EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİYüklə 230,78 Kb.
səhifə4/5
tarix31.10.2017
ölçüsü230,78 Kb.
#23615
1   2   3   4   5

KARAR NO :375: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/246 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti Hıdır BULGAK’ a ait İlçemiz Bostancı Köyü, 588 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi, 07/03/2014 tarih, 248 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden; söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :376: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8 / 241 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; ; Mülkiyeti Metin ASLAN Metal İnş. Tur. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ ye ait İlçemiz Yolören Köyü, 1731 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi, 07/03/2014 tarih, 249 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :377:- Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8 / 242 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;Mülkiyeti İsmail Erkan AKÇAY’ a ait İlçemiz Yolören Köyü, 200 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planı teklifi, 07/03/2014 tarih, 250 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 378:- Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/243 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;Mülkiyeti Abdurrahman Yılmaz OLCAY’ a ait İlçemiz Camivasat Mahallesi, 1219 ada, 4 ve 5 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ve 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi 07/03/2014 tarih, 251 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi . İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 379:- Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/244 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti Avukat İlknur Sezgin TEMEL’ in Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 1502 no.lu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30 m. genişliğindeki imar yoluna isabet eden kısmı için kamulaştırmasız el atma yapıldığı yönündeki dilekçesi 07/03/2014 tarih, 252 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 380:- Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/239 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;İlçemiz vatandaşlarından Şerafettin GÖZEN’ in Edremit Toptancı Halinde kendisine bir iş yeri tahsis edilmesi şeklindeki talebi 07/03/2014 tarih, 254 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 381:- Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/240 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;İlçemiz Edremit’te bulunan muhtelif mahallelere ait mevcut yapılaşmaların olduğu yerleşim yerlerinde, yapılaşmış olan yapı adalarına düzenlenen veya düzenlenecek olan ruhsatlara ilişkin işlemlerle ilgili 08/09/2013 tarih,28759 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği yapılan incelemelerde yönetmelikle ilgili farklı tanımlamaların olduğu, bu nedenle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ruhsat düzenlenirken özellikle de çekme mesafeleri ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Buna istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2013 tarih 3305 sayılı yazısı ile arka bahçe mesafelerinin uygulamalarda h/2 olarak mı? yoksa 3 metre olarak mı? uygulanacağı konusunda tereddüte düşüldüğü konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sorulan görüş doğrultusunda 28/11/2013 tarih, 10917 sayılı cevabi yazı da “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Bahçe Mesafeleri başlıklı 18. Maddesinin 3. Maddesi “ arka bahçe mesafesi 28. Maddedeki istisnalar hariç en az ( 3.00 ) m” ve 4. Maddelerine “ Yan ve arka bahçe mesafeleri tabii veya tefsiye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil 4 ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için ( 0.50 ) m arttırılır.” Arka bahçe mesafesinin bina derinlikleri başlıklı 28. Maddesinde ki istisnalar hariç en az 3 metre olarak hesaplanması gerektiğini ancak 28. madde hükümleri “ Bina derinlikleri azami ( 40.00 ) m’yi geçmemek ve hiçbir yerde arka bahçe sınırına ( 3.00 ) m den fazla yaklaşmamak şartı ile I=L-(K+H/2) formülü ile hesaplanır. Ayrıca bina derinliği ( 7.00 ) m ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe mesafesi (2.00 ) m’ye düşebilir. …/” uygulanacak ise h/2 olarak hesaplanmak suretiyle inşaat ruhsatının verilebileceği belirtilmiştir. Tüm bu hususlar göz önüne alınarak mevcut yapılaşma alanlarına ilişkin düzenlenecek olan inşaat ruhsatı işlemlerinde arka bahçe mesafesinin h/2 olarak mı ? yoksa 3 metre ( 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılır. ) olarak mı ? uygulanacağı hususu 07/03/2014 tarih, 255 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 382: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/245 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İlçemiz Gazicelal Mahallesi, 565 ada, 1 no.lu parsel içerisindeki yeşil alan içerisinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek amacıyla “ Beton Köşk Tipi Trafo Binası” konulması yönündeki talebi 07/03/2014 tarih, 256 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 383: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/230 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İlçemiz Atatürk Mahallesi ,1645 ada, 5 no.lu parselin kuzeyindeki yeşil alan içerisinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek amacıyla “Beton Köşk Tipi Trafo Binası” konulması yönündeki talebi 07/03/2014 tarih, 257 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden; söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 384: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/231 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İlçemiz Atatürk Mahallesi 1316 ada 1 no.lu parselin kuzeyindeki yeşil alan içerisinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek amacıyla “ Beton Köşk Tipi Trafo Binası” konulması yönündeki talebi 07/03/2014 tarih, 258 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 385: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/232 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İlçemiz Gazicelal Mahallesi, 1293 ada, 1 no.lu parselin kuzeyindeki Otopark alanı içerisinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek amacıyla “ Beton Köşk Tipi Trafo Binası” konulması yönündeki talebi 07/03/2014 tarih, 259 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 386: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/233 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İlçemiz Yolören Köyü, 114 ada, 1 no.lu parselin kuzeyindeki Yeşil alan içerisinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek amacıyla “ Beton Köşk Tipi Trafo Binası” konulması yönündeki talebi 07/03/2014 tarih, 260 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 387: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/234 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İlçemiz Soğanyemez Mahallesi,1642 ada,3 no.lu parselin batısındaki yeşil alan içerisinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek amacıyla “ Beton Köşk Tipi Trafo Binası” konulması yönündeki talebi 07/03/2014 tarih, 261 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 388: - Edremit Belediye Başkanlığının 24/04/2014 tarih, 65797830-8/235 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İlçemiz Camivasat Mahallesi,332 ada,12 no.lu parselin kuzeydoğusundaki alan içerisinde bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek amacıyla “ Beton Köşk Tipi Trafo Binası” konulması yönündeki talebi 07/03/2014 tarih, 262 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 389: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/263 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti Halil CAN’ a ait İlçemiz Edremit, Tuzcumurat Mahallesi, 20 M IV d pafta, 790 ada ,2 no.lu parselde kayıtlı 437 m2 lik taşınmaz için hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı teklif talebi 07/03/2014 tarih, 263 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 390: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/264 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti Rukiye – Yalçın – Ayla DAĞLI ve Hülya YÜCEORAL ’a ait İlçemiz Camivasat Mahallesi, 1385 ada, 1 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Plan teklif talebi 07/03/2014 tarih, 264 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 391: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/265 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;Mülkiyeti Kemal ASLANER’ e ait İlçemiz Edremit, Gaziilyas Mahallesi, 542 ada, 75. No.lu parsel için hazırlatılan Plan Tadilatı teklif talebi 07/03/2014 tarih, 265 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 392: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/266 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;Mülkiyeti Kenan ASLANER varisleri Gülsüm ASLANER, Kemal ASLANER ve Emel YÜCE’ ye ait İlçemiz Gaziilyas Mahallesi, 542 ada ,75. No.lu parsel için hazırlanan Plan Tadilatı teklif talebi 07/03/2014 tarih, 266 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 393: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/267 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti Kadir GÜREŞ’ e ait İlçemiz Soğanyemez Mahallesi, 922 ada, 3. No.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı Teklif Talebi 07/03/2014 tarih, 267 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 394: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/268 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;Mülkiyeti Evinnur KAPTANBAŞI’ na ait İlçemiz Soğanyemez Mahallesi, 387 ada, 43 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklif talebi 07/03/2014 tarih, 268 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 395: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/269 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;Mülkiyeti İsmet BAYLASSIN’ a ait İlçemiz Bostancı Köyü ,Ilıca Mevkii, 28 26 III pafta, 7 no.lu parseline imar yoluna devam ettirilmesi talebi 07/03/2014 tarih, 269 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 396: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/270 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti Gülay KÜÇÜK’ e ait İlçemiz Yolören Köyü,153 ada, 1 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi 07/03/2014 tarih, 270 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 397: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/271 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti As Yılmazlar Emlak Taah. İnş. Akaryakıt Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti. ne ait İlçemiz Kızılkeçili Köyü, 174 ada, 21 ve 32 no.lu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi 07/03/2014 tarih, 271 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 398: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/272 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti Memet, Mevlüt, Reşit, Halit ve Hasan KELEŞ’ e ait İlçemiz Camivasat Mahallesi, 19 M IV.a-c paftalarında, 1379 ada, 1 no.lu; 1376 ada, 1 ve 2 no.lu ;1382 ada, 1 ve 2 no.lu; 1379 ada, 1 no.lu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı teklifi 07/03/2014 tarih, 272 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 399: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/273 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;Mülkiyeti Hatice ULUĞLU’ ya ait İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 19 L II.c pafta, 793 ada, 2 ve 3 no.lu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı teklifi 07/03/2014 tarih, 273 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden;söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARARNO : 400: - Edremit Belediye Başkanlığının 25/04/2014 tarih, 65797830-8/254 sayılı yazısının Mecliste açık okunarak yapılan müzakeresinde;Akçay Belediye Başkanlığının 05/12/2013 tarih, 2013/14-111 sayılı meclis kararının 2. maddesi ile onaylanan plan değişikliği dosyası 07/03/2014 tarih, 274 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş idi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Komisyonun bu tarihe kadar konu ile ilgili toplantı yapmadığı ve rapor sunmadığı” yönündeki 12-17-19/Mart/2014 tarihli tutanaklarına istinaden; söz konusu gündem maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 3.paragraf hükmü ile Meclis Başkanı Kamil SAKA tarafından doğrudan gündeme alınarak, dosyanın, inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

Kataloq: wp-content -> uploads -> meclis karar -> 2014%20Meclis%20Özetleri
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
2014%20Meclis%20Özetleri -> EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİ
meclis karar -> EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİ

Yüklə 230,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə