Eğitim Öğretim Yılı Bartın İli Dönem Ortaöğretim Zümre Toplantı TutanaklarıYüklə 381,7 Kb.
səhifə2/12
tarix23.10.2017
ölçüsü381,7 Kb.
#12026
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Tarih


2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

TARİH İL ZÜMRE BAŞKANLAR KURULUNDA ALINAN KARARLAR

 1. Öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanması, öğretmenlerin derslerde daha da verimli olmasına katkı sağlayacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 2. Öğrenci başarısını arttırmak amacıyla;

  1. Derslerde olayların neden ve sonuçları üzerinde durmalı, yorum kabiliyetlerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır.

  2. Derse motivasyonu sağlamak amacıyla gerekli ön hazırlıklar yapılmalıdır.

  3. YGS ve LYS ‘ye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 3. Özellikle meslek liselerinde, ortak sınavlarda şubeler arası farklılıkların fazla olması nedeniyle soruların orta seviyede hazırlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 4. 10. Sınıf müfredatının yoğunluğu nedeniyle ders saatinin daha da artırılması gerektiği konusunda birlik sağlanmıştır.

 5. Yazılı sınavlarında farklı tekniklerin kullanılabilmesine karar verilmiştir.

 6. Kaynaştırma öğrencileri için rehber öğretmenle işbirliği yapılmasına karar verildi.

 7. Performans uygulamalarında kullanılan teknikler; hikaye yazma,eşleştirme,konuyla ilgili araştırma yapılarak dosya oluşturulması,grup çalışması yapılması gibi tekniklerin kullanılabileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır.


İmam Hatip Lisesi


2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri İlçeZümre Başkanları

Kurulunca Alınan Kararlar

 1. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması için alınan kararlar:

  1. Günlük ödev verirken öğrencinin yapabilmesine olanak sağlanması gerektiği,

  2. Kitap alışkanlığı kazandırılması gerektiği,

  3. Teknolojik olanaklardan olumlu yönde faydalanılması gerektiği,

  4. Sosyal faaliyetlere öğrencilerin yönlendirilmesi gerektiği,

  5. Sınıf içindeki problemli öğrencilerle bireysel görüşülmesi gerektiği,

  6. Öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttırılması için okul içinde ve dışında gösterdiği güzel davranışların ödüllendirilmesi gerektiği,

  7. Başarısız öğrenciler için teşvik edici çalışmalar yaptırılması gerektiği,

  8. Öğrencilerin başarı düzeyleri hakkında velilerin sık sık bilgilendirilmesi gerektiği zümre başkanları tarafından görüş birliğiyle kabul edildi.

  9. Velilerle işbirliğine önem verilecektir.

  10. Derslerde görsel materyaller kullanılacaktır.

  11. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan konulara tekrar edilecektir.

  12. Öğrencilerin ders çalışma ve zamanı etkili kullanma yönetimini bilmediklerinden dolayı bunlarla ilgili rehberlik servisinden faydalanılacaktır.

 2. Eğitim ve öğretimin önündeki güçlükleri aşmak için okul rehberlik servisi ile sıkı ilişkide bulunulmasına ve ailelerle okul arasında irtibat kurulmasına,

 3. Velinin öğrenci üzerindeki sorumluluğu artmış olduğu için veli-okul işbirliğinin sağlanmasına,

 4. Eğitim araç-gereçlerinden faydalanılması için derse giren öğretmenlerin hassasiyet göstermesine,

 5. Ölçme değerlendirme konusunda 2 yazılı, 1 performans görevi, 1 sınıf içi performans değerlendirmesi verilmesi, bu dönem için 1 proje ödev notu verilmesine,

 6. Performans ve proje ödev konularının öğretim programlarına uygun olarak verilmesine,

 7. Diğer zümre öğretmenleriyle gerektiği yerlerde iletişim kurulmasına,

 8. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak ve şube öğretmenler kurulunda belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına

karar verilmiştir.

Matematik


2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MATEMATİK İL ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU 2. DÖNEM BAŞI TOPLANTI TUTANAĞI

Gündem Maddeleri ,Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Ve Alınan Kararlar

1.Açılış ve Yoklama.

Açılış İl Zümre başkanı Sulhiye ULUSOY tarafından yapıldı. Yapılan yoklamada toplantıya Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Anadolu Teknik Lisesi zümre başkanının raporlu olduğu için katılamadığı görüldü.2. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sene başı zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulamaya yönelik kararların alınması.

Sene başı alınan kararlardan, üniversitelere öğrencileri bilgilendirmek amaçlı yapılması planlanan gezilerin, zümre başkanlarının kendi okullarında planlamalar yaptığı gezilerin nisan ve mayıs aylarında yapılacağı belirtildi.

Bartın Lisesi zümre başkanı S. ULUSOY Bartın Üniversitesi’nden mühendislik fakültesinden öğretim görevlilerinin gelerek çeşitli meslekler hakkında öğrencilerin bilgilendirildiğini söyledi.

Okullarda açılması planlanan bazı kursların, öğretmen yetersizliği yüzünden açılamadığı belirtildi. İsteyen öğrencilerin diğer okullara ya da halk eğitimlere yönlendirildiği söylendi. Selin Uras; okullarda açılan kurslara devam edilmediğini belirtti.3. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönemin Değerlendirilmesi.

Eğitim-Öğretim açısından 1. Dönemdegenel olarak sınıfların %50 başarıyı gösterdikleri ancak bilgi olarak istenilen seviyeye gelemedikleri belirtildi. Bunun sebebi olarak da öğrencilerin ders çalışmadıkları, tekrar yapmadıkları ve derse hazır gelmedikleri belirtildi. Ayrıca öğrencilerde hazırbulunuşluk olmadığından konuta ayrılan sürenin yetmediği söylenmiştir.4. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi.

Yeni matematik programının uygulanmasında 9. Ve 10. Sınıflarda bazı sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi.

S.UZUNALİ: ” Programın yetişmesi için matematik konularının azaltılması ve ders saatinin artırılması gerekir. Böylece okullarda kurs açılması gerekmez.”

S.URAS: “ Kurslara devam yok.”

A.BAHÇECİ: “ Kurslar seneye mecbur olacak ve öğretmenler verecek.”

Y.ÖZSEZER: “ 10. Sınıf programında matematik ve geometri konularının karışık olarak verilmesi bütünlüğü bozuyor ve başarıyı düşürüyor. Birinci dönem matematik ve ikinci dönem geometri konuları olacak şekilde program düzenlenebilir.”5. Öğrencilerin Çalışma Ve Eğitim Durumları İle Bölgenin Özellikleri İncelenerek Öğrencilerin Başarısının Artırıcı Önlemler Alınması.

Öğrencilerin başarılı olmak istedikleri ancak bunun için çaba sarfetmedikleri tekrarlandı. Merkeze bağlı eğitim bölgelerinde öğrencilerin çevrelerinde fazla örnek görmedikleri ve aileleri tarafından üniversite için desteklenmedikleri belirtildi. Bu nedenle bu bölgelerde eğitim seviyelerinin düşük olduğu söylendi. Meslek liselerinde ise öğrencilerin gerçekten bu mesleği yapmak istediğinden ziyade sınavı kazanamadığı için bu okula geldikleri belirtildi. BEP kapsamındaki öğrencilerin meslek liselerinde olduğu ve uyum sorunlarının olduğu belirtildi. Toplama işleminin çubuklarla yapıldığı dikkat çekildi.6. Yıllık, Ünite Ve Günlük Planlar İle Gezi, Gözlem, Deney Ve İnceleme Planları Arasında Bölgede Birlik Ve Koordinasyonun Sağlanması.

9. ve 10. Sınıf matematik dersi programında önümüzdeki yıl bazı yer değişikliği yapılması önerildi ancak bazı okulların deneme sınavı yaptığı ve içeriklerinin bu programa uygun olduğu söylendi. Okulların yaptığı geziler ya da diğer aktivitelerin paylaşılması kararı alındı.7. Ölçme Ve Değerlendirmede Birlik Ve Beraberliğin Sağlanması.

Sene başında alınan kararların uygulandığı görüldü. Verilen proje ve performans konularının paylaşıldığı belirtildi. Yazılı ortalaması 50’nin altında olanların girdiği telafi sınavlarının öğrencilerin ortalamalarını daha da düşürdüğünün tespit edildiği söylendi. Bunun sebebinin de sınavların çok yoğun olduğu telafi sınavına çalışma zamanı kalmadığı için çalışmadan sınava girmiş olabilecekleri söylendi. Ancak birkaç kişinin yükselttiği belirtildi.8. Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin bilgilendirilmesi.

Eğitim ve öğretim ile ilgili yeni gelişmelerin takip edilmesi ve telefon ya da mail yolu ile paylaşılması önerildi.Hizmetiçi eğitim kurs ya da seminerlerine başvurulması önerildi. Bu eğitimlerde elde edilen kaynakların internet üzerinden paylaşılmasına karar verildi.9. Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve diğer branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması.

Disiplinler arası eğitimin hem öğretmen hem öğrenci açısından oldukça yararlı olduğu belirtildi. Matematiğin diğer disiplinlerle doğrudan ilişkili olduğu söylenerek, bilgi alışverişinin ve bunun öğrencilerle de paylaşılmasının, öğrencinin matematiğin hayat içinde yer aldığının bir göstergesi olduğunun anlaşılacağı ve ilginin dolayısıyla da başarının artacağı belirtildi.10. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.

Meslek liselerindeki öğrencilerin birçok konuyu öğrenmede güçlük çektikleri ve bunun için konuların daha çok tekrar edildiği ve etkinliklerin buna göre hazırlandığı belirtildi. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin programının ayrı olduğu ve sınavlarda da çözülen sorulardan sorularak başarının sağlandığı belirtildi. Ancak aynı diplomaya sahip oldukları düşünülürse bu uygulamanın diğer öğrencilere haksızlık olduğu söylendi. Öğrenme güçlüğü çekilen konuların daha çok geometri konularında olduğu belirtilerek ayrılan süre yetersizliği sebebiyle fazla tekrar yapılamadığı belirtildi. Alınacak önlem olarak da evde çözmeleri için sorular verilmesine ve kurslara yönlendirilmesine karar verildi.11. YGS VE LYS Sınavlarına Hazırlık.

Sınavlara hazırlık olarak okullarda deneme sınavlarının yapıldığı belirtildi. Yapılamayan ya da yanlış yapılan soruların sınıf içinde çözüldüğü söylendi.12. Dilek ve Temenniler.

İkinci dönemin eğitim- öğretim açısından iyi geçmesi ve başarılı olması dilek ve temennilerinde bulunuldu.13. Kapanış.

Toplantı zümre başkanı S. ULUSOY tarafından kapatıldı.ALINAN KARARLAR

 1. Üniversitelere geziler düzenlemek.

 2. Bazı meslek gruplarından kişileri davet ederek öğrencilere meslek tanıtımı yapılmasını sağlamak.

 3. Öğrencileri kurslara yönlendirmek.

 4. Kaynak paylaşımı yapmak.

 5. Hizmetiçi eğitimlere katılmak ve öğrenilenleri paylaşmak.
Yüklə 381,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə