Elektrik montyoru peşəsi üzrəYüklə 22,71 Kb.
tarix22.06.2018
ölçüsü22,71 Kb.
#54462

Elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmiri üzrə elektrik montyoru peşəsi üzrə

“Xüsusi texnologiya” fənnindənImtahan sualları

 1. Istehsalat sanitariyası və iş yerinin gigyenası

 2. Müəssisənin strukturu

 3. Elektromontyorun iş yerinin təşkili

 4. Təmir və montaj işlərinin aparılması üçün lazımi alət, avdanlıq və geyimlər

 5. Elektrik qurğuları haqqında anlayış

 6. Elektrik stansiyalarında enerjinin istehsalı

 7. Elektrik stansiyalarının növləri

 8. Nominal gərginlik

 9. Elektrik təchizatının təşkili

 10. Elektromontaj işləri haqqında anlayış

 11. Montaj materialları və məmulatları

 12. Montaj materiallarının təsnifatı

 13. Köməkçi montaj materialları

 14. Qalaylama və yapışdırma

 15. Kabel və naqillərin birləşdirilmə üsulları

 16. Kabel və naqillərin birləşdirilmə üsulları

 17. Kabellərin pərçim yolu ilə birləşdirilməsi texnologiyası

 18. Birjilli kabellərin pərçim yolu ilə birləşdirilməsi

 19. Çoxjilli kabellərin pərçim yolu ilə birləşdirilməsi

 20. Kabel və naqillərin termit qaynağı

 21. Termit qaynağın texnologiyası

 22. Kontakt birləşmələrinin izolyasiyası

 23. Hazırlıq montaj işləri

 24. Trassaların nişanlanması

 25. Dayaqlar üçün yuvaların , quyuların və deşiklərin açılması

 26. Elektrik, pnevmatik və pirotexnik alətlər

 27. Bərkitmə işləri

 28. Dayaq və bərkitmə detallarının növləri

 29. Dayaqların bərkidilmə üsulları

 30. Dübelərin quraşdırılması

 31. Takelaj işlərinin texnologiyası

 32. Materialların həcm və kütləsinin təyini üsulları

 33. Qaldırıcı qurğular

 34. Tallar və domkratlar

 35. Işıqlandırma qurğularının quruluşu

 36. Işıqlandırma qurğularının montajı

 37. Işıqlandırma qurğularının təmiri

 38. Işıqlandırma kabel xətlərinin təmiri

 39. Birləşdirici muftaların təmiri

 40. Kabel işləri üçün alət və avadanlıqlar

 41. Sıfırlama sisteminin təmiri

 42. Işıqlandırma qurğularının işə salınması və sınağı

 43. Elektrik aparatlarının təsnifatı

 44. Rubilniklər, açarlar, kontroller və reostatlar

 45. Elektrik mühərriklərinin əl ilə idarə olunması sxemi

 46. Kontaktor və maqnit işəsalıcılar

 47. Relelər və maqnit gücləndiricilər

 48. Paylayıcı güc qurğuları

 49. Gücnizamlayıcı qurğuların nizamlanması, yoxlanması və təmiri

 50. Idarəetmə açarlarının təmiri

 51. 1000 volta qədər gərginliyi olan paylayıcı qurğuların təmiri

 52. Güc transformatorları

 53. Qaz relesi

 54. Transformatorların paralel işi

 55. Transformatorların təmiri

 56. Elektrik maşınları haqqında məlumatlar və təsnifatı

 57. Üçfazala asinxron mühərriklər

 58. Sinxron maşınlar

 59. Sabit cərəyanlı elektrik maşınları

 60. Elektrik maşınlarının təmiri

 61. Elektrik maşınlarının əsas nasazlıqları

 62. 1000 voltdan yuxarı gərginlikli paylayıcı elektrik qurğularına xidmət

 63. 1000 voltdan yuxarı gərginlikli paylayıcı elektrik qurğularının təmiri

 64. Elektrik avadanlıqlarının təmirinin planlaşdırılması və təşkili

 65. Elektrik avadanlıqlarının diaqnostikası

 66. Elektrik avadanlıqlarının təmirinin mütərəqqi və yeni texnologiyası

 67. Standartlaşdırma və işlərin keyfiyyətinə nəzarət

 68. Elektrik təhlükəsizliyinin və yanğın təhlükəsizliyinin əsasları

 69. Elektrotexniki qurğular elektrik enerjisi çeviricisidir

 70. Yarımkeçirici diodlar, tranzistorlar, fotoelementlər

 71. Düzləndirici qurğular

 72. Yarımkeçirici gücləndiricilər

 73. Elektrik kəmiyyətlərinin ölçülməsi

 74. Elektrik ölçü cihazları

 75. Elektrik parametrlərinin ölçülməsi

 76. Qeyri - Elektrik kəmiyyətlərinin ölçülməsi

 77. Transformatorlar

 78. Transformatorların iş prinsipi

 79. Avtotransformatorlar

 80. Elektrik maşınları

 81. Sabit cərəyanlı elektromaqnit generatorlar

 82. Dəyişən cərəyanlı elektromaqnit generatorlar

 83. Sabit cərəyan elektrik mühərrikləri

 84. Dəyişən cərəyan elektrik mühərrikləri

 85. Az güclü elektrik maşınları

 86. Elektrik aparatları

 87. Işəsalıcılar, qoruyucular, rele

 88. Elektrik dövrələri və yarımstansiyaları

 89. Müəssisə və yaşayış məntəqələrunin elektriklə təminatı

 90. Naqillərin hesablanması

 91. Elektrik enerjisi itkisi

 92. Elektrik enerjisi işlədiciləri

 93. Elktrik intiqalı

 94. Robot və manipulyatorlar

 95. Elektrotrmiki qurğular

 96. Elektrik işıqlandırıcıları

 97. Elektrik saxlanması

 98. Elektrotexniki materialların təsnifatı

 99. Metal və ərintilərin fiziki xassələri

100.Elektrik izolyasiya materiallarının xassələri
Tərtib etdi: İxtisas fənn müəllimi: M.Səmədov

Elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmiri üzrə elektrik montyoru peşəsi üzrə “Xüsusi texnologiya” fənnindən nəzəri imtahan sualları metodiki komissiyanın__ _____________2013 – cü il tarixli iclasında müzakirə edilmiş və təsdiq edilmişdir.
Metodiki komissiyanın sədri: R.Məmmədova
Kataloq: upload -> Image -> documents -> Д°mtahan%20suallarД±
Д°mtahan%20suallarД± -> “İkt proqramları” fənnindən
Д°mtahan%20suallarД± -> “Sistem proqram təminatı” fənnindən
Д°mtahan%20suallarД± -> Direktor: A. Məmmədov Azərbaycan Respublikası təhsil Nazirliyi Qəbələ Peşə məktəbi "Traktorlar" fənnindən imtahan sualları
Д°mtahan%20suallarД± -> Çilingər-santexnik peşəsi üzrə
Д°mtahan%20suallarД± -> Qəbələ Peşə məktəbi “Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı” peşəsi üzrə
Д°mtahan%20suallarД± -> "Təsdiq edirəm" Tİİ üzrə direktor
Д°mtahan%20suallarД± -> Direktor: A. Məmmədov "Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər" peşəsi üzrə xüsusi texnologiya fənnindən
Д°mtahan%20suallarД± -> “Geyimin hazırlanma texnologiyası” fənnindən imtahan sualları

Yüklə 22,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə