Eżortazzjoni appostolikaYüklə 0,57 Mb.
səhifə7/7
tarix30.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#55368
1   2   3   4   5   6   7

Joannes Paulus PP II

1 Ara Gaudium et Spes, n.52

2 Ara l-omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-ftuħ tas-Sinodu tal-isqfijiet, nhar is-26 ta’ Settembru

1980, n.23 Ara Ġen. 1-2

4 Ara Ef. 5

5 Ara Gaudium et Spes, n.47 u l-ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II tal-15 ta’ Awissu 1980,

Appropinquatiam,16 Ara Mt. 19,4

7 Ara Gaudium et Spes, n.47

8 Ara d-diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-kunsill tas-segretarjat Ġenerali tas-Sinodu ta’ l-

Isqfijiet nhar it-23 ta’ Frar 19809 Ara Gaudium et Spes, n.4

11 Ara 1 Ġw. 2, 20

12 Lumen Gentium, n.35

13 Ara Lumen Gentium, n.12; Dikjarazzjoni tal-Konsagrazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi,

Myterium Ecclesiae, 214 Ara Lumen Gentium, n.12; Dei Verbum, n.10

15 Ara l-omelija tal-Papa Ġwann Pawlu II fil-ftuħ tas-Sinodu ta’ l-isqfijiet

fis-26 ta’ Settembru 1980, n.316 Ara S. Wistin De Civitate Dei,XIV, 28

17 Gaudium et Spes, n.15

18 Ara Ef. 3,8; Gaudium et Spes , n.44; Ad Gentes, n.15 u22

19 Ara Mt. 19,4ss

20 Ara Ġen. 1, 26s

21 1 Ġw. 4, 8

22 Ara Gaudium et Spes, n.12

23 Ara Ibid, n. 48

24 Ara v.g. Hos, 2, 21; Ġer. 3, 6-13; Is. 54

25 Ara Ezek. 16, 25

26 Ara Hos. 3

27 Ara Ġen. 2, 24. Mt. 19, 5

28 Ara Ef. 5, 32s

29 Ara Tertulljan, Ad Uxorem, II, VII, 6-8

30 Ara Konc. Trid., sess. XXIV, can. 1

31 Ara Gaudium et Spes, n. 48

32 Diskors tal-Papa Ġwanni II nhar it-3 ta’ Novembru 1979 lis-“centre de liaison des Equipes de

Recherche”,333 Ibid. 4

34 Ara Gaudium et Spes, n. 50

35 Ara Ġen. 2, 24

36 Ef. 3, 15

37 Ara Gaudium et Spes, n.78

38 S. Ġwann Grisostmu, De Virġinitate, X

39 Ara Mt. 22, 30

40 Ara I Kor. 7, 32-35

41 Perfectae Caritatis, n. 12

42 Ara Papa Piju XII, enċ. Sacra Virginitas, II

43 Ara l-ittra tal-Papa Pawlu VI sat-8 ta’ April 1979, Novo Incipiente, n. 9

44 Gaudium et Spes, n. 48

45 Enċ. Redemptor Hominis, 10

46 Mt. 19, 6; ara Ġen. 2, 24

47 Ara diskors tal-Papa Ġwann II lill-miżżewġin f’Kinshasa fit-3 ta’ Mejju 1980, n. 4

48 Gaudium et Spes, 49; ara diskors tal-Papa Ġwann Pawlu II f’Kinshasa, n. 4

49 Gaudium et Spes, n. 48

50 Ara Ef. 5, 25

51 Mt.19, 8

52 Apok. 3, 14

53 Ara 2 Kor. 1, 20

54 Ara Ġw. 13, 1

55 Mt. 19, 6

56 Rum. 8, 29

57 “Fraterna Gratia”, Summa Theologica,II-IIae, 14,2,ad 4 um

58 Lumen Gentium, n. 11; Apostolicam Actuositatem, n.11

59 Gaudium et Spes, n. 3-5

60 Ara Ef. 6, 1-4; Kol. 3, 20s

61 Ara Gaudium et Spes,n. 48

62 Ġw. 17, 21

63 Ara Gaudium et Spes, n. 24

64 Ġw. 1, 27

65 Gal. 3, 26-28

66 Enċ. Laborem Exercens, n. 19

67 Ġw.2, 18

68 Ġw. 2, 23

69 S.Ambroġ, Hexameron, V. 7. 19

70 Enċ. Humanae Vitae, n. 9

71 Ara Ef. 5, 25

72 Ara l-omelija tal-Papa Ġwann Pawlu II lill-haddiema ta’ Terni nhar id-29 ta’ Marzu 1981, n. 3-5

73 Ara Ef. 3, 15

74 Ara Gaudium et Spes, n. 52

75 Lq. 18, 16; Ara Mt. 19,14; Mk. 10,14


76 Diskors tal-Papa Ġwann Pawlu II lill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda nhar

it-12 ta’ )ttubru1979, n. 2177 Lq. 2, 52

78 Ara Gaudium et Spes, n. 48

79 Dikors tal-Papa Ġwann Pawlu II nhar il-15 ta’ Settembru 1980 lill-parteċipanti fl-“International

Forom on Active Ageing,” n.580 Ġen.1, 28


81 AraĠen. 5, 1s

82 Gaudium et Spes. 50

83 Proposito 22. Il-konklużjoni tan-n. 11 tal-Enċ. Humanae Vitae tghid hekk: ”Meta l-Knisja titlob

lil-bnedmin li josservaw ir-regoli tal-liġi naturali nterpretati mid-duttrina kostanti tagħha, il-nisja tgħallem li kull att taż-żwieġ ma għandux jagħalaq it-triq għat-trasmissjoni tal-ħajja (ut quilibet matrmonii usus ad vitam humanam procreandam per se destinatus permaneat)84 Ara 2. Kor. 1,19; Apok., 3, 14

85 Ara l-Messaġġ tas-Sinodu tal-isqfijiet lill-familji tal-lum (24 ta’ Ottubru 1980), 5

86 Gauium et Spes, n. 51

87 Enċ. Humanae Vitae, n. 7

88 Ibid., n. 12

89 Ibid., n. 14

90 Ibid., n. 13

91 Ara Gaudium et Spes, n. 51

92 Enċ. Humanae Vitae, n. 29

93 Ara ibid n. 25

94 Ibid. n. 21

95 Omelija tal-Papa Ġwann Pawl II f’għeluq is-Sinodu nhar il-25 ta’ Ottubru1980, n. 8

96 Enċ. Humanae Vitae. N. 28

97 Ara diskors tal-Papa Ġwann Pawl II id-delegati tas-“Centre de liaison des Equipes de Recherche”

nhar it-3 ta’ Novembru 1979, n.9; Ara wkoll id-diskors lill-parteċipanti għall-Ewwel Kungress fuq

il-Famija ta’ l-Afrika u ta’ l-Ewropa nhar il-15 ta’ Jannar 1981


98 Enċ. Humanae Vitae, n. 25

99 Gravissimum Educationis, n. 3

100 Gadium et Spes, n. 35

101 Summa Contra Gentiles, IV, 58

102 Gravissimum Educationis, n. 2

103 Evanġelii Nuntiandi, n. 71

104 Ara Gravissimum Educationis n. 3

105 Apostolicam Actuositatem, n. 11

106 Gaudium et Spes, n.52

107 Ara Apostolicam Actuositatem, n.11

108 Rum. 12, 13

109 Mt. 10. 42

110 Ara Gaudium et Spes, n.30

111 Dignitatis Humanae, n.5

112 Propositio 42

113 Lumen Gentium, n.31

114 Ara Lumen Genitum , n. 11; Apostolicam Actuositatem, n. 11; diskors tal-Papa Ġwann Pawlu II

għall-ftuħ tas-VI Sinodu tal-isqfijiet nhar is-26 ta’ Settembru 1980, n. 3115 Lumen Genitum, n. 11

116 Ibid., n. 41

117 Ara Atti 4, 32

118 Ara Enċ. Humanea Vitae, n. 9

119 Gaudium et Spes, n. 48

120 Ara Dei Verbum, n. 1

121 Ara Rum. 16, 26

122 Ara Enċ. Humanae Vitae, n.25

123 Evangelii Nutiandi, n. 71

124 Ara Diskors lill-Assemblea Ġenerali tal-isqfijiet tal-Amerka Latina nhar it-28 ta’ Jannar 1979, IVa

125 Lumen Gentium, n. 35

126 Catechesi Tradendae, n. 68

127 Ibid., n. 36

128 Ara I Kor. 12,4ss, Ef. 4, 12s

129 Mk. 16,15

130 Ara Lumen Gentium, n. 11

131 Atti 1,8

132 Ara I Piet. 3,1s

133 Ara Lumen Gentium, n. 35; Apostolicam Actuositatem, n. 11

134 Ara Atti 18; Rum. 16, 3 s

135 Ara Ad Gentes, n. 39

136 Apostolicam Actuositatem, n. 30

137 Ara Lumen Gentium, n. 10

138 Faudium et Spes, n. 49

139 Ibid., n. 48

140 Ara Lumen Gentium, n. 41

141 Sacrosanctum Concilium, n. 34

142 Ara I Piet. 2, 5; Lumen Gentium, n. 34

143 Lumen Getium, n. 34

144 Sacrosanctum Concilium, n. 78

145 Ara Ġw. 19, 34

146 Enċ. Humanae Vitae, n.25

147 Ef. 2, 4

148 Enċ.Dives in Misericordia, n. 13

149 Ara I Piet. 2,5

150 Mt. 18. 19 s

151 Gravissimum Educationis, n. 3; ara Catechesi Tradendae, n. 36

152 Diskors fl-udjenza ġenerali tal-11 ta’ Awwissu 1976

153 Ara Sacrosanctum Concilium, n. 12

154 Ara Institutio Generalis de Liturgia Horarum, n. 27

155 Marialis Cultus, n 52-54

156 Diskors tal-Papa Ġwann Pawlu II fis=santwarju tal-Mentorella nhar id-29 ta’ Ottubru 1978

157 Ara Apostolicam Actuositatem, n. 4

158 Ara diskors tal-Papa Ġwann II lill-isqfijiet tat-XII-il qasam pastoral ital-USA

nhar il-21 ta’ Settembru 1978159 Rum. 8, 2

160 Rum. 5, 5

161 Ara Mk. 10, 45

162 Lumen Gentium, n. 36

163 Apostolicam Actuositatem, n. 8

164 Messaġġ tal-Isqfijiet tas-Sinodu lill-familji ta’ llum, n. 12

165 Ara d-diskors tal-Papa Ġwann II lit-III Assemblea Ġenerali tal-isqfijiet tal-Amerika Latina

nhar it-28 ta’ Jannar 1979, IVa166 Ara Sacrosanctum Concilium, n. 10

167 Ara Ordo Celebrandi Matrimonium, n. 17

168 Ara Sacrosanctum Concilium, n. 59

169 Perfectae Caritatis, n. 12

170 Diskors tal-Papa nhar id-29 ta’ Novembru 1980, n. 3-4

171 Messaġġ tal-Papa Pawlu VI għat-III Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali

172 Messaġġ tal-Papa Ġwann Pawlu II għall-Jum Dinji tal-komunikazzjoni Soċjali

nhar 1 ta’ Mejju 1980173 Messaġġ tal-Papa Ġwann Pawlu II għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali

nhar l-10 ta’ Mejju 1981174 Ibid.

175 Messaġġ tal-Papa Pawlu VI għat-III Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali

176 Ibid.

177 Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali, 1980

178 Ara l-motuproprju tal-Papa Pawlu VI Matrmonia mixta, n. 4-5;

ara diskors tal-Papa Ġwann Pawlu II lill-parteċipanti għas-sessjoniplenarja tas-Segretarjat għall-għaqda ta’ l-insara nhar it-13 ta’ Novembru 1981

179 Istruzzjoni In quibus rerum circumstantis tal-15 ta’ Ġunju 1972 u n-nota tas-17 ta’Ottubru 1973

180 Omelija tal-Papa f’għeluq is-Sinodu fil-25 ta’ Novembru 1980, n. 7

181 Ara Mt. 11, 28

182 Ittra tal-Papa Ġwann Pawlu II Appropinquat iam tal-15 ta’ Awissu 1980, n. 1

183 Prefazju tal-Quddiesa ta’ “Kristu Sultan tal-ħolqien kollu”

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə