Erdek permaküLTÜR ve ekoloji restorasyonu kursuYüklə 62,88 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü62,88 Kb.
#40636

ERDEK PERMAKÜLTÜR ve EKOLOJİ RESTORASYONU KURSU

14-22 AGUSTOS 2010 (English is below)
Kişisel ve Toplumsal Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Permakültür Tasarımı

Ayrıntılı bilgi ve Agustín Sepúlveda Sariego ile Emet Değirmenci’nin özgeçmişleri için: http://kendineyeterlitoplum.wordpress.com/

Facebook grubu: http://www.facebook.com/pages/Kendine-Yeterli-Toplum-BilgiBeceriDeneyimKaynak-Paylasim-Agi/335518878636?ref=ts

Kursa eğitimcilerin yanı sıra, Abdullah Aysu, Metin Yegin, Vehbi Ersöz, Kadir Dadan ve konuya ilişkin emek veren değerli dostlarımız konuk konuşmacı olarak katılacaklardır.

Günlük rutin: 8 saat

6:30-7 YOGA/Tai Chi- Grubun katkısıyla

Kahvaltı: 7-8 arası

Sabah dersleri: 8-12

Öğleden sonra: 2-5

Akşam: çeşitli permakültür filmleri, söyleşi, sohbet ve sunumlar.  
1. GÜN – 14 Ağustos Cumartesi

Sabah:

HOŞGELDİNİZ SPİRALİ:  Birbirimizi tanıma ve kurs programının tanıtılması

Pratik 1: Ekip tanıtımları ve temel oryantasyon

Pratik 2: OYUN- Yaşam Ağı

Pratik 3: İnsan doğanın parçası – BİYODANS

Öğleden Sonra:

Atıkların kaynak halıne getirme

Pratik 4: Kompost tuvalet yapımı – inşa etme konseptiyle birlikte
2. GÜN – 15 Ağustos

Sabah:

Permakültür Fesefesi ve Tasarım İlkeleri

Permakültür etiği ve ilkelerinin tanıtımı

12 pratik temel ilkenin tanıtımı B. Mollison ve D. Holmgreen ‘den esinlenerek görsel malzemelerle yapılacak. Kendi yaşamımıza ve yapacağımız grup etkinliklerine somut olarak nasıl uygulayabileceğimiz tartışılacaktır.

Dizayn metodolojileri

Permakültür Tasarımcısının Kontrol Listesi

Sunuş ve grup tartışması

Öğleden sonra:

Permakültür prensipleri doğada nasıl çalışır – B. Mollison ve diğer uygulamalar, slayt gösterisi  ve oyun.

Pratik 1: Doğayı Dinlemek,  Örüntülerini ve Kaynaklarını Bulmak icin dogada gozlem yapma yontemleriç

Pratik 2:  Sulak alan ve yarı tropık alan ekolojıleri

Pratik 3:  İstediğiniz bir proje için kişisel harita yapmak- Her grup kendi taslağını yapabilir. Ya da ziyaret edeceğimiz Erdek Ocaklar’daki toplumsal bir proje konu olarak alınabilir.
3. GÜN – 16 Ağustos

Permakültür Zonları, Sektör Analizi,  Arazi Düzenlemesi ve Arazinin DeğerlendirilmesiSabah:

Araziyi ve doğal örüntüleri nasıl okuyacağız?

Projemizi zonrara göre nasıl planlayacagız ve sektörleri projemizde nasıl değerlendirecegiz?

Arazi düzenlemesi ve Arazinin Değerlendirilmesi

Gözlem teknikleri ve bilgi toplama

Pratik 1: Arazide gruplar halinde gözlem yapıp deneyimleri geniş grupla paylaşıyoruz.Öğleden sonra:

Pratik 2: Paşalimanı ziyareti.  Bitki örtüsü, canlılar, mikro iklim ve makro jeolojik yapı,  ekolojik ve toplumsal veri toplayıp değerlendiriyoruz. 


4.GÜN – 17 Ağustos

Sürdürülebilir tarım

Toprağı ekolojik olarak restore eden  ve birbirini destekleyen çeşitli yenebilir bitkiler içeren bahçecilik konsepti

Tarım ve bahçecilikte zarralılarla başa çıkmaSabah:

Pratik  1: Toprak analizi

Pratik  2: Çeşitli tekniklerle bahçeler ve bostanlar tarım arazileri için kompost yapma

Pratik  3: Şifalı otlar spirali yapmaÖğleden sonra:

Her grubun odaklandığı üç değişik projenin gruplar tarafından sunumu ve bilgi beceri paylaşımıKonuk Konuşmacı:

Vehbi Ersöz: 10 yıldan fazla ekolojik meyve sebze yetiştirme deneyiminde pazar bulma ve insanlarla etkileşim deneyimi.

http://www.bugday.org/tatuta/farmDetail.php?ID=7&lang=TR
5. GÜN : 18 Ağustos

SU: Toplama ve KorumaSabah:

Doğal ‘kaynakları’ ve bunların yeryüzündeki döngülerini anlama, su arındırma, toplama, kullanmayı ve su içinde yetişen yenebilir canlıları tanıma.

Pratik 1: Kirli bulanık suyu kullanılır ve içilir hale getirmek

Pratik 2: Atık grı siyak su prosesi

Pratik 3: Su hendeği yaratma

Öğleden sonra:

Kolombia, Panamá, Guatemala, Küba ve diğer ülkelerdeki suyu içilebilir hale getirmek için yapılan ‘hiper-oksijenleme’ tekniklerinin görsel olarak anlatımı.


6. GÜN : 19 Ağustos

Hava ve İklimSabah:

İklimi, mikroiklimleri ve küresel iklim değişikliğini anlama 

Küresel İklim Değişikliği Sınır tanımıyor – Sunu ve tartışma

Enerji Ekonomisine Bir Bakış – Sunu ve tartışma

Tartışma: Türkiye’de iklim değişikliğinin sonuçlarından olan  artan kuraklık ve sel baskınları için neler yapılabilir?

Öğleden sonra:

Enerji ve Teknoloji:

Enerji üretmek, uygun teknolojiler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği

Şili ve Kolombiya’da güneşte pişirme yerel hareketleri

Pratik 1: Yerel malzemelerle sebze ve meyva kurutucusu yapma

Pratik 2:  Sihirli yemek pişiricisi yapma


7. GÜN : 20 Ağustos

Sabah:

Ağaçlara bakım ve küçük ve büyükbaş hayvanlarının entegrasyonu -tavuk, arı, keçi, koyun vb.

İklim ve arazi karakterine göre en uygun ve iyi ürünü nasıl yetiştireceğiz?

Ekim ve çoğaltma

Pratik 1: Budama ve aşılama

Öğleden sonra:

Pratik 2: Yerel kültür ve geleneklerle bağlantılı tavuk kümesi inşası ve bunun kompost ve sera ile etkileşimi.Konuk Konuşmacı:

Kadir Dadan- Baska Gıda Mümkün Girişimi Ocaklar/ERDEK

http://picasaweb.google.com.tr/kadir.dadan/DogaVePolitikaSoylesileri1#

http://www.yesilvesol.org/
8. GÜN : 21 Ağustos

Sabah:

Orman ve Hayvanların Ağaçlarla Entegrasyonu

Hayvan yemi olarak ağaç yetiştirme

Tavukların ve diger küçük hayvanların yiyecek ormanıyla entegrasyonu

Pratik: Bitki ve ağaçlar birbirini destekleyecek şekilde ağaç dikimi; doğal kendiliğinden bitkilerin yetiştiği bir bahçe ve böyle bir yer için toplumsal analiz. 

Mimari-Yapılı Çevre, Sağlıklı Ev ve Eko yapılar:

Yerel malzemelerden (çamur, saman, plastik ve cam şişe, araba lastiği) sığınak inşası ve yapının doğayla entegrasyonu. Dünya çapında örnekler görsel olarak sergilenecek.

Pratik 1: Tavuklar için saman balyasından ev yapımı ve kış için entegrasyonu.Öğleden sonra:

Afet ve Acil Durumlarda Ne Yapmalı?

Doğal, Toplumsal ve Ekonomik Afet ve Acil Durumlar

Pratik 2: Hijyen, su, sığınak, yiyecek ve sosyal gereksinimlerin karşılanması için simulasyon yapma

Gruplar değişik senaryolar üzerinde çalışıp herkesle paylaşacak.

AKSAM: Latin Amerika da bir eko-toplulukla GÖRÜNTÜLÜ CANLI SKYPE bağlantısı-

Şili’de Rüzgarda Uçan Köy, El Bosque.
9. GÜN : 22 Ağustos

Sabah:

Kent ve Köy Yaşamı

Şehirleri ekolojik hale dönüştürüp köyle entegrasyonu nasıl sağlayacağız?

Kent bahçeleri.bostanları yaratmakKonuk konuşmacı:

Abdullah Aysu – Çiftçi Sendikaları Başkanı

Türkiye’de Tarım ve Tarım Hareketihttp://www.karasaban.net/category/yazarlar/aaysu/

Alternatif Ekonomi ve Para

Pratik: Toplum bazında değiş tokuş sistemi ve hediye ekonomisi nasıl kurulur?

Toplum, Kültür ve Görünmez Kılınanlar:

Toplumu yeniden kurma, karar verme ve uyuşmazlık çözümü

Yerel organik topluluklar ve biyo bölgeler

Dünya dan değişik ekoköy örnekleri

Pratik:  Bağımlılık ve çözümleri

Kapanış  Çemberi :

Geleceği permakültürle yaratmak 

Geleceğe yönelik çalışmalar, projeler ve birlikte yapabileceklerimiz. 

***


NOT:

Her aksam değişik bir konuda permakültür film/slayt gösterimi- sunum ve üzerine sohbet!!!

Yukardaki SKYPE bağlantısına ek olarak Latin Amerika’nın başka ülkelerindeki çeşitli eko-köylerle de SKYPE bağlantsı kurulması planlanmaktadır. Bu interaktif iletişim sırasında istediğiniz soruları sorabileceksiniz.
ERDEK PERMACULTURE DESİGN COURSE 14-22 AUGUST 2010

Individual and Community Level Sustainability & Ecological Design
Daily routine: 8 hrs

Morning session from 8am-12pm

Afternoon: 1-5pm

Spontaneous YOGA/Tai-chi in the morning between 7-7:30am -Asking some people to lead and contribute from the group.

Breakfast: 7-8am

Lunch: 12-1pm


DAY 1: 14 August

Morning:


Welcome SPIRAL, Initial connection, Group gathering & Presentation of the classes

Activity 1: Team presentation and basic orientations.

Activity 2: PLAY-The web of life

Activity 3: Biodance:

Afternoon:

Activity 4: Temporary dry/compost toilet building – including a primer on concepts & establishing at the site.


DAY 2: 15 August

Morning:


Permaculture Philosophy & Design Principles

Introduction to ethics and principles of Permaculture.

Presentation and group discussion

Twelve practical basic principles 

Presentation of permaculture basic practical Tasarımı principles, with some examples and illustrations using B. Mollison and D. Holmgreen inspirations and our group experiences.

Afternoon:

Activity 1: Listening nature and finding the patterns and resources. Preparation of personal map of whishes (each one or small groups prepares a basic draft of their place or community plot to be Tasarımıed at Ocaklar/Erdek throughout the course)

Activity 2: How the principles and role playing how it work

some of the principles and applications taken from B. Mollison and others and his experience across the world.   Slide show & role play
DAY 3: 16 August

Landscape & Site Assessment

Morning:

How to read the landscape and natural patterns.

Technics and observation of landforms and gathering information.

Activity : Guided raid through the place and observation of nature and processes. Looking for the individual experiences and sharing class knowledges.

Afternoon:

A ride through a community facility to ‘Pasalimanı’ local community project. We will be gathering information on vegetation and fauna, local micro and macro geological and ecological processes, social situation and learning how to present them.


DAY 4: 17 August

Soil, Gardening, Edible plants & It’s Diversity

Morning:

Activity 1. Soil test

Activity 2. Building a compost/hot compost

Activity 3. Building a spiral herb garden

Afternoon:

Presentation:  Every group shares their experience/skills with the large group.Guest Speaker:

Vehbi Ersöz has experience more than 10 years as an organic producer and sells at Şişli and Kartal Organic Market/Istanbul and takes box orderders.

http://www.bugday.org/tatuta/farmDetail.php?ID=7&lang=EN
DAY 5: 18 August

Water & water Harvesting

Morning:

Identifying natural sources and its cycles, purify and treatment techniques, storage, harvesting, use and conservation *aquaculture*.

Practice 1: Purifying water

Practice 2 : Making a gray water plant treatment system or artificial wetland (Creating a rain Garden).

Practice 3 : Swales

Afternoon:

Presenttaion: The way people in the Caribe (Colombia, Panamá, Guatemala,Cuba and other places) hyper-oxygenates water in a bottle and set it for couple of days exposed to the plain sun to kill bacteria

Planning/ building a dry latrine.


DAY 6: 19 August

Air & Climate

Building resiliency in Climate change. Understanding micro climates.

Morning:


The impact of small autonomic communities and the CO2 and energy economy 

Climate Justice & discussion based on Turkey’s drought & floats etc. 

Practice: Building shelter beds for plants and animals

Afternoon:

Energy & Technology:

Learn how to become more self reliant and energy efficient.

Practice1: Build a fruit/herbs dryer with local materials and see for some fruits of local interest

Pactice 2: Building a magic pot

Social experience on that: Solar cooking and local development in Chile and Colombia and other places
DAY 7: 20 August

Morning:


Orchards, Row Crops & Animals -chicken, bee , goat/sheep & cow

The best crops for climate and site characteristics. Planting and propagation. Small animals

Practice 1: Pruning and crafting.

Afternoon:

Practice 3: Building an integrated chickens house / composting / greenhouse system.

The technic has to be included if it is to be used by the local people.

Guest speaker:

Kadir Dadan- Another Food  Is Possible Ocaklar/ERDEK

http://picasaweb.google.com.tr/kadir.dadan/DogaVePolitikaSoylesileri1#

DAY 8: 21 August

Morning:


Integrating Animals & Forestry

Grazing and forestry management

Basis of community successions and Tasarımı in general and for the place.

Practice: Planting a tree with companions. (Natural spontaneous yard and community analysis for the place)

Built Environment , Healthy Home & Ecobuilding:

Eco building and construction: Use of local materials, straw, wood, mud, stones, wastes like bottles, plastic, cans, tires … Examples across the world.. Living within nature, with nature, and in nature

Practice : Building a straw wall and warm place for the chicken/compost/winter house integrated system

Afternoon:

Hazards & Catastrophes:

Natural,social & economic hazards

Practice: Simulation of disaster and solutions for sanitation, water and food, social integration and other issues about.

Different groups propose solutions earthquake, general strike and  war situation e.g how to build a  refugee camp, an intercultural gathering, an ecological disaster in Turkey.

EVENING: A SKYPE connection with an  eco-community in Latin America-El Bosque “Blowing in The Wind” ecovillage in Chile
DAY 9: 22 August

Urban Living

Ideas for retrofitting cities. Building eco-communities alternative economy and development.

Case Study: Co-ops and ecovillage examples in Turkey.

Guest speaker:

 Abdullah Aysu-Turkish Peasant Sendicate

Agriculture of Turkey and the Movement

http://www.karasaban.net/category/yazarlar/aaysu/

Economy & Alternative Currency

Practice: or Role playing about barter system/community exchange and gift economy.

Planning a community orchards and city harvesting systems.

Cultures & Invisibles:

Community building, decision making and conflict resolution.

Local organic communities and federalism

Power management and the making of state (the view from Clastres)

Remaking Society.

Ecovillages across the world: high diversity, higher potentialities, higher politics.

Myths, beliefs and religions from people.

Braking the pipelines: A metaphor of dependence and the problem of size of the solution. Comments on the remaking of freedom.

CLOSING CIRCLE:

Group Project presentations

Making the future: Negotiations, agreements, links, future activities and compromises within the group and between students and us.

Initiation to Change the World through permaculture & social engagementNOTE

Each evening a permaculture movie/slayt show and diyalog!!!+ We are trying to make more SKYPE connection with different  ecovillages from other Latin American countries. Feel free to ask intriguing questions during this interactive communication.

Yüklə 62,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə