Eğitim Öğretim Yılı Bartın İli Dönem Ortaöğretim Zümre Toplantı TutanaklarıYüklə 381,7 Kb.
səhifə4/12
tarix23.10.2017
ölçüsü381,7 Kb.
#12026
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Endüstri Meslek Lisesi


2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2. DÖNEM ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
 1. Açılış yoklama yapıldı mesleki eğitim merkezi ve halk eğitim merkezinden katılımın olmadığı görüldü.

 2. Sene başı zümre öğretmenler kurulunda alınan kararlara uyulduğu görüldü.

 3. 1. Dönemin incelendiğinde başarılı bir dönem olduğu kanaati oluşmuştur.

 4. Hüseyin GÜNGÖR: Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Motorlu araçlar teknolojisi alanının bazı modüllerinin yazılmadığı belirlenmiştir.

 5. Murat BAŞKOŞAN: Öğrenci başarısının artırılması için öncelikle cep telefonlarının okula getirilmemesi sağlanmalıdır.

 6. Gezi gözlem planları yapılırken karşılıklı istişare yapılacaktır.

 7. Ortak sınavlar yapılarak ölçmede birlik sağlanmıştır.

 8. Mesleki gelişmeler hakkındaki bilgileri yakından takip edebilmek için mesleki yayınların takip edilmesi gerekmektedir.

 9. İbrahim BATAR: Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması için ilin ihtiyacına göre bölümler açılmalıdır.

 10. Öğrenme güçlüğü çekilen konular hakkında yeterli tekrarın yapılacak yeterince öğrenmeleri sağlanacaktır.

 11. Ygs – Lys de çıkan konulara ağırlık verilerek öğrencilerimiz bu sınavlara daha iyi hazırlanacaktır.

 12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı sona ermiştir.


Kız Meslek Lisesi


2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ

ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 17 / 02 / 20154

TOPLANTI SAATİ : 14:30

TOPLANTI YERİ : ŞERİFE BACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KONFERANS SALONU

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve Yoklama.

 2. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı sene başı zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulamaya yönelik kararlar alınması.

 3. 2014-2015 E ğitim _Öğretim yılı I. Dönemin değerlendirilmesi.

 4. Eğitim Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi

 5. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile bölgenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olmaları konusunda alınması gereken önlemeler.

 6. Yıllık,ünite,günlük planlar ile gezi ,gözlem,deney ve inceleme planları arasında bölgede birlik,beraberlik ve koordinasyon sağlanması.

 7. Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması.

 8. Mesleki eserler ile eğitim öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin bilgilendirilmesi,

 9. Bölgedeki eğitim ve öğretim planlanmasına,zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının arttırılması

 10. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların sınıf ilgili sınıf /zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınması.

 11. YGS ve LYS sınavlarına hazırlık.

 12. Dilek ve temenniler.

 13. Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Gülten GÜNGÖR başkanlığında Meslek Dersi Öğretmenleri Zümre Başkanları toplantısı açıldı. Yapılan yoklamada; Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Banu Hatice DOĞAN’in raporlu olduğu, diğer tüm meslek dersi öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

 2. 2014-2015 E ğitim _Öğretim yılı I. Dönem zümre kararları zümre başkanı Gülten GÜNGÖR tarafından okundu ve okul fiziki şartları ve olanakları doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

 3. Ortak sınavların Atölye derslerinin işleyişini engellediği ve bu ortak sınav takvimine Meslek derslerinin de alınmasının gerekliliği Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni ve Atölye Şefi M. Sevgi YEŞİLYURT KILIÇ tarafından belirtildi.

 4. Öğrenci başarısının artırılması konusunda yıl sonu beceri sınavlarının sağlıklı yapılabilmesi için son haftaya bırakılmaması, sınıf grup sayıları ve atölye sayıları göz önünde bulundurularak planlanmasının önemi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Atölye Şefi Rabia DURCAN tarafından vurgulandı.
  İkili öğretimin atölye derslerinin gereği gibi işlenmesine engel teşkil ettiği Çocuk Gelişimi Alan Öğretmeni Zafer İSTEK tarafından belirtildi.

Atölyelerde bilgisayar, internet ağının bulunmasının eğitim-öğretim de teknolojiyi takip anlamında önemli olduğu ,servis atölyesi ve giyim atölyelerinde tebeşirli tahta bulunduğu bunların değiştirilmesi gerekliliği Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Atölye Şefi Sakine BÜLEN; tarafından belirtildi.

Grafik ve Fotoğraf Alanı Şefi Nursen ALAN atölyelerin donanımları ile ilgili her yıl okul idaresine bildirimde bulunulduğunu söyledi

Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmenleri Can GÖKALP Bilgisayar Desteki tasarım dersi dışında bir resim atölyesinin gerekliliğini vurguladı


 1. İkili öğretimin motivasyon ve başarıyı düşürdüğü üniversite giriş sınavlarında alan meslek derslerinin soru çıkmadığını sebep gösteren öğrencilerin derslere karşı ilgisiz olduğu Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ayfer BEYAZ KAZMA tarafından belirtildi.

 2. Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Atölye Şefi Yunus BOZBAHÇE Marmara Teknoloji Fakültesi ne bir eğitim gezisinin yapılabileceğini belirtti.

 3. Çocuk Gelişimi Öğretmeni Atölye Şefi Muradiye ÇAĞLAYAN Ortaöğretim yönetmeliği 23. Madde de sınavlar ve şekillerinin belirtildiğini buna göre sınav programlamasında zümreler ve zümrelerarası plan ve programlamada işbirliğine gidilmesi gerektiğini vurguladı.
  -7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli EğitimBakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.

"a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır."

"b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.""f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır."

"h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır."

MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir."

MADDE 25 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz."

"(2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluksınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır."

"(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için "G" ve kopya çekenler için "K" olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dahil edilir."

MADDE 26 - Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Öğrencilerin talebi halinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir."

"(4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan becerisınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır."

MADDE 27 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir."

MADDE 28 - Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır."

MADDE 29 - Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde planlanır ve yapılır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir."

8- Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ayfer BEYAZ KAZMA tüm alan öğretmenlerinin kendi alanları ile ilgili gelişmeleri takip ettiğini ancak konferans,seminer,festival gibi etkinlikleri takip edebilmek için yönetmelikte eğitimcilerin araştırma,öğrenmye yönelik bir izinlerinin olmadığı ancak mazeret izni kullanarak bu tarz etkinliklere dahil olunabildiğini belirtti.

Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmenleri Gülten GÜNGÖR Hizmet İçi Eğitimlerin süre ve sayı bakımından yetersiz olduğunu branş itibari ile gelişmeleri takip edebilmemiz açısından bu eğitimlerin önemli olduğunu vurguladı.9- Diğer zümre başkanları ile iş birliği yapılacak esasları belirlendi. Giyim Üretim Teknolojisi Alanının El Sanatları Teknolojisi Alanı ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ile işbirliği yapmasına, Grafik ve Fotoğraf Alanının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Yemek Tarifleri Geliştirme Modülü için Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ile işbirliği yapmasına, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının, Bilişim Teknolojileri Alanı, Giyim Üretim Teknolojisi Alanı ve Anaokulu öğretmenleri ile işbirliği yapmasına karar verildi.

10- Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların öğrenci seviyesine uygun bir anlatım ve metayal uygulaması yapıldığını Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Sevil ÖZTOP tarafından belirtildi.

11- YGS ve LYS sınavlarına hazırlık anlamında okulumuzda yetiştirme kursları açılmıştır,öğrencilerimiz ücretsiz olarak bu kurslardan yararlanabileceklerini Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmenleri Gülten GÜNGÖR tarafından belirtildi10- Zümre Başkanı Gülten GÜNGÖR; 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı II.yarı yılının hayırlı ve başarılı olması dilekleriyle toplantıyı kapattı.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÖĞRETMENLERİ

Ayşegül KAYALAR( Zümre Başkanı )

Zafer İSTEK

Ayfer BEYAZ KAZMA

Muradiye ÇAĞLAYAN

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI ÖĞRETMENLERİ

Cevdet ÇEPER( Zümre Başkanı )

Rabia DURCAN

M. Sevgi YEŞİLYURT

Sevil ERTOP .

Mustafa ÇETİNEL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI ÖĞRETMENLERİ

Suna BAYKAN ( Zümre Başkanı )GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI ÖĞRETMENLERİ

Nursen ALAN ( Zümre Başkanı )

Aysun İLERİLER

Can GÖKALP

Gülten GÜNGÖR

İlknur YALILIGİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI ÖĞRETMENLERİ

Sebahat GÜNEÇ( Zümre Başkanı )

Sakine BÜLEN

Yunus BOZBAHÇE .BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRETMENLERİ

Seher YILMAZ

Sebahat POLAT
Hilal ALTINBAŞ

Şule AKÇAOkul Müdürü


Yüklə 381,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə