El aletleri kullanma talimatYüklə 50,58 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü50,58 Kb.
#30930İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI1.AMAÇ
6331 SAYILI İŞ KANUNU ‘a göre İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri:
İşverenler işyerlerinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’ nin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
Bunun ilaveten 6331 Sayılı İş Kanununa istinaden çıkartılan iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmeliklere aynen uyulacaktır.


  1. GENEL KURALLAR
 1. İşçiler kendi yetkisi ve amirlerinin bilgileri dışında başka bir iş yapmayacaklardır

 2. Çalışma alanı sınırları içerisinde alkollü içecek içmek, bulundurmak uyarıcı ve uyuşturucu her türlü madde bulundurmak ve kullanmak kesinlikle yasaktır.

 3. Görevini yaparken meydana gelecek her türlü arıza ve aksama derhal yetkiliye bildirilecek, bakım ve onarım işlerini ilgili kişi veya ekipler yapacaklardır.

 4. İşçiler, görev yerinden izinsiz olarak kesinlikle ayrılmayacaklardır.

 5. İşyerinde çalışmayanların işyerine izinsiz girmeleri yasak olup, misafir ve diğer kişilerle ancak ziyaretçi kabul yerinde görüşülecektir.

 6. İşyerinde kablo ve elektrik aksamına dokunulmayacak, karıştırılmayacak ve elektrik panolarını ilgiliden başkası açmayacak ve kapamayacaktır.

 7. İşyerinde, çalışanlar kendilerine verilmiş olan kişisel korunma araçlarını sürekli olarak kullanacaklar, her kullanımdan önce sağlamlığını kontrol edecekler, düzenli olarak bakımını yapacak ve temizleyecekler, kaybolmaması için gerekli önlemleri alacaklar , arızalandığında yenisi ile değiştirmek üzere amirlerine başvuracaklardır.

 8. İşyerinde bulunan vinç, kule vinç, kaldırma araçları ve servis, nakliye, forklift, iş makineleri v.b. gibi muharrik araçların hareket alanı içinde kesinlikle bulunulmayacak, kaldırılan yükün altında durulmayacaktır. Yük ve malzeme taşıyan araçlara binmek, asılmak kesinlikle yasak ve tehlikedir.

 9. Vinç yardımı ile kaldırılan yüklere elle müdahale edilmeyecek, bu iş için yük üzerine kılavuz halat bağlanacak ve bu halat yardımıyla yüke yön verilecektir.

 10. Düşmeye engel olacak şekilde sağlam korkuluğu bulunmayan geçit ve platformlarda durulmayacak, geçilmeyecek, düşme tehlikesi olan bölgeye korkuluk yapılacaktır. Korkuluk yapılamayan ve 1.2 metreden (bir metre 20 santim) yüksek yerlerde yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılacaktır.

 11. İş yaparken kesinlikle arızalı tezgah, takım, alet ve malzeme kullanılmayacaktır.

 12. İşçiler işyerinde kendilerini ve başkalarını tehlikeye sokabilecek oynama, şaka yapma, itişme v.b. gibi şahsi taşkınlıklarda bulunmayacaklardır.

 13. Kullanılan takım, alet ve araçlar iş bitiminde derhal yerine konulacaktır.

 14. İş yerinde bulundurulan belirli yerlere konulacak, artık ve hurda malzemeler çalışanlara çarpıp düşmelerine neden olmayacak veya çalışanın üzerine devrilmeyecek şekilde istiflenecek, gelişigüzel malzeme bırakılmayacak ve atılmayacaktır.

 15. İşçiler, çalıştıkları bölgelere ana yolu takip ederek gidip gelecekler, kestirme yol aramak için kendi bölgesi dışındaki sahalardan kesinlikle geçmeyeceklerdir.

 16. İş yerinde hiçbir işçi, gelişigüzel dilediği yerde yemek yemeyecek,sigara içemiyecek, dinlenmeyecek ve uyumayacaktır.

 17. Park halindeki nakliye ve iş makinelerinin altında veya yanında hiç kimse dinlenmeyecek, uyumayacaktır.

 18. İş yerinde işletme içi trafik kurallarına uyulacak, trafik güvenliği tam olan araç kullanılacaktır.

 19. İşçiler, elbiselerinde keskin ve sivri uçlu takım ve aletleri taşımayacaklardır.

 20. Merdivenlerin üstünde veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde takım, alet veya herhangi bir eşya bırakılmayacaktır.

 21. İşçiler, elbiselerinin tozunu almak amacıyla olsa bile ne kendi üzerlerine ne de iş arkadaşlarına basınçlı hava tutamayacaktır.

 22. Kırık parçalar, sivri eşyalar, yağlı veya tinerli bezler, ancak bunlar için ayrılmış özel atık kaplarına atılacaktır.

 23. Asit, soda suyu gibi cildi tahriş edici sıvıları, damacanalardan, fıçılardan v.s.’den dökerken özel el pompası veya pipet ile kullanılacak,ancak pipet kullanırken de ağız asla kullanılmayacaktır.

 24. Hiçbir kimyasal madde tanımlanmamış kapların içinde muhafaza edilmeyecek, çalışma alanı içerisinde uygun yerlerde depolanacaktır.

 25. İşçiler, ellerini kesinlikle benzin veya benzeri çözücü sıvılarla yıkamayacak, işyerince verilen temizlik malzemesi kullanılacaktır.

 26. İşçilerin güvenliği için gerekli yerlere asılmış uyarı levhalarının anlamı amirleri tarafından işçilere öğretilecektir.

 27. Herhangi bir kaza anında işçi önce canını, sonra çalıştığı makineyi daha sonra yapmakta olduğu işi kurtaracaktır.

 28. Çalışma alanı içerisindeki her türlü emniyetsiz durum ve davranış derhal bağlı bulunulan ilk amire haber verilecek ve giderilmesi sağlanacaktır.

 29. İş yerinde önce İŞ GÜVENLİĞİ sonra İŞ KURALI geçerli olacaktır.


SICAK ÇALIŞMA


 1. Tüm bu çalışmalar açık alev ve kıvılcım yaratacak her şey sıcak çalışma kapsamına girer.(Kaynak, oksijenle kesme, taşlama vs.) ve bu çalışmalar izine bağlıdır, bu kapsama giren tüm çalışmalar öncesinde ‘’Sıcak Çalışma İzin Formu’’nu kullanarak sıcak çalışma izni alınması gerekir. Sıcak çalışma izin belgesine tümüyle uyulması zorunludur.

 2. Sıcak çalışmaya başlanılmadan önce sıcak çalışma izin formu işi yapacak olan firmanın formeni tarafından doldurulur.

 3. Sıcak çalışma formu doldurulduktan sonra işi yapacak olan firma formeni ile İSİG Koordinatörü çalışma alanı güvenliğini kontrol eder.

 4. Uygunsuzluk tespiti halinde uygunsuzluk giderilene kadar sıcak çalışma formu imzalanmaz ve çalışmaya başlanılmaz.

 5. Sıcak çalışma alanında tedbir alındıktan sonra iş izni imzalanacaktır.

 6. Yarıçapı 11 metre olan dairenin içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı bir madde yoksa, sıcak çalışma sakıncalı değildir. Gerekli önlemin dışında ekstra bir önleme gerek yoktur.

 7. Parlama veya patlama riski varsa kaynakçının yanında yangın söndürme tüpü ve bir gözlemci bulunmak zorundadır.

 8. Sıcak çalışma yapılan ortamda parlama veya patlama riski var olan durumlarda gözlemci iş bitene kadar elinde yangın tüpü bulundurmalı ve devamlı çevreyi parlama tehlikesine karşı kontrol etmelidir. İş bitiminde 15. dakika sıcak çalışma yapılan ortamdan ayrılmamalı ve kontrol etmelidir.15 dakika sonra ikinci bir kontrol için tekrar çalışma alanına dönmelidir.

 9. Sıcak çalışma yapılan alandaki riskli bölgeler, gerektiği durumda yanmaz branda ile kaplanacaktır.

 10. Sıcak çalışma öncesinde zemin kontrolü yapılır, gerekirse zemin ıslatılacaktır.

 11. Kaynak yapılan yerde karşılıklı açılan aralıklardan doğal havalandırma yapılmalıdır. Eğer doğal havalandırma yetmiyor ise şartlı (egzost fan sistemli) havalandırma yapılmalıdır.

 12. Sıcak çalışma yapılan alana kontrolsüz alev veya kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların (çakmak vb.) sokulması yasaktır.

 13. Sıcak çalışma yapılacak ortam düzenli ve temiz olmalıdır. Eğer tozlu bir ortamda çalışılacaksa toz ortadan kaldırılmalıdır.

 14. Sıcak çalışma yapılacak yerde yangın söndürücü ve mümkünse yangın hattına bağlı su hortumu hazır bulundurulmalıdır. Yangın tüpünün dolu olduğu kontrol edilmelidir.

 15. İşe başlamadan sıcak çalışma formu okunmalı, belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlar takılmalı, alınmış tedbirler uygulanmalıdır.

 16. İş bitiminde çalışan ekipmanlarını toplamalı, etrafı kontrol etmeli, temizliğini yapıp alanı ekipmanlarıyla boşaltmalıdır.

 17. Kaynakçılar, kaynaklı imalat esnasında kaynakçı önlüğü takmalıdır.


YÜKSEKTE ÇALIŞMA
A- Merdivenler


 1. Merdiven yapımında kullanılan malzemelerin üzerinde budak, çatlak, çürükler, kurt yenilikleri, budak delikleri vb. olmayacaktır.

 2. Basamak aralıkları maksimum 30 cm olacak ve basamak araları eşit olacaktır.

 3. Boyları 3m ye kadar olan merdivenlerin yere basan ayakları arasındaki mesafe 30 cm den az olmayacaktır

 4. Seyyar merdivenlerin boyu 9 m’den fazla olmayacaktır. 1.2 metre den yüksek merdivenlerde çalışılırken düşmeyi önleyici emniyet kemeri kullanılacak. Emniyet kemeri sabit yapı elemanlarına bağlanacaktır ( kolon, kiriş vb.)

 5. Merdivenler, çalışmaya başlanılmadan önce üst ve alt başlarından sabitlenecektir.

 6. Merdivenlerin açısı, merdivenin dayandığı yüzey ile merdivenin alt ayaklarının arasındaki uzaklık merdiven uzunluğunun ¼ ü (75°) kadardır.

 7. Merdivenlerin ayaklarına kaymayı önleyici pabuçlar takılacaktır.

 8. Merdivenlerin son üç basamağı çıkılacak zeminin üzerine taşmalıdır.

 9. Merdivenlerin son 3 basamağı kesinlikle kullanılmamalıdır.

 10. Merdivende çalışacak kişinin beli, merdivenin dik bileşenleri arasından çıkmamalıdır.

 11. Merdiven kullanımında 3 nokta kuralına uyulmalıdır.(iki ayak ve bir elin merdivene temas etme durumu, iki el ve bir ayak)

 12. Merdivene yüzü dönük çalışılmalı

 13. Merdiveni kullanacak birinin yanında mutlaka merdiveni tutacak biri olmalı

 14. Arızalı, kırık, gevşek merdivenler kesinlikle kullanılmayacak, bu tip merdivenler tespit edildiğinde yetkili personele haber verilecektir.B- İskele ve Platformlar


 1. Çelik borulu iskeleler
 1. İskelelerin kurulması ve sökülmesi bu konuda eğitim almış personel tarafından yapılacaktır.

 2. İskele kurulan cepheye sabitlenecek ve cephe ile iskele arası maksimum 10 cm olacak.

 3. İskele ayaklarının bastığı zemin sağlam ve düzgün olacak, iskele ayaklarının zemine gömülmesini engellemek için uygun ayaklar konulacaktır.

 4. İskeleye çıkış için kullanılacak olan merdiven iskele içinden konulacak ve iskeleye sabitlenecektir.

 5. Çalışılacak alan veya geçiş noktaları 5x20 kalas veya çelik platformlarla boşluk bırakılmadan kapatılacak, yan kirişlerden dışarıya taşan kalas uçları sabitlenecek, kiriş borusuna denk gelen kalasın önüne ve arkasına çıta çakılarak kayması engellenecek.

 6. Platform etrafında en az 10 cm yüksekliğinde eteklik bulundurulacak.

 7. İskele dikmeleri arası çapraz bağlantıları eksiksiz olacak.

 8. Çalışma alanı ve geçiş yollarının etrafı 60cm de ve 110 cm de çift sıra korkuluk bulunacak.

 9. İskele sökümüne yukarıdan başlanacak ve sökülen parçalar halat yardımıyla aşağıya indirilecektir.

TAVAN VİNÇ KULLANIMI

 1. Vinçleri kullanırken yukarıda kimsenin olup olmadığını kontrol et.

 2. Halatın sağlamlık kontrolünü yap, kapasitenin üzerinde yükleme yapma.

 3. Acil stop butonunu (kırmızı butonu) açıp kullan ve işi bitince basıp kapat.

 4. Kaldırma düğmesine basarken indirme düğmesine basma.

 5. Kedinin sağa gidiş düğmesine basarken sola gidiş düğmesine basma.

 6. Köprü ileri giderken geri geliş düğmesine basma.

 7. Kova vince takılı iken, kova vibratörü kablosunun takılma esnasında acil stop butonunu kapalı tut.

 8. Kova vibratörünün kablosu sökülürken acil stop butonu kapalı tut.

 9. Vinçleri birbirine vurma,vinçle malzemeyi yukarıya kaldırırken kaldırma makarasının kedi tamburuna çarpmamasına dikkat et (gözle kontrol edilecektir)

 10. Herhangi bir arıza durumunda derhal elektrik grubuna bildir.

 11. Yükleri düşey olarak kaldırılıp indir, yükleri çektirerek kaldırma.

 12. Vincin kaldıracağı yükün tamamen serbest durumda olduğunu kontrol et.

 13. Yük kaldırılırken veya indirilirken kimse altında bulundurulmayacak.

 14. Vinçle insan taşıma.

 15. Yüklerin dengeli kaldırılmasına azami dikkat ve itina göster, sapanların kancadan kaymaması için gerekli önlemleri al.

 16. Sapanla kaldırılması mümkün olamayan yükleri özel sepet veya özel kancalar vasıtası ile emniyetli şekilde kaldır.

 17. Malzemelere elle müdahale edilmeyecek, Kılavuz Halat kullanılacak.

 18. Vinç aracı ile yapılan taşıma, montaj ve demontajdan sorumlu elemanın talimatı ve işareti olmadan vinci hareket ettirme.

 19. Ağırlığı bilinmeyen yükler yüklenmeyecek ve kaldırılmayacaktır.

 20. Yükün kaldırılması sırasında kaldırma kancasının her istikamette düşey hareket edeceği kontrol edilecek yanal çekmeye müsaade edilecektir.

 21. Kancada yük asılıyken vinç terkedilmeyecektir.

 22. Rüzgârlı havalarda rüzgâr hızının 50km/h’den fazla olması halinde çalışma yapılmayacaktır.

 23. Yapılan tüm çalışmalarda kişisel koruyucular ( baret, eldiven, çizme vb. ) kullanılacaktır.

 24. Tonaja göre kaldırma aparatını vince tak.

 25. Kaldırma aparatını malzemeye tak.

 26. Stop butonunu aç, istenen yere veya araca kumanda tuşlarını kullanarak taşı.


KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI
A. Her personel yaptığı işe uygun, risk analizinde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır

B. İşe başlamadan önce, kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar kontrol edilecektir.

C. Kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar koruyucu özelliğini yitirdiğinde yenisi ile değiştirilecektir.

D. Kullanılan her türlü kişisel koruyucu ekipman CE ve EN standartlarına uygun olacaktır

E. Bir kişisel koruyucu donanım başka bir işçinin kullanımına verildiğinde, KKD iyice temizlendikten sonra personele verilecektir.

F. Her türlü çalışmalarda baret, çelik burunlu ayakkabı, parçacık gözlüğü ve eldiven kullanılacaktır.
G. Baretler

 1. İnşaat alanında kullanılması zorunlu kişisel koruyucu donanımdır.

 2. Her kullanım öncesi gözle kontrol edilmelidir.

 3. Deforme olmuş baretler kesinlikle kullanılmayacaktır.

 4. Her kullanım sonrası temizlik ve bakımı yapılacaktır.

 5. Baretler her 5 yılda bir değiştirilecektir.


H. Çelik Burunlu Ayakkabılar

 1. İnşaat alanında kullanılması zorunlu kişisel koruyucu donanımdır.

 2. Her kullanım öncesi gözle kontrol edilmelidir.

 3. Ayağa tam olarak giyilmeli, arkasına basılmamalıdır.

 4. Yırtık, eski ayakkabılar giyilmemeli, yenisi ile değiştirilmelidir.

 5. Ayakkabılar her yıl değiştirilmelidir.


I. Eldivenler

 1. İnşaat alanında kullanılması zorunlu kişisel koruyucu donanımdır.

 2. Her kullanım öncesi gözle kontrol edilmelidir.

 3. Temiz elle giyilmelidir.

 4. Yırtık, delinmiş veya eskimiş eldivenler kesinlikle kullanılmamalı, yenisi ile değiştirilmelidir.

 5. Eldivenlerin yapılarında değişiklik yapılmamalıdır.

 6. Çalışmanın niteliğine göre uygun eldivenler kullanılmalıdır.


İ. Yüz / Göz Koruyucuları

 1. İnşaat alanında kullanılması zorunlu kişisel koruyucu donanımdır.

 2. Her kullanım öncesi gözle kontrol edilmelidir.

 3. Camları kırılmış, çizilmiş, çatlamış koruyucular kesinlikle kullanılmayacaktır.

 4. Kirlendiği zaman yıkanmalı ve kurulanmalıdır, çalışma günü sonunda poşetlerine veya kutularına konularak muhafaza edilmelidir.

 5. Kullanılmaz hale gelen gözlük, yüz siperi vb. ekipmanlar yenisi ile değiştirilecektir.


J. Emniyet Kemerleri

 1. Zeminden 2 metre yükseklikte ve düşülebilecek kenara 3 metreden daha yakın çalışma alanlarında kullanımı zorunlu koruyucu donanımdır.

 2. Her kullanım öncesinde gözle aşınma, uç bağlantı elemanları kontrol edilmelidir.

 3. Herhangi bir deformasyon tespit edildiğinde kullanılmamalıdır.

 4. Emniyet kemeri belirlenmiş sabit noktalara, sağlam yapı elemanlarına (kolon, kiriş vb.),içinden tehlikeli sıvı geçmeyen kalın borulara, çelik konstrüksiyon elemanlarına bağlanmalıdır.

 5. Emniyet kemeri ile bir kez düşülüp askıda kalındığında tekrar kullanılmamalı yenisi ile değiştirilmelidir.


EL ALETLERİ KULLANIMI


 1. İşyerinde kullanılacak el aletleri yapılacak işe uygun kaliteli malzemeden yapılmış, olacak ve yalnız yapımına özgü işlerde kullanılacaktır.

 2. Sert metalden yapılmış olan saplı el aletleri kullanılmayacaktır.

 3. El aletlerinin sapları ile başları iyice sabitlenecek, kauçuk tampon uygulanacaktır.

 4. El aletlerinin ahşap sapları, budaksız, iyi cins ve elyaflı ağaçtan, uygun biçim ve boyutta kenarları yuvarlatılmış, kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır.

 5. Yeteri kadar bakımı yapılacak, temiz ve bakımlı olması sağlanacaktır.

 6. Kullanmadan önce ve sonra sağlamlığı kontrol edilecektir.

 7. Kullanmadan önce eldivenler ve eller kayıcı maddelerden/yağlardan arındırılacaktır.

 8. Arızalı el aletleri kesinlikle kullanılmayacak, yenisiyle değiştirilecek veya tamir edilecektir.

 9. El aletleri atarak verilmeyecek, elden ele verilecektir.

 10. El aletleri kesinlikle cepte taşınmayacaktır.

 11. El aletleri çalışma sırasında kendimizden yüksek bir yere konulmayacaktır.

 12. Kesici aletler taşınırken veya elden ele verilirken uygun kılıf, askı veya muhafaza içinde bulundurulacaktır.

 13. Keskiler, zımbalar ve benzeri aletlerde keski ağızları ve zımba burunları, yapılacak işe uygun biçimde daima keskin olacak ve bunları kullanırken uygun siper ve paravanalar bulundurulacaktır.

 14. Eğe ve törpülerin metal bileziği olan ahşap sapları olacak ve bunlar sapsız kullanılmayacaktır. Eğer sapsız kullanılması gerecekse punta tarafından iki elle tutularak kullanılmalıdır. Sapları metalden olan eğe ve törpüler kullanılmayacaktır.

 15. Törpülerin ucunu temizlemek için törpü temizleme fırçası kullanılacaktır.

 16. Törpülenecek nesneler mengene ile sabitlenecektir.

 17. Penseleri nesnenin etrafını kavrayarak kullanılmasına dikkat edilecektir.

 18. Gerilmiş durumdaki metaller için uzun saplı penseler kullanılacaktır.

 19. Penselerin izoleleri kırık ve çatlak olmayacaktır.

 20. Tornavidalar kontrol kalemi yerine kullanılmayacak, başına çekiçle vurulmayacak, delik delmek, vida dışındaki nesneleri sıkıştırmak gibi işlerde kullanılmayacaktır. Yalnız kendine özgü işlerde kullanılacaktır.

 21. Uygun vida için uygun tornavida kullanılacaktır.

 22. Parça avuç içinde sıkıştırılarak tornavida kullanılmayacaktır.

 23. Çekicin baş kısmı tam keskin köşeli olmayıp, 1-2 mm yuvarlatılmış olacaktır.

 24. Anahtarlar çekilerek kullanılacaktır.

 25. Somuna uygun anahtarlar kullanılacak, dişler somunu iyice kavrayacak şekilde ve kendine özgü işlerde kullanılacaktır.

 26. Sıkma veya takma işlerinde standart anahtarların uçlarına boru takılarak uzatılmayacaktır.

 27. Boru anahtarların çene ve dişleri keskin ve yağsız olacaktır.

 28. Mandren anahtarları yuvasına gevşek oturacak, kendiliğinden düşebilecek şekilde olacak, zincir, ip veya benzerleriyle bir yere bağlanmış olmayacaktır.ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ


 1. Elektrik işlerinde kullanılacak el aletlerinin sapları uygun biçimde yalıtılmış olmalıdır. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda yetkili kişilere bildirilecektir.

 2. Elektrikli el aletleri iyi muhafaza edilecek ve her an işe hazır şekilde bulundurulacaktır.

 3. Elektrikli el aletleri kendine özgü işler için ve kapasiteleri içinde aşırı zorlamadan kullanılacaktır.

 4. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin tutamakları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen madde ile kaplanmış olacaktır. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda yetkili kişilere bildirilecektir.

 5. Üzerlerinde devreyi kapalı tutmak için sürekli olarak kullanılacak yaylı devre kesicileri sağlam/arızasız olmalıdır. Herhangi bir uygunsuzluk halinde yetkili kişilere bildirilecektir.

 6. Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce kontrol edilecektir. Topraklaması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kabloları arızalı olanlar kullanılmayacak ve Yetkili kişilere bildirilecektir.


Hazırlayan

Onaylayan

Anadolu OSGB

.................
Kataloq: img

Yüklə 50,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə