Eastern mediterranean universityYüklə 137,4 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü137,4 Kb.Doğu Akdeniz Üniversitesi

Lisansüstü Programlarına Başvuru Formu

RESMİ KULLANIM İÇİNDİR

Başvuru No :

Başvuru Tarihi :

Ek bilgi :
ÖNEMLİ:

  1. Bu form Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora programlarına normal veya misafir öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen ve/veya yatay/dikey geçiş yapmak isteyen öğrenciler tarafından doldurulur. Özel öğrenci olarak ders almak isteyenler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başka bir form ile başvururlar.

  2. Başvurunun işleme konulabilmesi için eksiksiz doldurulmuş bir başvuru formu ile bu formda belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir.

  3. Bu formun üzerinde istenen bilgilerin bilgisayar (Microsoft WORD) ile doldurulup bastırıldıktan sonra teslim edilmesi gerekmektedir.Kişisel Bilgiler

1

Adı:


İkinci Adı:

Soyadı:

2

Cinsiyeti:

 Bay

 Bayan

3

Medeni Hali :

 Bekar

 Evli
4

Uyruk:

5

Doğum Tarihi: / / (Gün/Ay/Yıl)

6

Doğum Yeri:

7

İkâmetgâh Adresi:


Tel :

Cep Tel :

Faks :


8

KKTC Adresi (İkametgah adresi ile aynı ise boş bırakınız):


Tel :

Cep Tel :

Faks :


9

E-posta Adresi:

Akademik Bilgiler

10

Başvurulan Lisansüstü Eğitim Seviyesi:  Yüksek Lisans  Doktora

Başvurulan Programın Kodu (Kod listesi aşağıdadır):

1. Tercih:
2.Tercih:
3.Tercih:
Doktora (PhD) Programları

Yüksek Lisans Programları - Tezli

Yüksek Lisans Programları - Tezsiz

612 Ekonomi

613 Uluslararası İlişkiler

621 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

622 İnşaat Mühendisliği

623 Makine Mühendisliği

625 Bilgisayar Mühendisliği

626 Endüstri Mühendisliği

641A Matematik

641B Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

642 Fizik

643 Kimya

6A1 İngilizce Dili Eğitimi

6A8 Eğitim Bilimleri

671 Mimarlık

680 İletişim


510 İşletme Yönetimi - MBA

512 Ekonomi - MS

513 Uluslararası İlişkiler - MA

514 Bankacılık ve Finans – MS

521 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği - MS

522 İnşaat Mühendisliği - MS

523 Makine Mühendisliği - MS

525 Bilgisayar Mühendisliği - MS

526 Endüstri Mühendisliği – MS

541A Matematik – MS

541B Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar - MS

542 Fizik - MS

543 Kimya - MS

544 İngiliz Dili ve Edebiyatı - MA

548 Türk Dili ve Edebiyatı – MA (Türkçe)

54F Doğu Akdeniz Araştırmaları-MA

54GA Gelişim Psikolojisi-MS

551 Turizm İşletmeciliği – MS

561 Hukuk, LLM (Türkçe)

5A1 İngilizce Dili Eğitimi (ELT) - MA

5A8 Eğitim Bilimleri - M.Ed

571 Mimarlık - MS

574 Kentsel Tasarım-M.UD

580 İletişim – MA
511 İşletme Yönetimi– MBA

512A Ekonomi-MS

514A Bankacılık ve Finans – MS

527 İnşaat Teknolojileri ve Yönetimi - MS (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

540 Bilişim Sistemleri - MS
(Matematik Bölümü)

54GB Gelişim Psikolojisi

552 Turizm İşletmeciliği – MS

571A Mimarlık-M.Arch

571B Mimarlık-M.Arch (Türkçe)

5A9 Ortaöğretim Alan Öğretmenliği, M.Ed. (Türkçe)Uzaktan Eğitimle Yüksek Lisans Programları - Tezli

Uzaktan Eğitimle Yüksek Lisans Programları- Tezsiz

51GA Yöneticiler için e-Bankacılık ve Finans-MS


51GB Yöneticiler için e-Bankacılık ve Finans- MS

553 e-Konaklama İşletmeciliği-MS
Not: Parantez içinde “TÜRKÇE” olarak belirtilen programlar dışındaki tüm programlarda eğitim dili İNGİLİZCE’dir.11

Statü:


 Tam Zamanlı  Yarı Zamanlı

12

Başvuru Yapılan Akademik Yıl / Dönem

 Normal  Yatay/Dikey Geçiş  Ziyaretçi

Akademik Yıl : 201__ - 201__  Güz  Bahar

13


Üniversite Seviyesinde Eğitim ve Diplomalar (sondan başa doğru) :

Kurum

İnternet Adresi

Şehir / Ülke

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Bölüm

Genel Not Ort.*

Diploma / Yılı
* Eğer not belgesi (transkript) / diplomada belirtilen genel not ortalaması 4.00 üzerinden değil ise, ilgili üniversitenin kayıt-kabul işlerinden
sorumlu biriminden sağlanacak olan bir Karşılaştırmalı Not Çizelgesi bu başvuru formuna eklenmelidir. Bilgi için Başvuru İşlemleri ve
Gerekli Bilgiler
kısmına bakınız.

Sadece Yatay/Dikey Geçiş Yapacak Öğrenciler (Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri dahil):

Geçiş Neden(ler)i:


Mevcut Üniversite / Eğitim Kurumu

İnternet Adresi

Şehir / Ülke

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Bölüm

Genel

Not Ort.*

Tamamlanmış Ders / Kredi Sayısı


14

İngilizce Bilgisi : (Aşağıda verilen bilgiler belgelenmek zorundadır.) (Eğitim dili Türkçe olan programlar için bu kısım gerekli değildir.)

 Ana Dili İngilizce

Doğum yeri: ____________

Uyruk: ______________


 Eğitim Dili İngilizce Olan Bir
Üniversite Mezunu

Yeterlik Sınav(lar)ı (varsa):

İngilizce Sınavı:

Alındığı Tarih / (Gün/Ay/Yıl)

Puan

TOEFL

  • Paper-based
     Computer-based

  • Internet-basedIELTSKPDSÜDSDAÜ Yeterlik SınavıDiğer: …………………Yukarda Belirtilmeyen Diğer Sınavlar (varsa):
(Açıklayınız)

15

Akademik Yeterlik Sınav Sonuçları (varsa):

 ALES : Sözel: ____, Sayısal: ____, Eşit Ağırlıklı: ____


 GRE – Verbal: ____, Quantitative: ____, Analytical: ____

Yukarda Belirtilmeyen Diğer Sınavlar (varsa):
(Açıklayınız)

16

Eğiticilik ve Diğer Akademik Deneyimleriniz (Üniversite / Kurum, konu veya anabilim dalı, tarihler) :


17

Yayınlar:


18

İş Deneyimi (işveren, tarih, unvan ve işin türü):


19

Başvurduğunuz Programda Ilgi Alanınıza Giren Anabilim Dalı Veya Konular Ve Ayrıntıları.

Mali Bilgiler

20

DAÜ’deki Öğreniminiz Için Halihazırda Almış Olduğunuz Mali Destek Ve Burslar (Belgeleyiniz):


21

DAÜ’deki Öğreniminiz Için Yapmış Olduğunuz Mali Destek Ve Burs Başvuruları (Belgeleyiniz):


22

DAÜ’deki Öğreniminiz Için Gerekli Diğer (Alternatif) Finans Kaynakları (Belgeleyiniz):


23

DAÜ’de Araştırma Görevliliği (asistanlık) İçin Başvurmayı Düşünüyormusunuz?  EVET  HAYIR

(Cevabınız EVET ise GS-RA-01, Araştırma Görevlisi İstek formu doldurularak ilgili bölüme/birime başvuru yapılmalıdır.)

Eğer Asistanlık Alamazsanız Öğreniminizi Devam Ettirmenizi Sağlayacak Mali Desteğiniz Var mı?  EVET  HAYIR


24

DAÜ’de Tam Zamanlı Personel misiniz?  EVET  HAYIR. Cevabınız EVET İse Mevcut Kadronuz :
25

Amacınız / Niyetiniz Hakkında Kompozisyon:

(Ayrı bir sayfada sununuz: Seçtiğiniz programa başvuru sebebiniz, lisansüstü eğitim konusundaki itici güçleriniz, başvurduğunuz anabilim dalındaki ilginizi çeken uzmanlık alanları, vs…)

Referanslar (ÜÇ isim)

26

Ad-Soyad

Unvan

Adres

Tel

E-posta Adresi

Kabul_/_Ret_Yazısı_Bildirim_Şekli'>Kabul / Ret Yazısı Bildirim Şekli

27

Başvurunuzun sonucu adresinize resmi bir yazı ile bildirilecektir. Buna ilaveten, eğer isterseniz, aşağıdan seçeceğiniz yöntemlerden biri ile de sonuç tarafınıza bildirilebilir:

 E-posta Sonucun gönderileceği e-posta adresi:

 Faks Sonucun gönderileceği faks numarası:

Sonuçlar ayrıca Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün internet sayfasında da ilan edilecektir.
Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Başvurunuzunn işleme alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin şu adrese eksiksiz olarak başvuruların son gününe kadar şahsen veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir:

Lisansüstü Kabul Bölümü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

P. K. 95, GAZİMAĞUSA KKTC

( Yurt dışından yapılacak başvurularda adrese şu kısım mutlaka eklenmelidir : (T.R.N.C.) via Mersin-10, Turkey)ÖNEMLİ

Başvuru zarfınız/dosyanıza aşağıdaki belge/bilgileri gösterilen sıra ile eklemeyi unutmayınız:

1.  Eksiksiz olarak doldurulmuş imzalı ve tarihli bir başvuru formu (elinizdeki bu belge)

2.  Ekli belgelerin listesi

3.  Üniversite seviyesinde alınmış tüm dersleri gösteren bir “resmi” not belgesi (transkript)

4.  Karşılaştırmalı Not Çizelgesi (Not belgesinde (transkript) genel not ortalaması 4.0 üzerinden değil ise)

5.  Üniversite veya eşdeğer kurumlardan alınan diplomaların noter tasdikli fotokopileri (Kabul sonrası kayıt sırasında aslı istenir).

6.  İngilizce (TOEFL veya eşdeğeri) ve Akademik (ALES, GRE) yeterlik sınavlarının sonuç belgeleri (14. ve 15. sorulara bakınız)

7.  Üç referans mektubu (DAÜ mezunları için geçerli değildir)

8.  Soru 20, 21, 22 ve 25’de belirtilen belgeler

9.  Pasaport / kimlik kartınızın fotokopisi

10.  Eksiksiz olarak hazırlanmış bir Özgeçmiş (CV)

11.  İki adet vesikalık resim (yaklaşık 6 cm x 5 cm)

12.  Başvurulan programa has belgeler:


Mimarlık ( Yüksek lisans ve doktora): Portfolio
Başvuru Sahibinin Eklemek İstediği İlave Bilgilerİsim, İmza ve Tarih

Burada sunduğum tüm belge ve bilgilerin tamamıyla doğru olduğunu, yanlış beyanda bulunmanın bu başvurunun iptali ve gerekirse yasal işlem başlatılması ile sonuçlanabileceğini bildiğimi beyan ederim.

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı

Başvuru Sahibinin İmzası

Başvuru TarihiResmi kullanım içindir

BÖLÜM

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı : ___________________________________________

Program Kodu: ___________  KabulRet (Ret sebebini aşağıda açıklayınız)Eğer Başvuru Reddedilmişse:

Ret sebebinin kısa açıklaması:

 Bu başvuru şu dönem için yeniden değerlendirilebilir: 201__- 201_ Yılı ______ DönemiEğer Başvuru Kabul Edilmişse:

Normal Kabul (Öğrenci lisansüstü programa normal öğrenci olarak kayıt yaptırabilir)

Sınamalı Öğrenci Olarak Kabul (Öğrenci önce aşağıda listesi verilen dersleri içeren bir bilimsel hazırlık programını bitirmek zorundadır)


Bilimsel Hazırlık Dersleri

Varsa Diğer Koşullar:
 Öğrenci şu derslerden muaftır (Sadece geçiş yapan öğrenciler için):
Bir Önceki Üniversite’den Aldığı Dersin Kodu

DAÜ’de Muaf Tutulacağı Ders Kodu

Referans Kodu
Bir Önceki Üniversite’den Aldığı Dersin Kodu

DAÜ’de Muaf Tutulacağı Ders Kodu

Referans Kodu
İlave bilgiler:

(İmza ve Tarih)

Bölüm Başkanı


ENSTİTÜ

İngilizce Yeterlik:

 Yeterli  Eksik belgeleri tamamlaması koşulu ile yeterli: (Öğrenci gösterilen belgeleri kesin kayıttan önce sunamazsa seviye belirleme sınavına girer.)


 DAÜ İngilizce Seviye Belirleme sınavına girmesi gerekirEk Bilgiler:

 Bilgisayar Kontrolü / Girişi


 DAÜ İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Bildirimleri

(İmza ve Tarih)

Müdür OnayıLisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü

ÖĞRENCİ İŞLERİ

 Bilgisayar Kontrolü / Girişi
 Bölüm(ler)ün bilgilendirilmesi (Öğrenciye gönderilen cevabın elektronik kopyasının ilgili bölümlere gönderilmesi)
 Öğrencinin bilgilendirilmesi

(Paraf ve Tarih)


Yüklə 137,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə