Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa


-Sanık MUSTAFA KORKUT ÖZARSLANYüklə 4,82 Mb.
səhifə26/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   83

6-Sanık MUSTAFA KORKUT ÖZARSLAN

Sanığın suç tarihinde 1. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yar Başkanı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "(1) 030305_2350\2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede "1 NCİ OR. K.LIĞI" alt başlığı altında “Tuğg. M. Korkut ÖZARSLAN” şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD “(1) 030305_2350\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI” sıralı klasörleri içerisinde bulunan “_GEN ETÜD” isimli Excel belgesi içinde; KKK sayfasındaki listenin 98. Sırasında “Tuğg. MUSTAFA KORKUT ÖZARSLAN 1 NCİ OR.K.HRK.KUR.YBŞK.” şeklinde sanığın isminin yazılı olduğu ve “Düşünce” bölümünde kırmızı renkli üç artı (+++) işaretinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde “(1) 030305_2350\2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN ÇALIŞMASI EMRİ BAŞKANLIKLARA\PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR” klasöründe bulunan “1 NCİ OR.PLAN SEMİNERİ - 2003 İCRA ESASLARI_MESAJ” isimli belgenin 1. Ordu Plan Semineri konulu olduğu, plan semineri amaç, esaslar, katılacak personel ile ilgili bilgilerin verildiği yazının paraf kısmında sanığın isminin bulunduğu, ayrıca aynı konu ve içerikli yazının 15 ve 3 nolu CD lerde de bulunduğu tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde “(1) 030305_2350\2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI” klasöründe bulunan “1 NCİ OR.PLAN SEMİNERİ - 2003 İCRA ESASLARI_MESAJ” isimli belgenin 1. Ordu Plan Semineri konulu olduğu, belge incelendiğinde içeriğinde plan semineri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde Türkiye genelinin göz önünde bulundurulması, ayrıca 3 ve 15. Kolordular tarafından yapılacak değerlendirmelerde bölgede bulunan kolluk kuvvetlerinin imkan kabiliyetleri , bölgede yer alan belediye, kamu ve özel kuruluşların bu tür faaliyetlere yönelik imkan kabiliyetleri, alınacak tedbirler (toplama, sorgulama, tutuklama merkezleri, kullanılacak cezaevleri ve varsa ihtiyaçlar) gibi konular olduğu, paraf kısmında sanığın isminin bulunduğu, ayrıca aynı konu ve içerikli yazının 15 ve 3 nolu CD lerde de bulunduğu tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 3 nolu CD içerisinde “(1) 030310_0931\PLAN SEMİNERİ_2003\9 aralık 2002 ordu k. arz edilecek hususlar” klasöründe bulunan “2_Cereyan Tarzı Planı_BÜLENT ALB._27 KASIM 2002_SON” isimli power point sunumda sanığın parafının olduğu, belgenin yapılacak plan semineri ile ilgili esaslar ve program içeriği konulu olduğu tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 3 nolu CD içerisinde “(1) 030310_0931\PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI” isimli klasörde bulunan “EK-B_PLAN ÇALIŞMASI SEKRETERLİĞİ” isimli belgede düzenlenecek olan plan semineri listesinde plan sekreteri olarak sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 3 nolu CD içerisinde “(1) 030310_0931\PLAN SEMİNERİ_2003” isimli klasörde bulunan “PLAN SEMİNERİNE KATILACAK PERS.K ORDU İÇİN_MESAJ_” isimli belgede yazının sonunda müsaade eden kısmında sanığın isminin bulunduğu, içeriğinin ise plan seminerinde iç tehdide göre yapılan durum değerlendirmelerinde somut verilerin kullanılması konulu olduğu, ayrıca aynı belgenin orijinal halinin dosyada mevcut 1819 numaralı belge olduğu görülmüştür.

Dosyada mevcut 3 nolu CD içerisinde “(1) 030310_0931\PLAN SEMİNERİ 2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI” isimli klasör incelendiğinde “KKK.LIĞINA GÖNDERİLECEK OLAN” ve “KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN” şeklinde iki ayrı klasörün bulunduğu, klasörler içerisinde 1. Ordu plan semineri çalışmaları ile yazıların bulunduğu, “KKK.LIĞINA GÖNDERİLECEK OLAN” klasöründe bulunan “1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI-14_OCAK_2003_YENİ” isimli belge incelendiğinde paraf kısmında sanığın isminin bulunduğu ve plan semineri amacı olarak “Egemen Harekat Planı’nın geliştirilmesine yönelik Kolordu Komutanlıklarınca hazırlanacak planları incelemek, sorun sahaları ile çözüm tekliflerini ortaya koymak” şeklinde ibarenin bulunduğu, “KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN” klasöründe bulunan “1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI 15 OCAK 2003” isimli üst yazı incelendiğinde aynı şekilde sanığın paraf kısmında isminin bulunduğu fakat plan semineri amacının Kara Kuvvetlerine gönderilmesi planlanın aksine “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo’ya uygun olarak hazırlanacak Or./Kor. Alternatif Planlarını incelemek, sorun sahaları ile çözüm tekliflerini ortaya koymak” şeklinde olduğu ayrıca her iki belgenin de dijital yolları incelendiğinde aynı bilgisayarda yazıldığı tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL), Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003 ve EK-B (1 NCİ OR.) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

_GEN ETÜD isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\ İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

1 NCİ OR.PLAN SEMİNERİ - 2003 İCRA ESASLARI_MESAJ, SN.OR.K.NIN KOR.TUG.PL.ÇALIŞMALARINA KATILIMI_ ÜST YAZI, SN.OR.K.NIN KOR.TUG.PL.ÇALIŞMALARINA KATILIMI_EK-A, 5 NCİ KOR.K.LIĞININ PLAN ÇALIŞMASI _BİLGİ ARZI ve 95 NCİ ZH.TUG.PLAN ÇALIŞMASI _BİLGİ ARZI isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YAZILAR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B_PLAN ÇALIŞMASI SEKRETERLİĞİ isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PLAN SEMİNERİNE KATILACAK PERS.KİMLİKLERİ ORDU İÇİN_MESAJ isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI-14_OCAK_2003_YENİ isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\KKK.LIĞINA GÖNDERİLECEK OLAN isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

1 NCİ OR.PL.ÇALIŞMASI_ÜST YAZISI_15 OCAK_2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI\ KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

GENEL POLİTİK DURUM_EN TEHLİKELİ SENARYO_BİLGİ NOTU ve SENARYO_ÜST YAZI isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan SENARYO isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanıklardan Süha TANYERİ 25.02.2010 tarihinde alınan savcılık ifadesinde özetle; K.Kuvvetleri Kom.'da 1nci orduya 2003 yılı için plan seminerinde OEYTS oynanmamasına ilişkin bir talimat gelmişse de Komutan Çetin DOĞAN‘ın, kendilerine "Ben meramımı anlatamamışım, bu işin bir de Irak boyutu var, bunun yanında geri bölge boyutu dolayısıyla iç tehdit boyutu var, buralara kuvvet ayırmam gerekir, bu şekilde bu planı nasıl uygularım. Biz bunu bu şekilde oynayacağız“ dediğini, normal şartlar altında üst komutanlığın talimatlarına aykırı davranması askeri hiyerarşiye uygun olmadığını, ancak komutanın kendi kişiliği ve takdiri doğrultusunda bu konuda karar almış olabileceğini, bunu kendisinin bilemeyeceğini, plan seminerinde kendisinin kimin ne konuşacağını bilemeyeceğini, ancak normal şartlarda seminerde özel kişi ve yer isimleri kullanılmadığını, bahse konu Plan Seminerinde, o tip şeyler kullanılıp kullanılmadığını hatırlamadığını, kendisinin o tarihte seminer salonu haricinde herhangi bir özel grubun düzenlediği bir toplantıya iştirak etmediğini, Kara Kuvvetlerinin “OEYTS oynamayacaksınız“ mealindeki emriyle ilgili olarak seminer öncesinde Kurmay Yarbaşkanı M. Korkut ÖZARSLAN’ın,; "Bunu bu şekilde yazarsak, Kuvvet Komutanı ile Ordu Komutanın arası açılabilir, o yüzden biz de, ast birliklere OEYTS'nin oynanacağına dair bir yazı yazalım, Kara Kuvvetlerine ise, bunu belirtmeyen bir Cereyan Tarzı Planı gönderelim" dediğini, kendisinin bu konuda itirazlarını söylediğini, ancak ordu komutanına yine iki ayrı yazıyı arz ettiklerini, fakat ordu komutanının bunu kabul etmediğini ve tüm birliklere aynı Cereyan Tarzı Planı gönderildiğini beyan etmiştir.

Dosyada mevcut 11 Nolu CD içerisinde “(1) 030305 2350\2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003\SENARYO” isimli klasörde bulunan “GENEL POLİTİK DURUM EN TEHLİKELİ SENARYO BİLGİ NOTU” isimli belgede paraf kısmında isminin geçtiği, belge içerinde ise “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” anlatıldıktan sonra harekat tarzlarının belirlenmesi konulu olduğu, aynı konu ve içerikte belgenin 15 nolu CD içerisinde de bulunduğu tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde “(1) 030305 2350\2002-2003\ORDU PLAN SEMİNERİ 2003” isimli klasörde bulunan “Senaryo ve Uygulama Emri MESAJ” isimli belgenin sanık adına imzaya açıldığı içeriğinde ise “1 nci ordu K.lığında 16 aralık 2002 günü, Kolordu Hrk.ve Eğt.Ş.Md.lerinin katılımı ile 04 – 06 mart 2003 tarihinde icra edilecek 1 nci ordu K.lığı plan seminerine yönelik bir toplantı yapılmıştır, söz konusu toplantı sonunda toplantıya katılan Kor.Hrk.ve Eğt.Ş.Md.lerine çalışmalarına esas teşkil edecek uygulama emri ve Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo elden teslim edilmiştir.” şeklinde ibarelerin bulunduğu ayrıca senaryoya gizli kişiye özel evrak işlemi yapılacağının bildirildiği, ayrıca aynı belgelerin orijinal imzalı halinin dosyada mevcut 1807-1808 ile numaralı belgeler olduğu görülmüştür.

Dosyada mevcut 1818 ile numaralandırılan belgenin sanık adına imzaya açılmış olduğu, içerinin ise plan semineri ile ilgili olduğu, daha önce gönderilen bir yazıdan Egemen Harekat Planı ifadesinin çıkarılarak yerine “Önceden gönderilecek özel durum esas alınarak” ifadesinin eklenmesi şeklinde olduğu görülmüştür.

Sanık Süha TANYERİ savcılık ifadesinde; Her ne kadar seminer dış tehdite yönelik olsa da geri bölge emniyeti planı ve sıkıyönetim planı eki bakımından iç tehdite bakan yönleri, veçheleri olmaktadır. Buna ilişkin konuşmalar yapıldı, OEYTS oynandı, her ne kadar sizinde söylediğiniz gibi K.Kuvvetleri Kom.'da 1nci orduya 2003 yılı için plan seminerinde OEYTS oynanmamasına ilişkin bir talimat gelmişse de, sayın Komutan Çetin DOĞAN, bizlere "Ben meramımı anlatamamışım bu işin bir de Irak boyutu var, bunun yanında geri bölge boyutu dolayısıyla iç tehdit boyutu var, buralara kuvvet ayırmam gerekir, bu şekilde bu planı nasıl uygularım.." şeklinde sözler söyleyerek biz bunu bu şekilde oynayacağız dedi, normal şartlar altında üst komutanlığın talimatlarına aykırı davranması askeri hiyerarşiye uygun değildir, ancak komutanın kendi kişiliği ve takdiri bu konuda karar almasına neden olmuş olabilir, bunu ben bilemem. Plan Seminerinde ben kimin ne konuşacağını bilemem, ancak normal şartlarda özel kişi ve yer isimleri kullanılmaz. O Plan Seminerinde, o tip şeyler kullanılıp kullanılmadığını hatırlamıyorum. O tarihte, seminer salonu haricinde ben herhangi bir özel grubun düzenlediği bir toplantıya iştirak etmedim, böyle birşeyin olduğuna da iştirak etmedim. Seminer öncesinde Kurmay Yarbaşkanı M. Korkut ÖZARSLAN, Kara Kuvvetlerinin OEYTS oynamayacaksınız mealindeki emriyle ilgili olarak; "Bunu bu şekilde yazarsak, Kuvvet Komutanı ile Ordu Komutanın arası açılabilir, o yüzden biz de, ast birliklere OEYTS'nin oynanacağına dair bir yazı yazalım, Kara Kuvvetlerine ise, bunu belirtmeyen bir Cereyan Tarzı Planı gönderelim" dedi, ben bu konuda itirazlarımı söyledim, ancak ordu komutanına yine iki ayrı yazıyı arz ettik, fakat ordu komutanı bunu kabul etmedi, ve tüm birliklere aynı Cereyan Tarzı Planı gönderildi.“ şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

Dosyada mevcut plan semineri ses kayıtları incelendiğinde sanık tarafından sunum yapıldığı ayrıca 1. Orduyu ilgilendiren konularda Çetin DOĞAN tarafından sanığa sorular sorulduğu görülmüştür.

Sanık Mustafa Korkut ÖZARSLAN 10.05.2010 tarihli ifadesinde özetle;

"İstanbul'da bulunan 1. Ordu Harekat Kurmay Yar Başkanı olarak görev yapıyordum. Bağlı olduğum komutanım Kurmay Başkanı Tümgenaral Nejat BEK ve 1.Ordu Komutanı Orgenaral Çetin Doğan idi. Plan semineri birliklerin plan görevlerine uygun olarak görevlerini kapsayan konularda düzenlendi. Bu plan seminerlerini Genelkurmay Başkanlığı ile bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığı belirlemektedir.

Bu plan senaryolarında gerçek yer, zaman, şahıs, kurum, kuruluş isimlerine yer verilmez... Siyasi görüşlere, siyasi açıklamalara ya da siyasi gündeme ilişkin herhangi bir görüş, açıklama, konuşma ve değerlendirme yapılmaz.

2002-2003 yıllarında plan semineri çalışmalarına görevim gereği katıldım. Bu plan semineri Egemen Harekat Planı idi ve jenerik olarak icra edildi. Olası bir savaş durumunda yakın komşu ülkenin olası harekatı ve buna karşı alınacak tedbirleri içermektedir.

1. Ordu Komutanlığınca düzenlenen, yukarıda konusunu belirttiğim plan seminerinin sekreteri idim. Görevlendirmeyi Kurmay Başkanı Nejat BEK ve 1. Ordu Komutanı Çetin DOĞAN tarafından görevlendirildim. Bu konuda herhangi bir çalışma yapmadım. Seminer planını 1. Ordu Komutanı yönetti. Ben bu bahsedilen CD içerisindeki “BİLGİ NOTU”dan ve olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoya uygun olarak Kolordu Alternatif Planı görüşülecektir yazıdaki tespitleri hatırlamıyorum. Benim katılacaklar listesinde olup olmadığımı da hatırlamıyorum. Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo konusunun iç tehdit olarak belirlendiğinden bilgim yoktur. Hatırlamıyorum. Bu nedenle iç tehdit nedir ve ne şekilde belirlenmiştir, hangi çalışmalar yapılmıştır, alternatif planı hakkında bilgim yoktur. Böyle bir plan hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda bilgim yoktur. Kara Kuvvetler Komutanlığının emrine karşı hareket edilerek olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo konusunda benim herhangi bir çalışmam ve katkım olmamıştır. 03 Ocak 2003 tarihli Kara Kuvvetler Komutanlığının plan semineri ve OEYTS'nun çalışmada kullanılmamasına dair emrini ben görmedim. Bize tebliğ edilmedi.

Yukarıda belirtilen planları (Balyoz, Oraj ve Suga) basından okuyarak duydum. Görev yaptığım dönemde böyle bir çalışma olmamıştır. Olmayan bir çalışmayı veya planı herhangi bir sıralı komutanımla paylaşmam mümkün değildir.

Bu planları deşifre olduktan sonra basından duydum, ancak görev yaptığım kıtada herhangi bir personelden bunların gerçek olduğunu, gerek itiraf gerekse duyum şeklinde bir tespitim olmadı. Kesinlikle görev yaptığım süre zarfında yasa dışı olabilecek herhangi bir plan semineri ya da darbe planları gibi belirtilen bu darbe planları içinde katkım, görgüm kesinlikle olmamıştır. Böyle bir şey olmadığını biliyorum. Ben de herkes gibi bunları basından öğrendim.

Yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi herhangi bir yasal olmayan oluşum içinde bulunmadım. Belirtilen görev süresi içerisinde herhangi bir yasal olmayan bir çalışma olmamıştır...." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Söz konusu plan semineri Kuvvet Komutanlığının emirlerine uygun, bilgisi dahilinde hiçbir konu gizlenmeden icra edilmiştir. Kuvvet Komutanlığı ve ast birliklere aynı senaryo ve uygulama emri yayınlanmıştır. Asla farklı emir yayınlanmamıştır. Altını bir kere daha çiziyorum. Asla farklı emir yayınlanmamıştır. Tümgeneral Mehmet Daysal ve heyetinin hazırlamış olduğu bilirkişi raporunda da bu konular açıkça ifade edilmektedir. Seminerin yasal olduğu sonucuna varılmıştır. Harekat Kurmay Yar Başkanı olarak ve seminer sekreteri olarak görevimi yönetmelik, yönerge, talimat ve komutanlık emirlerine uygun yasal olarak yerine getirdim. Düzeltiyorum komutanlık emirlerinde şahsıma verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde yasal olarak yerine getirdim. Somut delillere dayanmayan, kanaatlere ve yorumlara dayanan hakkımdaki bütün suçlamaları kabul etmiyorum. Reddediyorum.

Sanık, Üye Hakim Ali Efendi Peksak tarafından sorulan:”Klasör 171 dizi 110’da bulunan sizin de müsaade eden isim ve imzanızın bulunduğu iddia edilen bir mesaj formu var. Burada belirtilen konuların arzı esnasında genel ifadeler kullanılmayacaktır. Değerlendirmelerin mutlaka somut verilere dayandırılacağı şeklinde belirtildiği, halbuki Savcılık savunmanızda bu tür plan seminer çalışmaları içerisinde gerçek isimler ya da kişilerin kullanılmadan isimler kullanılmadan gerçek isimler ya da kişiler ismi kullanılmadan yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, mesaj emrinde sizinde müsaade eden makam sıfatıyla imzaladığınız iddia edilen bölümde, somut olarak kesinlikle mutlaka somut verilere dayandırılacaktır şeklinde bir beyanda bulunulması çelişki değil midir?” sorusuna cevap vermemiştir.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mustafa Korkut ÖZARSLAN her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, sanık ile birlikte general seviyesinde bütün üst düzey askeri personel ile ilgili olarak değerlendirmelerin yapıldığı belgede hakkında olumlu görüş bildirildiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı, çalıştığı birimden kategorili personel olarak tavsif edilen çok sayıda personelin Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü, aynı bağlamda hassas tesisler ile ilgili görevlendirmelerin yapıldığı, Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında personel görevlendirmesi ve hassas tesisler ile ilgili listelerin güncellenmesine dair ast birliklere gönderilen talimat sürecinde bulunduğu, plan semineri çalışmalarında somut verilerin kullanılması ve kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere diğer kurumlara dair imkan ve kabiliyetlerinin tespiti yönünde ast birliklere talimat gönderilmesi sürecinde rol aldığı ve bu doğrultuda diğer birlikler tarafından gerçek kişi ve kurumlar üzerinde yapılan çalışmaların bulunduğu, 1. Ordu plan semineri öncesinde ast birlikler tarafından plan çalışması yapmak üzere kendilerine “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” nun teslim edilmesi aşamasında bulunduğu, bu birimler tarafından yapılan bütün plan semineri çalışmalarına katıldığı, katıldığı bütün çalışmalarda “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” nun tartışıldığı, senaryo öncesinde yapılan bütün yazışmalar ve sonrasında hazırlanan sonuç raporu olmak üzere bütün aşamalarda bizatihi isminin bulunduğu, plan semineri sekreteri görevinde bulunduğu Balyoz Güvenlik Harekat Planının müzakere edildiği plan seminerine de katıldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

7-Sanık ENGİN ALAN

Sanığın suç tarihinde 2. Kolordu Komutanlığı'nda görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "(1) 030305 2350\2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede "2 NCİ KOR. K.LIĞI" alt başlığı altında “Korg. Engin ALAN 2 nci Kor.K.” şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 nolu CD “(1) 030305_2350\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI” sıralı klasörleri içerisinde bulunan “_GEN ETÜD” isimli Excel belgesi içinde; KKK sayfasında, toplam 212 adet Tuğgeneral, Tümgeneral, Korgeneral ve Orgenerale ait adı-soyadı, sicili, görev yeri ile ilgili bilgilerin olduğu, düşünce kısmında bu şahısların isimlerinin karşısında siyah renkli (+) işareti, kırmızı renkli (++) işareti, (-) ve (?) işaretlerinin olduğu, bir tanesinde hiçbir işaretin olmadığı ,listenin 24. Sırasında “Korg. Engin ALAN 2 NCİ KOR.K. GELİBOLU/ÇANAKKALE” şeklinde sanığın isminin yazılı olduğu, “Düşünce” bölümünde kırmızı renkli üç artı (+++) bulunduğu tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (2 NCİ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\2 NCİ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, _GEN ETÜD ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 ve PLAN SEMİNERİNE KATILACAK GENERAL LİSTESİ_A-4 isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

KART FORMATI_SÜHA ALB. isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan SÜHA ALB_2003\SÜHA ALB. KART FORMATLARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 15 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030310 1142\2003 YILI ORDU PLAN ÇALIŞMASI 03\BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI” isimli klasördeki “OTURMA PLANI 04.03.03” isimli power point belgesinde sanığın isim ve fotoğrafının bulunduğu, plan seminerinde Çetin DOĞAN’ın yanında oturduğu anlaşılmıştır.

4 nolu CD içerisinde bulunan SÜHA ALB 2003\SÜHA ALB. KART FORMATLARI sıralı klasörlerde KART FORMATI SÜHA ALB. isimli belge ve dosyada mevcut 1475-1478 ile numaralandırılan belgelerde Çetin DOĞAN ın, sanığın komutanı olduğu 2. Kolorduya bağlı 4. Mekanize Piyade Tugayının düzenlediği plan seminerinde yaptığı konuşmanın bulunduğu konuşmada özetle;

“Senaryoda belirtilen durum dikkatle incelendiğinde bugün pek çoğunu yaşadığımızı görüyoruz.”

“Biz şimdiye kadar hep dışa yönelik taarruzu öngörüyorduk. İç tehdit mevcutken dışa yönelik harekat hezimetle sonuçlanabilir.”

“Son zamanlardaki bazı gelişmeler ciddi olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinin, yapısını değiştirme gayretleri vardır. Modern çağda dini öne çıkarmak birleşmeyi değil bölmeyi öne çıkarır. Bu nedenle laiklik ilkesi önemlidir. Senin dinin sana benim dinim bana anlayışı laiklik değildir. Bu ifade ile laiklik çarptırılmaya çalışılmaktadır.”

“Bizde müslüman demokrat olamaz. Müslümanlık şeriat düzenidir ve demokrasi ile çelişkilidir.”

“Bu anlayışla, Or. Plan seminerinde, değişik bir yapı içinde başımıza neler gelebilir, neleri yaşayabiliriz bunları ortaya koymaya çalışalım. Bu nedenle Or. Plan seminerinde Kor. K. ları, Or. K. gibi düşünecekler.

Bu çalışmaya iştirak eden bütün personelin durumu kavradığı, yeni arayışlar içinde olduğunu, düşüncelerini açıkça ifade ettiklerini müşahade ettim. Ben de bunu arzu ediyordum. Dolayısıyla çok memnun oldum. Bu nedenle başta Kor. K. Korg. Engin ALAN olmak üzere bütün personele teşekkür ediyorum.” Şeklinde beyanların olduğu ve sanığın isminin geçtiği tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut plan semineri ses kayıtları incelendiğinde 2 nolu CD içerisinde “(1) 030310_0957\2Kor\2NCİ KOR YENİ DURUM” klasöründe bulunan sunumlar içerisinden “01 ESAS KUVVET DEĞERLENDİRMESİ KOR K” isimli sunumun sanık tarafından sunulduğu anlaşılmıştır.

Sanık Engin ALAN 26/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;

"05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katıldığını, o tarih itibariyle 2. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığını, seminer planlamasında öngörülmediği halde 15. Kolordunun Jandarmayla birlikte seminere katılma gerekçesini bilmediğini, bunu ancak ordu komutanının bilebileceğini, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verilmediğini, görevlendirmede yetkili personel olarak tesbit edilmediğini, bu kapsamda çalışma yapmadığını ve çalışma yapılması için talimat vermediğini, aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle seminerde yapılan bir kısım konuşmaları hatırlamadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Biz bu ömrü, onurumuz şerefimiz ve itibarımız için yaşadık. Bu değerlerimizi hedef alan bunu fırsat bilen alçaklarca da bu değerlerimize hayâsızca saldırılmasına imkan yaratan düzmece yalanlarla ve sahte belgelerle dolu, tek bir satırı bile doğru olmayan bu rezil iddianameyi baştan sona şiddetle reddediyorum. Olmayan şeyin ispatı olur mu? İmzasız dijital dokümanlar belge sayılabilir, hukuki delil olarak kabul edilebilir mi? Bu davada tersi olmakla beraber gerçekte, hukukta müddei iddiasını ispatla mükellef değil mi? Size hiçte yabancı olmadığını düşündüğüm bu ifadeler bu aşamada ki savunmamın özünü oluşturmaktadır.Kendini bu mahkemenin ve siz hakimlerin yerine koyup bu ülke bu devlet bu millet bölünmesin diye hayatını hiçe sayan burada oturan yiğitlere, kahramanlara darbeci, çeteci, cuntacı diye hüküm giydiren haddini bilmeyen densizler, zamanı geldiğinde hukuken bunun hesabını verecek. Bedelini de mutlaka ama mutlaka ödeyeceklerdir. Bundan kaçış yoktur. Adaletten kaçsalar da tarihten kaçış yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Engin ALAN her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, sanık ile birlikte general seviyesinde bütün üst düzey askeri personel ile ilgili olarak değerlendirmelerin yapıldığı belgede hakkında olumlu görüş bildirildiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiği,bu kapsamda özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı, kolordu komutanı olarak çalıştığı birimden kategorili personel olarak tavsif edilen çok sayıda personelin Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü, aynı bağlamda Hassas Tesisler ile ilgili görevlendirmelerin yapıldığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının müzakere edildiği plan seminerine katıldığı, katıldığı plan seminerinde Balyoz Güvenlik Harekat Planında yer alan hususlarla paralel sunum yaptığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə