Emetropizasyon, refraktif elemanları koordine ederek kırma kusuru oluşmamasını sağlayan aktif bir biyolojik işlemdirYüklə 445 b.
tarix04.11.2017
ölçüsü445 b.
#30416Emetropizasyon, refraktif elemanları koordine ederek kırma kusuru oluşmamasını sağlayan aktif bir biyolojik işlemdir.

 • Emetropizasyon, refraktif elemanları koordine ederek kırma kusuru oluşmamasını sağlayan aktif bir biyolojik işlemdir. • Önemi nedir?

 • Emetropizasyon var mıdır?

 • Bu konuda yapılmış hayvan çalışmaları nelerdir?

 • Çalışmaların klinik sonuçları nelerdir?ABD de insanların yarısı gözlük veya kontakt lens kullanmaktadır. Bunların yarısı miyoptur.

 • ABD de insanların yarısı gözlük veya kontakt lens kullanmaktadır. Bunların yarısı miyoptur.

 • ABD de miyopinin gözlük, kontakt lens ve cerrahi olarak yıllık giderinin 13 bilyon $ olduğu tahmin edilmiştir.

 • Javitt JC, Chiang YP. The socioeconomic aspects of laser refractive surgery. Arch Ophthalmol. 1994;112:1526-1530.

 • Sheedy JE. 1996. What is the role of glasses in optometry? Optom Educ 21:111-113.Doğumda, kornea ve lensin eğrilik miktarları erişkindekilerine göre çok daha fazladır ve bu kısa bir odak mesafesine ve hipertmetropik bir etkiye yol açar.

 • Doğumda, kornea ve lensin eğrilik miktarları erişkindekilerine göre çok daha fazladır ve bu kısa bir odak mesafesine ve hipertmetropik bir etkiye yol açar.

 • Kornea ön yüzü ile, retina iç yüzündeki fotoreseptörler arasındaki mesafe olarak tarif edilebilecek aksiyel uzunluk da doğumda kısadır.

 • Yeni doğanlarda ortalama 2 D hipermetrop olacak şekilde kırma kusurlarının dağılımı geniş bir aralığa dağılmış ve dengelidir. • Doğum sonrası gelişimde kornea ve lensin eğrilikleri bir miktar düzleşip, kırıcılık azalır ve odaklama arkaya doğru yer değiştirir.

 • Aksiyel uzunluk 17 mm den 23 mm e uzar.

 • Kırma kusurları dağılımı, tepesi 0.5 D hipermetropide, çok dar bir aralığa toplanmıştır.

 • Dağılımda, gözün optik ve aksiyel kırıcılık elemanlarının rastgele birleştirilmesiyle oluşabilecek kırıcılıkla açıklanamayacak çoklukta emetrop veya çok hafif hipermetrop göz mevcuttur. • Bebeklikten erişkinliğe geçerken, kırma kusurlarının emetropa yakın dar bir aralıkta toplanması, kısmen, gözün büyümesiyle oluşan 'pasif emetropizasyon' (Troilo 1992) ile açıklanabilir.

 • Emetropik tepenin bu kadar dar olması,

 • Emetrop gözlerde hem kısa, hem uzun, hem de ortalama aksiyel uzunluğa sahip gözlerin bulunması,

 • Aksiyel uzunluk ile kornea kırıcılık gücü arasında yüksek bir ilişki bulunması,

 • Troilo D. 1992. Neonatal eye growth and emmetropisation--A literature review. Eye 6:154-160. • Bebeklerde başlangıçta ne kadar büyük bir kırma kusuru varsa emetropiyi sağlamak üzere o kadar fazla bir kırıcılık değişikliği olması (Saunders 1995),

 • Emetropinin, gözün gelişimi esnasında aksiyel öğelerin, optik öğelerle koordine edilmesi ile sağlanabileceğini düşündürmüştür (Sorsby 1957).

 • Saunders KJ, Woodhouse JM, Westall CA. 1995. Emmetropisation in human infancy: Rate of change is related to initial refractive error. Vision Res 35:1325-1328.

 • Sorsby A, Benjamin B, Davey JB, Sheridan M, Tanner JM. 1957. Emmetropia and its aberrations. Med Res Counc Spec Rep Ser 293:1-69.İçe kaymalı hipermetroplarda kullanılan gözün numarası azalırken, kayan ve kullanılmayan göz yüksek numarasını korur.

 • İçe kaymalı hipermetroplarda kullanılan gözün numarası azalırken, kayan ve kullanılmayan göz yüksek numarasını korur.

 • Tam tashih edilmiş şaşı bebeklerde hipermetrop derecesi sabit kalmış veya yükselmiş.

 • Tek taraflı kapak düşüklüğü olan göz sağlamına göre daha miyop veya daha az hipermetroptur.

 • Yaşamın erken dönemlerindeki katarakt, göz içi kanama, kornea bulanıklığı gözün aşırı uzamasına neden olur.Görsel şekil yoksunluğunun santral görme yollarında yapabileceği hücresel değişiklikleri araştırmak üzere yapılan çalışmalarda, bir gözleri dikilen hayvan gözlerinin, dikilmeyene göre daha uzun ve miyop olduğunun tespit edilmesiyle, insan miyopisi için ilk hayvan modeli tanımlandı.

 • Görsel şekil yoksunluğunun santral görme yollarında yapabileceği hücresel değişiklikleri araştırmak üzere yapılan çalışmalarda, bir gözleri dikilen hayvan gözlerinin, dikilmeyene göre daha uzun ve miyop olduğunun tespit edilmesiyle, insan miyopisi için ilk hayvan modeli tanımlandı.

 • Wiesel TN, Raviola E. 1977. Myopia and eye enlargement after neonatal lid fusion in monkeys. Nature 266:66-68.Bu çalışmalarda 3 soruya cevap aranmıştır:

 • Bu çalışmalarda 3 soruya cevap aranmıştır:

 • 1- Görsel çevresel değişiklikler kırma kusuruna neden olabilir mi?

 • 2- Kırma kusurunu azaltacak yönde çalışan bir 'emetropizasyon' mekanizması mevcut mudur?

 • 3- Aşırı uyum miyopiye yol açar mı?

 • Hayvan çalışmalarında en sık, civciv, ağaç faresi ve maymun kullanılmıştır.

Kapak dikilmesinin ısı değişiklikleri ve korneada bazı etkilerinin olabileceği düşünülerek, görsel şekil yoksunluğu, opak ortamlı çerçeveler, maskeler gibi temas etmeyen ortamlarla sağlandı.

 • Kapak dikilmesinin ısı değişiklikleri ve korneada bazı etkilerinin olabileceği düşünülerek, görsel şekil yoksunluğu, opak ortamlı çerçeveler, maskeler gibi temas etmeyen ortamlarla sağlandı.

 • Bu, yoksunluğun kaldırılıp, tekrar görsel şekil uyaranına maruz bırakıldığında oluşabilecek değişikliklerin araştırılabilmesine de imkan tanıdı.Görsel görüntü yoksunluk çalışmalarından elde edilmiş en önemli bilgi, normal emetropik kırıcılık durumuna ulaşabilmek için, doğum sonrası gelişim evresinde sağlanan normal görsel çevreden algılanan bilgilerin çok önemli olduğudur.

 • Görsel görüntü yoksunluk çalışmalarından elde edilmiş en önemli bilgi, normal emetropik kırıcılık durumuna ulaşabilmek için, doğum sonrası gelişim evresinde sağlanan normal görsel çevreden algılanan bilgilerin çok önemli olduğudur.

 • Bu bilgilerden yoksun kalındığında, çoğu göz emetropiyi sağlayacak aksiyel uzunlukta duramayıp uzamaya devam ederek miyop olur.Emetropizasyon için aksiyel uzunluğun aktif olarak gözün odak noktasına ayarlandığına dair en güçlü deliller, gözün önüne konulan eksi veya artı merceklerle odak noktasının değiştirildiği hayvan deneylerinden elde edilmiştir.

 • Emetropizasyon için aksiyel uzunluğun aktif olarak gözün odak noktasına ayarlandığına dair en güçlü deliller, gözün önüne konulan eksi veya artı merceklerle odak noktasının değiştirildiği hayvan deneylerinden elde edilmiştir.Uzaktan gelen ışınlar retinaya odaklanmış

 • Uzaktan gelen ışınlar retinaya odaklanmış

 • Eksi mercek odağı retinanın arkasına taşır ve hipermetropik defokus oluşur

 • Arka segment uzayıp retinayı odağa getirir

 • Mercek çıkarılınca göz miyop olmuşturAksiyel uzamanın retinayı yeni odağa uyarlaması çok hassas ve civciv ile ağaç farelerinde 2 haftadan az bir sürede gerçekleşecek kadar da hızlıdır .

 • Aksiyel uzamanın retinayı yeni odağa uyarlaması çok hassas ve civciv ile ağaç farelerinde 2 haftadan az bir sürede gerçekleşecek kadar da hızlıdır .

 • Irving EL, Callender MG, Sivak JG. 1991. Inducing myopia, hyperopia, and astigmatism in chicks. Optom Vis Sci 68:364-368.

 • Siegwart JT, Norton TT. 1999. Regulation of the mechanical properties of tree shrew sclera by the visual environment. Vision Res 39:387-407.Gelişmekte olan gözün önüne düşük dereceli ( +3 ile + 5 D arası) artı mercek konulduğunda göz normalde uzaması gerektiğinden daha az uzamış ve çıkarıldığında hipermetrop bir göz elde edilmiştir.

 • Gelişmekte olan gözün önüne düşük dereceli ( +3 ile + 5 D arası) artı mercek konulduğunda göz normalde uzaması gerektiğinden daha az uzamış ve çıkarıldığında hipermetrop bir göz elde edilmiştir.

 • Merceğin takıldığı dönemde fizyolojik olarak hipermetrop olan gözde artı mercek kullanımı gözün uzamasını uyaran hipermetropik defokusu azaltmış, gözün uzayıp hipermetropik kusurun düzelmesini engellemiştir.Artı mercek miyopik bir defokusa yol açar.

 • Artı mercek miyopik bir defokusa yol açar.

 • Miyopik defokus retinada 'dur' şeklinde bir sinirsel uyarı, hipermetropik defokus da farklı bir 'ilerle' sinirsel uyarısı oluşturuyor olabilir.

 • Rohrer B, Stell WK. 1994. Basic fibroblast growth factor (bFGF) and transforming growth factor beta (TGF-) act as stop and go signals to modulate postnatal ocular growth in the chick. Exp Eye Res 58:553-562.Gerek görsel yoksunluk, gerekse eksi mercek takılarak oluşturulmuş miyopi, gelişme döneminde ise, merceğin kaldırılması ile geri döndürülebilir.

 • Gerek görsel yoksunluk, gerekse eksi mercek takılarak oluşturulmuş miyopi, gelişme döneminde ise, merceğin kaldırılması ile geri döndürülebilir.

 • Gözün aksiyel uzaması durup diğer optik öğeler gelişmeye devam eder ve oluşmuş miyopi azalır, hatta ortadan kalkar.

 • Siegwart JT, Norton TT. 1998. The susceptible period for deprivation-induced myopia in tree shrew. Vision Res 38:3505-3515.Miyopi oluşturulmuş bir gözde, miyopiye neden olmuş mercek kaldırılıp, oluşmuş miyopiyi tashih edecek bir mercek yerleştirilirse, göz uzun ve miyopik olmaya devam eder.

 • Miyopi oluşturulmuş bir gözde, miyopiye neden olmuş mercek kaldırılıp, oluşmuş miyopiyi tashih edecek bir mercek yerleştirilirse, göz uzun ve miyopik olmaya devam eder.

 • Diether S, Schaeffel F. 1997. Local changes in eye growth induced by imposed local refractive error despite active accommodation. Vision Res 37:659-668.

 • McBrien NA, Cottriall CL, Crisp M. 1996. Optical correction of induced axial myopia prevents emmetropization in tree shrews. (ARVO Abstract). Invest Ophthalmol Vis Sci 37:S1000. • Aksiyel uzamanın uyarılmasında rol alan retina nöronları ve özel nöral cevaplar henüz kesin olarak saptanamamıştır.

 • Normal görsel çevrede bulunan retina nöronları, normal seviye veya tipte bir aktivite gösterip, yavaş aksiyel uzama uyarısı gönderirler.

 • Azalmış retina aktivitesi artmış aksiyel uzama için bir uyarı olabilir.

 • Wallman J. 1991. Retinal factors in myopia and emmetropization: Clues from research on chicks. In: Grosvenor T, Flom MC, editors. Refractive Anomalies. Boston MA: Butterworth-Heinemann. p 268-286.Hayvan deneyleri şaşırtıcı bir retina ile sklera arasındaki direk iletişim varlığını da ortaya koymuştur

 • Hayvan deneyleri şaşırtıcı bir retina ile sklera arasındaki direk iletişim varlığını da ortaya koymuştur

 • Ganglion hücrelerinin merkezi yapılarla bağlantısı cerrahi veya fonksyonel olarak kesilmiş hayvanlarda görsel yoksunluk gözün uzayıp miyop olmasına yol açabilmiştir.

 • Optik sinirleri kesilmiş civcivlerde tamamen normal olmasa da emetropizasyon olmuştur.

 • Norton TT, Essinger JA, McBrien NA. 1994. Lid-suture myopia in tree shrews with retinal ganglion cell blockade. Vis Neurosci 11:143-153.

 • Wildsoet C, Wallman J. 1992. Optic nerve section affects ocular compensation for spectacle lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 33(Suppl):1053. • Aksiyel uzamayı etkileyen uyarılar gözden ayrılmadan retinadan skleraya ulaşmaktadırlar.

 • Bir diğer bulgu, aksiyel uzama kontrolünün yerel olup, gözün bir kısmı uzarken, diğer kısmının uzamayabileceğidir.

 • Uyarılan retinanın santral veya periferik görme alanına ait olması pek fark etmemektedir.

 • Diether S, Schaeffel F. 1997. Local changes in eye growth induced by imposed local refractive error despite active accommodation. Vision Res 37:659-668.Koroid de görsel çevresel uyarılara yanıt verir.

 • Koroid de görsel çevresel uyarılara yanıt verir.

 • Aksiyel uzunluğu artırıp miyopi oluşturan durumlarda koroid incelir.

 • Düzelme durumunda veya artı mercek takıldığında kalınlaşır.

 • Yi G, Marino M, Troilo D. 1996. Changes in choroid thickness and eye growth following experimentally-induced myopia. Optom Vis Sci 73:219. • Görsel yoksunluk veya eksi cam ile gözler miyoplaştırıldığında sklera incelir ve normal göz içi basıncıyla genişleyebilir hale gelir.

 • Siegwart JT, Norton TT. 1999. Regulation of the mechanical properties of tree shrew sclera by the visual environment. Vision Res 39:387-407.Dış retinadaki amakrin ve bipolar hücrelerin defokusu algılayıp yaydığı sinyallerin pigment epiteli ve koroidi geçip skleraya ulaşmasıyla muhtemelen proteoglikan sentezi farklılaşıp sklera matriksi değişir.

 • Dış retinadaki amakrin ve bipolar hücrelerin defokusu algılayıp yaydığı sinyallerin pigment epiteli ve koroidi geçip skleraya ulaşmasıyla muhtemelen proteoglikan sentezi farklılaşıp sklera matriksi değişir.Donders'den (1864) beri yakın çalışma ile uyumun uyarıldığı ve 'aşırı' (fazla ve uzun süreli) uyumun miyopiye yol açtığı düşünülmüştür.

 • Donders'den (1864) beri yakın çalışma ile uyumun uyarıldığı ve 'aşırı' (fazla ve uzun süreli) uyumun miyopiye yol açtığı düşünülmüştür.

 • Uyum esnasında silyer kasın kasılmasıyla lensin kalınlığının artacağı, bunun göz içi basıncını artırarak (Young 1975) skleranın mekanik olarak gerilmesine ve uzayıp miyoplaşmasına neden olacağı (van Alphen 1961) önerilmiştir.

 • Donders FC. 1864. On the Anomalies of Accommodation and Refraction of the Eye. Translated by W. D. Moore. London: The New Syndenham Society.

 • Young FA. 1975. The development and control of myopia in human and subhuman primates. Contacto 19:16-31.

 • van Alphen GWHM. 1961. On emmetropia and ametropia. Ophthalmology Suppl 142:1-92.Uyum sklera gerilmesine ve aksiyel uzama ile miyopiye yol açabilir ve aşırı uyum kötüdür (Parson 1906).

 • Uyum sklera gerilmesine ve aksiyel uzama ile miyopiye yol açabilir ve aşırı uyum kötüdür (Parson 1906).

 • Ancak hiçbir çalışmada miyoplaşan gözlerde sklerada artmış bir basınç gösterilememiştir.

 • Hayvan deneylerinde miyopi oluşturmak için uyumun gerekmediği gösterilmiştir.

 • Parsons JH. 1906. The Pathology of the Eye. Vol. 3. New York NY: G. P. Putnam' s Sons.Alternatif 'defokus' teorisine göre uyum iyidir çünkü net bir görüntü sağlar.

 • Alternatif 'defokus' teorisine göre uyum iyidir çünkü net bir görüntü sağlar.

 • Yakına bakıldığında uyum azlığı eksi cam takılmış bir göz gibi hipermetropik defokusa, dolaysıyla aksiyel uzamaya yol açar.

 • Uyumu yeterli olan gözler emetrop kalır.Emetrop bir göz yakına baktığında:

 • Emetrop bir göz yakına baktığında:

 • Retinanın arkasına odaklanmış görüntü

 • Yeterli bir uyum ile retinaya odaklanır, defokus olmadığından göz emetrop kalır.

 • Yetersiz uyum hipermetropik defokusa ve aksiyel uzamaya neden olur

 • Göz emetropiden miyopiye değişmiştirKırma kusurlarının tümünde yakına bakışta bir miktar uyum eksikliği olabilir.

 • Kırma kusurlarının tümünde yakına bakışta bir miktar uyum eksikliği olabilir.

 • Miyopisi ilerleyen çocuklardaki uyum eksikliğinin emetroplardan daha fazla olduğu gösterilmiştir.

 • Gwiazda J, Thom F, Bauer J, Held R. 1993b. Myopic children show insufficient accommodative response to blur. Invest Ophthalmol Vis Sci 34:690-694.Uyumun iyi olduğu görüşü; ‘yakında net ve odağı bozulmamış görüntü aksiyel uzama uyarısını azaltır ve ondan iyidir’ der.

 • Uyumun iyi olduğu görüşü; ‘yakında net ve odağı bozulmamış görüntü aksiyel uzama uyarısını azaltır ve ondan iyidir’ der.

 • Bu, çok eski, parlak ışıkta okumak miyopiyi engeller görüşü ile de uyumludur.

 • Parlak ışık ve artmış miyozis odak derinliğini artırıp defokusu engeller ve aksiyel uzama uyarısı azalır.Yoğun yakın mesaisi ile miyopinin ilgisi de bu yolla açıklanabilir.

 • Yoğun yakın mesaisi ile miyopinin ilgisi de bu yolla açıklanabilir.

 • Saatler süren yakın mesaisi sonrası uyum eksikliği artabilir.

 • Uyum eksikliği hipermetropik defokusa yol açar.

 • Aksiyel uzamayı uyaran uyum değil, uyumun yetersizliğinden oluşan hipermetropik defokustur.Mikroskop ile yoğun mesaisi olanlar arasında yapılan bir çalışmada % 66 sıklıkta miyopi saptanmıştır.

 • Mikroskop ile yoğun mesaisi olanlar arasında yapılan bir çalışmada % 66 sıklıkta miyopi saptanmıştır.

 • Bunların yarısında miyopi mesleğe başladıktan sonra gelişmiştir.

 • Yakın çalışma mesaisi ile miyopi arasında orta seviyede ancak anlamlı bir korelasyon mevcuttur.

 • Adams DW, McBrien NA. Prevalence of myopia and myopic progression in a population of clinical microscopists. Optom Vis Sci. 1992;69:467-473.Hem hayvan deneyleri hem de insan çalışmaları çocuklarda defokusu azaltmanın miyopi ilerlemesini yavaşlatabileceğini işaret etmiştir.

 • Hem hayvan deneyleri hem de insan çalışmaları çocuklarda defokusu azaltmanın miyopi ilerlemesini yavaşlatabileceğini işaret etmiştir.

 • İlerleyici miyopu olanların, miyop olmayanlara göre daha çok defokusu olduğu ve defokusun aksiyel uzamaya yol açabileceği hipotezi, National Eye Institute (NEI) nun iki çalışmasına yol açmıştır:Hipermetropik defokusu azaltmak üzere progresif gözlük kullananlarda tek odaklı gözlük kullananlara göre miyopi hızının azalıp azalmayacağı araştırılmıştır.

 • Hipermetropik defokusu azaltmak üzere progresif gözlük kullananlarda tek odaklı gözlük kullananlara göre miyopi hızının azalıp azalmayacağı araştırılmıştır.

 • Miyop çocuklarda 5 dakika arayla 2 kez %1 Tropikamid damlatılmasının yeterli siklopleji sağladığı ve 20. dakikada yaklaşık 0.35 D lik bir uyum gücü kaldığı saptanmıştır.

 • Defokusun miyopiyi artırdığını destekler istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (3 yıl sonunda miyopide 1.48 D yerine 1.28 D ilerleme).Aradaki fark ilk yıl içinde ortaya çıkmış ve sonraki yıllarda değişmemiştir.

 • Aradaki fark ilk yıl içinde ortaya çıkmış ve sonraki yıllarda değişmemiştir.

 • Etkinin küçük olması günlük pratiğimizi değiştirmeyi gerektirecek bir sonuca götürmemiştir.

 • Gwiazda J, Hyman L, Hussein M, Everett D, Norton TT, Kurtz D, Leske MC, Manny R, Marsh-Tootle W, Scheiman M, and the COMET Group: A randomized clinical trial of progressive addition lenses versus single vision lenses on the progression of myopia in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 44: 1492-1500, 2003.David Goss’un retrospektif çalışmasında yakına bakışta ezoforyası olanlarda bifokal gözlük kullanımının miyopi ilerlemesini yaklaşık % 50 azalttığını bildirmesi üzerine çalışma planlandı.

 • David Goss’un retrospektif çalışmasında yakına bakışta ezoforyası olanlarda bifokal gözlük kullanımının miyopi ilerlemesini yaklaşık % 50 azalttığını bildirmesi üzerine çalışma planlandı.

 • Esoforyalı çocuklarda +1.50 D yakın ilaveli bifokal gözlük kullanımı miyopi ilerlemesini hafif yavaşlatmıştır (30 ay içinde 1.24 D yerine 0.99 D).

 • Bu etkinin ezoforyalı miyoplarda oluşması, onlarda uyum eksikliğinin daha çok olmasıyla izah edilmiştir.

 • 54 aylık takip sonucunda ilk 2 yıl içinde oluşmuş farkın korunduğu ancak artmadığı bildirilmiştir.

 • Fulk GW, Cyert LA, Parker DE.A randomized clinical trial of bifocal glasses for myopic children with esophoria: results after 54 months. Optometry. 2002 Aug;73(8):470-6.Hayvan deneylerinde miyopik defokus gözün uzamasını durdurmuş ve hipermetropiye neden olmuştur.

 • Hayvan deneylerinde miyopik defokus gözün uzamasını durdurmuş ve hipermetropiye neden olmuştur.

 • Aşırı yakın mesai ve uyumun miyop progresyonunu tetiklediği ve artırdığına dair klinik gözlemler mevcuttur.

 • Uyumu engellemek adına progresif ve bifokal gözlük kullanımı, az da olsa anlamlı bir progresyon azalmasına neden olmuştur.

 • Uyumu azaltmak için miyopik tashihin eksik yapılmasının progresyonu yavaşlatılabileceği beklenebilir.

 • Aksine hızlandırdığına dair çalışmalar olsa da, bu çalışmada ezoforik çocuklar dahil anlamlı bir fark saptanmamıştır ve tam tashih yapılması önerilmiştir.

 • Chung K, Mohidin N, O’Leary DJ. Undercorrection of myopia enhances rather than inhibits myopia progression. Vision Res 2002; 42: 2555–2559.

 • Daniel Adler BOptom,Michel Millodot OD PhD. The possible effect of undercorrection on myopic progression in children. Clin Exp Optom 2006; 89: 5: 315–321Ekzotropya tedavisi için miyopileri fazla tashih edilmiş çocuklarda progresyonda bir artma saptanmamış.

 • Ekzotropya tedavisi için miyopileri fazla tashih edilmiş çocuklarda progresyonda bir artma saptanmamış.

 • Rutstein RP, Marsh-Tootle W, London R. Changes in refractive error for exotropes treated with overminus lenses. Optom Vis Sci 1989;66:487–91.

 • Progresyon hızını azaltmak için miyopinin fazla tashih edilmesi progresyonda bir değişikliğe yol açmamış.

 • Goss DA. Overcorrection as a means of slowing myopic progression. Am J Optom Physiol Opt 1984;61:85–93.Uyum ile göz hafif uzar.

 • Uyum ile göz hafif uzar.

 • Uzun süreli uyumda uzama kalıcı hale gelip miyopi artabilir.

 • Okul çağı çocuklarda monovizyon tashih, uyumu ve uyumla ilgili miyopi progresyonunu azaltabilir.

 • Baskın olmayan göz tashih edilmemiş ve yakında kullanılması beklenmiş,

 • 30 aya kadar takip,

 • Yakına bakışta baskın göz tercih edildiğinden, baskın olmayan gözde miyopik defokus oluşmuş,

 • Miyopik defokus, baskın olmayan gözde miyopik progresyonun yavaşlamasına yol açmıştır (Gözler arası fark 0.36 D / yıl).

 • Monovizyon kaldırıldığında oluşmuş anizometropi 9-18 ayda başlangıç değerine dönmüştür.

 • J R Phillips, Monovision slows juvenile myopia progression unilaterally Br J Ophthalmol 2005;89:1196–1200. doi: 10.1136/bjo.2004.064212 • 3 yıllık takipte miyopik tashihin devamlı, kısmi zamanlı veya hiç kullanılmamasının progresyon hızına etkili olmadığı saptanmıştır.

 • Ong E, Grice K, Held R, Thorn F, Gwiazda J. Effects of spectacle intervention on the progression of myopia in children. Optom Vis Sci 1999; 76: 363–369.Miyopi, obesite ve kalp hastalığı gibi, uzun yakın çalışmanın bulunduğu bir yaşam tarzı ile ilgilidir.

 • Miyopi, obesite ve kalp hastalığı gibi, uzun yakın çalışmanın bulunduğu bir yaşam tarzı ile ilgilidir.

 • Yakını net gören miyop göz tashih edildiğinde, uyum gerektirir hale gelir.

 • Emetrop hayvanlarda eksi lens kullanımı miyopiye neden olur.

 • Miyop hayvan gözlerinde tashih emetropizasyonu engeller.

 • Özellikle çocuklarda tashih, miyopi ilerlemesinin nedeni olabilir.

 • Progresif, bifokal ve düşük dereceli tashihler uyumu tamamen engellemezler.

 • Yakın okuma mesafesini odağa getirecek numarada stabilize olacak miyopiyi tashih ile iatrojenik olarak bizler ilerletiyor olabiliriz.

 • 2 – 3 D civarlarında miyopinin hiç tashih ettirilmemesi mümkün olmadığından bu yönde bir çalışma yapılamamaktadır.Hipermetropi tashihi daha düşük kayma oranı ve daha iyi görme keskinliği sağlayabilir.

 • Hipermetropi tashihi daha düşük kayma oranı ve daha iyi görme keskinliği sağlayabilir.

 • Kırıcılık kusurunun tashihi emetropizasyonu engelleyip, kusurun kalıcı olmasına neden olabilir.

 • 9 aylık, +3.50 ile +6.0 arası hipermetropi,

 • Hipermetropinin 1 D düşük tashihi,

 • 2 yaşına kadar 2.5 D üstü astigmatın yarısının tashihi,

 • 2 – 3.5 yaşlar arası her astigmatın yarısının tashihi,

 • 3.5 yaş üstü astigmatın tamamının tashihi yapılmış.

 • Tashih edilenlerle edilmeyenler arsında emetropizasyon farkı saptanmadığından, tashih edilmeli.

 • Atkinson J, Braddick OJ, Bobier B, et al. Two infant vision screening programmes: prediction and prevention of strabismus and amblyopia from photo- and videorefractive screening. Eye. 1996; 10:189–198.

 • Janette Atkinson, Normal Emmetropization in Infants with Spectacle Correction for Hyperopia, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41:3726–3731.

Refraktif komponent değişiklikleri 0-3 yaş döneminde çok hızlı ama dengeli,

 • Refraktif komponent değişiklikleri 0-3 yaş döneminde çok hızlı ama dengeli,

 • Refraktif hatalar çok ama geçici,

 • Emetropizasyon çok aktif ve gerekmedikçe gözlük verip bunu bozmamalı.

 • Bebeklikteki kırıcılık hatası sıklığı kendiliğinden azalıyor,

 • Gözlük düzeltmesiyle bulanıklığın tamamen ortadan kaldırılması emetropizasyonu durdurarak kırıcılığın,daha yüksek bir hata ile sonlanmasına yol açabilirGözlük, kırma kusuru yüksek ve durağan ise verilmeli.

 • Gözlük, kırma kusuru yüksek ve durağan ise verilmeli.

 • Bir yaşında ortalama değer +2.0 D

 • Miyop (-1.50 D) okul öncesi çağa kadar genellikle düzelir (Prematüre doğum, gelişim geriliği veya ailede dejeneratif miyop hikayesi yok ise).

 • Astigmat sıktır ve zamanla azalır, 2.0 D ye kadar normal sayılabilir (Yeni doğanlarda % 50 ye varan 0.75 – 2.0 D astigmat).

 • Yüksek göz +3.0 D altında ise 1.0-2.0 D anizometropi geçici olabilir.İçe kaymalarda tam hipermetropik tashih

 • İçe kaymalarda tam hipermetropik tashih

 • Şaşı bebeklerde, akomodatif kovergans ilişkilerine aykırı da olsa tam tashih yapılır.

 • İçe kaymalı yüksek miyop ve dışa kaymalı yüksek hipermetrop bebeklerde tam tashih normal binoküler füzyonun gelişimini sağlayabilir.

 • Diğer durumlarda hatayı, yaşıyla uyumlu derecelere düşürmek yeterlidir.

 • >+5.0 D, >-3.50 D, >2.0 D cyl (özellikle oblik aksta) ise tashih düşün.3 yaşında, bebekliğin yüksek ve geçici kırıcılık hatalarının çoğu düzelmiştir.

 • 3 yaşında, bebekliğin yüksek ve geçici kırıcılık hatalarının çoğu düzelmiştir.

 • Hipermetropi <2.0 D, miyopi nadirdir, astigmat <0.50 D, anizometropi <0.50 D dir.

 • >+5.0 D, >-1.50, > 1.50 D cyl ise,

 • Ambliyojenik > +1.0 D, >-2.0 D, >1.50 D cyl anizometropi tashih edilir.

 • Daha az da olsa emetropizasyon devam edebileceğinden kısmi tashih düşünülebilir.En yüksek emetropinin görüldüğü dönemdir.

 • En yüksek emetropinin görüldüğü dönemdir.

 • Hipermetropi <+1.0 D dir.

 • Ametropi genellikle kalıcıdır.

 • Miyopi %3 (>-1.0 D ise), astigmat ve anizometropinin tama yakın tashihi kolaylıkla tolere edilir.

 • İçe kaymalar dışında hipermetropinin tam tashihi genellikle gerekmez. • Teşekkür ederim.

 • Dr.Alp ALALUFYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə