yüklenici hendeklerim oturmalara karşı yeterli fazlalıkta imlasından sonra oturmaların sona ermesini müteakip sökülen yolun cinsine göre yol inşaatına başlayacak ve inşaatın bitiminde yol taşıtlara ve geliş gidişe arz edilecektir. Yüklenici kesin kabul muamelesi sonuna kadar kendi yaptığı yolların devamlı olarak onarım ve bakımını yapmak ve gereken emniyet tedbirlerini almak mecburiyetindedir. Bu gibi onarım işleri trafiğe açılmış yollarda geliş gidişi engellemeyecek şekilde yapılacaktır.Yeniden yapılan yollarda yol profile uygun ve düzgün yüzeyli olarak inşa edilecektir.


4.4Parsel (Rabıt) Bağlantıları


Parsel bağlantıları muflu borularla onaylı uygulama projesine göre yapılacaktır. Söz konusu alanda hangarlar, sosyal tesis alanları, bakım alanları, mekanik alanlar dâhil her birime ayrı bir parsel bacası yapılarak bağlantı gerçekleştirilecektir. Zorunlu hallerde birkaç birim (yan yana olmak koşulu ile) tek parsel bağlantısı ile bağlanabilir.

Ana mecra döşenirken projesine göre parsel bağlantısı bırakılan yerlerin İş Sonu Projelerine göre uygun olarak koordinatları belirlenecektir. Parsel bağlantı boruları ana mecralar ile 45 derecelik bir açı teşkil edecek şekilde olacaktır. Ana mecranın tamamlanmasına müteakip parsel bağlantıları yapılacaktır.

Yapılacak hattın güzergâhında bulunan yapıların pis su çıkışları yüklenici tarafından tespit edildikten sonra parsel bacasına bağlantıları uygun çapta çek-valf kullanılarak yapılacaktır.

Parsel bağlantıları yapılırken mevcut altyapı tesislerine verilebilecek zararı minimuma indirecek güzergâh seçilecektir


4.5Mecra ve Temel Kazıları


Mecra ve baca kazıları projesindeki kotlara uygun olacak şekilde açılacaktır. Kazı malzemesinin kazı çukuru yanlarında istif edilmesinde trafik durumunun müsaade etmesi halinde kazı çukuru kenarı ile toprak istif kenarı arasında 0.60m’lik bir şeridin her iki tarafa bırakılması esastır. Genellikle toprağın bir kenara istifi öbür kenardan da boru döşeme ve inşaat işlerinin yürütülmesi tavsiye edilir.

Yüklenici hendek vebaca kazısında istif edilen toprağın kanarlarında toprağın yola ve tretuvara yayılmaması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Kazı sırasında meydana çıkan ve yerinde olduğu gibi bırakılan doğalgaz, elektrik, vs gibi tesislerin hacimleri hesapta nazar-ı itibara alınmayacaktır. Ancak sökülen yol hacmi, sökülen kargir gibi bedeli ödenen imalatın zeminde işgal ettiği hacimleri kazı hacimlerinden düşülecektir.

Kazıdan kokuşmaya elverişli maddeler çıkacak olursa kontrol teşkilatı talimatı ile yüklenici antiseptik madde kullanmak ve bunları gidermekle yükümlüdür. Bu hususta kullanılacak antiseptik madde idarenin izni ile gerekli tedbirler alınarak uygulanacaktır.

İmalat alanında mevcut yangın muslukları, vana kapakları, baca kapakları ve bunlara benzer tesislere hiçbir suretle inşaat sırasında zarar verilmeyecek, üzeri toprak vesaire malzeme ile kapatılmayacaktır. Bunların her vakit görülebilecek ve yanlarına gidilebilecek bir durum olmasını yüklenici temin edecektir. Kazı ve inşaat sırasında çevre unsurlarına zarar verilmemesine özellikle dikkat edilecektir.

4.6Yer altı Tesisleri


Yüklenici tüm yeraltı tesislerinin ve kazılara yakın bina, duvar, direk vesaire gibi bilumum tesislerin emniyeti için bütün tedbirleri kendi sorumluluğu altında almak mecburiyetindedir.

Kazı ve inşaat sırasında yapılması gerekli olan askıya alma, yeraltı tesislerinin ve kalafatlarının ıslahı gibi bilcümle işler, ilgili makamlarla temas edilmek suretiyle yüklenici tarafından yapılacaktır.

Kanalizasyon inşaatı dolayısıyla yeraltı mecraları güzergâhı veya seviyelerinde veya yerüstü tesislerinde değişiklik yapılması gerekli olduğu takdirde, idare ile yüklenici tarafından yapılacak işler hakkında bir tutanakla kayıt altına alındıktan sonra söz konusu işler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

4.7Gidiş Gelişlerin Sağlanması


Bir sokağın veya caddenin tamamen kapatılması için kontrol teşkilatının bilgisi dâhilinde sokak ise belediyeden, Ana Arter ise Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Trafik Şube Müdürlüğü’nden izin alınması gereklidir. Bir sokak veya caddede kazı yapılmadan önce, takibinin yüklenicinin yapması kaydıyla kazı ile ilgili gerekli izinler İdare tarafından alınacaktır.

Trafik yolları üzerinde yapılan işlerde yayalara ve taşıtlara ait her türlü emniyet tedbirinin (gece ve gündüz için bariyer, ışıklı cihaz, beton baca ve yayalar için geçit v.s.) düzenlenerek, pano ile çalışma sahası çevrelenerek çevre sakinlerinin rahatsızlığı azaltılacaktır. Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Bşk. 1992-2 nolu genelde madde 11 ve 17 ile altyapı yönerge madde 11 ve 12’de belirtilen tedbirler alınacaktır.

Yukarıda tarif edilen işaretler, yolun düzenini ve trafik akımını engellemeyecek sayıda olacaktır.

Ulaşımı sağlamak için köprü veya geçiş yerleri Kontrol Teşkilatı ile birlikte tespit edilecektir. Projeye dayalı geçitler inşaatın başlaması ile yapılacak ve imalatın bitirilmesinden sonra teklif dahilinde kaldırılacaktır.

Kanalizasyon inşaatı dolayısıyla katılması zaruri olan sokaklarda Belediye hizmetleri için yüklenici kendi personel ile gerekli çalışmaları yapacaktır. Yüklenici inşaat süresince sokaklarda veya kaldırımlarda gidiş-gelişi ve evlere(ofislere-binalara) giriş çıkışı emniyet tedbirleri olarak sağlamakla mükelleftir bu bakımdan evlerin giriş kısımların kazıdan çıkan toprağın atılmamasına ve hendek üzerine bir iskele konulmasına özellikle dikkat edecektir. Yüklenici bünyesindeki taşıtlar, kaplamalı tretuvarlardan geçmeyecektir yüklenici tretuvarı herhangi bir amaç için kullanıldığında bu tretuvarda vuku bulacak tüm çöküntü ve arızadan sorumlu olacak ve eski haline getirilecektir.

4.8Hafriyatın Taşınması


Şantiye dışında yapılacak kazı ve moloz döküm yerinin tespiti araştırması yüklenici tarafından yapılacak ve resmi belgeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Resmi belgelere istinaden kazı malzemesi ve molozun şantiye dışına taşınması ve dökülmesi yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

4.9Su Durdurma İşleri


Yüklenici yağmur ya da başka sebeplerle inşaat çukuru ve hendek içerisine akıp herhangi bir hasar ve kaza yapabilecek sulara karşı gerekli tedbirleri alacaktır.

Bu gibi tedbirlerin zamanında alınmaması veya yetersiz olarak alınmış olması dolayısıyla hasıl olan kaza ve zararlardan yüklenici mesul olacaktır.

Yüklenici kazı sırasında yeraltından çıkacak yeraltı suyunu tabii meyli ile akıtmak için gerekli tedbirleri alacaktır. Suyu tabi meyli ile akıtılmasına imkân olmayan hallerde su pompalarla boşaltılacaktır. Bu pompaların kapasitesi işe uygun düşecek şekilde biçimde seçilecektir. Bu iş için bir su toplama çukuru açılacak olup kendi akışı ile bu çukura gelen suları pompaj yapılarak uzaklaştırılacaktır. Devamlı su sızmasına maruz yerlerde projeye bağlanmak kaydı ile hendek boyunca tabanda pompaj çukurunda nihayetlenen drenaj kanalları tesis edilebilir, drenajlar temel satıhları kuru kalacak şekilde tertiplenecek ve akacak suların yeni dökülen betonla temas etmemesi sağlanacaktır.

4.10İksa İşleri


Yüklenici yapmakta olduğu işler dolayısıyla meydana gelecek kaza ve çöküntülerden mesuldür.

Hendekler ve inşaat çukurları, projesinde gösterilen derinliğe kadar kazılırken, durum ve şartların gerektiği gibi iksa edilerek desteklenecektir. İdare yapılan iksayı olabilecek kazaları önleyici bir tedbir olarak dikkate alır.bu bakımdan zamanında ve gerektiği gibi yapılmayan, arkalarında boşluk bulunan ve zamanında önce sökülmeyen dolayısıyla husule gelen zarar ve ziyandan yüklenici mesuldür.

Kanal tranşesi binalara ve duvarlara çok yakın geçtiği takdirde binaların zarara uğramaması için yüklenici gerekli ve yeterli aksam ile güçlendirecektir. Bu konuda gelebilecek zararlara karşı şahsen mesuldür.

4.11Hendek Tabanının Hazırlanması


Hendeklerin tabanı lüzumundan fazla kazılarak gevşetilmemelidir. Sunu sağlamak gayesiyle hendek kazısının son safhası itina ile yapılır.

Borular bir çizgi boyunca tabana değecek şekilde döşenmeyecektir. Mecraların oynamasını ve kırılmasını önlemek gayesiyle boruların altın 0-30mm dane çapında kırmataş serilecektir. Boru çaplarına bağlı olarak serilecek kırmataş kalınlıkları D boru iç çapı olmak üzere m cinsinden aşağıdaki gibi olacaktır.

0-30mm Dane Çapında Kırmataş Kalınlığı(m)=0.10+D/10

4.12Boruların Depolanması ve Döşenmesi


Yüklenici inşaatta kullanacağı boruları depolanması gerektiğinde öncelikle İdare’nin uygun göreceği bir şantiye deposunda izhar edecektir.

Boru döşeme ekibinin işlerinin engellenmesi için kazı sırasında her tür emniyet tedbirleri alınır ve diğer hükümler göz önünde tutularak hendek tabanı yeterli ölçüde açılır.

Boruların uçları akış yönünün tersine gelmek ve hendeğin en derin yerinden (mansaptan) başlamak üzere kum, kırmataş, veya stabilize üstüne döşenir. Borunun ucu döşenmiş boruların bağlanma noktasın sıkıca bağlanmak suretiyle döşenir.

4.13Muayene Bacaları


Muayene bacaları projesine göre inşa edilecektir. Projesine göre muayene bacalarına konacak özel parçalar yüklenici tarafından projesine uygun şekilde temin edilecektir.

4.14Tecrit İşleri


Tecrit edilecek yapı yüzeyleri iyice temizlendikten sonra, projelerine veya idare tarafından uygun görülecek yerlere tecrit yapılacaktır.

4.15İmla İşleri


Hendeklerin imlasında hiçbir mecra ve sanat yapısı kontrol teşkilatının izni olmadan imal edilmeyecektir.

Beton mecraların yanlarındaki boşluklar tabakalar halinde imla edilecek ve bu tabakalar kompaktör ile veya bu işe uygun aletlerle toprak cinsine göre gereken miktarda su ile saklanarak sıkıştırılacaktır. İmla malzemesi hiçbir zaman taşıtlardan doğrudan doğruya hendeğe dökülmeyecektir.

İmla malzemesinin cinsine göre imla tabakaları aralıklı olarak zeminin cinsi ve mevsim şartlarına göre kontrol teşkilatı tarafından gerek görüldüğü takdirde sulanacak ve imlanın iyice sıkışması sağlanacaktır.

4.16Nakliyeler


Hafriyattan çıkan toprağın kesin depoya nakli esastır. Ancak çıkan toprağın daha önce açılmış kanala imla olarak nakli İdare onayı ile yapılabilir.

Kazıdan çıkan hafriyat ve molozun yoğunluğu 2ton/m3 alınacaktır.


5.GENEL HUSUSLAR


İnşaata öncelikler ana mecradan başlanacak, bağlantılar ve diğer kollar daha sonra birbirine bağlantılı olarak yürütülecektir. Yüklenici inşaatın bütün safhalarını fotoğraflarla ve kamera çekimleriyle tespit edecektir. Bu çekimleri ve fotoğrafları yapılan kısımlar tamamladıkça idareye sunacaktır.

Yer tesliminden önce yüklenici, kullanacağı ürünlerin teknik özelliklerini gösteren kataloglarını ve kalite belgelerini İdare’nin onayına sunmak zorundadır.

Altyapı borularının montajını ve bağlantılarını gerçekleştirecek çalışanların, bu iş ile ilgili daha önce çalıştıklarını gösterir iş deneyim veya çalışma belgesine ya da sertifikasına sahip olması gerekmekte olup, yüklenici yer tesliminden önce bu belgeleri İdareye ibraz etmek zorundadır.

Kanal kapamaları kontrol teşkilatı ve yüklenici tarafından müşterek zabıt tutularak hazırlanacaktır.

Yüklenici firma işin yapımı sırasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanuna dayanılarak çıkartılmış olan tüm yönetmeliklere göre iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Bu şartnamede bulunmayan ve yorum gerektiren konularda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Tebliğleri esas alınacaktır.
Mustafa YÜKSEL

Yunus PEKER

Süleyman Hakan ORHAN

İnşaat Mühendisi

Makine Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Ali SARI

Yasin ÇELİK

Nasuf BAHÇIVANCI

İnşaat Mühendisi

Makine Mühendisi

Makine Mühendisi


Ahmet ÇETİNGÜLTeknik Müdür

Bekir YAVUZLim. İşl. Müd. Yrd.Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 61,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə