EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİYüklə 230,78 Kb.
səhifə3/5
tarix31.10.2017
ölçüsü230,78 Kb.
#23615
1   2   3   4   5

KARAR NO :341:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/211 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önündeki durakta bulunan taksi sahipleri Erkan EROL, Ahmet ERİNÇ ve Ramazan ZİREK’e ait durak yerlerinin değiştirilmesi şeklindeki talepleri, Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 290 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havale edilmiş ,bu konuda hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporuyla ilgili, Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı. “- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :342:- İlçemiz Vatandaşlarından Ayfer PEKİN e ait 10/03/2014 tarih ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli dilekçesi açık okundu. “Edremit Tuzcumurat Mah.,112. Sok., No: 4 de bulunan taşınmazım 2005 yılında adıma Tapu tescili yapılmıştır. Şuan itibarı ile taşınmazımda Hasan PAKYÜZ isimli bir vatandaş abone olarak görünmektedir. Ekte sunduğum TEDAŞ belgesinden de görüleceği üzere 2005 yılından beri Elektrik sarfiyatı da bulunmamaktadır.Bilebildiğimiz kadarı ile yaklaşık 20 yıldır iş bu ev benim aldığım sürede dahil olmak üzere kimse tarafından kullanılmamıştır. Abone olmak istediğimde bana borç çıkartılmaktadır. 20 yıldır görevini yapmayan kişiler şimdi sebep oldukları zararı bana ödetmek istemektedirler. Hatta yeni abone yapsak bile eski borcu ( Hasan PAKYÜZ adına olan ) size ait aboneye aktarırız demektedirler. Böyle bir hakları bulunmamakta olup, bu aynı zamanda suçtur. Yeni bir abone yapılması için borç ödeme şartı koşulmadan gerekli işlemin yapılması hususunda gereğini, arz ederim.” Şeklindeki talep dilekçesiyle ilgili, Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı. “- 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 8.fıkrasında “Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.” Denilmektedir. Bu madde hükmü kapsamında su borcu ödeme şartı koşulmadan yeni bir abone yapılması ile ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığına (BASKİ) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :343:- Edremit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2014 tarih, 25991957/1716 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı, Mecliste açık okundu. Avukat Ömer Nurettin ERDİM' in 21/04/2014 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Altınoluk Mahallesi, 742 ada, 1 parsel ile ilgili Balıkesir İdari Mahkemesi'nin 27/03/2014 tarih ve 2013/1518 Esas, 2014/360 Karar sayılı kararında; Davacı Sevinç YALÇIN, Sahir KILIÇ ve Nursel TAC tarafından Edremit Belediye Başkanlığı ( 6360 Sayılı Kanunla tüzel kişiliği sona eren Altınoluk Belediye Başkanlığı ) aleyhinde açılan iptal davasında; Mahkemece 01/03/2012 tarih, 2012/3-33 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bu karara dayanılarak alınan Altınoluk, 19 K IV pafta, 742 ada 1 no.lu parselde bulunan davacının maliki oldukları E Blok1,F Blok 1 ve H Blok 6 no.lu bağımsız bölümlere ait yapı (tadilat) ruhsatları ile yapı kullanma izin belgelerinin iptaline ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir. Kararın tebliğ tarihinden itibaren (14/04/2014) tarihinden itibaren 30 günlük temyiz süresi içerisinde Danıştay Başkanlığına yürütmenin durdurulması istemli temyiz başvurusu yapılmıştır. Ancak temyiz müracaatı kararın uygulanmasını kendiliğinden durdurmadığı için İYUK 28. maddesi gereği Balıkesir İdari Mahkemesi'nin 23/01/2014 tarih,2013/998 Esas, 2014/78 Karar sayılı kararının aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :344:- Edremit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih, 25991957/1814 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı, Mecliste açık okundu. Avukat Ömer Nurettin ERDİM' in 27/03/2014 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Altınoluk Mahallesi, 742 ada, 1 parsel ile ilgili Balıkesir İdari Mahkemesi'nin 23/01/2014 tarih,2013/998 Esas, 2014/78 Karar sayılı kararında; Davacı Mehmet BENCİK tarafından Edremit Belediye Başkanlığı ( 6360 Sayılı Kanunla tüzel kişiliği sona eren Altınoluk Belediye Başkanlığı ) aleyhinde açılan iptal davasında; Mahkemece 01.03.2012 tarih ve 2012/3-33 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bu karara dayanılarak alınan Altınoluk, 19 K IV pafta, 742 ada 1 no.lu parselde bulunan davacının maliki oldukları A Blok 2 no.lu bağımsız bölüme ait yapı ( tadilat) ruhsatları ile yapı kullanma izin belgelerinin iptaline ilişkin dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük temyiz süresi içerisinde Danıştay Başkanlığına yürütmenin durdurulması istemli temyiz başvurusu yapılmıştır. Ancak temyiz müracaatı kararın uygulanmasını kendiliğinden durdurmadığı için İYUK 28. maddesi gereği Balıkesir İdari Mahkemesi'nin 27/03/2014 tarih, 2013/1518 Esas, 2014/360 Karar sayılı kararının aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 345: – Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2014 tarih ve 25991957/1322 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Belediye Meclisimizin 07/01/2014 tarih ,62 sayılı Meclis Kararı ile Mülkiyeti Mehmet Ali ŞENTÜRK’ e ait İlçemiz Soğanyemez Mahallesi, 19 L III.b pafta, 387 ada, 35 no.lu parsel ile aynı ada içerisindeki 34 no.lu parsel için onaylanan plan değişikliği dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 24/06/2013 tarih, 2013/17 sayılı genelge gereği İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih, 593 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. 07/01/2014 tarih,62 sayılı meclis kararı ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12/03/2014 tarih, 1606 sayılı yazısının değerlendirilmek üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 346: – Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2014 tarih ,25991957/1736 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Arif YETİŞTİRİCİLER, İbrahim ve Feriha DEĞİRMENCİ’ ye ait İlçemiz Edremit, Gaziilyas Mahallesi, 19 M I-d pafta, 542 ada, 291 no.lu parsel ile 545 ada, 49,50,130,131,ve 150 no.lu parseller için 07/02/2014 tarih, 163 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliği dosyası , 24/06/2013 tarih, 2013/17 sayılı genelge gereği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Karar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 28/03/2014 tarih, 2033 sayılı yazının değerlendirilmek üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 347:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2014 tarih ,25991957/1735 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Mehmet ÖZDEMİR’ e ait ilçemiz Camivasat Mahallesi, 19 M IV-a pafta, 638 ada,17 no.lu parsel ve mülkiyeti Ali KARABULUT varislerine ait 638 ada, 1 no.lu parsel ile aynı ada içerisinde bulunan 2 ve 3 no.lu parseller için 07/02/2014 tarih, 149 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliği dosyası, 24/06/2013 tarih 2013/17 sayılı genelge gereği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Karar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 28/03/2014 tarih, 2033 sayılı yazının değerlendirilmek üzere, Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 348:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2014 tarih , 25991957/1737 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Ali Mürteza HELVACIOĞLU’ na ait ilçemiz Yolören Mahallesi, 1751 no.lu parsel ile aynı ada içerisinde bulunan 1351-1352-1364-1363-1362-1361-1360-1359-1358-1357-1356 ve 1355 no.lu parseller için 07/02/2014 tarih, 165 sayılı meclis kararı ile ilgili onaylanan plan değişikliği dosyası, 24/06/2013 tarih, 2013 / 17 sayılı genelge gereği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Karar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 28/03/2014 tarih, 2033 sayılı yazının değerlendirilmek üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 349- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2014 tarih , 25991957/1738 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1381 ada, 2 no.lu parsel için 07/1172013 tarih, 624 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği dosyası 24/06/2013 tarih, 2013/17 sayılı genelge gereği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Karar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 08/04/2014 tarih, 2261 sayılı yazı ve eki Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 25/0372014 tarih, 4625 sayılı yazısının derlendirilmek üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 350:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2014 tarih , 25991957/1758 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti İbrahim ŞENTÜRK’ e ait İlçemiz Tuzcumurat Mahallesi, 20 M IV–d pafta 181 ada 21 ve 22 no.lu parseller için 01/10/2013 tarih, 558 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliği dosyası 24/06/2013 tarih, 2013/17 sayılı genelge gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Karar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 14/03/2014 tarih, 1679 sayılı yazının değerlendirilmek üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 351: - Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2014 tarih, 25991957/1739 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. 05/03/2013 tarih,186/2 sayılı ve 01/10/2013 tarih,567/2 sayılı meclis kararı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan şikayet sonucu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03/04/2014 tarih, 2163 sayılı yazı ve eki teknik raporun değerlendirilmek üzere, Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 352 :- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2014 tarih , 25991957/1751 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Altınoluk Belediye Başkanlığının 03/03/2014 tarih,2014/3-33 sayılı meclis kararının 1. maddesi ile kabul edilen İmar Planı değişikliği dosyası, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası gereği Belediye Başkanlığımıza gönderilmişti. Ancak 30/03/2014 tarihi itibariyle Altınoluk Belediyesinin Tüzel Kişiliği sona erdiğinden ve bu tarihten sonra plan değişikliği dosyalarının görüşülmesi amacıyla gündem oluşturulmadığından dosya meclise sunulamamıştır. Bu nedenle bahse konu plan değişikliği dosyasının değerlendirilmek üzere, Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 353: - Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih,25991957/1857 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Ali ÇELİK’ e ait İlçemiz Edremit,Tahtakuşlar Mahallesi, 20 S IV pafta, 132 ada, 4 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 354 :- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih, 25991957/1820 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Ali ÖZMEN İnş. Taah. Tur. Gıda Mdn .San. Tic. Ltd. Şti. talebi ile İlçemiz Akçay Mahallesi, 304 ada ,1 no.lu parsel ile aynı adada yer alan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ve 17 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklif Dosyasının, Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 355: - Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih ,25991957/1821 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Ararat Turizm Gıda Mad.İnş. Mlz.İth.İhr.Tic. Ltd. Şti.’ ne ait İlçemiz Edremit,Akçay Mahallesi, 123 ada, 3 no.lu parsel, 124 ada, 20 parsel, 109 ada, 78 parsel, 109 ada, 411 parsel, 123 ada, 3 parsel, 124 ada, 20 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklif Dosyasının,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 356 :- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih ,25991957/1858 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Ayatullah Hüseyin KARAKARTAL ve Tümdeniz ÇELEBİ’ ye ait İlçemiz Edremit, Altınoluk Mahallesi, 20 L III pafta, 760 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif Dosyasının Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 357:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih ,25991957/1856 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Ayşe SAKALLI’ ya ait İlçemiz Edremit,Altınoluk Mahallesi,19 K II pafta, 203 ada, 3 parsel ile 8399, 8397, 8398, 7332 ve 8394 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif Dosyasının,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 358:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih , 25991957/1855 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. İlçemiz Narlı Mahallesi, 18 H II pafta, 667, 668 ve 669 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif Dosyasının,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 359:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih ,25991957/1854 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Eraltın Turizm Otelcilik A.Ş. adına kayıtlı İlçemiz Edremit,Narlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii,18 G IV pafta, 2490 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif Dosyasının Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 360:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih , 25991957/1853 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Gülser KAYMAK’ a ait İlçemiz Edremit, Narlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, 2227 S pafta, 20 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 361:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih 25991957/1825 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Habil AYDEMİR’ e ait İlçemiz Edremit, Akçay Mahallesi,229 ada, 3 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 362:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih ,25991957/1852 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Necmi ŞAHİN’ e İlçemiz Edremit, Altınoluk Mahallesi ,Ören Mevkii, 2630 V pafta, 1081 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 363:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih ,25991957/1822 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Nurten DEVECİ’ ye ait İlçemiz Akçay Mahallesi,124 ada ,170 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 364: - Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih ,25991957/1824 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Salih Zeki CABBAR ve müştereklerine ait İlçemiz Akçay Mahallesi, 236 ada,1 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 365 :- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih,25991957/1851 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Seher EĞLER’ e ait İlçemiz Avcılar Mahallesi, Boğaz Mevkii, 957 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 366: - Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih,25991957/1850 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. İlçemiz Edremit, Altınoluk Mahallesi, 19 M IV paftada bulunan Bal Kent Sitesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 367: -Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih, 25991957/1849 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.İlçemiz Edremit, Tahtakuşlar Mahallesi, 19 R II pafta, 117 nolu parselde bulunan Tayfun TOKALAÇ vekili Sevda DELİLOĞLU adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 368: - Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih,25991957/1847 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Türel CEBECİ ve Fatma Tülin CEBECİ’ ye ait İlçemizEdremit, Altınoluk Mahallesi, 20 K III pafta, 980 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 369:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih,25991957/1848 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Emine KURUOBA, Enver Ali KURUOBA, Meral ÖZBEY, Kevser KAHRIMAN, Hamza KURUOBA, Neziha KURUOBA, Ayatullah Hüseyin KARAKARTAL, Tümdeniz ÇELEBİ adına kayıtlı İlçemiz Altınoluk Mahallesi,Çam Bahçe Mevkii, İ17C16A, İ17D20B pafta, 8734, 8735 ,8736 nolu parseller ve 758, 759, 760 ada için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 370:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih, 25991957/1823 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu.Mülkiyeti Akın Petrol A.Ş.’ye ait İlçemiz Edremit,Akçay Mahallesi, 606 ada, 481 no.lu parsel ile aynı adada yer alan 264, 265, 266, 267, 461 ,462, 463, 467, 468, 469, 470, 481, 498 ve 522 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Plan teklif Dosyasının ,Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 371:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih,25991957/1826 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. İlçemiz Edremit,Akçay Mahallesi,20 N I pafta ,517 ada doğusunda bulunan alan üzerinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek, can ve mal güvenliğini üst seviyeye taşımak amacıyla azami 8.00 m x 3.00 m ölçülerinde beton tipi trafo yerinin belirlenmesi için hazırlanan talep dosyasının, Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 372:- Edremit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih,25991957/1817 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları açık okundu. Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olup, tapusu bulunan taşınmazlardan tavan yüzölçüm miktarının Belediye Meclisince belirlenerek belirlenecek miktar dahil altında kalan şüyulu ve hisseli olanların şüyulu ve hisseli olan parsel maliklerine satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına istinaden Riyaset ve Encümen’e yetki verilmesi yönündeki müteala müzakereye açıldı. Meclis Başkanı Kamil SAKA “-Taşınmaz şayet 1 m² dahi şüyulu olsa vatandaşa buranın satışının yapılıp arsa bütünlüğünün birleştirilmesi yapılmadan inşaat izni verilemiyor. Her Mecliste belli bir kısmının satışının yapılabilmesi için ayrı ayrı karar almaktansa 200 m² ye kadar olan şüyulu ve hisseli yerlerin satışı için,Kıymet Takdir Komisyonunun belirlemiş olduğu değerler üzerinden ve satışlardaki temel ilke talepte bulunan vatandaşın parsel büyüklüğü, mutlaka Belediyemizin parsel büyüklüğünden 1 m² dahi olsa büyük olması şartı ile Riyaset ve Encümene yetki verilmelidir.”Şeklindeki önergesinin yapılan oylamasında; Meclis Üyelerimizden Ahmet Hakan EROĞLU, Recep SAKIZLI, Nevzat ERGÜN, Nihat SÖNMEZ, Murat TUNA, Salih ŞENER, Hasan BODUR, Basri Bayram TEZVARAN, Yusuf ŞAHİN, Ali Kemal ÇELİK, İsmail DOĞDU ve Ahmet ERGİT’ in Red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

KARARNO : 373:-Altınoluk Ehli-Beyt Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 02/05/2014 tarih,6 sayılı , Başkanlık Makamının aynı havale tarihli talep yazıları Mecliste açık okundu. Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Edremit, Altınoluk Mahallesi, 19 K II pafta, 7366 no.lu parseldeki 1153 m² arsa üzerine Altınoluk Ehli-Beyt Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından cami yaptırmak istemli taleplerinin Meclisce yapılan müzakeresinde;Belediyemiz Kira Tespit Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden 10 yıllığına kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :374: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/238 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; ;Mülkiyeti Hamiyet ADSAN’ a ait İlçemiz Camivasat Mahallesi, 647 ada, 24 ve 25 no.lu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Plan teklifi 07/03/2014 tarih, 247 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi.Ancak “İmar Komisyonunun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden; söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

Kataloq: wp-content -> uploads -> meclis karar -> 2014%20Meclis%20Özetleri
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
2014%20Meclis%20Özetleri -> EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİ
meclis karar -> EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİ

Yüklə 230,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə