Düzensiz fiİller (irregular verbs)Yüklə 25,21 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü25,21 Kb.

DÜZENSİZ FİİLLER (IRREGULAR VERBS) (* işaretli fiiller, aynı zamanda düzenli olarak da çekimlenebilir.)
I II III

arise arose arisen baş göstermek, ortaya çıkmak; (güneş)yükselmek, doğmak

*awake awoke awoken uyanmak; uyandırmak
be (am, is, are) was, were been olmak

bear bore borne katlanmak, tahammül etmek; doğurmak

beat beat beaten vurmak; dövmek

become became become olmak

begin began begun başlamak

bend bent bent eğmek, bükmek; eğilmek

*bereave bereft bereft elinden almak, yoksun bırakmak

*bet bet bet bahse girmek

bid bid bid fiyat teklif etmek

bind bound bound bağlamak

bite bit bitten ısırmak, (böcek, yılan vb.) sokmak

bleed bled bled kanamak

blow blew blown esmek; üflemek

break broke broken kırmak; kırılmak

breed bred bred yetiştirmek, büyütmek, eğitmek

bring brought brought getirmek

broadcast broadcast broadcast televizyon/ radyo yayını yapmak, yayınlamak

build built built inşa etmek, yapmak

*burn burnt burnt yanmak; yakmak

burst burst burst patlamak; patlatmak

buy bought bought satın almak
can could been able -ebilmek

cast cast cast fırlatmak, atmak; dökmek, saçmak

catch caught caught yakalamak, tutmak

choose chose chosen seçmek

cling clung clung yapışmak, sıkı sıkı tutmak, sarılmak

come came come gelmek

cost cost cost mal olmak; değerinde olmak

creep crept crept sürünmek

cut cut cut kesmek
deal dealt dealt pay etmek, paylaştırmak, pay etmek

dig dug dug kazmak

do did done yapmak

draw drew drawn (resim) çizmek; çekmek, almak

*dream dreamt dreamt düş görmek

drink drank drunk içmek

dwell dwelt dwelt oturmak, yaşamak, ikamet etmek
eat ate eaten yemek, yemek yemek
fall fell fallen düşmek

feed fed fed beslemek, yedirmek

feel felt felt hissetmek, duymak

fight fought fought dövüşmek; savaşmak

find found found bulmak

flee fled fled kaçmak, sıvışmak

fling flung flung fırlatmak, fırlatıp atmak

fly flew flown uçmak

forbear forbore forborne kendini tutmak, sakınmak, sabırlı olmak, sabretmek

forbid forbade(forbad) forbidden(forbid)yasaklamak

forget forgot forgotten unutmak

forgive forgave forgiven bağışlamak

forsake forsook forsaken yüzüstü bırakmak

freeze froze frozen donmak; dondurmak
get got got(gotten) elde etmek

give gave given vermek

go went gone gitmek

grind ground ground öğütmek, çekmek; bastırmak, bastırıp ezmek

grow grew grown büyümek; büyütmek
hang hung hung asmak; asılı durmak

hang hanged hanged ipe çekmek, asmak

have had had sahip olmak

hear heard heard duymak; işitmek

hew hewed hewn(hewed) kesmek, yarmak, yontmak

hide hid hidden saklamak; gizlemek

hit hit hit vurmak; çarpmak

hold held held tutmak

hurt hurt hurt incitmek, yaralamak
keep kept kept alıkoymak, tutmak

kneel knelt knelt diz çökmek

*knit knit knit örmek

know know known bilmek; tanımak
lay laid laid koymak; yaymak, sermek

lead led led yol göstermek; götürmek

*lean leant leant (öne doğru) eğilmek, (yana) yatmak

*leap leapt leapt sıçramak; zıplamak

*learn learnt learnt öğrenmek

leave left left bırakmak; ayrılmak

lend lent lent ödünç/ borç vermek

let let let izin vermek

lie lay lain yatmak; uzanmak

*light lit lit yanmak; yakmak

lose lost lost kaybetmek; yenilmek
make made made yapmak, etmek

may might might -ebilir

mean meant meant demek; demek istemek

meet met met rastlamak; tanışmak

mow mowed mown(mowed) biçmek, kesmek

must had to -meli
pay paid paid ödemek

put put put koymak
read read read okumak

rid rid(ridded) rid -den kurtarmak, temizlemek

ride rode ridden binmek; ile gitmek

ring rang rung çalmak; çınlamak

rise rose risen yükselmek, çıkmak; (güneş) doğmak

run ran run koşmak
saw sawed sawn(sawed) (testere ile) kesmek, biçmek, doğramak

say said said demek, söylemek

see saw seen görmek

seek sought sought araştırmak

sell sold sold satmak; satılmak

send sent sent göndermek

set set set koymak

sew sewed sewn(sewed) dikmek, dikiş dikmek

shake shook shaken sallamak, sarsmak, silkmek; (el) sıkışmak

shed shed shed çıkarmak, atmak; dökmek, saçmak, akıtmak; (kan) akıtmak

shine shone shone parlamak, parıldamak, ışıldamak

shine shined shined parlatmak; boyamak
shoot shot shot vurmak, yaralamak

show showed shown göstermek

shrink shrank shrunk büzmek; büzülmek

shut shut shut kapamak, kapanmak; kapatmak

sing sang sung şarkı söylemek

sink sank sunk batmak

sit sat sat oturmak

sleep slept slept uyumak

slide slid slid kaymak; kaydırmak

slit slit slit uzunluğuna kesmek, yarmak

*smell smelt smelt kokmak; koklamak

sow sowed sown tohum ekmek, saçmak

speak spoke spoken konuşmak

*speed sped sped hızla gitmek; hızlandırmak

*spell spelt spelt harflerini söylemek

spend spent spent (para vb.) harcamak; (tatil vb.) geçirmek

spill spilt spilt dökmek; dökülmek

spin spun spun dönmek; döndürmek; (iplik) eğirmek, (ağ) örmek; bükmek

spit spat spat tükürmek

split split split ayırmak, bölmek

spoil spoilt spoilt bozmak, mahvetmek; şımartmak

spread spread spread yaymak, sermek, örtmek

spring sprang sprung sıçramak

stand stood stood ayakta durmak

steal stole stolen çalmak, aşırmak

stick stuck stuck yapıştırmak; saplamak

sting stung stung sokmak; ısırmak

stink stank(stunk) stunk pis kokmak

strew strewed strewn(strewed) dağıtmak; saçmak

stride strade stridden uzun adımlarla yürümek

strike struck struck çarpmak

strive strove striven(strived) çalışmak, çabalamak

swear swore sworn yemin etmek; sövmek

sweep swept swept süpürmek, süpürerek temizlemek

swell swelled swollen(swelled) şişmek; kabarmak

swim swam swum yüzmek

swing swung swung sallamak; sallanmak
take took taken almak

teach taught taught öğretmek

tear tore torn yırtmak; yırtılmak

tell told told söylemek, anlatmak

think thought thought düşünmek; sanmak

*thrive throve thrive gelişmek, serpilmek

throw threw thrown atmak, fırlatmak

thrust thrust thrust itmek, dürtmek; sokmak, saplamak

tread trod trod(trodden) basmak, çiğnemek
understand understood understood anlamak
wake woke woken uyanmak; uyandırmak

wear wore worn giymek

weave wove woven dokumak, örmek

*wet wet wet ıslatmak

win won won kazanmak

wind wound wound sarmak, dolamak

wind winded winded soluğunu kesmek

wring wrung wrung burmak, bükmek; sıkmak, sıkıp suyunu çıkarmak

write wrote written yazmak

Kataloq: FileUpload

Yüklə 25,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə