Elemente suprafata de lucruYüklə 34,17 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü34,17 Kb.
#25179

ELEMENTE SUPRAFATA DE LUCRU

v' Bara de titlu - afiseaza numele prezentarli curent deschise

v' Quick Access Toolbar (-bara standard de instrumente care apare pe panglica ~ ofera acces la comenzile cele mai uzuale.

v' Ribbon (Panglica] - zona din part ea de sus a ferestrei ce contl ne grup uri de cornenzi.

v' Fereastra de lucru - contine in partea stanga Iista diapozitivelor prezentaril, iar In partea dreapta diapozitivul aflat In lucru.

v' Status bar (Sara de stare) - bara din partea de jos a ferestrei programului, care afiseaza diverse inforrnatii de stare - include butoane pentru modificarea vlzuallizarii.

COMUTARE INTRE PREZENTARI

Daca nu doriti sa grupati butoanele de pe bara de acttvltatl, aceasta optiune se poate dezactiva.

1. Executati click dreapta pe taskbar - alegeti optiunea Properties

2. In fila Taskbar, din meniul Taskbar buttons (Butoane Taskbar), selectati Never combine(Nu se combine nicioda~) - apoi apasatl OK pentru Inchiderea ferestrei.

Butonul Fit to Window (Potrivire in fereastra) redimensioneaza automat diapozitivul, astfel lncat sa fie afisat in intregime in fereastra de lucru.
MODIFICARE BARE DE INSTRUMENTE

In aplicatia Microsoft PowerPoint 2013, instrumentele (butoanele) de lucru sunt

organizate in grupuri logice numite tab-uri (file), lntr -o zona de lucru din partea de sus a ferestrei aplicatiei, numita Ribbon (Panglica}.

Banda de butoane (Ribbon) poate fi minimizata sau chiar ascunsa / reafisata  • apasarea butonului localizat In partea din dreapta sus a ecranului .

  • prin dublu click pe numele tab-ulu i dorit.

  • prin cornbinatia de taste Ctrl si Fl.

Quick Access Toolbar (Bara de instrumente acces rapid) prin adaugarea sau stergerea diverselor butoane.

Quick Access Toolbar – More Commands- PowerPoint Options (Optiuni PowerPoint), cu ajutorul butoanelor Add (Adaugare) si Remove (Eliminare) puteti adauga si respectiv sterge butoane.

Butonul [Optiuni] din meniul File deschide fereastra cu optiunile aplicatiei.

Modul normal de lucru (Normal View)

Modul de lucru Outline (Schita) - este folosit pentru editarea rapida a acestor texte.

Modul de lucru Slide Sorter (Sortare diapozitive)

Notes Page [Pagina cu note) se pot edita foarte usor inforrnatii (note) atasate diapozitivelor.

Reading View (Vizualizare citire) prezinta foliile intr-un format dlt tot ecranul, insa oferind acces si la Taskbar pentru a comuta usor in alte ferestre.

Comutarea intre modurile de lucru se realizeaza cu ajutorul butoanelor din grupul de butoane Presentation Views (Moduri de vizualizare a prezentarii), aferent tab -ului View (Vizualizare).

New Slide (Diapozitiv nou)

• Title Slide (Diapozit iv de tip titlu)

• Title and Content (Titlu si contlnut) - contine substituienti pentru titlul diapozitivului si pentru continut (text, imagine, tabel, grafic, mediaclip).

• Title Only (Doar titlu) - prezlnta doar un substituient pentru titlul diapozitivului.

• Blank (Fara continut) - nu prezlnta nici un substituient, urrnand ca utilizatorul sa Int roduca casete de text, imagini, grafice, etc .

• Comparison (Cornparatie) prezinta substituienti pentru titlul diapozitivului, sidoi substituienti identici in care se pot compara doua texte, imagini, grafice.

Modificarea formatului unui diapozitiv – Home – Slides

Comanda Layout (Aspect) este disponibila la click dreapta executat pe un diapozitiv in panoul cu diapozitive.

Personalizarea diapozitivelor unei prezentari -buton Format Background (Formatare Fundal) din tab-ul Design.

Format implicit se refera la o tema prestabilita sau creata de utilizator - buton Themes (Teme), disponibil in tab-ul Design (Proiectare).

Coordonatorul de diapozitive (Master Slide) se prezinta ca un diapozitiv ale carui modificari (inserarea unei imagini, schimbarea culo rii de fundal, etc) sunt aplicate tuturor diapozitivelor pe care Ie controleaza.- tab-ul View (Vizualizare)

Pentru a insera o imagine care sa fie afisata in toate diapozitivele prezentarii, -Slide Master (Coordonator diapozitive). Se selecteaza primul coordonator - Insert (Inserare) - Pictures (Imagini)

Adaugarea textului in subsolul unui diapozitiv- Footer (Subsol) din fereastra Header and Footer (Antet si subsol)

Pentru a ascunde numarul de diapozitiv in diapozitivele de tip titlu, se activeaza in prealabil optiunea Don't show on title slide (Nu se afiseaza la diapozitivul titlu).

Adaugarea automata a datei calendaristice pentru un diapozitiv sau pentru toate diapozitivele-

in fereastra Header and Footer (Antet si subsol), se bifeaza optiunea dorita :


  • Update automatically (Se actualizeaza automat)

  • Fixed (Fixate) - afisarea unei date/ore fixe prin tastarea unei date/ore in campul corespunzator

Optiuni suplimentare:

  • Update automatically (Actualizare autornata)

  • language

FORMATAREA TEXTULUI- grupul de butoane Font, aferent tab -ului Home (Pornire)

Pentru diapozitivele dintr-o prezentare, pot fi inserate note ajutatoare pentru orator, In panoul cu note aflat In partea de jos a ferestrei apllcatiei, Panoul de note este semnalizat prin textul Click to add notes (Se face click pentru adauga re note)- nu sunt disponibile in timpul prezentarii

Comentariile se introduc pentru diapozitive sau pentru obiectele din diapozitive [substituienti pentru titlu, text, imagine, tabel, etc reprezinta un instrument de recenzie (un comentariu poate fi inserat pentru a atrage atentia asupra unor obiecte, inforrnatii , cand prezentarea este editata de un alt utilizator).- se selecteaza diapozitivul - tab -ul Review (Recenzie) se apasa butonul New Comment (Comentariu Nou).

Optiuni de pozitionare a textului pe verticala buton Text Direction

Alinierea Iiniilor de text mai poate fi efectuata prin intermediul carnpulul Alignment (Aliniere) din fereastra Paragraph (Paragraf)

Schimbarea spatiulul intre paragrafe – se selecteaza parahraf – Home- Line spacing

Modificarea spatiului deasupra/sub paragraf- Paragraph (Paragraf) - line Spacing - line Spacing Options (Optiuni interlinie)

Aplicarea marcatorilor –

posibilitatea de a crea un nou marcator prin selectarea optiunii Bullets and Numbering - - Customize (Particu larizare).- fereastra Symbol

Copierea/ mutare/stergerea unui text

Aplicatia PowerPoint 2013 ofera utilizatorilor optiunea Paste Preview, prin care acestia pot vizualiza in timp real efectele copierii sau mutarii textului, pentru a alege varianta optima.

Crearea tabelelor - Insert –TableFormatarea tabelelor - Table Styles (Stiluri tabel) aferent tab-ului Design (Proiectare).

Inserarea imaginilor – Insert- Insert picture

Redimensionarea imaginilor- grupul de butoane Size (Dimensiune) aferent tabului Format

lmportanta in modificarea inaltimii sau latimii este optlunea Lock apect ratio (Blocare raport aspect)

Introducerea - modificarea datelor pentru diferite tipuri de grafice - grupul de butoane Illustrations [llustratii], tab-ul

Insert (Inserare).

Modificarea tipului de grafic - grupul de butoane Type (Tip) - al tab- Design (Proiectare) se apasa butonul Chart Type

Modificarea datelor unui grafic – de selecteaza grafic –Design- Data- Edit Data

Adaugarea, modificarea / stergerea titlului unui grafic - Design – buton Add chart Element- Chart Title

Adaugarea etichetelor unui grafic - se selecteaza graficul - din tab-ul Design (Proiectare), se apasa butonul Add Chart Element •(Adaugare element diagrams] - Data Labels

optiuni suplimentare legate de etichete, alegeti optiunea More Data Label Options

Eliminarea etichetelor dintr-un grafic se realizeaza prin alegerea optiunli None (Fara) din lista derulanta asoclata butonului Data Labels (Etichete de date) .Modificarea culorii de fundal a unui grafic

Modificarea culorii elementelor graficului

Copierea si mutarea graficului

Redimensionarea, stergerea si deplasarea graficelor

Crearea unei scheme organizatorice- Insert- Illustrations- (Inserare llustratie SmartArt- fereastra Choose a SmartArt Graphic se selecteaza categoria Hierarchy (Ierarhie- se alege un model de organigrarna.

In structura organigramei, pot fi inserate- casete de text cu ajutorul butonului tJ Add Shape • (Adaugare forma) din tab-ul Design (Proiectare).

Stergerea casetelor unei scheme organizatorice

Copierea si mutarea unei scheme organizatorice- comanda Copy (Copiere) apelata din tab-ul Home (Pornire) sau din meniul contextual deschis cu click-dreapta pe marginea organigramei sau cu cornbinatia de taste Ctrl+C.Adaugarea diferitelor tipuri de obiecte intr-un diapozitiv

Introducerea textului in interiorul unui obiect grafic

Rotirea sau afisarea in oglinda a unui obiect- ajutorul grupului de butoane Arrange (Aranjare) aferent tab-ul Format,

Alinierea unui obiect intr-un diapozitiv

Gruparea si degruparea obiectelor grafice

Pozttionarea obiectelor in diverse planuri

Redimensionarea unui obiect grafic

Copierea ~si mutarea obiectelor grafice

Animatia textului si a imaginilor unui diapozitiv

Exista patru tipuri diferite de anirnati in PowerPoint 2013:

• Efectele de intrare. De exemplu, este posibil sa faceti un obiect sa se estompeze, sa traverseze diapozitivul venind dintr-o parte sau sa sara in diapozitiv.

• Efectele de iesire. Printre aceste efecte se numara iesirea unui obiect de pe diapozitiv, disparitia din diapozitiv sau sa faca 0 spirala in exteriorul diapozitivului.

• Efectele de evidentiere. Printre exemplele acestor efecte se numara mlcsorarea sau marirea in dimensiune, modificarea culorii sau invartirea in jurul axei obiectului respectiv.

• Efecte de miscare. Este posibil sa ut ilizati aceste efecte pentru a deplasa un obiect In sus sau in jos, la stanga sau la dreapta sau conform unui model circular sau in stea (printre alte efecte) .

Sectiunea Timing (Sincronizare) a tab-ului Animation [Animatii] ofera urmatoarele optiuni suplimentare

Start (Pornire) – alegeti cand dortti sa inceapa anirnatia obiectului respectiv.

click de mouse - optiunea On Click (La click)

o odata cu precedentul obiect animat - optiunea With Previous [Cu precedentul)

o la un anumit interval de timp dupa precedentul obiect animat optlunea After Previous (Dupa precedentul)

• Duration (Durata] - setati durata redarii anlrnatiel prin introducerea numarului de secunde dorit in caseta corespunzatoare.

• Delay (Intarziere) - setati Intarzierea inainte de inceputul unei anlmatii prin introducerea nurnarul de secunde dorit in caseta corespunzatoare.

• Reorder Animation (Reordonare animatie) - modificatl ordinea anirnatiilor o Move Earlier (Mutare mai devreme) - muta 0 anirnatie Inaintea altei anlmatii

o Move Later (Mutare mai tarziu) - muta 0 anlmatie dupa alta anirnatie

optiuni ale efectelor de animatie - Pane Animatron Pane(Panou Animatie]- Play From (Redare de la)

Tranzitlile intre diapozitive - fila Transitions

optluni care pot fi particularizate cu privire la tranzitla aplicata

• stabilirea directiei tranzltlei - prin apasarea butonului Effect Options

• Aplicarea unui sunet care sa insoteasca tranzitia

• Stabillrea duratei tranzitiel

.. Modul de rulare a diapozitivelor la un click de mouse - optiunea On mouse click [.

In mod automat dupa un nurnar de secunde (pe care le introduceti dumneavoastra) - optiunea After (Dupa]

Pentru a vizualiza efectele de tranzltie alese, apasati butonul Preview

Stergerea efectelor de tranzltie se realizeaza alegand din Iista de tranzltli varianta None (Fara)

Stabilirea formatului unui diapozitiv - tab-ul Design (Proiectare) - Slide size (Dimensiune diapozitiv)

optiuni suplimentare, se selecteaza comanda Custom Slide Size

Din Iista derulanta Slides sized for (Diapozitive dimensionate pentru) se selecteaza formatul dorit

cu ajutorul carnpului Number slides from (Numerotare de la), se poate stabili numarul cu care sa inceapa numerotarea diapozitivelor.

Corectarea erorilor gramaticale· tab -ul Review – Language

Corectarea erorilor de ortografie se realizeaza cu ajutorul functiei Spelling (Corectare ortograflca). Acesta se apeleaza prin apasarea tastei F7 sau a butonului cu abc

Imprimarea- File - Print (Fisier - Imprimare) sau apasatl simultan tastele Ctrl si P.Prezentarea- tab-ul Slide Show (Expunere diapozitive), sectiunea Start Slide Show (Pornire expunere diapozitive)

Yüklə 34,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə