Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1,98 Mb.
səhifə9/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1,98 Mb.
#70772
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (01/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

12.12.2017

3246


3246


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I.3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 5. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; Zemin kat konut iskan 110m² + 1.kat konut iskan 115m² + 2.kat konut iskan 115m² + 3.kat çekme kat 70m² ve ön cephesine 45m² demir profil ayaklar üzeri sandviç panel ile kaplanmış sundurma yapılı konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Yusuf GÜNGÖR/ Şakir oğlu’ e 3.kat çekme kat önü sundurma için 820,63-TL idari para cezası verilmesi gerekmekte olup, fiil tekrarından dolayı para cezasının bir kat arttırılarak 1.641,26-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (29/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.3247

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan; Zemin kat konut iskan (100m²) + 1.kat konut iskan (100m²) + 2.kat tüm kolonları mevcut konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Esma ÖZDAĞCI//Hamza – Memduh ÖZDAĞCI/Selim’ ya hisseleri oranında 1.kat için 7.089,60- TL + (a) bendi ve (c) bendinin 5. ve 10. maddelerine göre 2.kat kaba inşaat için 649,88- TL olmak üzere toplam 7.739,48-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (29/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.
12.12.2017


3248


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 5. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubu ve 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan 5,25m x 4,90m ölçülerinde (25m²) kâgir tek katlı ruhsatsız yapı iki yanında toplam 27,00m² ahşap dikme ve kiremit çatılı sundurma ve çatısında demir profille taşınan üstü eternit kaplı 27,00m² sundurma bulunmakta Tek katlı yapı konut olarak kullanılmakta olan konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Ertan ÖZKARAKULAK / Hayri’ a Tek katlı konut için 2.584,75- TL + Kiremit ve eternit çatılı sundurmalar için 929,88- TL olmak üzere toplam 3.514,63-TL - idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (28/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

12.12.2017

3249

3249

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine,İlgili Müdürlüğün İlgi dilekçede Abdurrahman SERÇE; ruhsat ve eklerine aykırı imalatların kiracı olarak tarafınca yapıldığını kabul etmiştir. Dolayısıyla belirtilen aykırılıkların Münir BİLGİÇ/ Salih tarafından değil, kiracı Abdurrahman SERÇE tarafından yapılmıştır. . Bu nedenle cezaların şahsiliği ilkesi gereğince cezai işlemlerin, kiracı Abdurrahman SERÇE adına yapılması gerekmektedir.” denilmektedir. 14.11.2017 tarih ve 2017/2841 sayılı Encümen kararı ile “Mevcut zeytinli tarla vasıflı parsel içerisinde 16,00m x 17,00m = 272,00m² ebadında duvarları örülü sıvasız üstü sac malzeme ile örtülmüş depo + 4,50m x 8,60m = 38,70m² ebadında duvarları örülü üstü sac malzeme ile örtülmüş depo + önünde 5,00m x 5,00m = 25,00m² ebadında süs havuzu yapılmış olduğu tespiti yapılmıştır.” nedeni ile Münir BİLGİÇ/ Salih‘e verilen toplam 18.188,23-TL para cezasının, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda ruhsat ve eklerine aykırılığı yapan Abdurrahman SERÇE adına tashih edilmesi gerekmektedir.Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda,
II- 14.11.2017 tarih ve 2017/2841 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Müdürlükçe sehven Münir BİLGİÇ/ Salih adına verilen 18.188,23-TL idari para cezasının, yukarıda bahsedilen açıklamalar dayanağında ve ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, aykırılığı yapan Abdurrahman SERÇE adına olarak düzeltilerek,

14.11.2017 tarih ve 2017/2841 sayılı Encümen Kararının tashihine,
3250


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre kamuya (yola) terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 20-M-IIc pafta, 40145 ada, 9 numaralı parselden, krokide “A” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,


3251


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, İlgili Müdürlüğün “Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre, sınır düzeltmesi (tevhid-ifraz) işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 20-M-IIb pafta, 42272 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerin birleşerek “A” nolu parsel olması ve oluşan “A” nolu parselin “B” ve “C” nolu parseller olacak biçimde ayrılması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,
3252


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre kamuya (yola) terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-IId pafta, 729 ada, 110 numaralı parselden, krokide “A” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,12.12.2017


3253


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre Kamuya Terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 21-M-II-b pafta, 4098 ada, 13 nolu parselden Krokide “A” olarak gösterilen kısımın, bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,
3254

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre Kamuya Terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 20-M-II-d pafta, 40390 ada, 9 nolu parselden Krokide “A” olarak gösterilen kısımın, bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

3255


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;
İlgili Müdürlüğün “İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazıda; İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 16.11.2017 tarih, 73747 sayılı yazısında “…öncelikle 7590 ada 3 numaralı Hazine taşınmazına yola terk yapıldığı, sonrasında 7590 ada 5 nolu parsel ile tevhit edildiği göz önüne alındığından sadece Hazine taşınmazında terk gerçekleştirileceğinin anlaşıldığı, uygulamaya dahil olan parsellerin önce tevhidi ve sonrasında yola terkinin yapılması sonucunda oluşacak imar parselinde Hazinenin daha fazla hissesi olacağı” bildirildiği aktarılmış ve Defterdarlığın yazısına istinaden yeniden hazırlanan dosyaya göre Encümen Kararı alınması istenmiştir.

1) 25.04.2017 tarih ve 2017/943 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesine,

2) Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 22-O-IV-b pafta, 7590 ada 3 , 5 nolu parseller ile Krokide “B” ile gösterilen ihdas parçasının tevhiden “C” parsel olmasından sonra Krokide “A” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak terk edilmesi işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 11. 15. ve 16. madde hükmüne göre onanmasına,3256

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Dumlupınar Mah. 20M-2d Pafta, , 40119 ada, 12 parsel no’ lu 144,00m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 9,00/144,00(9,00)m² lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,
12.12.2017

3257

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Dumlupınar Mah. 20N-Ia Pafta, 8057 ada, 14 parsel no’lu 147,00m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 45,00/147,00(45,00)m² lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,3258

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Dumlupınar Mah. 20N-IVC Pafta, 10353 ada, 11 parsel no’ lu 146,00m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 46,00/146,00(46,00)m² lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,3259

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Dumlupınar Mah. 20M-2C Pafta, 40393 ada, 9 parsel no’ lu 217,00m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 11,00/217,00(11,00)m²’ lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,3260

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Dumlupınar Mah. 21N-3D Pafta, 7485 ada, 7 parsel no’ lu 98,00m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 8,00/98,00(8,00)m²’ lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,

12.12.2017

3261

3261

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, Dumlupınar Mah. 21-N-3A Pafta 45086 ada, 18 parsel no’ lu 128,00m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 1,00/128,00(1,00)m²’ lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,3262

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, İnönü Mah. 37 Pafta, 10004 ada, 20 parsel no’lu 125,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 88,00/2400,00(4,58)m2 lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,
3263


Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, İnönü Mah. 37Pafta, 10004 ada, 11 parsel no’ lu 105 ,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 88,00/2400,00(3,85)m2’ lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,
3264


Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, İnönü Mah. 37Pafta, 10003 ada, 19 parsel no’ lu 129 ,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 88,00/2400,00(4,73)m2’ lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesi hükmüne göre ve 05/05/2001 tarih, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre ve 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (g) bendi gereğince taşınmazın, Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel karşılığında satış işlemlerinin yapılmasının kabulüne,
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə