Ekologiya hüququ


Aqrar hüququn əsas prinsipləri hansılardır?Yüklə 0,78 Mb.
səhifə3/4
tarix14.06.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4

372. Aqrar hüququn əsas prinsipləri hansılardır?

a) Aqrar sənaye kompleksinin əsas priaritetlərinin müəyyən edilməsi, qanunçuluğun təmin edilməsi, məhsulun keyfiyyətinin təmin edilməsi, təsərrüfat formalarının azad seçimi , müqavilə azadlığı , hüquqların müdafiəsi

b) Müqavilə azadlığı ASK-nin əsas üstünlüklərinin müəyyən edilməsi , ekoloji təhlükəsizlik, istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini təmin edilməsi, pozulmuş hüquqların məhkəmə müdafiəsi

c) Torpaqdan, sudan və meşədən səmərəli və təyinatına görə istifadənin təmin etmək prinsiplərinin d qorumaq

d) Müqavilə azadlığı qanunçuluğun təmin edilməsi , azad seçim edilməsi ətraf mühitin mühafizəsini təmin etmək

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


373. Aqrar hüquq elmi hansı hissələrdən ibarətdir?
a) Ümumi , xüsusi

b) Xüsusi yarımsahə və bütün

c) kolxoz , sovxoz

d) Xüsusi və aqrar-sənaye kompleksləri

e) Yalnız ümumi hissədən ibarətdir.
374. Aqrar hüququn mənbələri hansılardır?
a) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası , Milli Məclisin qanunları, Prezident tərəfindən verilən fərman və sərəncamlar, Nazirlər Kabinetinin qərarları

b) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən qəbul edilən əmr və sərəncamlar və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları

c) Yalnız Azərbaycan Respublikasının əsas qanunu hesab edilən- Konstitusiya

d) Əmrlər

e)Təlimatlar
375. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddələrin ətraf mühitə həsr edilib?

a)39 və 78-ci maddələr

b) 40 və 71-ci maddələr

c) 42 və 88-ci maddələr

d) yalnız 39-cu maddə

e) Bu barədə heç bir maddə yoxdur


376. “Aqrar islahatın əsasları ” qanunu hansı tarixdə qəbul edilib?
a) 18 fevral 1995-ci ildə

b) 22 mart 1995-ci ildə

c) 5 fevral 1999-cu ildə

d) May 2001-ci ildə

e) sentyabr 1998-ci ildə

377. “Torpaq islahatı haqqında”qanun hansı tarixdə qəbul edilib?
a) 16 iyul 1996-cı ildə

b) 25 iyul 1998-ci ildə

c) 5 may 2002-ci ildə

d) mart 2001-ci ildə

e) aprel 2003-cü ildə
378. Aqrar islahatların əsas istiqamətləri hansılardır?
a) Aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərini formalaşdırmaq, torpaq, meliorasiya və su təsərrüfatının islahatı , müxtəlif növlü təsərrüfatların yaradılması , aqrar bölmənin dövlət təminatı

b) yeni mülkiyyət münasibətlərini formalaşdırmaq, torpaq , su , meşə münasibətlərini təkmilləşdirmək, aqrar bölmənin dövlət təminatı

c) Müxtəlif növlü təsərrüfatların yaradılması

d) İqtisadi islahatlara üstünlük vermək

e) Hüquqi islahatlara üstünlük vermək
379. “Torpaq islahatının ” əsas məqsədi nədir?

a) İqtisadi azadlıq və social ədadlət prinsipləri əsasında torpaq üzərində yeni mülkiyyət münasibətləri yaratmaq, bazar iqtisadiyyatı və sahibkarlıq təşəbbüsünü inkişaf etdirmək , ölkənin iqtisadi müstəqiliyinə nail olmaq; əhalinin maddi rifahını yüksəltmək

b)Yeni mülkiyyət münasibətləri yaratmaq və ğlkənin iqtisadi müstəqilliyinə nail olmaq

c) Yalnız əhalinin maddi rifahının yüksəlməsinə nail olmaq

d) Bazar iqtisadiyyatı və sahibkarlıq təşəbbüsünü inkişaf etdirmək

e) Yalnız iqtisadi islahatlarını uğurla yerinə yetirmək380. “Torpaq islahatı” haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən torpaq kimlərə verilir?

a) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və hüquqi şəxslərə

b) Yalnız fiziki şəxslərə

c) Yalnız əcnəbilərə

d) Sahikarlara və əcnəbilərə

e) Şəhərdə yaşayan vətəndaşlara381. “Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları” haqqında qanun hansı ildə qəbul edilib
a) 24 dekabr 1999-cu ildə

b) 25 iyul 1998-ci ildə

c) 15 mart 2000-ci ildə

d) 9 sentyabr 2001-ci ildə

e) dekabr 1996-cı ildə

382. Aqrar hüquq münasibətlərinin əsas obyekti nə sayılır?

a) Torpaq

b) Meşə

c) Su


d) Yerin təki

e) Atmosfer havası


383. Aqrar hüquq münasibətlərinin digər obyektləri nədir?

a) Meşələr , su hövsələri, faydalı qazıntılar

b) Yalnız su hövzələri

c) Yalnız meşələr

d) Faydalı qazıntılar

e) Yerin təki


384. Aqrar hüquq münasibətinin növləri hansılardır.

a) Təsərrüfat daxili münasibətlər və xarici aqrar münasibətlər

b) Yalnız təsərrüfat daxili aqrar münasibətlər

c) Yalnız xarici aqrar münasibətlər

d) müqavilə münasibətləri

e) Yalnız iqtisadi münasibətlər385. Aqrar sahədə müəssisə daxilində əmək münasibətləri hansı növlərə ayrılır?
a) əməyin təşkili, əmək intizamına riaət edilməsi, əmək haqqı sahəsində , əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına riaət edilməsi münasibətlərti

b) Əməyin təşkili sahəsində münasibətlər

c) Əmək intizamına riaət edilməsi üzrə münasibətlər

d) əmək haqqı və əmək intizamına riaət edilməsi üzrə münasibətlər

e) Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası, istehsal sanitariyası üzrə qaydalara riaət edilməsi sferasındakı münasibətlər

386. AR-nın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında hansı qrumlar yaradılıb?

a) Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı agentliyi, Dövlət Baytarlıq Xidməti, Dövlət Fitorsanitar Nəzarti Xidməti , Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi

b) Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi

c) Dövlət Baytarlıq Xidməti, Dövlət Fitosanitar Nəzarəti xidməti

d) Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi

e) Meşə Təsərrüfatı və Ovçuluq təsərrüfatı387. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə hansı ildə qəbul olunub?

a) 20 aprel 2005-ci ildə

b) 25 iyul 2002-ci ildə

c) 22 sentyabr 2001-ci ildə

d) oktyabr 1998-ci ildə

e) noyabr 2004-cü ildə388. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyətin hansı növünə üstünlük verilir?

a) Heç bir növünə üstünlük verilmir?

b) yalnız dövlət mülkiyyətinə

c) yalnız xüsusi mülkiyyətə

d)Bələdiyyə mülkiyyətinə

e) sualın düzgün cavabı yoxdur.


389.Kooperasiya haqqında qanun hansı ildə qəbul edilib.

 1. 7 –fevral 1996-cı ildə

 2. 22 sentyabr 1996-cı ildə

 3. 28 dekabr 1998-ci ildə

 4. 25 iyul 2001-ci ildə

 5. May 2003- cü ildə

390. “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” qanun hansı ildə qəbul edilib?

a) 22 noyabr 2005-ci ildə

b) 22 sentyabr 2005-ci ildə

c) 25 iyul 2001-ci ildə

d) 28 dekabr 2002-ci ildə

e) 20 dekabr 2006-cı ildə


391. İş vaxtından artıq işlərə kimlərin cəlb edilməsinə yol verilir?

a) Hamilə qadınlara və 3 yaşına çatmamış usage olan qadınlar, yaşı 18—dən az olan işçilər

b) Hamilə qadınlara

c) Yeniyetmələrə

d) Ali məktəbdə təhsil alan tələbələr

e) Yaşı 18-dən az olan işçilər


392 . İstieahət vaxtları hansılardır ?

 1. İş vaxtı ərzində olan fasilələr, iş günü arası fasilələr, həftəlik, bayram günləri, məzuniyyətlər

 2. Yalnız məzuniyyətlər

 3. Bayram günləri və həftəlik

 4. İş vaxtı fasilələr

 5. İş günü arası fasilələr

393. Aqrar hüquq pozuntusuna görə sərt məsuliyyət hansıdır?

a) Cinayyət məsuliyyəti

b) İnzibati məsuliyyət

c) İntizam məsuliyyəti

d) Mülki məsuliyyət

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur.394. Aqrar hüquq sahəsində qanunçuluğun təmin edilməsində hansı hüquq mühafizə orqanları iştirak edirlər?

a) Polis, Prokrorluq və Məhkəmə orqanları

b) Daxili İşlər Nazirliyi

c) Məhkəmə Orqanları

d) Milli Təhlükəsizlik Orqanları

e) Yalnız Prokurorluq orqanları395. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əsasnaməsi kim tərəfindən təsdiq edilir?

a) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən

b) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən

c) Baş Nazir tərəfindən

d) Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən

e) Baş Prokurorluq tərəfindən


396. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əsasnaməsi neçənci ildə təsdiq edilib?

a) 20 aprel 2005-ci ildə

b) 5 may 2006-cı ildə

c) 25 iyun 2001-ci ildə

d) 28 dekabr 1998-ci ildə

e) 17 noyabr 2007-ci ildə397. “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” qanun hansı ildə qəbul edilib?

a) 22 noyabr 2005-ci ildə

b) 1 may 2002-ci ildə

c) 15 oktyabr 1998-ci ildə

d) 17 noyabr 2000-ci ildə

e) 28 dekabr 2004-cü ildə


398. Aqrar sahədə əmək münasibətləri hansı məcəllə ilə tənzimlənir?

a) Əmək məcəlləsi ilə

b) Yalnız torpaq məcəlləsi ilə

c) İnzibati xətalar məcəlləsi ilə

d) Mülki məcəllə ilə

e) Mülki prosessual məcəllə ilə399. Torpaq icarəsi haqqında qanun hansı tarixdə qəbul edilib?

a) 11 dekabr 1998-ci ildə

b) 28 dekabr 1999-cu ildə

c) 25 iyul 2001-ci ildə

d) 22 sentyabr 1995-ci ildə

e) 5 noyabr 2001-ci ildə400. İcarə münasibəti hansı məcəllə ilə tənzimlənir?

a) Mülki məcəllə ilə

b) Mülki-prosesual məcəllə ilə

c) Vergi məcəlləsi ilə

d) İnzibati xətalar məcəlləsi ilə

e) Sualın düzgün cavabı yoxdur.401. Azərbaycan Respublikasınında hansı mülkiyyət növləri vardır?

a) Dövlət mülkiyyəti, xüsusi və blədiyyə mülkiyyəti

b) Şəxsi mülkiyyət, ümumi mülkiyyət

c) Ümumi və dövlət mülkiyyəti

d) bələdiyyə və dövlət mülkiyyəti

e) Xalq və şəxsi mülkiyyət

402. Torpaqlardan istifadəyə və onlrın mühafizəsinə dövlət nəzarətini hansı orqan həyata keçirir

a) Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi

b) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

c) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

d) İqtisadi inkişaf Nazirliyi

e) Milli Məclis

403. Torpaqların zonalaşdırılması planları hansı orqanların qərarları ilə təsdiq olunur?

a) Nazirlər Kabinetinin

b) Yerli icra hakimiyyəti orqanların və bələdiyyələrin

c) Məhkəmələrin

d) Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi

e) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

404. Dövlət mülkiyyətindəki olan Torpaqlar Torpaq Məcəlləsində və digər normativ aktlarda müəyyən edilmiş qaydada hüquqi və fiziki şəxslərə hansı hüquq əsasında verilə bilər?

a) Istifadə və icarə

b) Mülkiyyət

c) Sərəncam

d) Hər bir variant düzdür

e) Bütün variantlar səhvdir

405. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların bələdiyyə mülkiyyətinə və xüsusi mülkiyyətə verilməsi necə müəyyən edilir?

a) Qanunla

b) Fərmanla

c) Sərəncamla

d) əmrlə

e) qərarla

406. Torpaq üzərində hüquqlara xitam verilmə qaydası Torpaq Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmadıqda hansı normativ hüquqi aktla müəyyən edilir?

a) Mülki Məcəllə ilə

b) Torpaq islahatı haqqında qanunla

c) Torpaq icarəsi haqqında qanunla

d) Torpaq bazarı haqqında qanunla

e) Torpaqların münbitliyi haqqında qanunla

407. Aşağıda göstərilən torpaqlardan biri alqı- satqı ola bilər.

a) Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar

b) Dövlət torpaqları

c) Ümumi istifadədə olan torpaqlar

d) Hüquqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar

e) Fiziki şəxslərin istifadəsində olan bələdiyyələrin kənd təsərrüfatı yaralı torpaqları

408. Azərbaycan Respublikasında torpaqlar aşağıdakısubyektlərdən birinə satıla bilməz

a) əcnəbilərə

b) dövlətə

c) bələdiyyələrə

d) AR-nın vətəndaşlarına

e) AR-nın hüquqi şəxslərinə

409. Torpaq sahələrinin dəyişdirilməsi AR-nın hansı qanunvericiiyinə uyğun olaraq tənzimlənir

a) Mülki qanunvericiliyinə

b) Inzibati qanunvericiliyinə

c) Ailə qanunvericiliyinə

d) əmək qanunvericiliyinə

e) konstitusiya qanunvericiliyinə

410. Dövlət bələdiyyə torpaqlarının bağışlanmasına yol verilirmi?

a) yol verilmir

b) yalnız əcnəbilərə bağışlana bilər

c) Beynəlxalq təşkilatlara bağlana bilər

d) xarici dövlətlərə bağlana bilər

e) xarici hüquqi şəxslərə bağışlana bilər

411. Torpaq sahələrinin bağışlanmsı qaydaları AR-nın hansı qanuvericiiyi ilə tənzimlənir?

a) Mülki qanunvericiliyin

b) Ailə qanunvericiliyinə

c) əmək qanunvericiliyinə

d) konstitusiya qanunvericiliyinə

e) inzibati qanunvericiliyinə
412.Torpaq hüququnun predmeti nədir?

a) Sosial münasibətlər

b) Hüquqi şəxslər arasındakı münasibətlər

c) Fiziki şəxslər arasındakı münasibətlər

d) İctimai münasibətlərin müəyyən qrupu

e) Torpaq subyektləri arasındakı münasibətlər413.Torpaq hüququnun əsas mənbəyidir

a) Konstitusiya

b) Qanunlar

c) Fərmanlar

d) Qərarlar

e) Qərardatlar414. Torpaq hüqququnda tətbiq edilən hüqquqi tənzimləmə metodlarına aiddir:

a) Səlahiyyətvermə , qadağanetmə, məcburetmə

b) Dispozitiv, imperativ,hüquqverici

c) Dizpozitiv, imperativ, qadağanedici

d) İmperativ, Səlahiyyətverici, qadağanedici

e) Dizpozitiv, imperativ, məcburedici415.Torpaq hüqquq münasibətlərinin subyektləri olan fiziki şəxslər aşağıdakılardır?

a) AR-nın vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaaşlığı olmayan şəxxslər

b) Beynəlxalq təşkilatlar, xarici dövlətlər, vətəndaşlar

c) AR-nın hüququ şəxsləri, ictimai birliklər, fondlar

d) AR-nın hüqquqi şəxsləri, əcnəbilər, Beynəlxalq birliklər

e) Vətəndaşlığı olmaayan şəxslər, hüquqi şəxslər, əcnəbilər416.Torpaq hüququnun subyekti olaan hüquqi şəxslər

a) Kollektiv birliklər

b) Vətəndaşlar

c) Əcnəbilər

d) Vəzzifəli şəxslər

e) Dövlət orqanları417.Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların kateqoriyasını dəyişdirə bilər:

a) AR Nazirlər Kabineti

b) AR –nın Prezidenti

c) Kənd Təsərrüfatı Naziri

d) Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri

e) AR-nın Milli Məclisi418.Torpaqla bağlı mübahisəyə dair Məhkəmənin çıxardığı sənədin adı

a) Qətnamə

b) Hökm

c) Əmr


d) Qərardad

e) Sərəncam419.AR-nın vahid torpaq fondu hüqquqi rejiminə və məqsədli təyinatına görə neçə kateqoriyaya bölünür?

a) 7


b) 9

c) 8


d) 10

e) 5


420. Torpaq sahələri icarəyə maksimum hansı müddətə verilə bilər?

a) 99 il


b) 100 il

c) 25 il


d) 15 il

e) 10 il421. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların digər kateqoriyalara keçirilməsi həyata

keçirilir?

a) Torpaqın icarəçiləri tərəfindən

b) İcra hakimiyyəti orqanları tərəfindən

c) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların mülkiyyətçiləri tərəfindən

d) Bütün sadalanan şəxslər tərəfindən

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


422. Torpaqlardan müvəqqəti istifadə qısa müddətli ola bilər

a) 10 ilə qədər

b) 15 ilə qədər

c) 49 ilə qədər

d) 99 ilə qədər

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


423. Torpaqlardan müvəqqəti istifadə uzunmüddətli ola bilər

a) 10 ilə qədər

b) 15 ilə qədər

c) 15 ildən – 49 ilə qədər

d) 49 ildən – 99 ilə qədər

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


424. Ümumi istifadədə olan otlaq sahələri müddətsiz istifadəyə verilir

a) AR vətəndaşlarına

b) AR vətəndaşlarına və Azərbaycanda daimi yaşayan xarici vətəndaşlara

c) Hüquqi şəxslərə

d) Fermer təsərrüfatlarına

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


425. Ehtiyat fondunun torpaqları nədən ibarətdir?

a) Dövlət və bələdiyyə ehtiyat torpaqlarından

b) Yalnız dövlət ehtiyat torpaqlarından

c) Dövlət və xüsusi ehtiyat torpaqlarından

d) Xüsusi mülkiyyətdə olan ehtiyat torpaqlarından

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


426. Torpaq hüququnun mənbəyi olan qanunları hansı orqandan şərh etmək səlahiyyətinə malikdir?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Milli Məclis

 3. Prezident administrasiyası

 4. Nazirlər kabineti

 5. Ombudsman

427. Torpaq hüququnun prinsiplərinə aid deyildir:

 1. Humanizm prinsipi

 2. Beynəlmiləllçilik prinsipi

 3. Qanunçuluq prinsipi

 4. Siyasi plüralizm prinsipi

 5. Torpaq hüquq pozuntusuna görə məsuliyyət prinsipi

428. Torpaq hüququnun mənbələri aşağıdakılardır

 1. Normativ hüquqi aktlar

 2. Məhkəmə presedenti

 3. Hüquqi adətlər

 4. əmrlər

 5. sərəncamlar

429. Torpaq Məcəlləsi neçə maddədən ibarətdir?

 1. 113

 2. 215

 3. 118

 4. 103

 5. 121

430. Qanunvericilik təşəbbüsü olan subyektlərə aid deyildir:

 1. Ar-nın Nazirlər Kabineti

 2. Ar-nın Prezidenti

 3. Ar-nın seçki hüquqiolan 40 min vətəndaşı ,

 4. AR-nın Prokurorluğu,

 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

431. Torpaq hüququnun mənbəyi olan icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarına aid deyildir:

 1. Qanunlar

 2. Fərmanlar

 3. Qərarlar

 4. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları

 5. Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


432. Torpaq sahəsindən daha səmərəli istifadə prinsipinin meyarları hansılardır?

a) Fiziki mümkünlük, iqtisadi məqsədəuyğunluq, istifadəçinin tələbatını ödəmək qabiliyyəti,

qanunvericiliyin tələblərinə uygunluq, maliyyə cəhətdın həyata kecirmək

b) Fiziki mümkünlük, iqtisadi məqsədəuyğunluq, qanunvericiliyin tələblərinə uygunluq, maliyyə

cəhətdın həyata kecirmək

c) Fiziki mümkünlük, istifadəçinin tələbatını ödəmək qabiliyyəti, qanunvericiliyin tələblərinə

uygunluq, maliyyə cəhətdın həyata kecirmək

d) Fiziki mümkünlük, iqtisadi məqsədəuyğunluq, qanunvericiliyin tələblərinə uygunluq, istifadəçinin tələbatını ödəmək qabiliyyəti

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur
433. Torpaq hüququnun mənbəyi olan qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim ediləndən hansı müddətdə səsə qoyulur?


 1. 2 ay

 2. 3 ay

 3. 1 ay

 4. 0.5 ay

 5. 6 ay

434. Qanun layihəsini AR-nın Prezidenti, ali Məhkəməsi və ya Naxçıvan MR-nın Ali Məcəlləsi təcili elan etdikdə hansı müddətdəMilli Məclisdə səsə qoyulur?

 1. 20 gün

 2. Dərhal

 3. Bir həftə

 4. 10 gün

 5. 15 gün

435. Torpaq üzərində hansı mülkiyyət hüququna üstünlük verilir?

a)Heç birinə

b) Xüsusi mülkiyyətə

c)Dövlət mülkiyyətinə

d)Bələdiyyə mülkiyyətinə

e) Birgə mülkiyyətə436. Torpaq əqidi nədir?

 1. Torpaq hüquq münasibələrinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına yönəldilmiş bir tərəfli , iki tərəfli iradə ifadəsidir.

 2. Torpaq münasibəti iştirakçıları arasında anlaşmadı

 3. Torpaq münasibəti subyektlərinin mübahisələri

 4. Torpaq münasibəti subyektlərinin bağladıqları sazişlər

 5. Torpaq hüquq münasibətlərinin ləğvinə yönəldilmiş razılaşma

437. Torpaq hüququnun mənbəyi olan icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarına aid deyildir

 1. Qanunlar

 2. Fərmanlar

 3. Qərarlar

 4. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları

 5. Beynəlxalq müqavilələr

438. Nazirlər kabineti torpaq hüququnun mənbəyi olan aşağıdakı aktları qəbul edir:

 1. Qərarlar

 2. Qanunlar

 3. Fərmanlar

 4. Konstitusiya

 5. Hökmlər


439. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları torpaq hüququnun mənbəyi olan aşağıdakı normativ aktları qəbul edirlər:

 1. əmrlər

 2. qanunlar

 3. fərmanlar

 4. qərargahlar

 5. qətnamələr

440. Torpaq hüququnun mənbəyi olan qanunları hansı orqandan şərh etmək səlahiyyətinə malikdir?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Milli Məclis

 3. Prezident administrasiyası

 4. Nazirlər kabineti

 5. Ombudusman

441. Hansı subyektlərə torpaq sahələri xüsusi mülkiyyətə verilə bilməz?

 1. əcnəbilərə , vətəndaşlığı olmayan şəxslərə

 2. Ar-nın vətəndaşlarına

 3. AR-nın hüquqi şəxslərinə

 4. ictimai birliklərə

 5. siyasi partiyalara

442. Torpaq sahələrinin torpaq həracları və müsabiqələrində alqı-satqısı üzrə hərrac (müsabiqə) müqaviləsi kimilər arasında bağlanıb?

 1. Torpaq sahələrinin satıcıları ilə torpaq hərraclarının və müsabiqələrinin təşkilatçıları arasında

 2. Bələdiyyə orqanı ilə alıcı arasında

 3. Icra hakimiyyəti orqanı ilə alıcı arasında

 4. Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi ilə hərrac iştirakçısı arasında

 5. Torpaq mülkiyyətçisi ilə alıcı arasında

443 . Torpaq hərracı və müsabiqəsinin təşkilatçılarının mükafatının həcmi torpaq sahəsinin satış qiymətinin neçə faizindən artıq olmamalıdır.

 1. 5,

 2. 50,

 3. 25,

 4. 1

 5. 10

444 . Bakı şəhəri və onun ətrafındakı torpaq sahələrinin normativ qiymətini müəyyən etmək üçün qanunvericilikdə torpaq sahələri neçə zonaya bölünür:

a)12,


b) 10,

c) 18,


d) 7,

e) 5


445. Qanunvericilikdə torpaq sahələrinin normativ qiymətini müəyyən etmək üçün Sumqayıt və Gəncə şəhərlərinin torpaqları neçə zonaya bölünür?

a) 6,


b) 7,

c)12,


d) 8,

e) 2


446. Torpaq sahələrinin normativ qiymətini müəyyən etmək üçün Naxçıvan , Şirvan , Mingəçevir, Lənkəran, Yevlax, Şəki şəhərlərinin torpaqları neçə zonaya bölünür?

a) 4,


b) 6,

c) 12,


d) 8,

e) 2


447. Müasir qanunvericilikdə torpaq sahələrinin normativ qiymətini müəyyən etmək üçün Naftalan Şamaxı, Qazax , Şəmkir, Salyan, Cəlilabad, Quba, Xaçmaz, Zaqatala, və Göyçay şəhərlərinin torpaq sahələri neçə zonaya bölünür?

a) 2,


b) 3,

c) 4,


d) 6,

e) 12


448. Qapalı torpaq hərracında və qapalı müsabiqədə kimlər iştirak edə bilərlər?

a) Yalnız bu məqsədlə dəvət olunmuş şəxslər

b) istənilən fiziki şəxslər

c) yalnız fiziki şəxslər

d) Yalnız hüquqi şəxslər

e) bələdiyyələr449. Qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına görə əsasən torpaq hərracının təşkilatçısı onun keçirilməsi vaxtını hərraca neçə gün qalmış bildirməlidir?

a) Ən geci 30 gün

b) ən geci 7 gün

c) ən geci 15 gün

d) ən geci 5 gün

e) ən geci 1 gün
Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə