Ek. 1: Türkiye’de Üniversitelerde Şer‘iye Sicillerine Dayalı Yapılan Yüksek Lisans Tezi Çalışmaları



Yüklə 298,49 Kb.
səhifə1/4
tarix17.11.2018
ölçüsü298,49 Kb.
  1   2   3   4


EK. 1: Türkiye’de Üniversitelerde Şer‘iye Sicillerine Dayalı Yapılan Yüksek Lisans Tezi Çalışmaları

 1. Ahmet Halaçoğlu, 381 Numaralı Harput "Ma'muretü'l-Aziz" Şer`iyye Sicili H. 1283-84 (M. 1866-68), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Ankara Üniv. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE olarak kısaltılcaktır), Yüksek Lisans Tezi (YLT olarak kısaltılcaktır), 1986, 325 s.

 2. İbrahim Güler, H. 1000 Tarihli Karaman Şer‘iyye Sicili,Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE olarak kısaltılacaktır), YLT, 1986 139 s.

 3. Mehmet Emin Yolalıcı, 1267-1277 Tarihli Samsun Şer‘iyye Sicil Defterine Göre Hazînedâr-zâde Es-Seyyid Abdullah Paşa’nın Terekesi (Transkripsiyon- Değerlendirme-İndex), Ankara Üniv. SBE, YLT, 1986, 98 s.

 4. Mehmet Taşdemir, Samsun Şer’iyye Sicilleri: (Aşv 1579-Vrk. 1-24b), Danışman: Prof. Dr. Mücteba İlgürel, Marmara Üniv. SBE, YLT, 1986, 156 s.

 5. Muhittin Tuş, Sivas Şer’iyye Sicillerine Göre Tanzimat’ın Sivas’a Tesirleri: 1856-1883, Hacettepe Üniv. SBE, YLT, 1986.

 6. Resul Tosun, İslam Hukukunda Mahkeme Sicilleri ve İspat Gücü, Danışman: Doç. Dr. Fahrettin Atar, Marmara Üniv. SBE, YLT, 1986, 67 s.

 7. Saim Savaş, XVIII. Asrın Son Çeyreğinde Sivas’ın İdarî, Sosyal ve Ekonomik Durumu; Şeriyye Sicillerine Göre, Hacettepe Üniv. SBE, YLT, 1986.

 8. Ahmet Kankal, Kalecik’in 1 Numaralı Şer‘iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1250-1270/M. 1834-1854), Ankara Üniv. SBE, YLT, 1987, 593 s.

 9. Alaaddin Aköz, Şer`iyye Sicillerine Göre "XVI. Yüzyıl Sonu İle XVII. Yüzyıl Başlarında Karaman", Danışman: Prof. Dr. Nejat Göyünç, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1987, 133 s.

 10. Alaeddin Ceylan, 1681-1683 Tarihli Konya İle İlgili Ferman ve Beratlar, Danışman: Prof. Dr. Nejat Göyünç, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1987, 205 s.

 11. Fikret Yılmaz, Amasya'nın Bir Numaralı Şer`iyye Sicili, Danışman: Doç. Dr. Necmi Ülker, Ege Üniv. SBE, YLT, 1987, 230 s.

 12. Gülay Yıldırmak, 41 No’lu Konya Şeriyye Sicilindeki Ferman ve Beratlar, Danışman: Doç. Dr. Özer Ergenç, Ankara Üniv. SBE, YLT, 421 s.

 13. Hasan Yüksel, Hicrî 1190 (M. 1776)-Hicrî 1209 (M. 1794) Tarihli Keban Şer‘iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, Ankara Üniv. SBE, YLT 1987, 214 s.

 14. İbrahim Yılmazçelik, 392 Numaralı Harput Şer'iyye Sicili H. 1260-1264 (M. 1844-1848), Danışman: Doç. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Ankara Üniv. TİTE, YLT, 1987, 339 s.

 15. İrfan Küçükköy, II. Mahmud dönemine Ait İstanbul Kadılığı 154 Nolu Ferman Defteri'nin İzahlı Tahlili, Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1987, 497 s.

 16. İsmail Kurt, İstanbul Kadılığı 106 Numaralı Ferman Sicilinin Tavsif ve Tahlili, Danışman:Doç.Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1987, 264 s.

 17. İzzet Sak, 16. ve 17. Yüzyıllarda Konya'da Kölelik Müessesesi, Danışman: Prof. Dr. Nejat Göyünç, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1987, 100 s.

 18. Kenan Ziya Taş, Eğin’in 1 Numaralı Şer‘iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1174-1232/M. 1760-1817), Ankara Üniv. SBE, YLT, 1987, 400 s.

 19. Salih Pay, 1069-1070/1659-1660 Tarihli Bursa Şer`iyye Sicili (Analiz ve Değerlendirme), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1987, s. 234.

 20. Sezai Sevim, Bursa'nın B 118/332 Numaralı Şer`iyye Sicili (Merkezi Yazışmalar: Transkripsiyon ve Değerlendirme) H.1027-1028 M.1617-1619, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1987, 228 s.

 21. Ahmet Güneş, Kırşehir'in 3 Numaralı Şer`iyye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (H.1296-1305: M.1878-1888), Danışman: Doç. Dr. Azmi Süslü, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1988, 571 s.

 22. Galip Eken, Gaziantep'in 113 Numaralı Şer`iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1168-1169 M. 1755-1756), Danışman: Doç. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Ankara Üniv. SBE , YLT, 1988, 313 s.

 23. Mustafa Asım Yediyıldız, Şer`iyye Sicillerine Göre Bursa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1655-1658), Danışman: Prof. Dr. Özkan İzgi, Hacettepe Üniv. SBE, YLT, 1988, 164 s.

 24. Mustafa Korkmaz, Şer'iye Sicillerine Göre 1824-1834 Yıllarında Diyarbakır'da Sosyal İktisadi ve Kültürel Hayat, Danışman: Doç. Dr. A. Yaşar Ocak, Hacettepe Üniv. SBE, YLT, 1988, 225 s.

 25. Abdullah Gündoğdu, Çorum'un 2 Numaralı Şer`iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1268-1280 M.1852-1863), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1989, 399 s.

 26. Azize Gönüllü, 1813-1822 Senelerine Ait İstanbul Kadılığı 135 No’lu Evamir-Ferman Defteri Neşri, Danışman: Prof. Dr. Lütfi Güçer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1989, 434 s.

 27. Eftal Şükrü Batmaz, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu'da Kalelerin İdari ve Askeri Fonksiyonları (1550-1750), Danışman: Prof. Dr. Muzaffer Arıkan, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1989, 113 s.

 28. Hasan Durukan, İktisat Tarihi Bakımından Malatya'ya Ait 1068/1658 ve 1130/1717 Tarihli Şer`iyye Sicilleri, Danışman: Doç. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniv. SBE, YLT, 1989, 136 s.

 29. Mehmet Karagöz, 1714-1720 M. (1127-1133 H.) Tarihli Malatya Şer`iyye Sicili, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Fırat Üniv. SBE, YLT, 1989, 381 s.

 30. Muzaffer Doğan, Balıkesir Şer`iyye Sicilleri (TSMA 692 no'lu defter vr. 1 b-45 b), Danışman: Prof. Dr. Mücteba İlgürel, Marmara Üniv. SBE, YLT, 1989, 136 s.

 31. Şevket Barcadurmuş, Bursa Şer`iyye Sicillerindeki Hicri 1117-1121 Tarih ve B 189/412 Nolu Defterin İslam Hukuku Açısından Tahlili, Danışman: Dr. Y. Vehbi Yavuz, Uludağ Üniv. SBE YLT, 1989, 217 s.

 32. Ahmet Aksın, 218 Numaralı Harput Şer`iyye Sicili H. 1249-1256 (M.1833-1840), Danışman:Yrd.Doç. Dr. Ergünöz Akçora, Fırat Üniv. SBE, YLT, 1990, 504 s.

 33. Ahmet Eryüksel, İstanbul Kadılığı 213 Nolu Ferman Defterine Göre 1831-1863 Senelerinde Sosyal ve İktisadi Hayata Dair Kararlar, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1990, 327 s.

 34. Ahmet Fevzi Elihoş, 1779 Nolu H. 1292-1309 (M.1875-1891)Tarihli Samsun Şer‘iyye Sicili, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, YLT, 1990, 361 s.

 35. Bekir Koçlar, 362 Numaralı Harput Şer`iyye Sicili H. 1082-1083 (M.1671-1673), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rifat Özdemir, Fırat Üniv. SBE, YLT, 1990, 661 s.

 36. Fahri Sakal, 89 No’lu 1737-1739 (1149-1152 H.) Tarihli Sinop Şer’iyye Sicili, Danışman: Doç.Dr.M.Ali Ünal, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, YLT, 1990.

 37. Fulya Macun, Ankara'nın 19 Numaralı Şer`iyye Siciline Göre Şehir İçindeki Yaşayış, Etkinlikler ve Gelen Fermanların Tahlili, Danışman: Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1990, 69 s.

 38. Hamiyet Sezer, III. Selim Zamanında Kayseri'de Şehir Hayatı (1789-1808), Danışman: Prof. Dr. Yücel Özkaya, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1990, 113 s.

 39. Hazma Keleş, H.1334/M.1915 Tarihli Şer`iyye Siciline Göre Yozgat Vakıfları, Danışman: Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Gazi Üniv. SBE, YLT, 1990, 208 s.

 40. Mehmet Esat Sarıcaoğlu, İstanbul Kadılığı 334 Nolu Ferman Defterine Göre 1864-1910 Senelerinde Sosyal ve İktisadi Hayata Dair Kararlar, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1990, 415 s.

 41. Osman Keskiner, 1763 Nolu Samsun Şer‘iyye Sicil Defteri, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, YLT, 1990, 164 s.

 42. Osman Özsoy, Şer'iye Sicillerinin Türk Kültür Tarihindeki Yeri ve Konunun 1342 Tarihli İstanbul Kadılığına Ait Defterde Analiz ve Değerlendirilmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Algül, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1990, 114 s.

 43. Tufan Gündüz, 1201-1202 Tarihli 165 Numaralı Kayseri Şer`iyye Sicili -Transkripsiyon ve Değerlendirme-, Danışman: Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Gazi Üniv. SBE , YLT, 1990, 205 s.

 44. Hasan Albayrak, 982-994/1574-1585 Tarihinde Bursa'da Sosyal Düzen (A 139/166 Nolu B.Ş.Ş.'ne Göre), Danışman: Doç. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1991, 180 s.

 45. İsmail Bakırcan, İstanbul Kadılığı 94 Numaralı Şer`iyye Siciline Göre 1807-1808 Senelerinde İstanbul'da Sosyal ve İktisadi Hayat, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1991, 492 s.

 46. Yalçın Ölmez, Karahisar-ı Sahib Sancağı'nda Ayanlık Müessesesi (1784-1848), Danışman: Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Hacettepe Üniv. SBE, YLT, 1991,107 s.

 47. Yılmaz Ceylan, Konya Şer`iyye Sicillerinden İkinci Defterde Kayıtlı Olaylar ve Hükümleri, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1991, 234 s.

 48. Bedrettin Kolaç, 2 Numaralı Eğin Şer`iyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Danışman: Prof. Dr. Tevfik Güran, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1992, 234 s.

 49. Birol Çetin, İstanbul Askeri Kassamı'na Ait Hicri: 1112-1113 (M.1700-1701) Tarihli Tereke Defteri, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1992, 127 s.

 50. Hacı Haldun Şahin, Üsküdar Kadılığı 6/281 Numaralı Şer`iyye Sicili (1090/1679), Danışman: Prof. Dr. Tevfik Güran, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1992, 203 s.

 51. Hasan Basri Öcalan, B 97/302 Nolu Bursa Şer`iyye Siciline Göre Bursa'da Hayat (Sosyal ve Dini), Danışman; Doç. Dr. Ziya Kazıcı, Marmara Üniv. SBE, YLT,1992, 240 s.

 52. Hasgül Çolak, Konya Şer`iyye Sicillerinden Dördüncü Defterde Kayıtlı Olaylar, Hükümler ve Değerlendirilmesi, Danışman: Doç. Dr. Orhan Çeker, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1992, 382 s.

 53. İsmail Bilgili, Konya Şer`iyye Sicillerinden Yüzkırkıncı Defterde Kayıtlı Olaylar ve Hükümleri, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1992, 192 s.

 54. Mehmet Topal, İstanbul Kadılığı 247 Numaralı Şer`iyye Sicili (1296-1297/1879-1880), Danışman: Doç. Dr. M. Şükrü Hanioğlu, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1992, 106 s.

 55. Mustafa Yeşilay, H.1227/M.1812 Tarihli Tokat Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve İndeksi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1992, 420 s.

 56. Raşit Gündoğdu, Balıkesir Şer`iyye Sicili (Evail-i Cemaziye`l-evvel 1021-25 Safer 1027) (4 Temmuz 1612-21 Şubat 1618), Danışman: Prof. Dr. Mücteba İlgürel, Marmara Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (TAE olarak kısaltılcaktır), YLT, 1992, 171 s.

 57. Şaban Bayrak, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Harput Ve Çevresinde Eşkiyalık Olayları, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Fırat Üniv. SBE, YLT, 1992, 119 s.

 58. Yakup Tuncer, Mahkeme Sicillerine Göre XV. Yüzyıl Bursa Vakıfları, Danışman: Doç. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1992, 192 s.

 59. Ahmet Yaramış, Çorum'un H.1240-1254 / M.1824-1836 Tarihli Şer`iyye Sicili'nin H.1240-1241/M.1824-1826 Yılları Arası Transkripsiyon ve Değerlendirme, Danışman: Prof. Dr. Reşat Genç, Gazi Üniv. SBE, YLT, 1993, 205 s.

 60. Ali Özçelik, 1145-1150 Yılları Arasında Isparta'da Sosyal Hayat, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bayram Ürekli, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1993, 225 s.

 61. Cahide Bolat, Tanzimat Döneminde Kadılık Kurumu (1839-1876), Danışman: Prof. Dr. Musa Çadırcı, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1993, 97 s.

 62. Çetin Yurtseven, II. Mahmud Döneminde (1808-1839) Bolu Şehrinin Sosyal Yapısı, Danışman: Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Hacettepe Üniv. SBE, YLT, 1993, 124 s.

 63. Emin Kutluğ, Üsküdar Şer`iyye Sicili (İstanbul Müftülük Arşivi 6/347 Nolu defter) (1 Ramazan 1124/Safer 1125), Danışman: Prof. Dr. Tevfik Güran, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1993, 162 s.

 64. Erdinç Gülcü, 1691-1720 M.(1103-1133 H.) Tarih ve 391 Numaralı Harput Şer`iyye Sicili, Danışman: Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rifat Özdemir, Fırat Üniv. SBE, YLT, 1993, 705 s.

 65. Hasan Çağlar, İstanbul Kadılığı 76 Numaralı Emir ve Ferman Defteri (1211-1217/1796-1803), Danışman: Doç. Dr. İlhan Şahin, Marmara Üniv. SBE, YLT, 1993, 214 s.

 66. Hüseyin Çınar, H.1020-1021 Tarihli 13 Numaralı Ankara Şer`iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Safran, Gazi Üniv. SBE, YLT, 1993, 398 s.

 67. İbrahim Erkekoğlu, Hicri "1289-1297" Dönemine Ait Mevlana Müzesi'ndeki Doksandört Nolu Şer`iyye Sicil Defterinin Tahlili, Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Özgü Aras, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1993, 190 s.

 68. M. Saffet Çalışkan, Üsküdar Şer`iyye Sicili (İstanbul Müftülük Arşivi 6/346 Nolu defter) (12 Cemaziye`l-ahir-17 Sevval 1124/17 Temmuz-17 Kasım 1712), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Marmara Üniv. TAE, YLT, 1993, 136 s.

 69. Mehmet Beşirli, XIX. Yüzyılın Başlarında Samsun Şehri (1755 Numaralı Samsun Şer`iyye Siciline Göre) (H.1200-1255; M.1785-1839) (2 cilt), Danışman: Prof. Dr. Bayram Kodaman, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, YLT, 1993, 670 s.

 70. Mehmet Çamlı, H. 959/M. 1551 Tarihli 4 Numaralı Manisa Şer`iyye Sicili, Danışman: Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Gazi Üniv. SBE Tarih Bölümü, YLT, 1993, 343 s.

 71. Mehmet Süme, 42 Numaralı Develi Şer`iyye Sicili H.1312-1313 (M.1894-1895), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1993, 293 s.

 72. Selçuk Çoşkun, Üsküdar Şer`iyye Sicili (9 Cemaziye`l evvel 1082-16 Şevval 1082), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Marmara Üniv. TAE, YLT, 1993, 182 s.

 73. Vehbi Günay, H.1159 (M.1746) Tarihli Karaferye Kazası Şer`iyye Sicili: Transkripsiyon ve Değerlendirme, Danışman: Prof. Dr. İsmail Aka, Ege Üniv. SBE, YLT, 1993, 336 s.

 74. Abdulvahap Yıldız, 135/313 Nolu Şer'iye Siciline Göre (1135/1722-1213/1798) Yıllarında Amid (Diyarbakır) Sancağında Sosyal ve Ekonomik Durum, Danışman: Doç. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1994, 98 s.

 75. Ahmet Gündüz, 27/1 Numaralı Kayseri Şer`iyye Sicili H. 1035-1036 (M. 1625-1626), Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir Yuvalı, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1994, 154 s.

 76. Ahmet Rıfat Güzey, 1099-1100-1101 Tarihli (41/1 Envanter Numaralı) Kastamonu Şer`iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme, Danışman: Doç. Dr. İsmail Özçelik, Gazi Üniv. SBE Tarih Bölümü, YLT, 1994, 387 s.

 77. Ali Duman, Şer'iyye Sicillerine Göre 18. Yüzyılda Kastamonu'da Günlük Hayat (1115 Tarihli Kastamonu Şer'iyye Sicilinin Kataloğu), Danışman: Prof. Dr. Zahit Aksu, Erciyes Üniv., SBE, YLT, 1994, 326 s.

 78. Arif Bilgin, İstanbul Müftülüğü Şer'iyye Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 142 No'lu Feramin ve Hüccet Defterine Göre (1622-1623) Osmanlı Ekonomisi, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniv., YLT, 1994, 203 s.

 79. Ayşe Pul, H. 1151-1154 Tarihli Şer'iyye Siciline Göre 18. Yy'da Isparta'nın Sosyo-Ekonomik ve İdari Yapısına Dair Bir Araştırma, Danışman: Prof. Dr. Yaşar Yücel, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1994, 268 s.

 80. Cüneyt Köse, Boğazlıyan'ın 1 Numaralı Şer`iyye Sicili H. 1306-1321/M.1888-1903 -Transkripsiyon ve Değerlendirme-, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahingöz, Gazi Üniv. SBE Tarih Bölümü, YLT, 1994, 1443 s.

 81. Hatem Aka, H. 1186-1190 (M. 1772-1776) Tarihli 290 Numaralı Karaman Şer`iyye Sicil Defterinin İncelenmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Bülbül, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1994, 237 s.

 82. Hatice Erdemir (Palaz), 1240-1244 (1824-1829) Tarihli 181 Numaralı Isparta Şer`iyye Sicili, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Bülbül, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1994, 110 s.

 83. Hüseyin Arıcı, 71 No`lu Şer`iyye Siciline Göre Sinop ve Çevresinde Sosyal Hayat (H. 17 Rebi'u'l-evvel 1270 1 Şevval 1279) (M.19 Aralık 1853-22 Mart 1863),Danışman:Doç.Dr. Cahit Baltacı, Marmara Üniv., YLT, 1994, 220 s.

 84. İbrahim Erdoğdu, Harput'ta Gayrimüslimler (1823-1868), Danışman: Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Hacettepe Üniv. SBE, YLT, 1994, 102 s.

 85. İlyas Gökhan, 191 Numaralı Kayseri Şeriye Sicili (H. 1236-1237/M. 1820-1822) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Danışman: ……, Erciyes Üniv., SBE, YLT, 1994.

 86. İsa Karaarslan, H. 1265 (M. 1849) Tarihli 81 (F.38) Nolu Konya Şer`iyye Sicil Defterinin İncelenmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Bülbül, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1994, 212 s.

 87. M. Yaşar Ertaş, Üsküdar Kadılığı 335 Numaralı Şer`iyye Sicili defteri (1118-1119/1707), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Marmara Üniv. TAE, YLT, 1994, 135 s.

 88. Mustafa Ertürk, Kayseri'nin 13 Numaralı Şer`iyye Sicili, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Tosun, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1994, 207 s.

 89. Nevzat Sağlam, Havass-ı Refi`a Mahkemesi 369 Nolu Kadı Siciline Göre 1815-1820 Tarihlerinde Eyüp'de Sosyal ve İktisadi Hayat, Danışman: Doç. Dr. Cahit Baltacı, Marmara Üniv., YLT, 1994, 206 s.

 90. Nurcan Abacı, 1812 Tarihli Şer`iyye Siciline Göre 19. Yüzyılın Başında Tokat Şehrinin Sosyo-Ekonomik Durumu, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1994, 160 s.

 91. Olcay Akgör, Kıbrıs'ın 18 Numaralı Şer'iyye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme) H. 1251-1262 M. 1836-1845, Danışman: Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Gazi Üniv. SBE Tarih Bölümü, YLT, 1994, 149 s.

 92. Orhan Duran, 90 Numaralı Kayseri Şer`iyye Sicili H. 1091 M. 1680 (Transkript), Danışman: Doç. Dr. Mustafa Keskin, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1994, 188 s.

 93. Pelin İskender, 17. Yüzyılın İlk Yarısında Kastamonu Şer`iyye Sicili (2 cilt), Danışman:Yrd. Doç. Dr. Nedim İpek, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, YLT, 1994, 458 s.

 94. Resul Atilla, İstanbul Galata kadılığı 353 Numaralı Şer'iyye Sicili 30.R.1173-7.Ca.1173 (21 Aralık 1759-26 Ocak 1760), Danışman: Prof. Dr. Mücteba İlgürel, Marmara Üniv., YLT, 1994, 156 s.

 95. Selahattin Döğüş, 25 Numaralı Kayseri Şer`iyye Sicili (ilk 100 sahife) H. 1034 (M. 1624-1625), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1994, 275 s.

 96. Veli Kahraman, İstanbul Müftülüğü Kısmet-i Askeriye Mahkemesi 1388 Numaralı Şeriye Sicili, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1994, 148 s.

 97. Ahmet Elibol, Şer`iyye Sicillerine Göre 19. Yüzyıl Başlarında Çankırı'nın İdari ve Sosyal Durumu, Danışman: Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Gazi Üniv. SBE, YLT, 1995, 110 s.

 98. Ali Gökmen, Çankırı'nın 22 Nolu Şer'iyye Siciline Göre XIX. Yüzyıl Başlarında (H.1218-1223, M.1803-1808) Çankırı Sancağı, Danışman: Doç. Dr. Salim Koca, Gazi Üniv. SBE , YLT, 1995, 78 s.

 99. Ali İhsan Karataş, 16. yüzyılda Bursa'da Yaygın Olan Kitaplar, Danışman: Doç. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1995, 108 s.

 100. Ayhan Afşin Ünal, 92. Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili H.1095 (M.1684), Danışman: Doç. Dr. Mustafa Keskin, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1995, 331 s.

 101. Bedreddin Uçkaç, 1807-1810 Tarihli Konya İle İlgili Ferman ve Beratlar (Şer`iyye Sicillerinde), Danışman: Dr. Mustafa Gülcan, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1995, 140 s.

 102. Erdal Aydın, 1866-1867 M (1283 H.) Tarih ve 397 Numaralı Çemişgezek Şer`iyye Sicili, Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir Yuvalı, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1995, 226 s.

 103. Fatih Serim, 18. Yüzyıl Başlarına Ait Kayseri’nin 108 Numaralı Şer‘iyye Sicili, Ankara Üniv. SBE, YLT, 1995, 190 s.

 104. Fuat Yıldırım, 108 Numaralı Gaziantep Şer`iyye Sicili, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniv. SBE, YLT, 1995, 412 s.

 105. Göknur Karaduman, Kayseri in The End of The Sixteenth Century in The Light of The Court Records, 988-1002/1580-1592 [Kadı Sicillerinin Işığında Onaltıncı Yüzyıl Sonlarında Kayseri, 988-A1002/1580-1592], Danışman: Doç. Dr. Edhem Eldem, Boğaziçi Üniv. SBE, YLT, 1995, 181 s.

 106. Halil Erdemir, 1246-1254 (1831-1838) Tarihli 183 Numaralı Isparta Şer`iyye Sicili Üzerine Bir İnceleme, Danışman: Doç. Dr. Nuri Köstüklü, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 1995, 210 s.

 107. Hasan Akdağ, Kassam Defteri (Havass-ı Refi'a Mahkemesi 272 Numaralı 1204-1206/178a-1791 Tarihli), Danışman: Prof. Dr. İsmet Miroğlu, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1995, 225 s.

 108. Hasan Şen, 164 Numaralı (H.1325-1329) Şer`iyye Sicili'ne Göre Arapgir, Danışman: Doç. Dr. Salim Cöhçe, İnönü Üniv. SBE, YLT, 1995, 528 s.

 109. İlhan Gür, Adalar Mahkemesi 7. Nolu Şer`iye Siciline Göre Adalar`da Hayat, Danışman; Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Marmara Üniv. SBE, YLT,1995, 367 s.

 110. İsmail Kaya, 15/2 Nolu Kayseri Şer`iyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (H.1019-1020/M.1611-1612), Danışman: Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1995, 174 s.

 111. Mehmet Akif Terzi, İstanbul 1131/1719 Tarihli Askeri Kassam Defteri, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1995, 260 s.

 112. Mehmet Özbek, 88 Numaralı Kayseri Şer`iye Sicili H.1089-1090 M.1678-1679, Danışman: Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1995, 354 s.

 113. Mustafa Nuri Türkmen, İstanbul Mahkemesi, 43 Numaralı Şer`iyye Sicili (1192 şevval 22-1193 safer 29), Danışman: Doç. Dr. Necdet Öztürk, Marmara Üniv. TAE, YLT, 1995, 111 s.

 114. Mustafa Süslü, 20/2 Numaralı Kayseri Şer`iyye Sicili H.1027-1028 (M.1617-1618) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Danışman: Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1995, 479 s.

 115. Salim Kaynar, Havass-ı Refi'a mahkemesi 42 Numaralı Hüccet defteri (1051-1641),Danışman:Doç.Dr. İlhan Şahin, Marmara Üniv. SBE, YLT, 1995,215 s.

 116. Sebahattin Bayram, H. 1260/M. 1844-H, 1275/M.1858 Tarihli Varna Kazası Kadı Sicili, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1995, 166 s.

 117. Selahattin Bayram, Havass-ı Refi'a Mahkemesi 345 Nolu Kadı Siciline Göre 1803-1812 Tarihlerinde Tarihlerinde Eyyüp Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Danışman: Prof. Dr. Tevfik Güran, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1995, 312 s.

 118. Şaban Çetin, Sicillere Göre Bursa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (950/1542-1543), Danışman: Doç. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1995, 35 s.

 119. Şerif Korkmaz, H. 1255-1264 (M. 1839-1847) Tarihli Çorum Şer`iyye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme), Danışman: Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Gazi Üniv. SBE , YLT, 1995, 690 s.

 120. Yaşar Tekin, Şer'iyye Sicilleri Işığında Osmanlı Devleti'nin Ta'zir Suç ve Cezaları (1179/1765), Danışman: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Marmara Üniv. SBE, YLT, 1995, 171 s.

 121. Yonca Köksal,

  Yüklə 298,49 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə