Düzenleyici çerçeveYüklə 461 b.
tarix13.08.2018
ölçüsü461 b.
#70561Düzenleyici çerçeve

 • Düzenleyici çerçeve

 • Lisanslama yaklaşımı

 • Lisanslama prosedürü

 • Lisanslama Projelerinde Mevcut Durum

 • Tedarik Süreci ve İmalatçılara Yönelik Düzenleme(Taslak)

 • Denetimler ve yaptırımTürkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

  • Nükleer güvenlik, emniyet ve radyasyondan korunma hususlarında düzenleyici kurum
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

  • ÇED hususunda düzenleyici kurum
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

  • Elektrik üretimi ile ilgili düzenleyici kurum
 • Nükleer olmayan alanlardaki diğer yetkili kurumlar

Atom Enerjisi Komisyonu (AEK)

 • Atom Enerjisi Komisyonu (AEK)

  • Nükleer tesis lisanslaması ile ilgili karar mercii
 • Nükleer Güç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı (NGGBY)

  • Lisanslama faaliyetlerinin koordinasyonu


Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi (NGDK)

 • Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi (NGDK)

  • Nükleer güvenlik ve lisanslama ile ilgili danışma organı
 • Nükleer Güvenlik Dairesi (NGD)

 • Teknik Destek Organizasyonları (TDK)

  • Kurum içi, kurum dışı ve ulusal ve uluslararası kuruluş ve firmalar


Lisanslamaya Esas Mevzuat

 • Lisanslamaya Esas Mevzuat

  • Mevzuat kod ve standartların listesi
  • Tesis kurucusu hazırlar ve TAEK’in onayına sunar
  • TAEK onaylar
 • Referans Santral

  • Kurucu önerir
  • TAEK onaylar
  • Referans santrale ilişkin güvenlik analizleri ve değerlendirmeler TAEK’e sunulur


Lisanslamaya esas mevzuat belgelerinin hiyerarşisi

 • Lisanslamaya esas mevzuat belgelerinin hiyerarşisi

  • Türk mevzuatı
  • UAEA temeller ve gerekler belgeleri
  • Tasarımcı (Referans santrali lisanslayan) ülkenin mevzuatı
  • Diğer ülke mevzuatları veya uluslararası dokümanlar


Kurucu aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunar;

 • Kurucu aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunar;

  • Benzer bir santral önerir
  • Referans santralden farklılıklar
  • Bu farklılıkların gerekçesi ve güvenliğe etkilerinin analizi


Kurucu önerir ve TAEK’in onayına sunar

 • Kurucu önerir ve TAEK’in onayına sunar

 • TAEK onaylar

 • TAEK;

  • İlgili düzenleyici kurumla işbirliği anlaşması içerisine girer
  • İlgili düzenleyici kurumdan referans santralin güvenlik değerlendirme raporunu ister


Prosedür, Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzükte tanımlanıyor

 • Prosedür, Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzükte tanımlanıyor

 • Her bir izin veya lisans için;

  • Başvuru bilgi ve belgeleri
  • Başvuru sahibi
  • TAEK’in yetkili karar mercii
  • İzin veya lisans koşulları
  • Belirtiliyor.


Üç ana lisans adımı

 • Üç ana lisans adımıSınırlı çalışma izni

 • Sınırlı çalışma izni

 • Hizmete sokma izni

 • Yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni

 • Nükleer yakıtı sahaya getirme izni

 • Ağır suyu sahaya getirme izni

 • Ağır su yükleme izni

 • Tesiste değişiklik yapma izniHedef seçilen sahanın nükleer tesis kurmak için uygun olduğundan emin olmaktır. Aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

 • Hedef seçilen sahanın nükleer tesis kurmak için uygun olduğundan emin olmaktır. Aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

   • Nüfus ve çevre özellikleri
   • Sahanın teknik özellikleri
   • Acil durum tedbirlerinin uygulanabilirliği
 • Lisans kararı AEK tarafından verilirYer lisansı alan Kurucu;

 • Yer lisansı alan Kurucu;

  • Sahayı düzenleyebilir
  • Altyapı çalışmaları yapabilir – elektrik, yol, vb.
  • Nükleer reaktör tesisi dışındaki binaları inşa edebilir
  • Sahada detaylı incelemeler yapar ve sonuçlarını TAEK’e sunar.
  • Yerle ilgili proje parametrelerinin kesin değerlerini saptayıp TAEK’in onayına sunar.


Tek başvuru ile iki yetkilendirme yapılır

 • Tek başvuru ile iki yetkilendirme yapılır

  • Sınırlı çalışma izni
  • İnşaat lisansı
 • Hedef: Önerilen tasarımın radyasyondan korunma, nükleer güvenlik ve emniyet hedeflerini sağlandığından emin olmakİlk adım: Sınırlı Çalışma İzni

 • İlk adım: Sınırlı Çalışma İzni

  • İzinle;
   • Tesisin temel hazırlıkları yapılabilir
   • Güvenlikle ilgili olmayan binaların inşaatı yapılabilir
  • İzin kararı AEK tarafından verilir
 • İkinci Adım: İnşaat Lisansı

  • Lisansı alan Kurucu
  • Lisans kararı AEK tarafından verilir


Üç başvuru ve üç yetkilendirme

 • Üç başvuru ve üç yetkilendirme

  • Himete sokma izni
  • Yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni
  • Tam güçte çalışma izni ve işletme lisansı
 • İlave izinler

  • Nükleer yakıtın tesise getirilmesi
  • Ağır su yükleme izni


İlk adım: Hizmete Sokma İzni

 • İlk adım: Hizmete Sokma İzni

  • Hizmete sokma programı TAEK’e sunulur
  • İzin aldıktan sonra, Kurucu
   • İşletmeye alma programını uygulamaya koyabilir
  • İzin kararı TAEK Başkanı tarafından verilir


İkinci adım: Yakıt yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni

 • İkinci adım: Yakıt yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni

  • Son Güvenlik Analizi Raporu TAEK’e sunulur
  • İzni aldıktan sonra, Kurucu
  • İzin kararı TAEK Başkanı tarafından verilir


Üçüncü adım: Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı

 • Üçüncü adım: Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı

  • Lisansı aldıktan sonra, Kurucu
   • Tesisi tam güçte çalıştırabilir (aşağıdakilere uygun olarak
    • Lisans koşulları
    • İşletme sınır ve koşulları
    • Onaylı prosedürler
  • Lisans kararı AEK tarafından verilir
Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (1)

 • Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (1)

  • Yer lisansı (1976), güncellenmiş yer raporunun değerlendirilmesi ve yerle ilgili proje parametrelerinin değerlendirilmesine dönük hazırlıklar,
  • İnşaat lisansı başvurusuna dönük hazırlıklar,
  • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yetkinleştirilmesine dönük çalışmalar.


Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (2)

 • Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (2)

  • Lisanslamada kullanılacak mevzuat listesi onaylandı
  • Referans santral (Novovoronezh-2) kabul edildi
  • Saha ve Firma denetimleri yapıldı
  • Güncellenmiş Yer Raporu TAEK tarafından değerlendirildi ve uygun bulundu
  • Genel Kalite El Kitabı ve Genel Kalite Planı onaylandı


Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (3)

 • Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (3)

  • Saha Parametrelerinin onay değerlendirmesi
  • Ekipmanların üretim aşamasında denetimi
  • İnşaat Lisansı değerlendirmeleri
  • İnşaat denetimleri


Sinop Nükleer Santralının lisanslanması(1)

 • Sinop Nükleer Santralının lisanslanması(1)

  • Kurucu (EÜAŞ) tanındı
  • Saha çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler
  • Saha ve Firma denetimleri
  • Yer lisansı için sunulacak yer raporunun değerlendirilmesi
Tedarike Başlama İzni

 • Tedarike Başlama İzni

  • Tedarike Başlama İzni için gerekli belgeleri TAEK’e sunulur.
  • TAEK belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirir.
  • İzin belirli bir süre için verilir. Kurucu bu süre sonunda tekrar başvuruda bulunur
  • İzin aldıktan sonra, Kurucu
   • Tedarik sürecine başlayabilir
   • İzin kararı TAEK Başkanı tarafından verilir
  • İzin kararı TAEK Başkanı tarafından verilir


İmalata Başlama bildirim

 • İmalata Başlama bildirim

  • İmalata başlanmadan en az (2) ay öncesinden imalatı yapılacak ekipmanın Kalite ve test planları sunulur.
  • TAEK bu planlarda Katılım seviyelerini belirler ve geri bildirim yapar.(Durma ve Şahitlik Noktaları)
  • TAEK tarafından geri bildirim yapılmadan İmalatlara başlanamaz.


İmalatçıların onaylanması

 • İmalatçıların onaylanması

  • TAEK Kurucu tarafından seçilmiş olan ve İmalat aşamasında yer alan kuruluşları onaylar.


Kurucuda, alt yüklenicilerinde ve tedarikçilerinde Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekir

 • Kurucuda, alt yüklenicilerinde ve tedarikçilerinde Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekir

 • Nükleer santral kurulması ve işletilmesine yönelik bütün faaliyetler de «Nükleer Tesislerin Güvenliği İçin Kalite Yönetimi Temel Gerekleri» yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Bu hususlar TAEK tarafından değerlendirme ve denetleme çalışmalarında dikkate alınacaktır.Denetimler;

 • Denetimler;

  • Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır
  • Bütün faaliyetlerde
  • teyit etmek için yapılır


Denetimler;

 • Denetimler;

  • Haberli veya habersiz
  • Planlı veya plansız
 • olabilir

 • TAEK tesisi, Kurucuyu, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri ve bütün tedarikçileri denetleyebilirUygunsuzluk tespit edildiğinde, TAEK;

 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde, TAEK;

  • Yetki vermeyi reddedebilir
  • Yetkinin kapsamını kısıtlayabilir
  • Yetki sınırlarını daraltabilir
  • Yetkiyi geçici olarak durdurabilir
  • Yetkiyi iptal edebilir

Yüklə 461 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə