Elemente de istorie, doctrină şi practică misionarăYüklə 2,8 Mb.
səhifə61/61
tarix07.01.2019
ölçüsü2,8 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

553 Cf. Christina de Vries: “ The Global Health Situation: Priorities for the Churches’ Health Ministry beyond AD 2000”, International Review of Mission, vol.90, nr. 356-357, pp.149sq.

554 definiţia CEB, v.& 31 infra.

555 Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS): The World Health Report- Changing History, Geneva, 2004.

556 Naţiunile Unite: : Raportul despre Obiectivele dezvoltării mileniului. Cf. www.un.org/millenniumgoals. Aici se face referire la #4: reducerea cu două treimi a mortalităţii copiilor sub cinci ani; #5: reducerea cu trei pătrimi a ratei mortalităţii materne; #6: Întreruperea şi începutul declinului răspândirii HIV/AIDS. Întreruperea şi declinul incidenţei malariei şi a altor maladii grave

557 OMS, op.cit.

558 Cf. Healing and wholeness. The Churches’ Role in Health. The report of a study by the Christian Medical Commission, WCC, 1990. Documentul a fost primit de Comitetul central al CEB. Citatul de la p.1

559 Cum ar fi fast-food – ul şi alte tendinţe de consum care duc la supra-ponderalitate la copii şi la adulţi în societăţile dezvoltate, dependenţa de droguri, folosirea exagerată a televizorului şi a aparatelor video, etc.

560 Cf. Harold G.Koeching, Michael E. Muccullogh, David B. Lason eds., Handbook of Religion and Health, New York, Oxford UP, 2001

561 Problema relaţiei dintre Evanghelie şi culturi a fost luată în consideraţie în mod serios la conferinţa mondială de misiune din Salvador în 1996, cf. Christopher Duraisingh ed., Called to One Hope: The Gospel in Diverse Cultures, WCC, 1998.

562 O concepţie dezvoltată mai ales de Paul Tilich. Cf. Paul Tilich: “The meaning of health” ( 1961) in idem, Writings in the Philosophy of Culture/ Kulturphilosophishe Schriften ( Main works/ Hauptwerke 2) ed. by M .Palmer, Berlin-New York, 1990, pp.342-52. Paul Tilich, “ The relation of religion and health. Historical consideration and theoretical questions”( 1946), in ibid., pp.209-38. Idem, Systematic Theology III.Life and the Spirit, History of God, Chicago,1963, pp.275-82.

563 Studiul CMC despre “ Healing and Wholeness”, p.6

564 Un exemplu sunt discuţiile despre conceptul de “salutogenesis” dezvoltat de sociologul medical Aaron Antonowsky, prin care se pune accentul pe ceea ce ajută la menţinerea sănătăţii şi stării de bine a trupului şi a sufletului, în loc de a accentua factorii care produc îmbolnăvirea

565 A time to Heal: A Report for the House of Bishops of the General Synod of the Church of England on the Healing Ministry, London, Church House Publ., 2000.

566 Mission in Context. Transformation- Reconciliation-Empoverment. An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission, Geneva, LWF, 2004, pp.39-40.

567 Cf.IRM, vol.93, nr. 370-371, Iul.-Oct.2004 despre “ Divine Healing.Penticostalism and Mission”.

568 A se vedea ca exemplu studiul CMC din 1990, “Healing and Wholeness”, op.cit.


569 Report unui grup de la o consultaţie cu penticostalii în Ghana în anul 2002, publicat în IRM, Iul.-Oct.2004, p.371

570 v.infra,cap.5.

571 Aceasta se referă la congregaţie, ca şi la instituţiile de sănătate ce sunt în legătură cu bisericile, şi la serviciile diaconice specializate.

572 Conferinţa CWME doc.pregătitor nr.1.

573 Conferinţa CWME documentul pregătitor nr.10.

574 Două consultaţii ţinute la Institutul german pentru Misiune medicală ( Difam) în Tubingen, Germania, care au stat la originea creării Comisiei medicale creştine şi activităţii CEB în domeniul sănătăţii. Cf. The Healing Church. The Tubingen consultation 1964,WCC,1965, şi James C.McGilvray, The Quest for Health and Wholeness, Tubingen,Difam,1981.

575 Cf. excelentul capitol despre comunitatea tămăduitoare în documentul CMC “ Healing and Wholeness”, pp.31f.

576 Doar în Evul mediu s-au redus la un semn sacramental rezervat muribunzilor ca “ extrema unction”.

577 Healing and Wholeness.


578 Ibid.,p.32

579 Cf. IRM Iul.-Oct.2004 ( dialogul cu penticostalii); cf şi documentul despre misiune al LWF, p.39. Afirmaţia potrivit căreia orice tămăduire provine de la Dumnezeu se găseşte deja în documentele care rezultate de la consultaţia de la Tubingen din anul1964, cf.The Healing Church, p.36.

1 Dar Dumnezeu revendică Biserica. Mt.10,19-20; Lc.21,15; Mc.13,11.

2 Cf.rezultatele Consultaţiei ţinute la Hamburg în anul 2000, publicate în IRM, vol.90, nr.356-357, Ian-April. 2001, pe tema “ Health, Faith and Healing”.

 Document publicat în : The Ecumenical Review, vol. 55, nr.1, ianuarie 2003, pp.4-38

3 În limba engleză “basis”; termenul se referă la mărturisirea de credinţă minimală, obligatorie pentru toţi membrii CEB: “Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o asociaţie frăţească de biserici care Îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor potrivit Scripturilor şi de aceea caută să îndeplinească împreună chemarea lor comună spre slava lui Dumnezeu Celui Unu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.”

4 Cuvintele „confesiune”, „confesional” şi interconfesional sunt folosite ca termeni tehnici, recunoscân­du se faptul că sunt imperfecţi. Nu toate bisericile se definesc drept confesiuni.

5 Uniune bisericească între metodişti şi reformaţi, inaugurată în anul 1925; a nu se confunda cu Biserica Unită cu Roma ( n.tr.)

** Uniune bisericească între congregaţionalişti, presbiterieni şi metodişti, inaugurată în anul 1977 (n.tr.)

6 George Tsetsis, The Meaning of the Orthodox Presence in the Ecumenical Movement, în: Orthodox Visions of Ecumenism, compiled by Gennadios Limouris, wcc Publications, 1994, p. 272.

7 Ibid. Din păcate, această atitudine s-a făcut simţită şi la Harare, unde a avut loc cea de a opta Adunare generală a Consiliului (4-13 de­cembrie 1998), cauza constituind-o retragerea, intenţia de a se retrage sau nesemnificativa participare a unor Biserici ortodoxe. După ce s-a explicat - reprezentantul Georgiei având o mişcătoare intervenţie în acest sens - că aceste hotărâri s-au luat ca ultimă soluţie, la presiunea puternicelor grupuri conservatoare, anti-ecumeniste, a căror acţiuni au dus şi ar fi putut duce în continuare la schismă internă, situaţia a înce­put să fie înţeleasă şi s-a hotărât constituirea Comisiei speciale care să analizeze foarte serios problemele apărute şi să redefinească prezenţa şi participarea ortodoxă.

8 W.A.Visser’t Hooft, The Genesis and Formation of the World Council of Churches, Geneva, WCC, 1982, p.1, la G. Tsetsis, op. cit., p. 272. Într-o predică rostită în Catedrala Sfântul Petru la 8 noiembrie 1967, cu ocazia vizitei Patriarhului ecumenic Athenagora, W.A.Visser’t Hooft afirma: “ Biserica din Constantinopol a fost în istoria modernă prima care ne-a reamintit că creştinătatea din toată lumea ar fi neascultătoare faţă de dorinţa Domnului şi Mântuitorului său dacă nu s-ar strădui să facă vizibilă în lume unitatea poporului lui Dumnezeu şi a trupului lui Hristos” - la G.Tsetsis, L’Eglise orthodoxe et le mouvement oecumenique, în : Le monde religieux, vol.32, 1975, p.152

9 Encyclical of the Ecumenical Patriarchate, 1920, în: The Ecume­nical Review, vol. XII, octombrie 1959, p. 79-82; reed. în: The Orthodox Church in the Ecumenical Movement, editor Constantin Patelos, Ge­neva, WCC Publications, 1978, p. 40-44.

10 Actes de la Conference des Eglises autocephales orthodoxes, vol. II, Moscova, 1952, p.450.

11 G. Tsesis, The Meaning of Orthodox Presence ... , op. cit., p. 273.

12 In The Ecumenical Review, vol. 55, nr. 4, October 2003, p. 42-48

13 Ibid., pp. 42-46.

14 "A Remarkable Document. Reflections on the Final Raport of the Special Commission on Orthodox Participation in the WCC”, în : The Ecumenical Review, vol. 55, nr. I, January 2003, pp. 56-66.

15 Ibid.,pp. 59-65.

16 În: The Ecumenical Review, vol. 55, nr. 4, October 2003, p.295–312.

17 Voice of Dissent. Questioning the Conclusions of the SpecialCommission on Orthodox Participation, în The Ecumenical Review, vol.55, nr. 1, Jaouary 2003, pp. 67–71.

18 Ibid., p. 68.

19 Ibid, pp. 69–71.

20 Doing Democracy Differently. The Special Commissicn on Orithodox Participation in the WCC, în: The Ecumenica! Review, voi. 55, nr.1, January 2003, pp. 72–75.

21 Studiul de faţă a fost alcătuit după volumul Pr. Prof. Dr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, 169 p. Legat de această temă pot fi consultate şi următoarele lucrări: Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Funcţia eclesiologică şi comunitară a Liturghiei, Bucureşti, 1937; Liturghierul explicat, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1972, 1998; Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978; Partici-parea la Liturghie, (1949), Ed. România creştină, Bucureşti, 1999; Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, vol. 3; Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986; Pr. prof. dr. Ion Bria, Curs de Teologie şi practică misionară ortodoxă, Geneva, 1982; Go Forth in Peace. A Pastoral and Missionary Guidbook, WCC Publication, Geneva, 1982; Biserica şi Liturghia, în: "Ortodoxia", XXXIV, 1982, nr. 2, p. 481-491; The Liturgy after the Liturgy, în: "International Review of Mission, LXVII, 1978, nr. 265, p. 86-90; Destinul Orto-doxiei, Ed. IMBOR, Bucureşti, 1989; Liturghia de după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi mărturiei creştine azi, Ed. Athena, Bucureşti, 1996; Pr. prof. dr. Ioan Ică, Modurile prezenţei personale a lui Hristos şi a împărtăşirii de El în Sfânta Liturghie şi spiritualitatea ortodoxă, în: "Persoană şi Comuniune. Prinos de cinstire Preotului Profesor Academician Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1993, p. 335-358; Pr. lect. Nicolae Dura, Propovăduirea cuvântului şi Sfintele Taine. Valoarea lor în lucrare de mântuire. Teză de doctorat, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998; Al. Schmemann, Euharistia-Taina Împărăţiei, (1984), trad. de Pr. Boris Răduleanu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992; Mitrop. Ioannis Ziziulas, Fiinţa eclesială, (1981) trad. de Caliopie Papacioc, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996; Creaţia ca Euharistie, (1992), trad. de Caliopie Papacioc, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1999.

22 Pr. prof. dr. Ioan I. Ică, Dreifaltgkeit und Mission, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Teologia Ortodoxă, XLII, 1997,nr. 1-2, p. 15.

23 Pr. Prof. dr. Valer Bel, op. cit., p. 98, Pr. prof. dr. I. Bria, Probleme ale identităţii creştine, în idem, Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 342.

24 Pr. prof. dr. I. Ică, op.cit., p. 16.

25 Pr. prof. dr. Ion Bria, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în „Glasul Bisericii", 1982, nr. 1-3, pp. 70-109.

26 Pr. prof. dr. Ion Bria, Credinţa pe care o mărturisim, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 203.

27 Ibidem, p. 204.

28 Idem, Curs de Teologie şi practică misionară ortodoxă, Geneva, 1982, p. 81.

29 Idem, Biserica şi Liturghia, în: „Ortodoxia", XXXIV, 1982, nr.4, p. 487.

30 Idem, Curs de Teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 85.

31 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986, pp. 27-32.

32 Simeon al Tesalonicului, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, Bucureşti, 1865; D. Stăniloae, op. cit., p. 34.

33 Pr. prof. dr. Ioan Ică, Modurile prezenţei personale a lui Iisus Hristos şi a împărtăşirii de El în Sfânta Liturghie şi spiritualitatea ortodoxă, în „Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire Preotului Profesor Academician Dumitru Stăniloae", Sibiu, 1993, p. 340.

34 Pr. prof. dr. Ion Bria, Credinţa pe care o mărturisim, p. 209.

35 A se vedea mai pe larg: Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Biserica în sens de locaş de închinare şi largă comuniune în Hristos, în: „Ortodoxia", XXXIV, nr. 3, pp. 336-346.

36 Pr. prof. dr. Ion Bria, op. cit., pp. 209-214.

37 A se vedea mai pe larg: Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, pp. 81-106.

38 Pr. prof. dr. Ioan Ică, op. cit., pp. 335-356.

39 Pr. prof. Ion Bria, Biserica şi Liturghia, p. 484.

40 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Preotul, factor de unitate în parohie şi în Biserică, în: „Îndrumător bisericesc", Ep. Buzăului, 1987, pp. 49-51.

41 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, voi. 3, p. 114.

42 Pr. prof. Ene Branişte, Parohia-cadrul normal de trăire a vieţii creştine, în: „Îndrumări misionare", Coordonator Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, pp. 751-758.

43 Pentru explicarea Sfintei Liturghii a se vedea: Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Ed. 1BMB0R, Bucureşti, 1972, Ed. a II-a 1998; Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, Ed. a Ii-a, 2002; Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Ed. Ep. Olteniei, Craiova, 1986.

44 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3, p. 149.

45 Pr. prof. dr. Ion Bria, Curs de Teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 87.

46 Pr. prof. Ene Branişte, Prezenţa activă a credincioşilor la slujbele Bisericii şi dreapta vieţuire creştină după poruncile Bisericii, în „îndrumări misionare", p. 650.

47 Ibidem, p. 651.

48 Idem, Participarea la Liturghie şi metodele pentru realizarea ei, în „Studii Teologice", I, 1949, , nr. 7-8, pp. 576-581, Participarea la Liturghie, Ed. România creştină, 1999.

49 Alexandru Schmemann, Euharistia-Taina împărăţiei (1984), trad. de Pr. Boris Răduleanu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992; Pr. prof. dr. Ioan Ică, „Modurile prezenţei personale ale lui Iisus Hristos şi ale comuniunii cu El în Sfânta Liturghie şi spiritualitatea ortodoxă", pp. 356-357.

50 Pr. Prof. Dr. Valer Bel, op. cit., p.97, Mitropolit dr. Nicolae Corneanu, Disponibilităţi nu îndeajuns folosite, în „Mitropolia Banatului", XXXV, 1985, pp. 65-66.

51 Pr. prof. dr. Ioan Ică, op. cit., p. 341.

52 Arhiepiscop Pavel al Kareliei, Credinţa pe care o mărturisim, în: „Contacts", XXXV, 1983, nr. 124, pp. 323-324.

53 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Îndrumări misionare, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 549.

54 Tratatul despre preoţie, trad. Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 59.

55 Scrierile Părinţilor Apostolici, PSB, l, trad. de . Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 136.

56 Epistola către Corinteni, LI, 3, PSB, 1, p. 72.

57 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Mărturisirea păcatelor şi pocăinţa în trecutul Bisericii, în: „Biserica Ortodoxă Română", LXXIII,1955, nr. 3-4, pp. 218-250.

58 Pr. prof. dr. Constantin Galeriu, Taina Mărturisirii, în: „Ortodoxia", XXX, 1979, nr. 3-4, p. 486.

59 Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Bucureşti, 1939, Alba-Iulia, 1996, p. 33.

60 Pr. prof. pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3,pp. 130-131.

61 Ibidem, p. 132.

62 Pr. prof. dr. Constantin Galeriu, op. cit., p. 495.

63 Studiul de faţă a fost elaborat după volumul Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, 212 p. Legat de această temă pot fi consultate şi următoarele lucrări: Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Funcţia eclesiologică şi comunitară a Liturghiei, Bucureşti, 1937; Liturghierul explicat, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1972, 1998; Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978; Partici-parea la Liturghie, (1949), Ed. România creştină, Bucureşti, 1999; Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, vol. 3; Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986; Pr. prof. dr. Ion Bria, Curs de Teologie şi practică misionară ortodoxă, Geneva, 1982; Go Forth in Peace. A Pastoral and Missionary Guidbook, WCC Publication, Geneva, 1982; Biserica şi Liturghia, în: "Ortodoxia", XXXIV, 1982, nr. 2, p. 481-491; The Liturgy after the Liturgy, în: "International Review of Mission, LXVII, 1978, nr. 265, p. 86-90; Destinul Orto-doxiei, Ed. IMBOR, Bucureşti, 1989; Liturghia de după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi mărturiei creştine azi, Ed. Athena, Bucureşti, 1996; Pr. prof. dr. Ioan Ică, Modurile prezenţei personale a lui Hristos şi a împărtăşirii de El în Sfânta Liturghie şi spiritualitatea ortodoxă, în: "Persoană şi Comuniune. Prinos de cinstire Preotului Profesor Academician Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1993, p. 335-358; Pr. lect. Nicolae Dura, Propovăduirea cuvântului şi Sfintele Taine. Valoarea lor în lucrare de mântuire. Teză de doctorat, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998; Al. Schmemann, Euharistia-Taina Împărăţiei, (1984), trad. de Pr. Boris Răduleanu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992; Mitrop. Ioannis Ziziulas, Fiinţa eclesială, (1981) trad. de Caliopie Papacioc, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996; Creaţia ca Euharistie, (1992), trad. de Caliopie Papacioc, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1999.

64 Epistola zisă a lui Barnaba, XV, 9, Scrierile Părinţilor Apostolici, în "Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (= PSB) vol. I, p. 133.

65 Învăţătura celor Doisprezece Apostoli, XIV, 1, în PSB, I, p. 31.

66 Apologia întâia în favoarea creştinilor, LXVL, în "Apologeţi de limbă greacă", PSB, II, p. 70.

67 Liturgier, ed. 1987, p. 150.

68 Pr. prof. dr. I. Bria, Curs de Teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 40.

69 A se vedea mai pe larg: Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Modurile prezenţei lui Hristos în cultul Bisericii, în, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, p. 81-106; Pr. prof. dr. I. Ică, Modurile prezenţei personale a lui Iisus Hristos şi a împărtăşirii de El în Sfânta Liturghie şi spiritualitatea ortodoxă, p. 335-358.

70 Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, p. 83.

71 Rugăciunea a şasea, a Sfântului Vasile cel Mare din Rânduiala Sfintei Împărtăşiri, Liturghier, ed. 1986, p. 310.

72 Pr. Prof. Dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, op. cit., p.72, Pr. Prof. Dr. I. Bria, Curs de Teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 39.

73 A se vedea mai pe larg: Pr. lect. dr. N. Dura, Propovăduirea cuvântului şi Sfintele Taine.

74 Pr. prof. dr. I. Bria, op.cit., p. 41.

75 Liturghier, ed. 1986, p. 167.

76 Ibidem, p. 132.

77 Ibidem, p. 220.

78 Pr. prof. dr. I. Bria, op.cit., p. 41.

79 Liturghier, ed. 1986, p. 221.

80 Învăţătura celor Doisprezece Apostoli, X, 4, PSB, I, p. 30.

81 Ibidem, p. 29.

82 Pr. prof. dr. D. Stăniloae, op.cit., vol. 3, p. 114.

83 Liturghier, ed. 1986, p. 169.

84 Pr. prof. dr. I. Bria, op.cit., p. 43.

85 Ibidem, p. 24.

86 Pr. prof. dr. I. Bria, The Liturgy after the Liturgy, p. 86.

Yüklə 2,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə