Eec ve 97/78/ec sayılı Konsey Direktifleri altında Sınır Kontrol Noktalarında kontrole tabi canlı hayvanlar ve ürünler ile ilgili 2007/275/ec sayılı Komisyon KararıYüklə 302,66 Kb.
səhifə1/4
tarix03.01.2019
ölçüsü302,66 Kb.
#88707
  1   2   3   4


EK–1

5 İNCİ MADDEDE BELİRTİLEN VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Bu liste, veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olması gereken sevkiyatların seçimine yardımcı olmak için, kullanılan ürün sınıflandırmasına göre hayvanları ve ürünleri belirler.
Notlar:

1. Sütun 1 (Tarife Pozisyonu):

Dört rakamlı bir tarife pozisyonu kullanılır. Aksi belirtilmedikçe bu dört rakamlı tarife pozisyonu ile başlayan veya kapsanan bütün ürünler veteriner kontrolleri için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne gönderilir.


Veteriner kontrolleri gereğince incelenmesi istenen herhangi bir tarife pozisyonu altında sadece belirli ürünler varsa ve ürünlerin sınıflandırmasında var olan bu tarife pozisyonu altında özel alt bölümler yoksa bu tarife pozisyonu Ex olarak işaretlenir (örneğin Ex 3002: tüm tarife pozisyonu için değil, sadece hayvan türevli materyal için veteriner kontrolü gerekmektedir).
2. Sütun 2 (Tanımı):

Ürünlerin tanımı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin tanım sütununda belirtildiği gibidir.


Gümrük Tarifesinin tam kapsamının daha ileri açıklaması için Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin en son değişikliğine bakınız.


Not: Farklı fasıllar ve tarife pozisyonları kapsamındaki ürünler hakkında daha ileri bilgiler, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin tarife pozisyonu kodlarına ilişkin açıklayıcı notlarında ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nde bulunabilir.
3. Sütun 3 (Niteliği ve Açıklama):

Bu sütun, veteriner kontrollerine tabi olması gereken sevkiyatların seçimi için ürünlerin kapsamının detaylarını verir.
Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama
Fasıl 1: Canlı Hayvanlar
0101

Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar

Hepsi

0102

Canlı sığırlar

Hepsi

0103

Canlı domuzlar

Hepsi

0104 10

Canlı koyunlar

Hepsi

0104 20

Canlı keçiler

Hepsi

0105

Canlı kümes hayvanları [tavuklar, horozlar (Gallus Domesticus türü), ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]

Hepsi

0106

Diğer canlı hayvanlar

Hepsi
Bu tarife pozisyonu, aşağıdaki evcil ve yabani hayvanları da içerir:

(A) Memeliler  1. Maymunlar (Primatlar),

  2. Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea sınıfındaki memeliler), manatideniz güzeli ve denizinekleri (Sirenia sınıfındaki memeliler),

  3. Diğerleri (ren geyikleri, kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, ayılar, filler, develer, zebralar, tavşanlar, yabani tavşanlar, geyikler, antiloplar, dağ keçileri, tilkiler, vizonlar ve kürk çiftlikleri için diğer hayvanlar).

(B) Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)

(C) Kuşlar  1. Yırtıcı kuşlar,

  2. Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil),

  3. Diğer (keklikler, sülünler, bıldırcınlar, çulluklar, batak çullukları, güvercinler, ormantavukları, kiraz kuşları, yaban ördekleri, yaban kazları, ardıç kuşları, karatavuklar, çayır kuşları, sakalar, baştankaralar, sinek kuşları, tavus kuşları, kuğular ve 0105 tarife pozisyonunda yer almayan diğer kuşlar).

(D) Diğer, arılar (kutu, kafes veya kovan içinde taşınsın veya taşınmasın) diğer böcekler, kurbağalar gibi.

0106 tarife pozisyonu, 9508 tarife pozisyonunda yer alan sirklerin, hayvan sergilerinin veya benzer gezici hayvan gösterilerinin bir parçası olan hayvanları kapsamaz.
0106 11

Maymunlar (Primatlar)

Hepsi

0106 12

Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea sınıfındaki memeliler), manatideniz güzeli ve denizinekleri (Sirenia sınıfındaki memeliler)

Hepsi

0106 19

Diğer

0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 ve 0106 12 tarife pozisyonları dışında kalan evcil tavşanlar ve memeliler.

Köpek ve kediler dâhildir.0106 20

Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)

Hepsi

0106 31

Kuşlar: Yırtıcı kuşlar

Hepsi

0106 32

Kuşlar: Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil)

Hepsi

0106 39

Diğer

Güvercinler dâhil olmak üzere, 0105, 0106 31 ve 0106 32 tarife pozisyonları dışında kalan kuşları içerir.

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

0106 90 00

Diğer

Memeliler, kuşlar ve sürüngenlerin dışında kalan ve başka bir yere dâhil edilmeyen diğer tüm canlı hayvanlar. Vivaryum için canlı tutulacak veya insan tüketimi için öldürülecek canlı kurbağalar bu tarife pozisyonunda yer alır.
Fasıl 2: Et ve Yenilebilir Sakatat
Bu fasıl aşağıdakileri içermez:

(a) 0201’den 0208’e kadar olan veya 0210 tarife pozisyonlarına giren ürünlerden insan tüketimi için elverişli olmayanlar.

(b) Hayvanların bağırsakları, mesaneleri ya da mideleri (0504 tarife pozisyonu) veya hayvan kanı (0511 veya 3002 tarife pozisyonları).

(c) 0209 tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin dışında kalan hayvansal yağlar (Fasıl 15).
0201

Sığır eti (taze veya soğutulmuş)

Hepsi

0202

Sığır eti (dondurulmuş)

Hepsi

0203

Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

Hepsi

0204

Koyun veya keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

Hepsi

0205 00

At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

Hepsi

0206

Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilebilir sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

Hepsi

0207

0105 tarife pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarının etleri ve yenilebilir sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

Hepsi

0208

Diğer etler ve yenilebilir sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

İnsan tüketimine yönelik olmayan ham materyal hariçtir.

İnsan tüketimine yönelik kolajen veya jelâtinin üretimi için olan diğer materyali ve kemikleri kapsar.0208 10

Tavşanların veya yabani tavşanların

Hepsi

0208 30

Maymunların (Primatların)

Hepsi

0208 40

Balinaların, yunusların ve domuz balıklarının (Cetacea sınıfındaki memeliler), manatideniz güzeli ve denizineklerinin (Sirenia sınıfındaki memeliler)

Hepsi

0208 50 (00)

Sürüngenlerin (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)

Hepsi

0208 90

Diğer: Evcil güvercinlerin, av hayvanlarının (tavşanların veya yabani tavşanların dışında kalan)

Evcil güvercinlerin, av hayvanlarının, bıldırcınların, ayıbalıklarının, ren geyikleri veya diğer memeli türlerinin etlerini içerir (Tavşanların veya yabani tavşanların dışında kalan).

0208 90

(70)


Kurbağa bacakları

Hepsi


Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

0209 00

Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağı (eritilmemiş veya başka şekilde çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

Hem yağ hem de işlenmiş yağı içerir.

0210

Et ve yenilebilir sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş), et veya sakatatın yenilebilir unları ve kaba unları

Hepsi: İnsan tüketimine yönelik et, et ürünleri, kemikler ve diğer hayvansal ürünler.

İnsan tüketimine yönelik donyağı tortusu da dâhil olmak üzere işlenmiş hayvansal proteini kapsamaktadır. İnsan tüketimine yönelik kurutulmuş domuz kulakları dâhildir.

Sosis, salam gibi et ürünleri 1601 tarife pozisyonuna dâhildir.

Fasıl 3: Balık ve Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Diğer Su OmurgasızlarıBu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memeliler,

(b) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memelilerin eti (0208 veya 0210 tarife pozisyonları),

(c) Ölü ve türleri ya da durumları nedeniyle insan tüketimi için uygun olmayan veya elverişli olmayan balıklar (karaciğerleri ve yumurtaları dâhil) veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları (Fasıl 5), balıklar veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun olmayan unları, kaba unları veya pelletleri (2301 tarife pozisyonu),

(d) Balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ya da havyar yerine kullanılan ürünler (1604 tarife pozisyonu)


Bu fasıl, hem damızlık ve üretim için canlı balık, canlı süs balığı hem de canlı olarak nakledilen ancak insan tüketimi için ithal edilen canlı balık veya canlı kabuklu hayvanları içerir.Bu bölümde yer alan tüm ürünler veteriner kontrollerine tabidir.

0301

Canlı balıklar

Hepsi: Alabalık, yılanbalığı, sazan balığı veya diğer türler ya da damızlık veya üretim için ithal edilen herhangi bir balığı içerir.

İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı balıklar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi işlem görür.0301 10 tarife pozisyonunda yer alan süs balıkları dâhildir.


Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

0302

Balıklar (taze veya soğutulmuş), 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariç

Hepsi

0302 70

Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler
0303

Balıklar (dondurulmuş) 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariç

Hepsi: Ciğerleri ve balık yumurtaları hariç olmak üzere Pasifik somonu, sockeye somonu (kırmızı somon), ciğerleri ve balık yumurtaları hariç olmak üzere diğer somon türleri (salmonidae), alabalık, Atlantik somonu ve diğer balıkları içerir.

0304

Balık filetoları ve diğer balıketleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
0305

Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme işlemi sırasında pişirilmiş olsun olmasın), insan tüketimi için uygun balık unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi: Balık, kabuklu hayvanlar veya diğer su omurgasızlarından yapılan insan tüketimi için uygun unlar, kaba unlar ve pelletler gibi diğer balıkçılık ürünlerini içerir.

0306

Kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu hayvanlar (kabuklu) (buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş) (soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın), kabuklu hayvanların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi: İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı kabuklu hayvanlar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir ve işlem görür.

0307

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan su omurgasızları (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu hayvanların dışında kalan su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi: Bonamia Ostreae ve Martelia refringens, pişirilmiş ve daha sonra soğutulmuş veya dondurulmuş yumuşakçaları ve diğer su omurgasızlarını içerir.

İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı yumuşakçalar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir ve işlem görür.

Salyangoz türlerinin etlerini içerir.


0307 60 00

Deniz salyangozları dışında kalan salyangozlar

Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum türlerinin karada yaşayan karından bacaklılarını ve Achatinidae ailesinin türlerini içermektedir.

Hemen insan tüketimi için canlı salyangozlar ve insan tüketimi için salyangoz etini içermektedir.

Hafifçe ön pişirilmiş veya ön işleme tabi tutulmuş salyangozu içermektedir.


Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

0307 91 00

Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan canlı su omurgasızları (canlı, taze veya soğutulmuş)

Hepsi

0307 99 90

Diğer: Bu tarife pozisyonu, kabuklu hayvanlar dışında kalan su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletlerini içerir.

Hepsi: İnsan tüketimi için balık kaba unlarını içerir.
Fasıl 4: Süt Ürünleri, Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları, Doğal Bal, Başka Bir Yerde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Ürünler
1. “Süt” ifadesi, tam yağlı veya yağlı veya yarım yağlı veya yağsız süt anlamına gelir.

2. 0405 tarife pozisyonunun amaçları doğrultusunda:

(a) “Tereyağı” ifadesi, yalnızca süt türevli, ağırlık olarak en az % 80 en fazla % 90 süt yağı içeriği, ağırlık olarak en fazla % 2 yağsız süt kuru maddesi içeriği, ağırlık olarak en fazla % 16 su içeriği bulunan doğal tereyağı, peynir altı suyu tereyağı veya rekombine tereyağı (kutulanmış tereyağı dâhil taze, tuzlanmış veya ekşi tereyağı) anlamına gelir. Tereyağı, ilave emülsifiye edici madde içermez. Ancak, sodyum klorür, gıda renklendiricisi, nötralize edici tuzlar ve zararsız laktik asit üreten bakteri kültürlerini içerebilir.

(b) “Sürülebilir süt ürünleri” ifadesi, üründe sadece yağ olarak süt yağı içeren, ağırlık olarak en az % 39 en fazla % 80 süt yağı içeriği bulunan, yağ içinde su tipinde sürülebilir emülsiyon anlamına gelir.

3. Aşağıda belirtilen üç özelliğe sahip olmaları koşuluyla, peyniraltı suyunun konsantrasyonu ve süt veya süt yağı ilave edilmesiyle elde edilen ürünler, 0406 tarife pozisyonunda peynir olarak sınıflandırılır:  1. Ağırlık olarak, kuru maddede % 5 veya daha fazla süt yağı içermesi,

  2. Ağırlık olarak, en az % 70 en fazla % 85 kuru madde içermesi,

  3. Kalıplanmış olması veya kalıplanmaya uygun olması.

4. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) Peynir altı suyundan elde edilen, anhidroz (susuz) laktoz olarak ifade edilen, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 95’den fazla laktoz içeren ürünler (1702 tarife pozisyonu),

(b) Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 80’den fazla peynir altı suyu proteini içeren, iki ya da daha fazla peynir altı suyu proteini konsantresi dâhil) (3502 tarife pozisyonu) veya globülinler (3504 tarife pozisyonu)0401

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)

Hepsi: Süt, çiğ, pastörize veya termize (ısıl işlem görmüş) sütü içerir.

Sütün fraksiyonlarını içerir.

Hayvan beslenmesi için süt, 2309 tarife pozisyonunda yer alır.


0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)


Hepsi


Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

0403

Yayık altı, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin veya aromalandırılmış olsun olmasın veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)

Hepsi: Krema, tereyağı ve tatlandırılmış, jelleştirilmiş, dondurulmuş ve fermente edilmiş süt ve insan tüketimi için konsantre edilmiş sütü içerir.

Dondurma, 2105 tarife pozisyonunda yer alır.0404

Peynir altı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

Hepsi

0405

Süt türevli tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar, sürülebilir süt ürünleri

Hepsi: Sürülebilir süt ürünleri dâhildir.

0406

Peynir ve pıhtılaşmış ürünler

Hepsi

0407 00

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu) (taze, dayanıklılığı arttırılmış veya pişirilmiş)

Hepsi: Kuluçkalık yumurtalar, patojenden arî olduğu belirlenmiş (SPF) yumurtalar ve insan tüketimi için yumurtalar.

“100 yaşındaki yumurtalar”ı içerir.

İnsan tüketimi için uygun olmayan yumurta albümini 3502 tarife pozisyonunda yer alır.


0408

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuksuz) ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

Hepsi: Bu tarife pozisyonu, ısıl işlem görmüş olsun olmasın yumurta ürünlerini içerir.


Kataloq: eskiler -> 2011
2011 -> Genel tekniK Şartname 2010
2011 -> Sınıflandırma (kn kodu) Gerekçeler
2011 -> Ulusal meslek standardi
2011 -> Ulusal meslek standardi iskele kurulum elemani seviye 3 referans kodu / 11ums0158-3 resmî gazete tarih-sayi: 3/11/2011 28104 (Mükerrer)
2011 -> T. C. GÜMRÜK Özet beyan formu a. Genel biLGİler
2011 -> Yönetmelik
2011 -> Canli hayvanlar ve hayvansal üRÜnlerde beliRLİ maddeler ile bunlarin kalintilarinin izlenmesi İÇİn alinacak önlemlere dair yönetmelikte değİŞİKLİk yapilmasina dair yönetmelik taslağI
2011 -> Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
2011 -> T. C. Sanayi ve ticaret bakanliği tüRKİYE Sanayi stratejiSİ belgesi 2011-2014
2011 -> İnsani TÜketim amaçli sular hakkinda yönetmelikte değİŞİKLİk yapilmasina dair yönetmeliK

Yüklə 302,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə