Elan «MƏtanət a» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edirYüklə 37,12 Kb.
tarix24.10.2017
ölçüsü37,12 Kb.ELAN

«MƏTANƏT A» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir. ______________________________________________________
Vəzifəsi:

Mühasib
İşin qısa məzmunu: Мцщасибат (малиййя) щесабатларынын мцяййян едилмяси вя тяртиби, дахил олан пул вясаитляринин, мал-материал гиймятляринин вя ясас вясаитлярин учоту вя с.
Tələblər:

Əməliyyat sistemi – Windows XP

Ofis Proqramları – Word , Excel , 1 Ж-7,7

 • Şəxsi keyfiyyətlər: Bacarıqlı, idarəçilik qabliyyətinə malikUnvan: AZ 0100 , Abşeron rayonu ,Sumqayıt Şossesi 14,5 km

Tel: +(99412) 442-99-33

Fax: +(99412) 442-93-00

URL: www.matanata.com

Email: hr@matanata.com

Xahiş olunur CV-nizi hr@matanata.com adresinə göndərəsiniz.ELAN

«MƏTANƏT A» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir. ______________________________________________________
Vəzifəsi:

Hüquqşünas
İşin qısa məzmunu: Ганун мащиййятли сянядляри ишляйиб щазырлайыр вя йа щазырланмасында иштирак едир. Структур бюлмяляря щцгуги йардым эюстярмяк, ганун позунтулары щаггында ширкят адындан мящкямялярдя жавабдещ вя иддиачы гиминдя чыхыш етмяк вя с…
Tələblər:

 • Təhsil: Ali və ya orta

 • Dillər: Azərbaycan, Rus

 • Kompyuter Biliyi:

Əməliyyat sistemi – Windows XP

Ofis Proqramları – Word , Excel, İnternet

 • Şəxsi keyfiyyətlər: Bacarıqlı, idarəçilik qabliyyətinə malik

 • Təcürbə: 3 il

 • Maaş: Əmək haqqı yüksəkdir

 • Qeyd: Müsahibədən yüksək bal toplayanlara üstünlük veriləcəkUnvan: AZ 0100 , Abşeron rayonu ,Sumqayıt Şossesi 14,5 km

Tel: +(99412) 442-99-33

Fax: +(99412) 442-93-00

URL: www.matanata.com

Email: hr@matanata.com

Xahiş olunur CV-nizi hr@matanata.com adresinə göndərəsiniz.ELAN

«MƏTANƏT A» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir. ______________________________________________________
Vəzifəsi:

Baş İT menecerın köməkçisi
İşin qısa məzmunu: Şirkətin umumi kompüter sisteminə nəzarət, proqramlarin yazilması, kompüterin formatlanmas və s...
Tələblər:

 • Təhsil: Ali və ya orta

 • Dillər: Azərbaycan, Rus

 • Kompyuter Biliyi:

Əməliyyat sistemi – Windows 2003 Server,Windows XP

TCP\İP,SMTP,POP3 protokolların bilməsi vacibdır

Şəxsi keyfiyyətlər: Bacarıqlı, məsuliyyətli

 • Təcürbə: 2-3 il

 • Maaş: Əmək haqqı yüksəkdir

 • Qeyd: Təcürbəsi olan şəxslərə üstünlük veriləcəkUnvan: AZ 0100 , Abşeron rayonu ,Sumqayıt Şossesi 14,5 km

Tel: +(99412) 442-99-33

Fax: +(99412) 442-93-00

URL: www.matanata.com

Xahiş olunur CV-nizi admin@matanata.comhr@matanata.com adresinə göndərəsiniz.ELAN

«MƏTANƏT A» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir. ______________________________________________________
Vəzifəsi:
Müfətiş
İşin qısa məzmunu: Şirkət daxili və xarici araşdırmaların aparılması. Müvafiq şöbələrin təftışi.

Tələblər:

 • Təhsil: Ali və ya orta

 • Dillər: Azərbaycan, Rus

 • Kompyuter Biliyi:

Əməliyyat sistemi – Windows XP

Ofis Proqramları – Word , Excel, İnternet

 • Şəxsi keyfiyyətlər: Bacarıqlı, məsuliyyətli

 • Təcürbə: 3 il

 • Maaş: Əmək haqqı yüksəkdir

 • Qeyd: Müsahibədən yüksək bal toplayanlara üstünlük veriləcəkUnvan: AZ 0100 , Abşeron rayonu ,Sumqayıt Şossesi 14,5 km

Tel: +(99412) 442-99-33

Fax: +(99412) 442-93-00

URL: www.matanata.com

Email: hr@matanata.com

Xahiş olunur CV-nizi hr@matanata.com adresinə göndərəsiniz.


ELAN

«MƏTANƏT A» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir. ______________________________________________________
Vəzifəsi:
Operator
İşin qısa məzmunu: Satış şöbəsində qaimə-fakturalarin qeydiyyatı, mallar haqqında məlumat vermək, ustalarla alaqə, müqavilələrin qeydiyyatı və s.
Tələblər:

 • Təhsil: Ali və ya orta

 • Dillər: Azərbaycan, Rus

 • Kompyuter Biliyi:

Əməliyyat sistemi – Windows XP

Ofis Proqramları – Word , Excel , 1 Ж-7,7

 • Şəxsi keyfiyyətlər: Bacarıqlı, idarəçilik qabliyyətinə malik

 • Təcürbə: 3 il

 • Maaş: Əmək haqqı yüksəkdir

 • Qeyd: Müsahibədən yüksək bal toplayanlara üstünlük veriləcəkUnvan: AZ 0100 , Abşeron rayonu ,Sumqayıt Şossesi 14,5 km

Tel: +(99412) 442-99-33

Fax: +(99412) 442-93-00

URL: www.matanata.com

Email: hr@matanata.com

Xahiş olunur CV-nizi hr@matanata.com adresinə göndərəsiniz.ELAN

«MƏTANƏT A» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir. ______________________________________________________
Vəzifəsi:
Satış meneceri
İşin qısa məzmunu: Şirkətin bütün satış proyektlərinin, planlarının, Satış ilə əlaqəli olan digər işçilərin və bu sahədə çalışan ışçilərin vahid şöbə şəklində idarə edilməsi

Tələblər:

 • Təhsil: Ali və ya orta

 • Dillər: Azərbaycan, Rus

 • Kompyuter Biliyi:

Əməliyyat sistemi – Windows XP

Ofis Proqramları – Word , Excel , 1 Ж-7,7

 • Şəxsi keyfiyyətlər: Bacarıqlı, idarəçilik qabliyyətinə malik

 • Təcürbə: 3 il

 • Maaş: Əmək haqqı yüksəkdir

 • Qeyd: Mühasib biliyi olanlara və müsahibədən yüksək bal toplayanlara üstünlük veriləcəkUnvan: AZ 0100 , Abşeron rayonu ,Sumqayıt Şossesi 14,5 km

Tel: +(99412) 442-99-33

Fax: +(99412) 442-93-00

URL: www.matanata.com

Email: hr@matanata.com

Xahiş olunur CV-nizi hr@matanata.com adresinə göndərəsiniz.


ELAN

«MƏTANƏT A» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir. ______________________________________________________
Vəzifəsi: Əməyin Təhlükəsizliyi üzrə mühəndis


İşin qısa məzmunu: Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası norma və qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət və s.
Tələblər:

 • Təhsil: Ali və ya orta

 • Dillər: Azərbaycan, Rus

 • Kompyuter Biliyi:

Əməliyyat sistemi – Windows XP

Ofis Proqramları – Word. İnternet

 • Şəxsi keyfiyyətlər: Bacarıqlı, idarəçilik qabliyyətinə malik

 • Təcürbə: 2-3 il

 • Maaş: Əmək haqqı yüksəkdir

 • Qeyd: Müsahibədən yüksək bal toplayanlara üstünlük veriləcəkUnvan: AZ 0100 , Abşeron rayonu ,Sumqayıt Şossesi 14,5 km

Tel: +(99412) 442-99-33

Fax: +(99412) 442-93-00

URL: www.matanata.com

Email: hr@matanata.com

Xahiş olunur CV-nizi hr@matanata.com adresinə göndərəsiniz.


ELAN

«MƏTANƏT A» Şirkəti aşağıdakı vəzifə üzrə işçi qəbulu elan edir. ______________________________________________________
Vəzifəsi: Audit


İşin qısa məzmunu: Şirkətdaxili maliyyə - təsərrüfat auditinin və müvafiq şöbələrin təftışi.

Tələblər:

 • Təhsil: Ali və ya orta

 • Dillər: Azərbaycan, Rus

 • Kompyuter Biliyi:

Əməliyyat sistemi – Windows XP

Ofis Proqramları – Word , Excel, İnternet

 • Şəxsi keyfiyyətlər: Bacarıqlı, idarəçilik qabliyyətinə malik

 • Təcürbə: 3 il

 • Maaş: Əmək haqqı yüksəkdir

 • Qeyd: Müsahibədən yüksək bal toplayanlara üstünlük veriləcəkUnvan: AZ 0100 , Abşeron rayonu ,Sumqayıt Şossesi 14,5 km

Tel: +(99412) 442-99-33

Fax: +(99412) 442-93-00

URL: www.matanata.com

Email: hr@matanata.com

Xahiş olunur CV-nizi hr@matanata.com adresinə göndərəsiniz.

Yüklə 37,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə