Ərbaycan dilində i şgüzar və akademik kommunikasiyanın m əzmunu və əsas anlayı şYüklə 1,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/18
tarix21.09.2022
ölçüsü1,51 Mb.
#117909
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
852513773 (1)
əhkəmə natiqliyi 
• 
M
əhkəmə natiqliyi natiqlik sənətində ən qədim tarixə malik 
demokratik 
əsaslar üzərində qurulan bir anlayı
şı ifadə edir. Natiqlik 
s
ənətinin inki
şafında əvəzsiz xidmətləri olan məhkəmə natiqliyi 
antik dövrün m
əhsulu kimi diqqəti cəlb edir. Solon islahatlarından 
sonra özünü müdafi
ə nitqlərinin yaranması, loqoqrafların yeti
şməsi 
m
əhkəmə natiqlik sənətinin bünövrəsini qoydu. Qədim 
Yunanıstanda Demosfen, Lisi, 
İsey, Romada Siseron, Fransada 
andlı m
əhkəmələrə Lemetr, Demanj, Rusiyada Aleksandrov
Plevako, Konn kimi natiql
ərin yeti
şməsi böyük bir məktəbin 
yaranmasına g
ətirib çıxardı. 
• 
M
əi
şət natiqliyi 


• 
M
əi
şət natiqliyi qədim tarixə malikdir. O, xalq həyatının, məişətinin 
inki
şafı ilə əlaqədar yaranıbdır. Bizcə, o biri növlərə nisbətən məişət 
natiqliyi Az
ərbaycanda daha erkən yaranıb püxtələşmi
şdir. 
İlkin nümunələrinə şifahi xalq ədəbiyyatında rastlaşdığımız məişət 
natiqliyi fikrimizi sübut etm
əyə əsas verir. 
• 
Əzizim, ulu dağlar, 
Çe
şməli, sulu dağlar
Burda bir igid ölmü
ş, 
Göy ki
şnər, bulud ağlar. 
• 
Dini natiqlik 
• 
Natiqlik s
ənətinin bu növü qismən sonrakı dövrlərdə yaranmı
şdır. 
Q
ədim zamanlarda təbiət qüvvələri qar
şısında aciz qalan insanlar 
müc
ərrəd anlayı
şlara əl atır və özləri üçün çıxış yolu axtarırdı. Lakin 
orta 
əsrlərdə özünə möhkəm yer eləmi
ş din öz ideyaları ilə yaşayıb 
inki
şaf edirdi. Məsələn, İranda, Əfqanıstanda, Avropada, Romada 
m
əscid və kilsələrdə fəaliyyət göstərən din xadimləri fikrimizə misal 
ola bil
ər. 

Nitqin aydınlıYüklə 1,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə