Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə10/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   83

SKY TEŞKİLAT.doc isimli belge incelendiğinde; “1.1 nci Ordu Komutanlığı heyeti ile yapılan koordinasyon toplantısı sonucunda EK’teki Teşkilat Yapısı (TASLAK) belirtilen Sıkıyönetim Komutanlıklarının kurulmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 2.Bahse konu çalışma şube müdürü seviyesinde yürütülmekte olup, tüm detaylarına nüfuz edilememektedir. 3.Taslak çalışma kapsamında: a.Çanakkale bölgesindeki teşkilatta Tuğamiral Mehmet OTUZBİROĞLU’nun Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilmeyeceği, b.İstanbul bölgesinde herhangi bir Dz.K.K.lığı mensubuna komutanlık veya komutan yardımcılığı görevi verilmeyeceği tespit edilmiştir.Arz ederim.” ibarelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

XII- Malzeme Temini

5 ile numaralandırılan Hard Disk D\İKK\2004\YEDEK\PLAN Hazırlık isimli klasör içerisinde bulunan malzeme durum raporu.doc isimli belge incelendiğinde; BİLGİ NOTU başlıklı, Malzeme Talebi konulu, Kasım 2002 tarihli olduğu, içeriğinde ise "Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir kısım bilişim malzemeleri talep edildiği, talep edilen malzemelerden PDA ların karşılanmayacağının şifahen öğrenildiği, PDA ların Deniz Kuvvetleri imkanları ile temin edilerek personele teslim edildiği, 7 adet diz üstü bilgisayara SUGA Harekatı Planlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere acil ihtiyaç duyulduğu ve bu bilgisayarların da Deniz Kuvvetleri imkanları ile karşılandığı belirtilmiştir. Ayrıca 12 Adet Dizüstü Bilgisayar (Min. 512 MB RAM), 12 Adet Harici HDD (20 GB), 4 Adet PDA şeklinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listelendiği görülmüştür. Belirtilen malzemelerin ise SUGA Harekatı Planlama faaliyetlerinin güvenli ve planlandığı şekilde icra edilebilmesi maksadıyla istendiği" belirtilmiştir.

2004\YEDEK\Gelenler\ANKARA isimli klasör içerisinde yer alan ödenek.doc isimli belge incelendiğinde; BİLGİ NOTU başlıklı, Ödenekler konulu, GİZLİ ibareli, Aralık 2002 tarihli olduğu, içeriğinde ise "SUGA Harekat Planlama faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin tedariki maksadıyla Genelkurmay Başkanlığına “Terörle Mücadele” kapsamında tahsis edilen ödenekten para transferi çalışmalarının devam edildiği ve eylem safhasında ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin tespitinin yapılması hususlarının" belirtildiği görülmüştür.

D- SAKAL VE ÇARŞAF EYLEM PLANLARI İLE İLGİLİ YENİ DELİLLER

Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada elde edilen 10 Nolu CD içerisindeki ASAF_YEDEK\İSTANBUL BÖLGEDEN GELEN ASAF YEDEK 1\PLANLAR isimli sıralı klasörlerde, BEYAZIT CAMİİ, EYÜP CAMİ, FATİH CAMİİ, İSMAİLAĞA CAMİİ ve GÖREVLENDİRME isimli klasörler ile KARAR MATRİSİ isimli bir adet word belgesinin olduğu, ismi geçen klasörlerde bu camiler hakkında düzenlenmiş gözlem ve keşif raporları ile keşif ve gözlemde kimlerin görevli olduğunu gösterir belgelerin yer aldığı görülmüştür. GÖREVLENDİRME isimli dosya içerisinde GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ isimli bir adet word belgesinin yer aldığı, liste şeklinde düzenlenmiş ve Grup Koordinatörü J.Kur.Yb.Erhan Kubat adına imzaya açılmış belgede, Eyüp, Fatih, Beyazıt ve İsmailağa camiilerine yönelik faaliyette görevli olduğu belirtilen personel isimlerinin bulunduğu, ayrıca FAALİYET/GÖREV başlığı altında kimlerin hangi ekipte görevli ve lider olduğuna ilişkin açıklamaların yapıldığı,

BEYAZIT CAMİİ isimli klasör içerisinde “GÖZLEM FORMU”, “GÖZLEM FORMU 2”, “GÖZLEM FORMU 3”, “HEDEF ANALİZİ”, “KEŞİF FORMU”, “KEŞİF SONUÇ RAPORU (BEYAZIT)”, “TAMAMLANAN GÖZLEM VE KEŞİF SONUÇLARI” isimli yedi adet word belgesi olduğu,

FATİH CAMİİ isimli klasörde “GÖZLEM FORMU1”, ”GÖZLEM FORMU2”, “GÖZLEM FORMU3”, “GÖZLEM-KEŞİF SONUÇLARI”, “KEŞİF FORMU”, “KEŞİF SONUÇ RAPORU” isimli altı adet word belgesi olduğu,

EYÜP CAMİİ isimli klasörde “GÖZLEM FORMU EYÜP 2”, ”KEŞİF FORMU”, “KEŞİF SONUÇ RAPORU” isimli üç adet word belgesi olduğu,

İSMAİL AĞA CAMİİ isimli klasörde “GÖZLEM FORMU”, “GÖZLEM VE KEŞİF SONUÇLARI”, ”KEŞİF FORMU”, “KEŞİF SONUÇ RAPORU” isimli dört adet word belgesi olduğu,

Planlar isimli dosyada camilerle ilgili gözlem ve keşif çalışmaları neticesinde hazırlandığı anlaşılan KARAR MATRİSİ isimli bir belgenin yer aldığı görülmüştür. Grup Koordinatörü J.Kur.Yb. Erhan Kubat adına imzaya açılmış belgede Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa Camileri ile ilgili tablo halinde vatandaş, tesis güvenliği, kolluk kuvveti, ulaşım imkanı(sızma), sıyrılma konularında uygun, uygun değil, karar verilemez şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür.

E- PLAN KAPSAMINDA GÖREVLİ JANDARMA UNSURLARININ İSTİHBARAT FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YENİ DELİLLER

Kuruluşlarında aralarında organik bağ bulunmayan Jandarmaya bağlı bazı unsurlar ile 1nci Ordu Komutanlığı arasında, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında hiyerarşik bir ilişkinin oluştuğu ve jandarma unsurlarının bu plan kapsamında 1nci Ordu Komutanlığı’na bağlı bir ast birlik gibi çalıştığı, plan kapsamında personel görevlendirmesi, istihbari çalışma ve eylem planı hazırlama gibi görevler üstlendiği anlaşılmıştır. Jandarma unsurlarının bu plan kapsamında yaptığı hazırlıkları, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ve Bursa Jandarma Bölge komutanlığı olarak iki ayrı koldan organize ettiği, İstanbul Bölge Komutanlığı içerisinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Düzce ve Sakarya illerinin olduğu, Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı içerisinde ise Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale illerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda elde edilen 10 Nolu CD içerisindeki ASAF_YEDEK\İSTANBUL BÖLGEDEN GELEN ASAF YEDEK 1\İLLERDEN GELENLER isimli sıralı klasörlerde yer alan “İL J.K.LIĞI_EDİRNE”, “KOCAELİ İL.J.K”, “TEKİRDAĞ” isimli üç ayrı klasörde, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığını bünyesindeki Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ illerine ait Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında yapılmış çalışmaların ayrı ayrı yer aldığı tespit edilmiştir.

Yine Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada elde edilen 1 nolu CD içerisindeki 15 nci Kor. Plan Çalışması isimli klasörde yer alan “Bölge İle İlgili Bilgiler”, “Metin” ve “Takdim” isimli üç ayrı klasörde, Bursa Jandarma Bölge komutanlığında görevli olup Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında vazifelendirilen bazı jandarma unsurlarınca hazırlanmış istihbari mahiyette belgelerin olduğu görülmüştür.

Balyoz Güvenlik Harekat Planındaki direktifler doğrultusunda istihbarat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, komutanlık görev alanı içinde bulunan kamu görevlileri, sivil şahıslar, dernekler, vakıflar vb. alanlarda planın amaçları doğrultusunda istihbarat faaliyetinin yürütüldüğü ve elde edilen bilgilerin yazılı dokümanlar halinde üst komutanlıklara iletildikleri anlaşılmıştır.

I- İstanbul Jandarma Bölgesi İle İlgili Belgeler

a- Arama Yapılacağı Belirtilen Yerler

İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan ARAMA YERLERİ isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış belgede Edirne İlinde Arama Yapılacak Yerler başlıklı belgede, 12 adet Vakıf, Dershane, Yurt, Kolej vb yer isminin bulunduğu, isimlerin karşısında “Süleymancı, Nurcu(F.Gülen grubu), Nakşibendi” gibi fişleme niteliğinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE ARAMA YAPILACAK YERLER isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde Arama Yapılacak Yerler başlıklı belgede, 23 adet Vakıf, Dernek, Okul, Dershane isminin yer aldığı, isimlerin karşısında “İrancı, Süleymancı, Nurcu(F.Gülen), Kadiri” şeklinde fişleme niteliğinde ibarelerin bulunduğu görülmüştür.

TEKİRDAĞ isimli klasör içerisinde yer alan ARAMA YAPILACAK YERLER isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay Cemal Temizöz adına imzaya açılmış, Tekirdağ İlinde Arama Yapılacak Yerler başlıklı belgede, 35 adet Vakıf, Dernek, Dershane, Öğrenci Yurdu isminin yer aldığı, isimlerin karşısında “Süleymancı, Nurcu(F.GÜLEN Grubu), Nakşibendi, Kadiri Tarikatı” şeklinde fişleme niteliğinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.b- İlişiği Kesilecek Şekilde Belirtilen Üniversite Öğrencileri

Bölücü Görüşlü Olduğu Belirtilenler:İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan BÖLÜCÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENC. isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış, Edirne İlinde İlişiği Kesilecek Bölücü Görüşlü Üniversite Öğrenciler başlıklı belgede, 61 kişiye ait isim-soy isim-üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE BÖLÜCÜ GÖRÜŞLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde Bölücü Görüşlü Üniversite Öğrencileri başlıklı belgede, 94 kişiye ait isim-soy isim-üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.Sağ Görüşlü Olduğu Belirtilenler:İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan İLİŞİK KESİLECEK SAĞ GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış, Edirne İlinde İlişiği Kesilecek Sağ Görüşlü Üniversite Öğrencileri başlıklı belgede, 20 kişiye ait isim-soy isim-üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE İLİŞİĞİ KESİLECEK SAĞ GÖRÜŞLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRE isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde İlişiği Kesilecek Sağ Görüşlü Üniversite Öğrencileri başlıklı belgede, 19 kişiye ait isim-soy isim-üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.Sol Görüşe Sahip Olduğu Belirtilenler:İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan İLİŞİK KESİLECEK SOL GÖRÜŞ ÖĞRENCİLER isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış, Edirne İlinde İlişiği Kesilecek Sol Görüşlü Üniversite Öğrencileri başlıklı belgede 20 kişiye ait isim-soy isim-üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE SOL GÖRÜŞLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde Sol Görüşlü Üniversite Öğrencileri başlıklı belgede 37 kişiye ait isim-soy isim-üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.İrticai Görüşe Sahip Olduğu Belirtilenler:İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan İRTİCA GÖRÜŞLÜ ÜNİVERSİTELİLER isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer MİMİROĞLU adına imzaya açılmış, EDİRNE İLİNDE İLİŞİĞİ KESİLECEK İRTİCAİ GÖRÜŞLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ başlıklı belgede 20 kişiye ait isim-soy isim-üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE İLİŞİĞİ KESİLECEK İRTİCAİ GÖRÜŞLÜ ÜNİVERSİTE isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde İlişiği Kesilecek İrticai Görüşlü Üniversite Öğrencileri başlıklı belgede 33 kişiye ait isim-soy isim-üniversite ve fakülte bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.c- İrticai Örgüt Mensupları Olarak Belirtilen Kişiler

İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLARI isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer MİMİROĞLU adına imzaya açılmış, EDİRNE İLİNDE BULUNAN İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLARI başlıklı belgede, 276 kişinin isim ve soy isminin yer aldığı, isimlerin karşısında “Milli Görüş, Nurcu, Süleymancı, Nakşibendi” şeklinde fişleme niteliğinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE BULUNAN İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLARI isimli, J.Ütğm. Mehmet ULUTAŞ adına imzaya açılmış, KOCAELİ İLİNDE BULUNAN İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLARI başlıklı belgede, 148 kişinin isim ve soy isminin yer aldığı, isimlerin karşısında “Nurculuk, Süleymancılık, Nakşibendi Tarikatı” şeklinde fişleme niteliğinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.

TEKİRDAĞ isimli klasör içerisinde yer alan İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLARI isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay Cemal TEMİZÖZ adına imzaya açılmış, TEKİRDAĞ İLİNDE BULUNAN İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLARI başlıklı belgede, 182 kişinin isim ve soy isminin yer aldığı, isimlerin karşısında “Nurculuk, Süleymancılık, Nakşibendi Tarikatı” şeklinde fişleme niteliğinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.d- Gözaltına Alınacağı Belirtilen Kişiler

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE GÖZALTINA ALINACAK İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde Gözaltına Alınacak İrticai Faaliyette Bulunan Kişiler başlığı altında 4 kişinin isim-soy isim ve adres bilgilerinin bulunduğu, isimlerin karşısında “Milli Görüş, F.GÜLEN” şeklinde fişleme niteliğinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.e- Gözaltına Alınacağı Belirtilen Siyasi Parti Üyeleri

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE GÖZALTINA ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELERİ isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde Gözaltına Alınacak Siyasi Parti Üyeleri başlıklı belgede 59 kişinin isim-soyisim, parti teşkilatı ve görevinin belirtildiği görülmüştür.

TEKİRDAĞ isimli klasör içerisinde yer alan GÖZALTINA ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELER isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay Cemal Temizöz adına imzaya açılmış, Tekirdağ İlinde Gözaltına Alınacak Siyasi Parti Üyeleri başlıklı belgede farklı partilere mensup olduğu anlaşılan 108 kişinin isim-soy isim, parti teşkilatı ve görevinin belirtildiği görülmüştür.

f- Gözaltına Alınacağı Belirtilen Kamu Görevlileri

İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan KAMU GÖZALTILARI isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış, Edirne İlinde Gözaltına Alınacak Kamu Görevlileri başlıklı belgede, vali yardımcısı ve kaymakam olan 9 kişinin isim-soyisim ve adres bilgilerinin yer aldığı ve isimlerin karşısında “F.Gülen Grubu, İrtica Yanlısı, Tarikatçı” şeklinde fişleme nitelikli ibarelerin olduğu görülmüştür.

TEKİRDAĞ isimli klasör içerisinde yer alan TEKİRDAĞ İLİNDE GÖZALTINA ALINACAK KAMU GÖREVLİLERİ isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay Cemal Temizöz adına imzaya açılmış, Tekirdağ İlinde Gözaltına Alınacak Kamu Görevlileri başlıklı belgede, kaymakam olan 2 kişinin isim-soyisim ve adres bilgilerinin yer aldığı ve isimlerin karşısında “İrtica Yanlısı” şeklinde fişleme nitelikli ibarelerin yer aldığı görülmüştür.

Ayrıca plan kapsamında gözaltına alınacağı belirtilen kişiler ile ilgili olarak 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde Bekir Memiş’in; ”Komutanım harekâtın 3. Safhasında geçmişte irticai, yıkıcı, bölücü faaliyetlere karıştıkları tespit edilen şahıslar gözaltına alınacaktır. Gözaltına alınan ve tutuklananlar başlangıçta Üsküdar bölgesinde Burhan Felek Spor Tesislerinde; Ümraniye de NETAŞ Misafirhanesinde; Kadıköy de Fenerbahçe Stadyumunda toplanacak, bilahare sorgulanmak üzere Ümraniye Kapalı Cezaevine götürülecek Jandarma ve Polis sorgulama timleri vasıtasıyla sorgulanacaktır.” şeklinde, Yüksel Yalçın’ın; “Geçmişte irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere katıldığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınacaktır.” şeklinde, Emin Küçükkılıç’ın; “Sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca personel tehdit eden potansiyel tehdit eden şahıslar gözaltına alınacaktır. Bu şahısların gözaltına alınması için timler teşkil edilecek bunların her sıkıyönetim komutan yardımcılığı için belli yerlerde gözaltında tutulması planlanacaktır.” şeklinde beyanda bulundukları görülmüştür.g- Tutuklanacağı Belirtilenler

İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan TUTUKLANACAK ÖRGÜT LİDERLERİ isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış, Edirne İlinde Harekâtın Başlangıcında Tutuklanacak İrticai Örgüt Liderleri başlıklı belgede 1 kişinin isim ve soy isminin yer aldığı, isminin karşısında Nurcu şeklinde fişleme niteliğinde ibarenin bulunduğu görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE HAREKATIN BAŞLANGICINDA TUTUKLANACAK İRTİCAİ isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde Harekatın Başlangıcında Tutuklanacak İrticai Örgüt Liderleri başlıklı belgede 8 kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı ve isimlerin karşısında “Adıyaman Menzil Grubu, Süleymancılar, Nakşibendi Tarikatı” şeklinde fişleme niteliğinde ibarelerin olduğu görülmüştür.

TEKİRDAĞ isimli klasör içerisinde yer alan TUTUKLANACAK İRTİCAİ ÖRGÜT LİDERLERİ isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay Cemal Temizöz adına imzaya açılmış, Tekirdağ İlinde Harekatın Başlangıcında Tutuklanacak İrticai Örgüt Liderleri başlıklı belgede 5 kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı ve isimlerin karşısında “Süleymancılar, Nurcular” şeklinde fişleme niteliğinde ibarelerin olduğu görülmüştür.Bu yönde 5-7 Mart 2003 tarihli plan seminerinde Şükrü SARIIŞIK'ın: “....Tamam. O çerçevede aldım ben. Tamam. Şimdi komutanım ordu karar şurada ordu komutanı olarak şuna karar vermek lazım. Şimdi ortada son derece önemli bir tehdit var. Buradaki bir başarı sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacak bunu gözleyenler bekleyenler var ve buradaki hareketin başarısına bağlı olarak İç Anadolu’da Türkiye’nin genelinde bazı bölgelerde bu olaylar tırmanma gösterebilecek. Onun için buradaki hareketin süratle bastırılması birinci prensiptir. Bunun için ben 2. Ve 5. Kolordu komutanlıklarımız dâhil olmak üzere benim için 2. Öncelik dış tehdide müdahale etmektir. Ben önce iç tarafı halletmek durumundayım. Onun için bu biraz önce ifade edilen seferde kurulacak birliklerle falan bu işin halledilmesi mümkün değil. Onun için ben 2. Ve 5. Kolordu komutanlığından yeterli emniyet tedbirlerini alabilecek bütün birliklerimi oraya görevlendiririm. Onun dışındakilerin tamamını buraya getiririm getiririm. İstanbul’un üzerine çökerim. Ve belediye başkanıymış, yok ondan sonra savcıymış, hâkimmiş, kaymakammış, bu konuya olumsuz bakan tablolarda yer alan insanları gerekirse belediye başkanlıkları komutanları o görev de uhdesinde olacak şekilde görevlendirmek suretiyle ve ağır bir baskı ve biraz evvel ifade ettiği gibi ben tabi komutan arkadaşıma katılıyorum ama bir yerde de hani karşımıza halkı almak meselesi ayrı bunlar kararlarını vermişlerdir bu ülkeyi bölecek parçalayacaklardır ve ülkeyi başka bir rejimin içerisine taşıyacaktır. Böyle kararlı olan bir halka karşı da acımasızca hareket etmek bizim görevimizdir. Onun için bütün unsurlarımı buraya getirmek suretiyle burayı kısa süre içerisinde temizler ……” şeklinde beyanlarının bulunduğu.

h- Tutuklanacağı Belirtilen AKP Üyeleri

İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan TUTUKLANACAK PARTİLİLER isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış, Edirne İlinde Tutuklanacak Akp Üyeleri başlıklı belgede, 4 kişinin isim-soy isim, parti teşkilatı ve görevinin belirtildiği görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE TUTUKLANACAK AKP ÜYELERİ isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde Tutuklanacak Akp Üyeleri başlıklı belgede 16 kişinin isim-soy isim, parti teşkilatı ve görevinin belirtildiği görülmüştür.

TEKİRDAĞ isimli klasör içerisinde yer alan TUTUKLANACAK AKPLİLER isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay Cemal Temizöz adına imzaya açılmış, TEKİRDAĞ İLİNDE Tutuklanacak Akp Üyeleri başlıklı belgede, 16 kişinin isim-soy isim, parti teşkilatı ve görevinin belirtildiği görülmüştür.i- Görevde Kalması Sakıncalı Olduğu Belirtilen Kamu Personeli

İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan SAKINCALI KAMU PERSONELİ isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış, Edirne İlinde Görevde Kalması Sakıncalı Olduğu Değerlendirilen Kamu Personeli başlıklı belgede, vali, vali yardımcısı, kaymakam ve gümrük başmüdürü olan 7 kişinin isimlerinin yer aldığı, isimlerin karşısında yerine atanması planlanan isimler bölümünün olduğu ve 7 kişiden 3’ü için yerine atanması düşünülen kişilerin de belirtildiği görülmüştür.

TEKİRDAĞ isimli klasör içerisinde yer alan GÖREVDE KALMASI SAKINCALI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KAMU PERSON isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay Cemal Temizöz adına imzaya açılmış, Tekirdağ İlinde Görevde Kalması Sakıncalı Olduğu Değerlendirilen Kamu Personeli başlıklı belgede, kaymakam olan 2 kişinin isimlerinin ve yerlerine atanması planlanan kişilerin isimlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasörde bu konu ile ilgili düzenlenmiş belge yer almamaktadır.

2010/185 sayılı soruşturma kapsamında elde edilen 11 Nolu CD içerisindeki Jandarma/İSTANBUL BÖLGE/ KAMU GÖREVLİLERİ isimli klasörler içinde yer alan, GÖREVDE KALMASI SAKINCALI KAMU PERSONELİ isimli, Hrk.Asyş. ve Eğt.Ş.Md J.Kur. Bnb. Hanifi Yıldırım adına imzaya açılmış belgede; İstanbul, Edirne, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya İllerinde Görevde Kalması Sakıncalı Kamu Personeli farklı başlıkları altında vali, vali yardımcısı, kaymakam ve gümrük başmüdürü olan 24 kişinin isimlerinin yer aldığı, bu isimlerin bazılarının karşısında yerine atanması planlanan isimlerin de bulunduğu görülmüştür. Belgede Edirne ve Tekirdağ illerinde görevde kalması sakıncalı olduğu belirtilen isimlerin Edirne ve Tekirdağ illerine ait yukarıda izah olunan belgelerdeki isimler ile aynı oldukları, bu belgede de Kocaeli ile ilgili herhangi bir bölümün olmadığı görülmüştür.

Ayrıca 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerinde Emin KÜÇÜKKILIÇ’ın; “Planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalmasında sakıncalı olan kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, bunların yerine atanacak sivil ve asker şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkân ve kabiliyetlerini içeren bilgiler güncelleştirilecektir…,İrticai yıkıcı ve bölücü faaliyetleri desteklediği bilinen sıkıyönetim bildirilerine uymayan çeşitli yolsuzluklara adı karışmış kamu personeli yerine güvenilir, liyakatli, sivil veya emekli olmuş asker personel görevlendirilecektir.” şeklinde, Emin Küçükkılıç’ın; “Kamu görevlerinin devralınması için önceden belirlenmiş olan personel görevlendirilmeleri icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca güncellenmiş ve önceden sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Askeri personel bütün kilit görevleri alacaktır. Bu personel harp akademileri, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve subaylardan, yetmediği takdirde emekli general ve subaylardan tefrik edilecektir.” şeklinde beyanda bulundukları görülmüştür.j- Kamu Görevlileri ve Destek Durumları

İL J.K.LIĞI_EDİRNE isimli klasör içerisinde yer alan KAMU GÖREVLİLERİ VE DESTEK DURUMU isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay B.Ömer Mimiroğlu adına imzaya açılmış, Edirne İlinde Bulunan Birinci Sınıf Kamu Görevlileri Ve Destek Durumları başlıklı belgede, vali, vali yardımcısı ve kaymakam olan 13 kişinin isim ve unvanının bulunduğu, isimlerin karşısında Destekler-Desteklemez şeklinde sınıflandırmaların olduğu, desteklemediği belirtilenlerin karşısında; “F.Gülen taraftarıdır, İrtica yanlısıdır, Tarikat mensubudur, Tarikat mensubudur Eşi türbanlıdır” şeklinde fişleme nitelikli ibarelerin yer aldığı görülmüştür.

KOCAELİ İL.J.K isimli klasör içerisinde yer alan KOCAELİ İLİNDE BULUNAN BİRİNCİ SINIF KAMU GÖREVLİLERİ VE DES isimli, J.Ütğm. Mehmet Ulutaş adına imzaya açılmış, Kocaeli İlinde Bulunan Birinci Sınıf Kamu Görevlileri Ve Destek Durumları başlıklı belgede vali, vali yardımcısı ve kaymakam olan 13 kişinin isim ve unvanının bulunduğu, isimlerin tamamının karşısında DESTEKLER ibaresinin olduğu görülmüştür.

TEKİRDAĞ isimli klasör içerisinde yer alan BİRİNCİ SINIF KAMU GÖREVLİLERİ isimli, İl Jandarma Komutanı J.Albay Cemal Temizöz adına imzaya açılmış, Tekirdağ İlinde Bulunan Birinci Sınıf Kamu Görevlileri Ve Destek Durumları başlıklı belgede, vali, vali yardımcısı ve kaymakam olan 14 kişinin isim ve unvanının bulunduğu, isimlerin karşısında Destek Verir - Desteklemez şeklinde sınıflandırmaların olduğu, desteklemediği belirtilenlerin karşısında, “İHL mezunudur. Eşi türbanlıdır. İrtica eğilimlidir.” şeklinde fişleme nitelikli ibarelerin yer aldığı görülmüştür.
Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə