Epidemiyoloji ve EtkenYüklə 445 b.
tarix29.10.2017
ölçüsü445 b.
#20818Epidemiyoloji ve Etken

 • Epidemiyoloji ve Etken

 • Ülkemizde görünüm

 • Klinik Tipleri

 • Tanı-ayırıcı tanı

 • Tedavi -KorunmaLeptospira cinsi spiroketler etken

 • Leptospira cinsi spiroketler etken

 • L. interrogans cinsi patojen grup

 • Leptospiralar 240’ın üzerinde serovar

 • Dünyanın en yaygın zoonozlarından biri

  • kemiriciler, memeliler, bazı kuşlar ve sürüngenler


L. interrogans zorunlu aerop,

 • L. interrogans zorunlu aerop,

 • heliksoidal, ince,

 • iki periplazmik flagella

 • spiralleri sık ve sabit

 • bir veya iki uçları çengel gibi kıvrımlı

 • hareketli mikroorganizma

  • burgu hareketi yaparak veya yana doğru hareket


L. icterohaemorrhagiae farelerle

 • L. icterohaemorrhagiae farelerle

 • (Rattus norvegicus),

 • L. hardjo sığırlarla,

 • L. canicola köpeklerle

 • L. pomona domuzlarla ilişkiliDünya Sağlık Örgütü yıllık insidansını

 • Dünya Sağlık Örgütü yıllık insidansını

  • 0.1–1 /100,000 endemik olmayan alanlarda
  • 10–100 /100,000 nemli, tropik, yağışlı alanlarda
 • Suda veya toprakta haftalar/ aylarca

 • Tropikal iklim özelliğini gösteren yerlerde sık

 • Kırsal alanda sık

 • Orta ve Güney Amerika ve Karayipler’de tufanlar,

 • tropikal fırtına ve kasırgaHindistan, Salvador ve Brezilya’da şiddetli yağmurlarla ilişkili salgınlar

  • Hindistan, Salvador ve Brezilya’da şiddetli yağmurlarla ilişkili salgınlar
  • Hollanda’da seyahat eden 237 vakada
  • ABD’de triathlona katılan atletlerde leptospira infeksiyonu


  • Kontamine sularda yüzme,
  • nehirde rafting
 • Irmak, dere, küçük çay boyunca yürüyüşler,

 • Kirli göl veya su birikintisinde yüzülmesi

 • Yemek hazırlanan alanda kemiricilerin bulunmasıSık görüldüğü mevsim yaz ve erken sonbahar

 • Sık görüldüğü mevsim yaz ve erken sonbahar

 • Sıklıkla genç erkekler infekte olurlar.

  • Kontamine sularla mesleki ve meslek dışı aktiviteler nedeni ile uğraş
 • Risk grupları

  • çiftçiler, veterinerler,
  • kanalizasyon işçileri
  • Pirinç ve şeker kamışı üreticileri,
  • kömür madeni işçileri,
  • kasaplar, hayvan toplayıcılar,
  • avcılar,
  • çöp toplayıcılar
  • endemik bölgelerde askerler


Hayvanlarda süt üretiminde azalma, abortus, infertilite, ölüm

  • Hayvanlarda süt üretiminde azalma, abortus, infertilite, ölüm
  • İnfekte hayvanın idrarı / plasenta / amniotik sıvı gibi materyali ile atılır.
  • Hayvanlarda renal tübüllerde hastalık oluşturmaksızın uzun süre kalabilir.
   • canlı organizmaların kronik olarak üriner yolla atılması


Sağlıklı görünen köpeklerin %30-40’ında leptospira taşıyıcılığı

  • Sağlıklı görünen köpeklerin %30-40’ında leptospira taşıyıcılığı


tahrip olmuş deri

 • tahrip olmuş deri

 • muköz membranlar

  • konjonktiva ve inhalasyon
  • ile bulaşma daha nadir
 • insan infeksiyonundan en sık sorumlu fareler

 • köpekler, çiftlik hayvanları, diğer kemiriciler, vahşi memeliler, kediler

 • insandan insana geçiş nadir (tranplasental)İnfekte hayvan ile direkt temasla

 • İnfekte hayvan ile direkt temasla

 • infekte hayvanların idrar gibi çıkartıları, kontamine toprak veya su ile indirekt temasla bulaş • L. grippotyphosa’nın neden olduğu hastalığa “Bataklık humması”,

 • L. hebdomatis ve L. autumnalis’in neden olduğu hastalığa “Yedi gün humması”,

 • L. pomona’nın “Domuz çobanı hastalığı”Forth Bragg Ateşi

 • Forth Bragg Ateşi

  • L. autumnalis etken
  • Peritibiyal 2-5 cm. eritematöz lezyonlar
    • WILLIAM S. GOCHENOUR, et al. Leptospiral Etiology of Fort Bragg Fever . Health Reports 1952; Vol. 67, (8): 811.


İnsanlarda sero-epidemiyolojik çalışmalarda %2-12

 • İnsanlarda sero-epidemiyolojik çalışmalarda %2-12

 • hayvanlarda %3.5-63

  • Pirinç ekimi yapılan Çukurova bölgesi,
  • Karadeniz bölgesinde
  • Bursa’da Karacabey harası
 • 1972 yılında Tuncel ve ark Erzurum ve çevresinde hayvan teması olan kişilerde leptospira antikorları

 • 1973 yılında Ulaş ve ark. Trakya ve Batı Anadolu’da hayvanlarda L. grippotyphosa, L sejroe ve L icterohaemorrhagiae

 • L icterohaemorrhagiae,

 • L grippotyphosa, L. bovis, L. hebdomatis, L. automnalis, L. sejroe, L. pomona, L. butemboTürkiye’de ilk yazı 1915 yılında Reşat Rıza bey

 • Türkiye’de ilk yazı 1915 yılında Reşat Rıza bey

 • Hayvan deneyleri 1922 yılında Hüsameddin Şerif bey

 • 1960’lı yıllarda Unat ve ark. leptospira şüpheli hastaların kanlarında %9 oranında L icterohaemorrhagiae, L grippotyphosa ve L bovis

 • Fazlı, insanların serumlarında leptospira antikor pozitifliğini %3 bildirdi.

  • yarısında L butembo, L icterohaemorrhagiae ve L grippotyphosa
 • Olgu sunumları çok sayıda

 • Saltoğlu N. Leptospiroz ve yurdumuzdaki önemi. İnfeksiyon Derg 1998; 12 (2): 261- 65.5-10 günde spesifik IgM yanıtı

 • 5-10 günde spesifik IgM yanıtı

   • Fagositozla yok edilme
 • Defans yeterli ise iyileşmeLeptospiraların hücre duvarında endotoksine benzer madde

 • Leptospiraların hücre duvarında endotoksine benzer madde

  • Plazma TNF düzeyleri ile ciddi tutulum arasında ilişki
 • Endotel hasarı, hemoraji, iskemi

 • Endotel hasarı

  • İntravasküler volüm kaybı
   • Hipovolemi, hipotansiyon
 • Kardiyovasküler sistem

  • Myokardit, perikardit, aritmiler


Organlarda sekonder dejeneratif değişiklikler

 • Organlarda sekonder dejeneratif değişiklikler

  • 1. Subsellüler hepatik fonksiyon bozukluğu
  • 2. Renal hasardan dolaşımdaki immun kompleksler, kompleman komponentlerinin birikmesi sorumlu tutulmuş
   • Renal yetmezlik non-oligürik
  • İskemi, hipoksi, renal tübül hasarı
 • 3. ARDS fizyolojisi?

  • Leptospiral toksinin permeabilite artışına neden olması
   • Pulmoner kapiller hasar
KLİNİK FORMLAR

 • KLİNİK FORMLAR

 • Spesifik olmayan ateşli hastalık

  • Anikterik
  • Baş ağrısı, titreme, karın ağrısı, konjonktival suffüzyon, myalji
  • Kendiliğinden sınırlanabilir ya da diğer formlara geçebilir.
 • Menenjit

 • Weil hastalığı

  • Sarılık , şiddetli renal yetmezlikve genellikle minör hemorajik bulgular
 • Şiddetli pulmoner form

  • Hemorajik pnömonit
  • Sarılık olmaksızın görülebilir
  • ARDS ve ani masif pulmoner hemoraji
inkübasyon periyodu 7-12 gün Hafif şiddetli veya subklinik seyir Endemik alanlarda sık L. hardjo, L pomona, L canicola sorumlu Ateş 3- 4 günlük bir remisyondan sonra tekrar ortaya çıkar, bifazik seyir

 • inkübasyon periyodu 7-12 gün Hafif şiddetli veya subklinik seyir Endemik alanlarda sık L. hardjo, L pomona, L canicola sorumlu Ateş 3- 4 günlük bir remisyondan sonra tekrar ortaya çıkar, bifazik seyirAkut septisemik faz 4- 7 gün sürer

  • Akut septisemik faz 4- 7 gün sürer
  • Ani başlayan ateş, titreme,
  • güçsüzlük,
  • baş ağrısı, şiddetli kas ağrısı,
  • konjonktival suffüzyon,
  • karın ağrısı (pankreatik tutulum!),
  • anoreksi, bulantı, kusma,
  • Az sıklıkla maküler, makülopapüler, ürtikeryal ya da purpurik deri döküntüsü
  • Bu dönemde mikroorganizma kanda, BOS’ta, humör aközde bulunur


İmmun faz (4- 30 gün)

 • İmmun faz (4- 30 gün)

  • leptospiraların idrarda atılımı
 • Ateş düşer, ya da normal

 • Baş ağrısı karakteristiktir.

 • Leptospirozlu olguların ¼’ünde aseptik menenjit

  • BOS basıncı, proteini artmış, glukoz normal, lenfositik pleositoz vardır
 • Şiddetli hastalıkta kardiyak tutuluminfluenza,

 • influenza,

 • HIV,

 • dang,

 • tifo,

 • riketsiyoz,

 • Q ateşi

 • bruselloz,

 • infeksiyoz mononükleoz,

 • sıtma,

 • sitomegalovirus,

 • Viruslar

 • ( Ross River virus,Barmah Forest virus, Murray Valley encephalitis virus, Japanese encephalitis virus)Tüm hastaların %10’u Weil hastalığı

  • Tüm hastaların %10’u Weil hastalığı
  • ateş,
  • sarılık,
  • konjonktival suffüzyon,
  • hemorajik diyatez,
  • aseptik menenjit
  • akut renal yetmezlik,
  • hepatik yetmezlik
 • Şiddetli hastalıktan

   • L. icterohaemorrhagiae,
   • L. canicola, L. Australis
   • serovarları sorumlu


  • %20-70’inde akciğer tutulumu
   • Öksürük, nefes darlığı, hemoptizi
   • Hemorajik pnömonit
   • -ARDS’ye kadar
Fatalite hastalığın seyrine bağlı

 • Fatalite hastalığın seyrine bağlı

 • %10-50 oranında

  • renal yetmezlik,
  • ARDS,
  • kollaps,
  • aritmiler
Laboratuvar bulguları

  • Laboratuvar bulguları
  • Lökositoz, trombositopeni,
  • üre, kreatinin yüksekliği, (kreatinin 8 mg/dl, üre 100mg/dL )
  • orta şiddette transaminaz yüksekliği, hafif ALP yüksekliği
   • ALT, AST (100-200mg arası)
  • bilirubin yüksekliği, (20-40mg/dL)
  • kreatinin fosfokinaz artışı
  • steril pyüri, hematüri, silendirüri , proteinüri


Weil sendromu yaşamı tehdit eden hastalık

 • Weil sendromu yaşamı tehdit eden hastalık

  • Özellikle subtropikal bölgelerde yaşayan, sulu tarımla uğraşan veya mesleki bulaşı olabilecek kişiler risk altında
 • Hastalığın fatalitesi yüksek

 • ateş, sarılık, kas ağrıları, konjonktival kızarıklık, baş ağrıları olan hastalarda ayırıcı tanıda leptospirozun prognostik değeri vardır.Tanıda

 • Tanıda

 • Kültür altın standart

   • Karanlık alan mikroskopisinin genellikle duyarlılığı düşüktür,
 • Makroaglütinasyon testinde >1/400(+) anlamlı

  • geçirilmiş infeksiyonların tanısı için daha uygundur,
  • erken tanı için çok duyarlı değildir
 • Mikroskopik aglutinasyon testi önemli

 • ELİSA, dot-ELİSA yöntemleriWeil hastalığında erken tanı önemli

 • Weil hastalığında erken tanı önemli

  • Destek tedavi ve yakın izlem
  • Antimikrobiyal tedavi hastalığın şiddetini ve süresini azaltmakta
 • Ateş, ağrı, kusma, mental değişiklikler izlenmeli,

 • sıvı-elektrolit dengesi düzenlenmeli,

 • renal yetmezlik, hemoraji, hiperbilurubinemi, hipotansiyonla mücadele

 • Kan ve trombosit transfüzyonu

 • Başlangıçta kardiyak monitorizasyon

 • yoğun bakım desteği

 • rehidrasyon

 • diyalizLeptospiroz olgu tanı kriterleri

 • Leptospiroz olgu tanı kriterleri

 • Kesin kriterler

 • Patojen Leptospira türlerinin izolasyonu

 • Leptospira MAT testinde 4 kat artış

 • Veya Patojen türleri gösteren tek yüksek MAT titresi (400 üzerinde)

 • Olası kriterler

 • Nükleik asit testleri ile patojen Leptospira türlrinin belirlenmesi

 • Pozitif Leptospira (EIA) IgM sonucuTedavide

 • Tedavide

  • Ciddi olgularda parenteral penisilin tedavisi
  • Hafif şiddetli olguda doksisiklin / tetrasiklinler, oral ve amoksisilin,/ampisilin
   • Oral doksisiklin hastalığın süresini kısaltabilir, leptospirüriyi önleyebilir
 • Tedavi süresi 5- 7 gün olarak önerilmektedir.

 • Baş ağrısı, kas ağrısı için analjezikler, ateşi için antipiretikler verilebilir.

 • Konvülsiyon varsa i.v diazepam önerilir.Doksisiklin 2X 100 mg/gün oral

 • Doksisiklin 2X 100 mg/gün oral

 • Seftriakson 1g /gün IV

 • Sefotaksim 4X1 g/gün IV

 • Benzilpenisilin 4x1.2 g IV

    • Georgios Pappas,Antonio Cascio.
    • Optimal treatment of leptospirosis: queries and projections. International Journal of Antimicrobial Agents 28 (2006) 491–496


Doksisiklin önerilir.

 • Doksisiklin önerilir.

 • Genel koruyucu önlemler evcil hayvanların aşılanması, kemiricilerin kontrolü

 • Köpek, sığır ve domuzlar için aşılar mevcuttur.

 • İnsanlarda profilaksi için aşı kullanılması sadece Rusya, Çin, Japonya, Vietnam gibi ülkelerde

  • aşının etkisi iyi bilinmiyor.
  • çok sayıda serovarın varlığı immunizasyon olanaksız
çevre koşullarının düzeltilmesi, kontamine sularla temasın önlenmesi

 • çevre koşullarının düzeltilmesi, kontamine sularla temasın önlenmesi

  • Su sporları sırasında koruyucu elbiselerin kullanımı
 • askerlerde endemik alanlar için haftada bir 200mg doksisiklin kullanımı

 • şüpheli bir cilt yaralanmasında tedavi başlanması

 • Tarımsal alanda bulaşı engellemede makine ile tarım

 • uygun herbisidlerin uygulanmasıAshford DA, Kaiser RM, Spiegel RA, et al. Asymptomatic infection and risk factors for leptospirosis in Nicaragua. Am J Trop Med Hyg 2000; 63 (5): 249-54.

 • Ashford DA, Kaiser RM, Spiegel RA, et al. Asymptomatic infection and risk factors for leptospirosis in Nicaragua. Am J Trop Med Hyg 2000; 63 (5): 249-54.

 • Babür C, Kılıç S, Özdemir V, Erol E, Esen B. Ankara ili mezbahaları çalışanlarında anti-leptospira antikorlarının araştırılması. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2001, Adana, Kongre Kitabı, s: 247.

 • Çaylan R, Aydın K, Köksal İ. Leptospirosis tanısıyla izlediğimiz olgular. ANKEM Derg 2001; 15 (2): 211.

 • Farr WR. Leptospirosis. Clin Infect Dis1995; 21: 1-8.

 • Fazlı ŞA. Leptospirolojide son gelişmeler ve şimdiye kadar Türkiye’de tespit edilen Leptospira serotipleri. Mikrobiyoloji Bült 1970; 4: 216-22.

 • Fazlı ŞA. Türkiye’de insan, evcil hayvan,ve yabani kemirici serumlarında leptospira yönünden serolojik incelemeler. Türk Hij Tec Biyol Derg 1970; 30: 155-84.

 • Haake DA; Dundoo M, Cader R, et al. Leptospirosis, water sports, and chemoprophylaxis. Clin Infect Dis 2002; 34(9): e40-3.

 • Hasman H, Gündüz A, ÇetinB, Çalıca A, Seber E. Yedi leptospiroz olgusunun değerlendirilmesi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2001, Adana, Kongre Kitabı, s: 247.

 • Kocabalkan F. Türkiyede leptospiroz ve leptospiroz tanısına ilişkin sorunlar. 3. Ulusal İnfeksiyon hastalıkları Kongresi, 22-26 Nisan 1991, Antalya, Kongre Kitabı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayınları No: 15, 154-62.

 • Kupek E, de Sousa Santos Faversani MC, Souza Philippi JM. The relationship between rainfall and human leptospirosis in Florianopolis, Brazil, 1991-96. Braz J Infect Dis 2000; 4 (3): 131-4.

 • Leblebicioğlu H, Şencan İ, Sünbül M et al. Weil disesae: report of 12 cases. Scand Infect Dis 1996; 28: 637-39.

 • Marotto PC, Marotto MS, Santos DL, Souza TNL, Seguro AC. Outcome of leptospirosis in children. Am J Trop Med Hyg 1997; 56 (3): 307-10.

 • Outbreak of leptospirosis among white-water rafters-Costa Rica, 1996 . (From CDC) JAMA 1997; 278 (10): 808.

 • Plank R, Dean D. Overwiew of the epidemiology, microbiology, and pathogenesis of Leptospira spp. in humans. Microbes and Infect 2000; 2 (10): 1265-76.

 • Saltoğlu N, Aksu HS, Taşova Y, Arslan A, Düdar İH, Köksal F. Leptospirosis: Twelve Turkish patients with Weil Syndrome. Acta Med Okayama 1997; 61: 301-4.

 • Saltoğlu N. Leptospiroz ve yurdumuzdaki önemi. İnfeksiyon Derg 1998; 12 (2): 261- 65.

 • Saltoğlu N. Leptospira infeksiyonları: Türkiye ve dünyada durum. Klimik Derg 2003: Özel sayı Cilt 16: 108-110.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə