ƏMƏYİn elmi TƏŞKİLİNİn müASİr problemleri FƏNNİNDƏN İmtahan suallariYüklə 19,91 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü19,91 Kb.

ƏMƏYİN ELMİ TƏŞKİLİNİN MÜASİR PROBLEMLERİ

FƏNNİNDƏN

İMTAHAN SUALLARI

 1. Əməyin elmi təşkilinin müasir problemləri kursunun predmeti və vəzifələri.

 2. Əməyin elmi təşkilinin müasir problemləri kursunun məzmunu.

 3. Əməyin təşkilinin elementləri.

 4. İstehsalın təşkili sistemində əməyin elmi təşkilinin yeri.

 5. Əməyin elmi təşkilinin prinsipləri.

 6. Kursun digər iqtisadi və texniki fənlərlə əlaqəsi.

 7. Əməyin elmi təşkilinin əsas istiqamətləri.

 8. Əməyin elmi təşkilinin istiqamətləri və müəssisədə əməyin elmi təşkilinin səviyyəsini müəyyən edən amillər.

 9. Əməyin elmi təşkilinin vəzifələri.

 10. Müəssisədə əməyin elmi təşkilinin elementləri.

 11. Əməyin elmi təşkilinin əsas fərqli xüsusiyyətləri.

 12. Əməyin elmi təşkilinin əsas funksiyaları.

 13. Əməyin elmi təşkilinin ümumi prinsipləri.

 14. Əməyin elmi təşkili haqqında elmin meydana gəlməsi və inkişafı.

 15. Qabaqcıl kapitalist ölkələrində əməyin elmi təşkilinin öyrənilməsi.

 16. Əməyin elmi təşkili üzrə 1-ci Ümumittifaq Konfransı.

 17. İstehsalı idarəetmənin Teylor tərəfindən təklif olunan elmi prinsiplərinə nələr daxildir.

 18. Teylorizmin əsas prinsipləri müəllifin özü tərəfindən hansı mərhələdə göstərilir.

 19. Qabaqcıl istehsalat təcrübəsi əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsinin əsasıdır.

 20. Əmək üsulları və əmək fəndi,onların mahiyyəti və təsnifatı.

 21. Əmək üsullarının təhlili və səmərəliləşdirilməsi.

 22. Əmək fəndlərinin təkmilləşdirilməsi.

 23. Əmək hərəkətlərinin təsnifləşdirilməsi.

 24. Əmək fəndləri və üsullarının səmərəliləşdirilməsi işlərinin məzmunu.

 25. Müəssisələrdə əmək fənd və üsullarının öyrənilməsi,səmərəliləşdirilməsi və tətbiqi hansı mərhələrdən keçir.

 26. Əməyin elmi təşkili sistemində əmək bölgüsü.

 27. Əmək bölgüsünün mahiyyəti və növləri.

 28. Müəssisələrdə əmək bölgüsünün əsas formaları.

 29. Texniki tərəqqi və əmək bölgüsündə baş verən dəyişikliklər.

 30. Müəssisələrdə əmək bölgüsünün formaları və onların xarakteristikaları.

 31. Əmək bölgüsünün həddi və tətbiqi şərtləri .

 32. Texnoloji proseslər üzrə əmək bölgüsü.

 33. Müəssisədə funksional əmək bölgüsü.

 34. Müəssisədə peşə və ixtisas üzrə əmək.

 35. Əmək bölgüsünün texniki tərəqqi ilə,istehsalın təşkili ilə bağlılığı.

 36. Əmək bölgüsünün növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi.

 37. Müəssisələrdə əmək bölgüsünün təkmilləşdirilməsi yolları.

 38. Müəssisədə əmək kooperasiyası.

 39. Müəssisədə kadırların yerləşdirilməsi.

 40. Əmək kooperasiyasının mahiyyəti və əsas formaları.

 41. Müəssisədə əmək kooperasiyasiyasının əsas vəzifəsi.

 42. Kadırların düzgün yerləşdirilməsinin vəzifəsi.

 43. Əmək kooperasiyası haqqında ümumi anlayış.

 44. Əməyin elmi təşkili sistemində əmək kooperasiyası.

 45. Texniki tərəqqi ilə əlaqədar əmək bölgüsündə hansı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir

 46. Əməyin təşkilinin briqada forması.

 47. İş yerinin təşkili və ona mütərəqqi xidmət sistemi.

 48. Əməyin elmi təşkilinin müasir müasir problemləri kursunun əsas bölmələrinin qısa xarakteristikası kursu.

 49. İş yerləri və onların təsnifatı.

 50. Əmək prosesinin xarakterinə və əməyin mexanikləşməsi səviyyəsinə görə iş yerləri neçə qrupa bölünür.

 51. İş yerlərinin ixtisaslaşması.

 52. İş yerlərinin səmərəli təchizatı.

 53. İş yerlərinin planlaşdırılması.

 54. İş yerinə mütərəqqi xidmət sistemi.

 55. İstehsal mədəniyyəti və əmək mədəniyyəti,onların mahiyyəti.

 56. İş yerlərində əmək məhsuldarlığının artırılması amilləri.

 57. İş yerlərinin təşkili xüsusiyyətləri hansı amillərdən asılıdır.

 58. Əmək şəraitinin mahiyyəti,müəssisədə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması.

 59. Əmək prosesində yorğunluğun baş verməsi və inkişafı.

 60. İstehsalat mühiti amilləri,onların iş qabiliyyəti və əmək məhsuldarlığına təsiri.

 61. Əmək şəraiti və onun məzmunu .

 62. İş gününün,saatlıq əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsi səbəbləri.

 63. İstehsalat mühiti amillərinin məzmununa nələr daxildir.

 64. Müəssisədə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri.

 65. Əməyin fiziki ağırlığının azaldılmasında əsas tədbirlər hansılardır.

 66. Əmək və istirahət rejimi.

 67. Sənayedə əməyin elmi təşkili üzrə işlərin təşkili.

 68. Peşələrin qovuşmasının mahiyyəti

 69. Əməyin elmi təşkili labaratoriyalarının funksiyaları.

 70. Müəssisədə əmək mədəniyyətinin yüksəldilməsi sahəsində ilk növbədə görüləcək işlər nədən ibarətdir

 71. İş yerlərinin təşkili hansı məsələləri əhatə edir

 72. Müxtəlif istehsal sahələrində istirahətin təşkili

 73. Əmək və istirahət rejiminin mahiyyəti və məzmunu.

 74. Əmək bölgüsünün sərhədləri

 75. Müəssisələrdə əmək bölgüsü əsasən hansı vəzifələri həll etməlidir.

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 19,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə