EğİTİm kurumunun okulun Adı : Bulunduğu İl : İlçesi : ÖĞretmenin adı Soyadı : Doğum Yeri veYılıYüklə 5,3 Mb.
səhifə24/66
tarix30.12.2018
ölçüsü5,3 Mb.
#88273
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   66


AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı :

Tarih : EKİM

Yaş Grubu (Ay) :

Öğretmen Adı


AYLAR

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERE

K

İ

M

E

K

İ

M


E

K

İ

M

E

K

İ

M

E

K

İ

M

E

K

İ

M


E

K

İ

M
E

K

İ

M

E

K

İ

M

E

K

İ

M


E

K

İ

MBİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne / durum / olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne / durum / olaya odaklanır.

Dikkatini çeken nesne / durum / olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne / durum / olayı ayrıntılarıyla açıklar.Kazanım 2. Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne / durum / olayın ipuçlarını söyler.

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Gerçek durumu inceler. Nesne / durum / olayla ilgili tahminini söyler.


Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:

Nesne / durum /olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri:

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

İleriye / geriye doğru birer birer ritmik sayar.Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:

Nesne / varlığın tadını söyler.

Nesne / varlığın adını söyler.

Nesne / varlığın rengini söyler.

Nesne / varlığın şeklini söyler.

Nesne / varlığın büyüklüğünü söyler.

Nesne / varlığın kokusunu söyler.

Nesne / varlığın kullanım amaçlarını söyler.


Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:

Nesne / varlıkları tadına göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne / varlıkları birebir eşleştirir.

Nesne / varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne / varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne / varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.


Nesne / varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:

Nesne / varlıkları tadına göre gruplar.

Nesne / varlıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır.

Nesne / varlıkları rengine göre gruplar.


Nesne / varlıkları şekline göre gruplar.

Nesne / varlıkları büyüklüğüne göre gruplar. Nesne

/ varlıkları kokusuna göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:

Nesne / varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.


Nesne / varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne / varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne / varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır

Kazanım 10. Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri:

Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Mekanda konum alır. Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Göstergeleri:

Ölçme sonucunu tahmin eder.

Standart olmayan birimlerle ölçer.

Ölçme sonucunu söyler.

Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri:

Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.

Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.

Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.


Göstergeleri:

Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.


En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça – bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:

Parçaları birleştirerek bütün elde eder.


Kazanım 17. Neden – sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:

Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

Göstergeleri:

Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.

Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler.

Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.


MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.

Yönergeler doğrultusunda koşar.

Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.

Belli bir yükseklikten atlar. Engelin üzerinden atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar.

Galop yaparak belirli mesafede ilerler.

Yönergeler doğrultusunda yürür.

Belli bir yüksekliğe tırmanır.

Tırmanılan yükseklikten iner.

Öne Yuvarlanır. Belirlenen mesafede yuvarlanır.

Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:

Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.

Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.

Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.

Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar.

Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.


Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:

Nesneleri kaldırır.

Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.

Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

Nesneleri taşır.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Malzemeleri keser, yapıştırır.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Kalemi doğru tutar.

Kalem kontrolünü sağlar.

Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Nesneleri takar, çıkarır.

Malzemeleri değişik şekillerde katlar.

Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri toplar. Nesneleri üst üste dizer. Nesneleri yan yana dizer. Malzemelere elleriyle şekil verir. Nesneleri döndürür. Nesneleri sıkar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:

Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.

Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.

Basit dans adımlarını yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin özelliğini söyler.

Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.

Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Sesin geldiği yönü söyler.


Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri:

Konuşurken / şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

Konuşurken / şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:

Düz cümle kurar.

Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

Olumsuz cümle kurar.

Soru cümlesi kurar.

Bileşik cümle kurar.Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:

Cümle kurarken isim kullanır.

Cümle kurarken fiil kullanır.

Cümle kurarken sıfat kullanır.

Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.

Cümle kurarken bağlaç kullanır.

Cümle kurarken zarf kullanır.

Cümle kurarken zamir kullanır.

Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri:

Konuşmayı başlatır, konuşmayı sürdürür, sohbete katılır.

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Konuşma sırasında göz teması kurar.

Jest ve mimikleri anlar.

Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.

Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Konuşmayı sonlandırır.

Konuşmak için sırasını bekler.

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri:

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.

Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.Kazanım 7. Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Dinlediklerini / izlediklerini açıklar.

Dinledikleri / izledikleri hakkında yorum yapar.

Sözel yönergeleri yerine getirir.Kazanım 8. Dinledikleri / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:

Dinledikleri / izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri / izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Dinledikleri / izlediklerini resim yoluyla sergiler.

Dinlediklerini / izlediklerini müzik yoluyla sergiler.

Dinlediklerini / izlediklerini drama yoluyla sergiler.

Dinlediklerini / izlediklerini başkalarına anlatır.

Dinlediklerini / izlediklerini öykü yoluyla sergiler.


Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:

Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.

Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri:

Görsel materyalleri inceler.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:

Okumayı taklit eder.


SOSYAL – DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Göstergeleri:

Yaşını söyler. Fiziksel özelliklerini söyler.


Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:

Anne / babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.

Anne / babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri:

Başkalarının duygularını söyler.

Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.

Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:

Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.

Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Göstergeleri:

Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.

İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.

Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:

Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.

Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler.

Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Göstergeleri:

Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.


Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:

Nezaket kurallarına uyar.Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Göstergeleri:

Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.

Çevredeki güzelliklere değer verir.

Çevresini farklı biçimlerde düzenler.Kazanım 15. Kendine güvenir.
Göstergeleri:

Grup önünde kendini ifade eder.Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:

Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.


Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:

Saçını tarar.

Dişini fırçalar.

Elini / yüzünü yıkar.

Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:

Giysilerini çıkarır.

Giysilerini giyer.

Ayakkabılarını çıkarır.

Ayakkabılarını giyer.

Düğme açar / kapar.

Ayakkabı bağcıklarını çözer.

Ayakkabı bağcıklarını bağlar.Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:

Ev / okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.

Ev / okuldaki eşyaları toplar.

Ev / okuldaki eşyaları katlar.

Ev / okuldaki eşyaları asar.

Ev / okuldaki eşyaları yerleştirir.Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:

Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer.

Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.

Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır.

Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.

Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri:

Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler.

Dinlendirici etkinliklere katılır.

Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söylerKazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Göstergeleri:

Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.

Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.

Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

Göstergeleri:

Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.

Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.


KAVRAMLAR

ALAN GEZİLERİ

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Duygu: Mutlu – Üzgün, Korkmuş, Şaşkın, Heyecanlı

Boyut: Küçük – Orta – Büyük

Geometrik Şekil: Kare, Üçgen, Daire

Zıt: Aynı – Benzer – Farklı, Hızlı-Yavaş, Tembel – Çalışkan, Açık – Kapalı, Düz – Eğri, Sıcak – Soğuk, Düzenli – Dağınık, Doğru – Yanlış, Eski – Yeni, Kirli – Temiz, İleri – Geri, Kız – Erkek, Hareketli – Hareketsiz, Açık – Kapalı, Sağ – Sol, Yüksek – Alçak, Sert – Yumuşak

Yön / Mekanda Konum: İleri – Geri, Uzak – Yakın, Yukarı – Aşağı, Yanında – Önünde – Arkasında – Ortasında

Sayı: 1 – 10 Arası Sayılar, Önceki-Sonraki, Sıra Sayısı

Renk: Kırmızı, Sarı

Duyu: Islak – Kuru, Tatlı – Tuzlu-Ekşi – Acı, Kokulu – Kokusuz,

Zaman: Önce –Şimdi – Sonra

Miktar: Parça – Bütün

Ses: “A” Sesi- Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

- Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü)

- Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

-Kızılay Haftası

(29 Ekim – 4 Kasım)


- Haber Mektubu

- Ev Çalışmaları

- Dedemin Oyunları (Ebeleme)

- Hayvanları Koruma Günü Çalışmaları

- Kış Hazırlıkları

- Deney Yapımı

- Tahmin Oyunları

- Rol Oynama Tekniği

- Meslek Tanıtımı

- Aile Duyuru Panosu

- Yemek Tarifleri

- Sağ – Sol Oyunu

-Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

-FotoğraflarTARİH

KİTAP

ÇALIŞMA SAYFASI

01.10. 2018

Yalın ile Balın 1. kitap


16. sayfa

02.10.2018

Eğlenceli Bilgiler 1.

Aile Katılımı 1.3. sayfa

15. sayfa03.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap


22 – 23. sayfalar

04.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap

24 – 25 – 26 – 27. sayfalar

05.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap


28 – 29. sayfalar.


08.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap

30 – 31. sayfalar

09.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap

32 – 33. sayfalar

10.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap

Aile Katılımı 1.34 – 35. sayfalar

13.14. sayfa11.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap


36 – 38 – 39. sayfalar12.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap

Aile Katılımı 1.37 – 42. sayfalar

12. sayfa15.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap


40 – 41. sayfalar.

16.10.2018

Eğlenceli Bilgiler 1.

1. sayfa (özel)

17.10. 2018

Yalın ile Balın 1. kitap


43. sayfa

18.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap


44. sayfa

19.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap


45. sayfa

22.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap


46. sayfa

23.10.2018

Eğlenceli Bilgiler 1.

4. 5. sayfalar

24.10.2018

Eğlenceli Bilgiler 1.


6.7.sayfalar


25.10.2018

Aile Katılımı 1.

17. sayfa

26.10.2018

Yalın ile Balın 1. kitap

Aile Katılımı 1.47. sayfa

19 – 20 – 21 – 22. sayfalar30.10.2018

Yalın ile Balın 2. kitap

2- 3. sayfalar

31.10.2018

Eğlenceli Bilgiler 1.

8. sayfa


TAM GÜNLÜK EĞİTİM PLAN AKIŞI


Yüklə 5,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   66
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə