Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1,98 Mb.
səhifə7/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1,98 Mb.
#70772
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

3. Sınıf B Grubunda; Zemin kat işyeri mimari projesine aykırı olarak 39,53m² bodrum kat depo kısmına inen merdivenin yerinde yapılmamış + 54,16m² bodrum kat depo kısmına inen iptal edilmiş olan merdivenin yerinde mevcut olduğu + tadilat ile 3 işyerinin tek işyerine dönüştürüldüğü halde yerinde 2 işyeri olarak kullanımda olduğu + 24,67m² bodrum kata iniş merdiveni tadilat ile iptal edilmiş ancak yerinde kullanımda olduğu ve tadilat yapılmış olan merdivenin de yerinde yapılmadığı + Wc yerinin değiştirilmiş olduğu + bodrum kat otopark girişi kapatılarak bodrum kat depo kısımları ile birlikte kullanımda + 2 işyeri giriş kısmına betonarme merdiven yapılmış (Toplam etkilenen alan; İşyeri: 458m² + Otopark: 243m² = 701m²) konumdaki aykırılıklar nedeni ile, 6 kata ruhsatlı yapıda, işyeri projesindeki uyuşmazlıklar için (Toplam): 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre Ek-A hesap cetvelinde de detaylıca belirtildiği üzere yapıyı yapan yapana Gülba Tekstil İnşaat Maden Turizm Gıda Reklam San. ve Tic. A.Ş’yeToplam 53.180,66-TL idari para cezası verilmesine,

05.12.2017

3192

3192


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I-Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine,

İlgili Müdürlüğün 24.11.2017 tarih ve 17111 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün yazısında bahsedilen, şüpheli Yasemin DEMİRELLİ hakkında 11.04.2017 tarih ve 4750 sayılı yazımız ile Cumhuriyet Başsavcılığına İmar Kirliliğine Neden Olma suçundan, suç duyurusunda bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığında 2017/42636 soruşturma no ile açılan dava 01.11.2016 tarihinde yapılan yargılamada; 14.07.2017 tarihli savunmasında taşınmazın kendi adına kayıtlı olmasına karşın, kaçak imalatın kendisi tarafından yapılmadığı, Mert YILDIRIM’ın 28.09.2017 tarihli savunmasında şikayet kapsamlı eylemlerin kendi eseri olduğunu kabul” ettiği anlaşılmıştır.Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/42636 sayılı soruşturmasına istinaden, ilgi a yapı Tatil Zaptında belirtilen aykırılıkların Yasemin DEMİRELLİ tarafından değil, Mert YILDIRIM tarafından yapıldığı anlaşıldığından, ilgi b Encümen Kararındaki toplam para cezasının aykırılığı yapan Mert YILDIRIM adına çıkarılması gerekmektedir.

18.04.2017 tarih ve 2017/819 sayılı Encümen Kararı ile Yasemin DEMİRELLİ adına verilen toplam 11.377,50-TL para cezasının, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, ruhsat ve eklerine aykırılığı yapan Mert YILDIRIM adına tashih edilmesi gerekmektedir.Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda,

II- 18.04.2017 tarih ve 2017/819 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Müdürlükçe sehven Yasemin DEMİRELLİ adına verilmiş olan 11.377,50-TL idari para cezasının, yukarıda bahsedilen açıklamalar dayanağında ve ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, aykırılığı yapan Mert YILDIRIM adına olarak düzeltilerek,
18.04.2017 tarih ve 2017/819 sayılı Encümen Kararının tashihine,


3193Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine,

İlgili Müdürlüğün 28.11.2017 tarih ve 17933 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Gürel KIVANÇ adına kesinleşme şerhi yazısına istinaden dosyasında yapılan incelemede; Belediyemiz tarafından Murat UYAR adına 17.09.2016 tarih ve 5785 sayılı yazımız ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22.03 2017 tarih ve 2016/106282 soruşturma no, 2017/10050 E. – 2017/8166 nolu İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesin’e sunulan İddianamesinde, Gürel KIVANÇ tarafından yukarda belirtilen adreste imara aykırı yapılaşma yapıldığı anlaşıldığından, yargılanmanın yapılması kamu adına telep ve iddia edilmiştir. Ayrıca bu kararın Not: kısmında da “Murat UYAR hakkında İmar Kirliliğine Neden Olmak suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.” denilmektedir.Dolayısıyla İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesinde 14.06.2017 tarih ve 2017/292 Esas- 2017/480 kararlarına ve 17.07.2017 tarihli kesinleşme şerhine istinaden, ilgi a yapı Tatil Zaptında belirtilen aykırılıklar Murat UYAR tarafından değil, Gürel KIVANÇ tarafından yapıldığı anlaşıldığından, ilgi b Encümen Kararındaki toplam para cezasının aykırılığı yapan Gürel KIVANÇ adına çıkarılması gerekmektedir.

24.05.2016 tarih ve 2016/953 sayılı Encümen Kararı ile Murat UYAR adına verilen toplam 21.410,13-TL para cezasının, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, ruhsat ve eklerine aykırılığı yapan Gürel KIVANÇ adına tashih gerekmektedir.Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda ve mahkeme kararı dayanağında,

II- 24.05.2016 tarih ve 2016/953 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Müdürlükçe sehven Murat UYAR adına verilen 21.410,13-TL idari para cezasının, yukarıda bahsedilen açıklamalar dayanağında ve ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, aykırılığı yapan Gürel KIVANÇ adına olarak düzeltilerek,
24.05.2016 tarih ve 2016/953 sayılı Encümen Kararının tashihine,
05.12.2017

3194


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine,

İlgili Müdürlüğün 12.06.2017 tarihli Buca Polis Merkezi Amirliği’nin Bilgi Alma Tutanağı’nda; 10.11.2016 tarih ve 2016/660 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutanağının sehven Duran ŞAHİNKAYA adına tanzim edildiği, mülkiyet sahipleri Naile KOÇ/ Kerem kızı – Osman TAŞÇIOĞLU/ İsmail oğlu adlarına işlemin tesis edilerek düzeltildiği belirtilmiştir.Dolayısıyla yasal işlemlerin Naile KOÇ/ Kerem kızı – Osman TAŞÇIOĞLU/ İsmail oğlu adlarına yürütülmesi gerekmektedir.

22.11.2016 tarih ve 2016/2222 sayılı Encümen Kararı ile Duran ŞAHİNKAYA’ya verilen toplam 17.663,00-TL idari para cezasının, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, kaçak yapıyı yapan Naile KOÇ/ Kerem kızı – Osman TAŞÇIOĞLU/ İsmail oğlu adlarına hisseleri oranında tashih edilmesi gerekmektedir.Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda,
II- 22.11.2016 tarih ve 2016/2222 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Müdürlükçe sehven Duran ŞAHİNKAYA adına verilen 17.663,00-TL idari para cezasının, yukarıda bahsedilen açıklamalar dayanağında ve ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, Naile KOÇ/Kerem kızı - Osman TAŞÇIOĞLU/İsmail oğlu adına hisseleri oranında olarak düzeltilerek,
22.11.2016 tarih ve 2016/2222 sayılı Encümen Kararının tashihine,


05.12.2017

3195

3195


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine,
II- Anılan Mahkeme kararı gereği, 07.06.2016 tarih ve 2016/1084 sayılı para cezasına ilişkin Encümen Kararı iptal edildiğinden,

Ancak, suçun cezasız kalmaması için ilgili Müdürlüğün Mevcut yapının “Zemin kat (77m²) konut iskan + 1. kat (77m²) konut iskan + 2. kat (77m²) konut iskan + 3. kat (77m²) demir profil üzeri sac kaplı çatı” için 2. İdare Mahkemesinin 29.03.2017 tarih ve 2016/1124 E. 2017/549 sayılı kararı doğrultusunda yeniden hesaplanmıştır.” Bilgisi ve ruhsatsız kaçak olarak yapılan 3. Sınıf B Grubunda; Zemin kat (77m²) konut iskan + 1. kat (77m²) konut iskan + 2. kat (77m²) konut iskan + 3. kat (77m²) demir profil üzeri sac kaplı çatı yapılı konumdaki yapılar nedeni ile,Zemin kat + 1.kat + 2.kat için: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 2. 5. 8. ve 12. maddelerine göre Ek-C.1 hesap cetvelinde de detaylıca belirtildiği üzere yapıyı yapana verilecek idari para cezası miktarı 25.630,61-TL’dir. 3. kat sac çatı için: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 2. 5. 8. ve 12. maddelerine göre Ek-C.2 hesap cetvelinde de detaylıca belirtildiği üzere yapıyı yapana verilecek idari para cezası miktarı 1.423,42-TL’dir.

TOPLAM: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesine göre, Ek-1 hesap cetvelinde de detaylıca belirtildiği üzere yapıyı yapan Gündüz POLAT’ a Toplam 27.054,03-TL idari para cezası verilmesine,
3196


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 22-M-III-b pafta, 3013 ada, 6 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,


3197


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre birleştirme işlemlerinde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü dayanağında,Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 21-M-IIa pafta, 40532 ada, 1 ve 25 numaralı parsellerin birleşerek “A” nolu parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

05.12.2017


3198

3198


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi, Encümenimizce incelenmiş olup;
Müdürlüğün tüm teknik bilgi, uygunluk görüşü ve açıklamalar dayanağında,
Ayrıca, yine ilgili Müdürlüğün 16.05.2014 tarih ve 78720078/310.03-5528 sayılı Başkanlık Olur’u doğrultusunda, 11.10.2017 tarih ve 11568 sayılı müracaat ve ekleri Müdürlüğümüzce incelenmiş ve İzmir İli , Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 21-N-II-a, 22-N-III-d paftalar, 233 ada, 2-3-4-6-7-8-9-10 ve 11 nolu parselleri kapsayan alanın

düzenleme sahası olarak seçilmesi uygun görülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6. ve 7. maddeleri uyarınca düzenleme ortaklık payının dengeli olarak dağıtılmasını sağlayacak düzenleme sınırı ilişik 1/1000 ölçekli halihazır harita-imar planı üzerine belirtilmiştir.

01.04.2015 tarih ve 2015/50 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile Belediye Mücavir alan sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda, parselasyon yapılmasına gerek duyulan yerlerin 2015-2019 yılları arası VI. Beş yıllık İmar Programına Tatbikat Uygulama Programı olarak dahil edilmesi KABUL edilmiştir.Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü dayanağında,
İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 21-N-II-a, 22-N-III-d paftalar, 233 ada, 2-3-4-6-7-8-9-10 ve 11 nolu parselleri kapsayan alanın 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Düzenleme Sahalarının Tespiti Esasları başlıklı 5.maddesine göre düzenleme sahası seçilmesine,

05.12.2017

3199

3199

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,
Müdürlüğün teknik açıklamaları ve talebe ilişkin uygunluk görüşleri göz önünde bulundurulmuştur.

Ayrıca, ilgili Müdürlüğün “İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 02.12.2015 tarihli, E:2013/597, K:2015/1821 sayılı kararında özetle; dava konusu parseldeki hata miktarının haritayı esastan etkileyen bir hata olması, Belediyemizce yapılmak istenilen kamulaştırma işlemi ile adanın tamamında bulunan ve ilk ıslah imar planı yapımından kaynaklanan tersimat hatalarının düzeltilmesinin mümkün olmadığı ve tersimat hatalarının düzeltilebilmesi için 38876 adanın tamamında imar uygulaması yapılması gerektiği belirtildiğinden, 38876 adadaki bazı parsellerden planın yapıldığı tarihteki kanunda tanımlı max. seviyede DOP kesintisi yapılmış olduğu hususu göz önüne alındığında, İdaremizin hak kayıplarına sebebiyet vermeyecek ıslah düzeltmesi amaçlı bir uygulamayı yapılabilmesine olanak sağlamak için, mahkeme kararının gereği olarak Kadastro Müdürlüğü Buca Biriminden taşınmazların tapudaki kayıtlı yüzölçümlerinin de dikkate alınarak, 38876 adaya ait koordinat değerleri ile pafta arasındaki uyumsuzluğu giderecek, yani olması gereken koordinat ve ölçü değerlerinin de hesaplanarak, düzeltilmiş koordinat değerlerinin rapor eşliğinde gönderilmesi talep edilmiştir.Kadastro Müdürlüğü Buca Birimi’nden cevaben alınan ilgi (b) sayılı yazısı eki 18.09.2017 tarihli teknik raporuyla, 38876 ada ile ilgili ilk ıslah imar planı yapımından kaynaklanan tersimat ve tecviz dışı alan hatalarının düzeltilebilmesi için taşınmazların tapuda kayıtlı yüzölçümleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenen ölçü krokisi hazırlanmış ve düzeltilmiş koordinat değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Teknik gerekliliğine istinaden, teknik bilgisi dayanağında,
İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 02.12.2015 tarihli, E:2013/597, K:2015/1821 sayılı kararının gereği olarak, Kadastro Müdürlüğü Buca Biriminin ilgi (b) sayılı teknik raporu doğrultusunda, 54-55 nolu ıslah imar planı uygulaması sırasında oluştuğu tespit edilen ve 38876 nolu adanın tamamında bulunan tersimat ve alan hatalarının giderilebilmesi için hatalı olarak tescil gören 38876 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellerin düzeltilmesi şeklinde işlemli dosya hazırlanmıştır. ” Teknik bilgisi göz önünde bulundurularak, teknik gerekliliğe istinaden, teknik talep doğrultusunda,

2981/3290 sayılı kanunun 10/c Maddesine göre yapılmış ıslah imar planı uygulamasından doğma yeni parsellerde hak sahibi kişilerin haklarının korunması kaydıyla yapılacak düzeltme işleminin 2981/3290 sayılı kanunun 10/c maddesine göre hazırlanan 54-55 no’lu ıslah imar planı uygulaması sırasında oluştuğu tespit edilen hataların giderilebilmesi için hatalı olarak tescil gören Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22-N-IV-b pafta, 38876 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellerin düzeltilmesi şeklinde hazırlanan işlemli dosyanın 2981/3290 sayılı yasanın uygulamasına ait yönetmelik gereğince onanmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre mutat vasıtalarla ilan edilmesine,


3200


Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Çamlık Mahallesi, 22N-I d Pafta, 38761 ada, 40 parsel no’lu 410,03m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait 2078/41003(20,78)m2’ lik hissenin satışı için, Komisyonca belirlenen m2’ si 1.900,00TL hesabı ile toplam 39.482,00TL bedele itiraz edildiğinden, dosyanın Kıymet Takdir Komisyonunca yeniden değerlendirme yapmak üzere iadesine,

3201

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 37 Pafta, 10003 ada, 4 parsel no’ lu 248,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 88,00/2400,00(9,09)m2’ lik hissenin m2’ si 1.600,00-TL hesabı toplam 14.544,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,


3202

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 20N-IA Pafta, 8057 ada, 25 parsel no’ lu 124,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 6,00/124,00(6,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.500,00-TL hesabı toplam 9.000,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,05.12.2017

3203

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 21M-IID Pafta, 40617 ada, 11 parsel no’ lu 118,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 3,00/118,00(3,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.700,00-TL hesabı toplam 5.100,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,3204


Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 21N-IIIA-B Pafta, 7582 ada, 4 parsel no’lu 148,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 28,00/148,00(28,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.700,00-TL hesabı toplam 47.600,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3205

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21N-4C Pafta, 10533 ada, 12 parsel no’lu 104,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 11,00/104,00(11,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.200,00-TL hesabı toplam 13.200,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3206

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21N-3A Pafta, 8122 ada, 6 parsel no’lu 191,32m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 468,00/2400,00(37,31)m2’ lik hissenin m2’ si 2.750,00-TL hesabı toplam 102.602,50.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3207

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21N-3D Pafta, 7484 ada, 3 parsel no’ lu 140,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 41,00/140,00(41,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.700,00-TL hesabı toplam 69.700,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3208

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 21-N-4b Pafta, 3092 ada, 3 parsel no’ lu 146,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 21,00/146,00(21,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.600,00-TL hesabı toplam 33.600,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3209

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-4C Pafta, 45117 ada, 6 parsel no’ lu 120,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 34,00/120,00(34,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.400,00-TL hesabı toplam 47.600,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3210

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 37 Pafta, 10004 ada, 12 parsel no’lu 70,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 88,00/2400,00(2,57)m2’ lik hissenin m2’ si 1.600,00-TL hesabı toplam 4.112,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,05.12.2017

3211

3211

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 37 Pafta, 10003 ada, 18 parsel no’ lu 137,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 88,00/2400,00(5,02)m2’ lik hissenin m2’ si 1.600,00-TL hesabı toplam 8.032,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə