Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə30/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   83
13-Sanık BÜLENT TUNÇAY

Sanığın suç tarihinde 1. Ordu Komutanlığı'nda Plan ve Proje Şube Müdürü olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede “1 NCİ OR. K.LIĞI” başlığı altında 5. sırada “Kur. Alb. Bülent TUNCAY 1 nci Or. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Md." şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 Nolu Cd’nin İçerisinde bulunan 2002-2003\Ordu Plan Semineri 2003 isimli klasörde yer alan “Plançalışmasıtarihleri_Mesaj2.doc” isimli belgede; “KOR/TUG Plan çalışmaları” konulu “Ordu Komutanının 04-06 Mart 2003 tarihinde icra edilecek ordu plan çalışması ile ilgili olarak verdiği direktiflerin yer aldığı” ve bağlı birliklerin hangi tarihlerde plan çalışması yapacağının belirtildiği mesaj formunda, yazanın ismi şubesi kısmında BÜLENT TUNCAY KURMAY ALBAY PLAN HAREKAT Ş.MD. şeklinde sanığın isminin geçtiği görülmüştür.

Dosyada mevcut 11 Nolu Cd’nin içerisinde bulunan 2002-2003\Ordu Plan Semineri 2003 isimli klasörde yer alan “Plançalışmasıtarihleri_Mesaj3.doc” isimli belgede; KOR/TUG K.lıklarınca icra edilecek plan çalışması tarihlerinin ve 16 Aralık 2002 tarihinde plan çalışmaları ile ilgili olarak Ordu Harekat Başkanlığında yapılacak toplantının haber verildiği mesaj formunda, yazanın ismi şubesi kısmında BÜLENT TUNCAY KURMAY ALBAY PLAN HAREKAT Ş.MD. şeklinde sanığın isminin geçtiği tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 11 Nolu Cd’nin içerisinde bulunan 2002-2003\Ordu Plan Semineri 2003\Emasya Koordinasyon Talimatı Değişikliği isimli klasörlerde yer alan (Ek-İ Lahika-1-2).ppt isimli GİZLİ ibareli belgeler içerisinde imza kısmında Bülent TUNCAY Kurmay Albay Pl.Hrk.Ş.Md şeklinde sanığın ismini geçtiği görülmüştür.

Dosyada mevcut 4 Nolu Cd’nin İçerisinde yer alan Selim Bnb\Kimk isimli klasörlerde bulunan Kimk\Ek-D(Gizlilik Dereceli Evrakı Yazmaya Yetkili Personel).doc isimli ve 1nci ordu komutanlığında ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli belgeleri yazmaya yetkili personeli gösteren belgede Kur.Alb.Bülent TUNCAY Pl.Hrk.Şb.Md. 1981-148 Şeklinde sanığın isminin ve sicilinin geçtiği tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL), EK-B (1 NCİ OR.), EK-M LAHİKA-1_BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE, Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003, isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca plan seminerine ait ses kayıtları incelendiğinde seminerin ilk gününde sanığın “Sayın Komutanım 2002 yılında icra edilen Ordu Kolordu Plan Çalışmalarının sonuçları konulu takdimimi kolordu plan çalışmaları sonucunda kolordu komutanlıklarının teklifleri ve bu tekliflere yapılan işlemler 6-8 şubat 2002 tarihleri arasında icra edilen ordu plan çalışmasında elde edilen önemli sonuçlar bu sonuçlara göre ordu komutanlığınca yapılan işlemler kara kuvvetleri komutanına yapılan teklifler sırası ile arz ediyorum” şeklinde başlayan konuşmayı yaptığı tespit edilmiştir.

(1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336) ile numaralandırılan (10) sayfalık doküman incelendiğinde; belgenin “KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI SELİMİYE/İSTANBUL” başlıklı, 12 Aralık 2002 tarihli, “Ordu/Kor./Tug.Plan Çalışması Uygulama Esasları” konulu, GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL ibareli, Kurmay Başkanı Tümgeneral Nejat BEK imzalı olduğu, belgenin ekinde yer alan “Plan Seminer 2003” başlıklı, “Politik durum, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo” içerikli belgenin, imza kısmında Plan Harekat Şube Müdürü Kurmay Albay Bülent TUNCAY şeklinde sanığın isminin ve imzasının bulunduğu tespit edilmiştir.

1860 ile numaralandırılan dokümanın; 11 Aralık 2002 tarihli, MESAJ FORMU başlıklı, 1.Ordu Komutanlığı tarafından değişik Askeri Birliklere gönderilen “KOR./TUG. PLAN ÇALIŞMALARI” konulu yazı olduğu; belge içerisinde icra edilecek plan çalışmaları ile ilgili olarak 16 Aralık 2002 tarihinde Kolordu Harekat Eğitim Şube Müdürleri ve 52nci Zh.Tüm K.lığının Harekat Eğitim Şube Müdürünün katılımıyla 1nci Ordu Harekat Başkanlığında toplantı düzenleneceğinin belirtildiği “Yazanın İsmi, Şubesi” bölümünde; Bülent TUNCAY, Kurmay Albay, Plan Harekât Ş. Md. Şeklinde sanığın isim ve imzasının olduğu, ayrıca bu belgenin Dosyada mevcut 11 Nolu Cd’nin İçerisinde bulunan 2002-2003\Ordu Plan Semineri 2003 isimli klasörde yer alan “Plançalışmasıtarihleri_Mesaj2.doc” isimli belgenin imzalı sureti olduğu, belge ile ilgili olarak hazırlanan 13.05.2010 tarihli kriminal inceleme raporu ile de imzanın sanığa ait olduğu tespit edilmiştir.

1381 ile numaralandırılan “YAPILAN ARZLA İLGİLİ OLARAK SN. KOMUTANIN VERDİĞİ DİREKTİFLER” başlıklı 13.11.2002 tarihli, “Kor./Tug.A.Plan Tatbikatları” konulu, HİZMETE ÖZEL ibareli belgede sanığın parafının olduğu tespit edilmiştir.

Sanık Bülent TUNÇAY 25/02/2010 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; " 2000-2004 yılları arasında 1. Ordu Komutanlığında Plan Proje Şube Müdürlüğü görevini yaptığını, bu görev gereği Harekat Şube Başkanlığına bağlı olarak çalıştığını, 1. Ordu Komutanlığı bünyesinde düzenlenen plan seminerlerine katıldığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planından ifade verdiği esnada haberdar olduğunu, bu plan kapsamında herhangi bir görev kabul etmediğini ve çalışma yapmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ İddia Makamı şahsımla ilgili suç isnadını, suç unsuru olduğunu iddia ettiği tek belge olan görevlendirmede yetkili personel belgesine dayandırmaktadır. Bu belge üzerinde şahsıma tebliğ edildiğine dair ıslak, kuru, elektronik hiçbir imza olmadığı gibi parmak izi de yokturBu düzmece belgelerin varlığını ilk kez 2010 yılının Ocak ayının sonlarında basından öğrendim. Kanaatimce artık bu belgelerin sahte olduğu defalarca ispatlanmıştır. O dönemde benim 1. Amirim Harekat Başkanı Sayın Süha Tanyeri idi. Sayın Süha Tanyeri bana yasal olmayan hiçbir emir vermemiştir.

O dönemde Harekat Başkanlığı kuruluşunda 4 şube bulunmaktaydı. Bunlar sırası ile Plan Harekat Şube, Komuta Kontrol Şube, Eğitim Şube ve Seferberlik Şubesi idi. Benim şubemde plan kısmı vardı. Plan kısmında, plan subayları ve yazıcı statüsündeki sivil memureler görev yapıyordu. Bende ben ve plan subayları amirlerimizin verdiği emirler doğrultusunda yazışmaları yapıyorduk. Yazılar genellikle plan subayları tarafından sivil memurelere yazdırılırdı. Benim bilgisayarım yoktu. Bilgisayar bilgim de yoktu. Plan odasında sivil memurelerin kullandığı 2 bilgisayar vardı, yazılarımızı bu bilgisayarlarda yazdırıyorduk. Şahsıma isnat ettirilen tüm suçlamaları reddediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Bülent TUNÇAY her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Özel Görevli Toplama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirilecek Personel, Darbe Harekatı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Hasar Tespit Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Kamu Kurumlarında Görevlendirilecek Personel, Özel Hastane ve İlaç Depolarında Görevlendirilecek Personel, Gümrükler, Depolar, Ambarlarda Görevlendirilecek Personel, Alışveriş Merkezlerinde Görevlendirilecek Personel listelerinin teşkilinde görev aldığı, bu suretle cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye yönelik olarak oluşturulan yapılanmanın içinde yer aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.14-Sanık MEHMET KEMAL GÖNÜLDAŞ

Sanığın suç tarihinde 1. Ordu MEBS Başkanlığı'nda görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "(1) 030305_2350\2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede “1 NCİ OR. K.LIĞI” başlığı altında 6. sırada “Mu. Alb. Kemal GÖNÜLDAŞ 1 nci Or. MEBS. Bşk. Mu. Pl. ve Hrk. Ş. Md." şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirmeye yetkili personel olarak tesbit, tayin ve görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL), EK-B (1 NCİ OR.), isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Mehmet Kemal GÖNÜLDAŞ 12/05/2010 tarihinde C. Başsavcılığında alınan ifadesinde;

Bana sormuş olduğunuz Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve bu planın eklerini ben burada geçtiğimiz aylarda ben basından duydum. 2003 yılında böyle bir plandan haberdar değildim. İlgim ve bilgim de yoktur.

Ben 4-6 Mart tarihleri arasında 1. Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen plan semirine katılıp katılmadığımı şu an hatırlamıyorum. Çünkü bu tip seminerler çok olurdu. Karargah subayı olduğum için tamamına ben de katılırdım. Ancak 4-6 Mart tarihindeki bu seminere katılıp katılmadığımı şu an hatırlayamam. Zaten bu seminerlerde standart askeri olaylar konuşulur. Önceden planı yapılır. Planlar tartışılır.

İZZET OCAK'ı ismen tanıyorum. Sanıyorum kendisi Harekat Başkanlığında görevliydi.

Bana sormuş olduğunuz görevlendirmede yetkili personel 1. Ordu Komutanlığı listesinde benim ismimin 6 sırada niçin yazıldığını anlamış değilim. Yukarıda da söyledim. Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile ilgim ve bilgim yoktur. Bu palanla ilgili bana kimse yazılı veya sözlü görev vermedi. Böyle bir görevi kabul etmem de mümkün değil o liste neye istinaden hazırlandı bilmiyorum. Yine benim görev yaptığım MEBS başkanlığında ilişiği kesilmesi teklif edilecek personel, hassas tesislerde görev yapacak personel gibi listeleri ve isimlerin hazırlanmasında benim herhangi bir katkım olmamıştır. Zaten bu isimleri de tanımıyorum. Dedi. Zaten bir plan çalışmasında bir bu tür bir plan hazırlanmaz bu askeri usule aykırıdır. Böyle plan ve listeyi ilk defa burada duyuyorum ve görüyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Söz konusu dönemde ben 2002 Haziran ile emekli olduğum Ağustos 2007 tarihine kadar Ordu Denetleme Başkanlığı Selimiye’de görevliydim.Kimin tarafından hazırlandığı bilinmeyen sahte ve düzmece verilere dayanarak iddia edilen, konularla ilgili olarak kimseden emir almadım ve kimseye de emir vermedim. Tebellüğ etmediğim bir görevi ya da emri açık ya da zımni olarak kabul etmem mümkün değildir.Dolayısı ile ben de evrensel hukukun tüm değerleri göz ardı edilerek tamamen değerlendirmeye dayalı bu iddialar ve şahsıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum ve reddediyorum. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mehmet Kemal GÖNÜLDAŞ her ne kadar savunmasında üzerine atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında "Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Darbe Harekatı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Hasar Tespit Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Özel Hastaneler ve İlaç Depolarında Görevlendirilecek Personel, Alışveriş Merkezleri ve Gıda Toptancılarında Görevlendirilecek Personel" "İlişiği Kesilmesi Teklif Edilecek Personel" ve "Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı, aldığı görev doğrultusunda söz konusu listelerin hazırlanmasında çalıştığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.15-Sanık HALİL YILDIZ

Sanığın suç tarihinde 1. Ordu Komutanlığı Denetleme Başkanlığı'nda görev yaptığı,

Sanık Halil YILDIZ'ın Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin "1 NCİ ORDU K.LIĞI" alt başlıklı listesinde 7. sırada "Per. Alb. Halil YILDIZ 1 nci Or. MEBS K. Hrk. Eğt. Sb." şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verildiği ve bu görevi kabul ettiği anlaşılmaktadır. Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirmeye yetkili personel olarak tesbit, tayin ve görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1_BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Halil YILDIZ İzmir CMK. 250. Maddesi ile Yetkili C.Başsavcılığınca alınan 23/05/2010 tarihli ifadesinde özetle; "Balyoz, Oraj, Suga, Çarşaf ve Sakal isimli eylem planlarını basından duyduğunu, demokrasiye ve hukuka inanan bir insan olarak planların içeriğine katılmadığını, Balyoz Eylem Planı kapsamında herhangi bir görevlendirmeye tabi tutulmadığını ve bu kapsamda çalışma yapmadığını, 1. Ordu Komutanlığında çalıştığı dönemde geri plan ve idari görevlerde bulunduğunu, personel şube, seferberlik şube ve denetleme başkanlığında görev yaptığını, herhangi bir plan ve seminere katılmadığını, atılı suçla hiçbir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Söz konusu suçlamanın ne sebeple bana isnat edildiğini anlamakta güçlük çekiyorum.17.05.2002 tarihinde 1. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına personel üyesi olarak görevlendirildim. Emekli olduğum 30.08.2005 tarihine kadar burada görev yaptım. Görevim, ordu bağlı birliklerinde personel hizmetlerini denetlemek ve bunu bir rapor halinde bağlı bulunduğum Denetleme Heyeti Başkanına bildirmekten ibaretti.

İddianamede geçen plan seminerine,bu seminer ile ilgili herhangi bir çalışmaya, planlama faaliyetine de katılmadım.Benim bu soruşturma başlayıncaya kadar hiçbir şekilde, gerek balyoz harekat planında gerekse EK-A isim listesi hakkında bilgim ve ilgim olmamıştır. Tahliyeme ve beraatıma karar verilmesini arz ederim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Halil YILDIZ her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında "Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Özel Görevli Toplama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gümrükler Depolar Ambarlarda Görevlendirilecek Personel, Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirilecek Personel, Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Hasar Tesbit Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevlendirilecek Personel, Özel Hastaneler ve İlaç Depolarında Görevlendirilecek Personel, Alışveriş Merkezleri ve Gıda Toptancılarında Görevlendirilecek Personel ve İlişiği Kesilmesi Teklif Edilecek Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

16-Sanık REFİK HAKAN TUFAN

Sanığın suç tarihinde 1. Ordu Komutanlığı MEBS Komutanı olarak görev yaptığı,

Sanık REFİK HAKAN TUFAN'ın suç tarihi itibariyle 1. Ordu Komutanlığı MEBS komutanı olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin 1 nci OR. K.LIĞI alt başlıklı listesinde 8. sırada "Mu.Binbaşı REFİK HAKAN TUFAN" "1 nci Or. MEBS K. " şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirmeye yetkili personel olarak tesbit, tayin ve görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL), EK-B (1 NCİ OR.), EK-M LAHİKA-1_BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık REFİK HAKAN TUFAN soruşturma aşamasında 12/05/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinden özetle;

“2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı MEBS komutanı olarak Halkalıda görev yaptığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planını basından duyduğunu, 1. Ordu komutanlığı tarafından düzenlenen 05/07/2003 tarihinde icra edilen plan seminerine katılıp katılmadığını hatırlamadığını, katılmış ise de herhangi bir sunum yapmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir görevlendirme almadığını Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gümrükler, Depolar ve Ambarlarda Görevlendirilecek Personel, Hassa Tesislerde Görevlendirilecek Personel, İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel listelerini hazırlamadığını...” belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Ben Temmuz 2002 - Haziran 2003 tarihleri arasında 1 yıl süre ile binbaşı rütbesinde Mebs Komutanı bir başka deyişle Muhabere Tabur Komutanı olarak Halkalı Yarımburgaz mevkiinde görev yaptım.Ben sözde balyoz diye adlandırılan bir planın adından, içeriğinden, muhtelif isimlerde ki diğer planlardan, ilk defa basın yoluyla haberdar oldum. İddianamenin 558 ve 559. sayfalarında iddia edildiği gibi şahsıma ne kişiye özel, ne açık ne sözlü, ne yazılı ne de diğer iletişim vasıtaları ile bir görev verilmedi. Tebliğ ve tebellüğ etmedim. Astlarıma da bu kapsam da görev vermedim.Şahsıma yöneltilen tüm suçlamaları reddediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık REFİK HAKAN TUFAN her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de; yukarıda izah olunan delillerin kül olarak değerlendirilmesi neticesinde mevcut hükumeti cebir ve şiddet yoluyla devirmeyi amaçlayan Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, kendi görevli olduğu birlikle ilgili, Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gümrükler, Depolar ve Ambarlarda Görevlendirilecek Personel, Hassa Tesislerde Görevlendirilecek Personel, İlişkişi Kesilmesi Teklif Edilen Personel listelerini hazırladığı, bu suretle cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye yönelik olarak oluşturulan örgütün içinde yer aldığı, yapılan planlama doğrultusunda amacın gerçekleştirilmesi için görev üstlendiği, bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs suçunu işlediği kanaatine varılmıştır.

17-Sanık ORKUN GÖKALP

Sanığın suç tarihinde 1. Ordu Komutanlığı MEBS Başkanlığı Harekat Eğitim Subayı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "(1) 030305_2350\2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede “1 NCİ OR. K.LIĞI” başlığı altında 9. sırada “Mu. Bnb. Orkun GÖKALP 1 nci Or. MEBS. Bşk. Mu. İşl. ve Emn. Ş." şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL), EK-B (1 NCİ OR.), EK-M LAHİKA-1_BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirmeye yetkili personel olarak tesbit, tayin ve görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

Sanık Orkun GÖKALP 10/05/2010 tarihinde C. Başsavcılığında alınan ifadesinde;

Ben 4-6 Mart 2003 tarihinde 1 Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen plan seminerine katılmadım. Zaten Mart 2003 tarihinde ben yurtdışında Saraybosna'da SFOR Karargahında görevliydim. Bu görevime ben 26 Kasım 2002 tarihinde atandım. Bu görevimi 27 Mayıs 2003 tarihine kadar sürdürdüm.Benim Balyoz Güvenlik Harekat Planıyla herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Yine bu plan ve eklerinde geçtiğimiz aylarda basında yer alması nedeniyle öğrendim.

Ben seminer yapıldığında yurtdışında görevliydim. İsmimin bu balyoz güvenlik Harekat Planı denen planın EK-A sında görevlendirmede yetkili personel olarak 1 Ordu Komutanlığının listesinde 9. sırada yer aldığını ilk defa burada öğreniyorum. Bu konuya ilişkin bana herhangi bir görev verilmedi. Resmi veya gayri resmi bir tebligat da yapılmadı. Zaten o tarihlerde tekrar söyleyeyim, ben yurtdışı görevindeydim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Sözde balyoz güvenlik harekat planı kapsamında şahsıma özel olarak hiçbir görev verilmemiş, sözlü ya da yazılı olarak bu hususta bir tebligatta bulunulmamıştır. Şahsıma isnat edilen suça ilişkin olarak hukuki anlamda herhangi bir delilde mevcut değildir. Şahsıma isnat edilen suç ile ilgili olarak ad ve soyadımın, 1. Ordu Karargahı için hazırlanmış olan EK-A görevlendirmede yetkili personel listesinde yer aldığı ve söz konusu görevlendirme listesine göre o dönemde ordu karargahında Mebs Başkanlığı bünyesinde Muhabere İşletme ve Emniyet Şubede görev yaptığım ifade edilmektedir. Şunu açık olarak belirtmek istiyorum ki ben söz konusu görev yerinde, askerlik hayatımın hiçbir döneminde görev yapmadım.Beraatımı talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Orkun GÖKALP her ne kadar savunmasında üzerine atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında "Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Darbe Harekatı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Hasar Tespit Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Özel Hastaneler ve İlaç Depolarında Görevlendirilecek Personel, Alışveriş Merkezleri ve Gıda Toptancılarında Görevlendirilecek Personel" "İlişiği Kesilmesi Teklif Edilecek Personel" ve "Hassas Tesislerde Görevlendirilecek Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı, aldığı görev doğrultusunda söz konusu listelerin hazırlanmasında çalıştığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə