Ek Madde- 1 yatay geçİŞ (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş) Ek Madde-1 Yatay Geçiş TakvimiYüklə 50,95 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü50,95 Kb.
#82427Ek Madde- 1 YATAY GEÇİŞ

(Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş)


Ek Madde-1 Yatay Geçiş Takvimi


Müracaat Tarihi : 01-15 Ağustos 2017

Değerlendirme Tarihleri : 05-07 Eylül 2017

Sonuçların İlanı : 8 Eylül 2017

Kesin Kayıt Tarihleri : 11-15 Eylül 2017

Gerekli Belgeler:
- Müracaat Formu

- Kayıtlı olduğu kurumdan aldığı öğrenci belgesi

- Onaylı not durum belgesi (Transkript)

- Onaylı müfredat ve ders içerikleri

- ÖSYS sınav sonuç belgesi internet çıktısı

- Varsa hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

- Daha önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapmadığını gösterir belge

Not: Müracaatlar şahsen ya da posta ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna yapılacaktır.
Kontenjan:
Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılır.

Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin müracaatları halinde; müracaat yapılan yükseköğretim programına müracaat yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, müracaat yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınır.


Not: Müracaat yapılacak bölüm/programların kontenjanları ile taban puanlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ek Madde-1 Güz Dönemi Müracaatlarına İlişkin Usul ve Esaslar:


 • Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar müracaat yapabilirler, ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar müracaat yapamazlar (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında müracaat yapamazlar).

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda müracaat yapabilirler, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara müracaat yapamazlar.

 • Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).

 • Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler, (İlgili müracaat döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki müracaat tarihlerinde geri dönebilirler. • İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler müracaat yapamazlar (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için müracaatta bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS'de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında müracaat hakkı bulunmaktadır).

 • Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilirler, bu durumdaki adayların intibakı ilgili kurullar tarafından yapılır.

 • Söz konusu madde uyarınca bir programa müracaat eden öğrenci sayısının müracaatın yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30'unu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılır, müracaat eden aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.

 • Önlisans programlarında ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınır, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralama yapılır.

 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına müracaat yapılabilir ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa müracaat yapamazlar.
 • Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca müracaat yapılabilir, M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler ise yukarıda yer alan müracaat şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına müracaat yapabilirler.
 • Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler.

 • Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için müracaat eden öğrenciler; ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir.

 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

 • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir.

 • Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına müracaat yapabilirler.

 • Müracaatların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

………………… DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ile Üniversitenizin yönerge ve yönetmeliklerine uygun olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında Üniversitenize Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş ile geçmek istiyorum. Bu dilekçede verilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu beyan eder yatay geçiş müracaatımın değerlendirilmesini saygılarımla arz ederim.


Tarih: Adı Soyadı:

İmza :
I.KİŞİSEL BİLGİLER


TC. Kimlik No :

E-posta :

Telefon (GSM) : Telefon(Diğer) :

Yazışma Adresi :

İlçe: İl:

II.ADAYIN HALEN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER
Üniversite Adı :

Fakülte/Yüksekokul Adı :

Bölüm/Program Adı :

dikdörtgen 20Ödikdörtgen 19ğrenim Türü : Örgün İkinci Öğretim

Ödikdörtgen 15dikdörtgen 16dikdörtgen 18dikdörtgen 17SYS Yerleştirme Puan Türü : SAY SÖZ EA DİL

ÖSYS Yerleştirme Puanı :


FAKÜLTE/YÜKSEKOKULA_İLİŞKİN_BİLGİLER'>III.ADAYIN YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKULA İLİŞKİN BİLGİLER
Fakülte/Yüksekokul Adı :

Bölüm Adı :

Ydikdörtgen 14dikdörtgen 13atay Geçiş Yapmak İstediği Sınıf ve Yarıyıl :……. Güz Bahar

Ödikdörtgen 12dikdörtgen 11ğrenim Türü : Örgün İkinci Öğretim

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

ADRES

TELEFON NUMARASI

EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKTEKKE MAH. FAKÜLTE SK. NO:1/C MERKEZ-KASTAMONU

0 366 280 33 02-03-04-05

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 19 20

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 21 18

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 27 09

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 25 06

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 29 10

ORMAN FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 17 16

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 41 09

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 23 00

TURİZM FAKÜLTESİ

KUZEYKENT YERLEŞKESİ KASTAMONU

0 366 280 37 06

ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MYO

KONAKÖREN MAH. KAMİL YAZKAN SK. NO:2 ABANA KASTAMONU

0 366 280 56 06

ARAÇ RAFET VERGİLİ MYO

KASTAMONU CD. YEŞİL MAH. NO:16 ARAÇ KASTAMONU

0 366 362 26 20

BOZKURT MYO

MERKEZ MAH. PROF. DR. SEYİT AYDIN SK. NO:2 BOZKURT KASTAMONU

0 366 280 58 00

CİDE RIFAT ILGAZ MYO

IRMAK MAH. MURAT YENİGÜN CD. NO: 287 CİDE KASTAMONU

0 366 871 85 57

ÇATALZEYTİN MYO

ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇATALZEYTİN KASTAMONU

0 366 280 45 09

DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MERKEZ MAHALLESİ PROF. DR. SIRRI KES CD. SADIK ATALAY SK. NO:1 DADAY KASTAMONU

0 366 280 40 50-51-52-53-54

DEVREKANİ MYO

AHİ ÇELEBİ MAH. ŞEHİT NİHAT ÇENDİK CD. DEVREKANİ KASTAMONU

0 366 638 18 10

İHSANGAZİ MYO

İHSANGAZİ MYO İHSANGAZİ KASTAMONU

0 366 392 23 10

İNEBOLU MYO

ERKEK ARPA KÖYÜ İNEBOLU KASTAMONU

0 366 827 10 71

KASTAMONU MYO

KUZEYKENT MAH. ORGENERAL ATİLLA ATEŞ CD. MERKEZ KASTAMONU

0 366 215 09 00

KÜRE MYO

KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU KÜRE KASTAMONU

0 366 280 57 03

TAŞKÖPRÜ MYO

SÜMER MAH. ŞEHİT MEHMET SÖZEN CD. NO: 20 TAŞKÖPRÜ KASTAMONU

0 366 417 55 16

TOSYA MYO

YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT TEĞMEN YAVUZ ERECER CD. NO: 11 TOSYA KASTAMONU

0 366 280 22 65-71


Yüklə 50,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə