Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə32/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   83

22-Sanık GÜRBÜZ KAYA

Sanığın suç tarihinde 18. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yaptığı,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "2. Kor. K.lığı" alt başlığı altında 5. Sırada sanık Gürbüz KAYA'nın "Tuğg. Gürbüz KAYA 18 nci Zh. Tug. K." şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

11 nolu CD içerisinde yer alan 2002/2003/İSTH. BŞK.LIĞI isimli klasör içerisinde yer alan "EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL)" isimli word belgesinde "1 NCİ OR. BÖLGESİNDE İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL LİSTESİ" başlıklı listede sanığın komutanlığını yaptığı 18. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli bir kısım askeri personelin isminin yer aldığı, açıklama başlığı altında ailevi durumları, siyasi ve dini görüşleri vs. konusunda bilgilerin yazılı olduğu görülmüştür.

11 nolu CD içerisinde yer alan 2002/2003/İSTH. BŞK.LIĞI isimli klasör içerisindeki " GEN ETÜD" isimli excel dosyasında "KKK" isimli çalışma sayfasında sanığın isim, soyad, rütbe ve görev yeriyle ilgili bilgilere yer verilip, düşünce hanesinde "+++" şeklinde değerlendirme notunun yazılı olduğu görülmüştür.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1_BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (2 NCİ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\2 NCİ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) ve _GEN ETÜD isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Gürbüz KAYA Van CMK. 250. Madde ile Yetkili C. Başsavcılığınca alınan ifadesinde özetle; "Balyoz Güvenlik Harekat Planını medya vasıtasıyla öğrendiğini, bu planla ilgili kendisine bir görev verilmediğini ve çalışma yapmadığını, GEN ETÜD isimli belgenin kim tarafından hazırlandığını ve belge içindeki işaretlerin ne anlama geldiğini bilmediğini, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir liste ve belge hazırlamadığını, 05-07 Mart 2003 tarihlerinde yapılan plan seminerine katıldığını, burada Egemen Harekat Planı seminerinde Yunanistan'la savaş hali söz konusu olduğunda ordumuzun yapacağı planların tartışıldığını, üzerine atılı suçu işlemediğini..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ İddianamede benimle ilgili suçlamaların hepsi yalandır. Hazırladığım iddia edilen listelerin ne görevlendirme ne fişleme ve ne de diğerlerinin hazırlandığı, yayınlandığı ve tebliğ edildiği gibi konularda herhangi bir bilgim yoktur. Bana hiçbir kimse böyle bir listeyi ve görevi tebliğ etmedi. Ben de kesinlikle böyle bir görevi kabul ettiğimi hiçbir şekilde ifade etmedim. Ayrıca hiç kimseye de görev tevdi etmedim. Kimseyi hiçbir konuda listelemedim. Benim böyle bir görevi kabul ettiğim ve emrimdeki kişilere böyle bir emir verdiğim kanısına, ortada hiçbir hukuki ve somut delil yok iken, nasıl ulaşıldığını anlayamıyorum. Benim ,1. Ordu Komutanlığınca 5–7 Mart 2003 tarihinde düzenlenen egemen harekat planının tartışıldığı seminere katılmam, suç işlemek için kurulduğu iddia edilen örgüte üye olma suçunun belgesi ve delili olarak kabul ettirilmek isteniyor. Bu kurguyu reddediyorum.Yasalara karşı gelecek hiçbir faaliyetin içinde olmadım. Askeri hiyerarşi dışında, bir yapı içinde de olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor, reddediyorum. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Gürbüz KAYA her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde ve ilişiği kesilmesi teklif edilecek personel listesinin hazırlanmasında çalıştığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

23-Sanık MUSTAFA ÇALIŞ

Sanığın suç tarihinde 2. Kolordu Komutanlığı Gelibolu'da görev yaptığı,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "2. Kor. K.lığı" alt başlığı altında 8. Sırada sanık Mustafa ÇALIŞ'ın "Kur. Alb. Mustafa ÇALIŞ 2 nci Kor. İsth. Ve İKK. Ş. Md." şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (2 NCİ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\2 NCİ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Mustafa ÇALIŞ Cumhuriyet Başsavcılığında alınan 24/02/2010 tarihli ifadesinde özetle; "Balyoz Harekat Planını basından duyduğunu, bahsedilen Mart ayındaki toplantıya katıldığını, iş yoğunluğu nedeniyle bu tür toplantıların bazılarına yardımcılarını gönderdiğini, katıldığı plan seminerinde Egemen Harekat Planının oynandığını, bu seminerde Balyoz ismini duymadığını, belirtilen dönemde Gelibolu'da 2. Kolordu bünyesinde görevli olduğunu, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine bir görev verilmediğini ve kendisine okunan EK-B listesini hazırlamadığını, yardımcılarının da bu listeyi hazırlayıp hazırlamadıklarını bilmediğini, üzerine atılı suçu işlemediğini..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Seminer İç Hizmet Kanunu madde 21 yani emirler silsile yolu ile verilir tanımına göre, kuralına göre Genelkurmay Başkanlığı tarafından ve sıralı komutanlıklarca verildiği iddianamenin 212, 213, 214’te belirtilmiştir. Bu seminere katılmama halinde Askeri Ceza Kanunu 87. maddesine göre 2 yıl da hapsedilirsiniz. Dolayısı ile ast olarak hizmete müteallik bir emri yapmamak gibi, gitmemek gibi bir keyfiyetiniz olamaz. Hakkımda elinizde beni tutuklayacak mahkum edecek yasal hukuki imzam olan hiçbir delil mevcut değildir.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mustafa ÇALIŞ her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.24-Sanık NURETTİN IŞIK

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "2. Kor. K.lığı" alt başlığı altında 7. Sırada sanık Nurettin IŞIK'ın "Kur. Alb. Nurettin IŞIK 2 nci Kor 5 nci Komd. A. K." şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirmeye yetkili personel olarak tesbit, tayin ve görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (2 NCİ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\2 NCİ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Nurettin IŞIK 20/05/2010 tarihli Ankara CMK. 250. Madde ile Yetkili C.Başsavcılığınca alınan ifadesinde özetle; "suç tarihi olarak belirtilen dönemde Gökçeada 5. Komando Alay Komutanı olarak görev yaptığını, 05-07 Mart 2003 tarihinde düzenlenen plan seminerine katıldığını, burada kendisine "adayı muhtemel bir taarruza karşı nasıl savunursun" şeklinde görev verildiğini, bu konuyla ilgili olarak hazırlandığını ancak süre yetmediği için sunum yapamadığını, seminerde olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo konusunu o anki rütbesi itibariyle bilmesinin mümkün olmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı hakkında bilgi sahibi olmadığını, bu kapsamda herhangi bir görev almadığını ve çalışma yapmadığın, üzerine atılı suçu işlemediğini..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“İddianamede gerçekliği kanıtlanmamış sadece sahte dijital verilere dayandırılmaya çalışılan, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. 11 nolu CD’nin ve içerisinde ki sözde balyoza ilişkin plan, yazı ve listelerin sahte olduğu ispatlanmıştır. Sıralı üst komutanlıklar emirleri gereği icra edilen plan seminerine emirle katılmakta suç teşkil etmemektedir.Sözde balyoz planı kapsamında, hiç kimse hiçbir şekilde bana görev teklif etmedi. Benim de olmayan herhangi bir görevi kabul etmem mümkün değildir. Ben de hiçbir şekilde hiçbir yerde, hiçbir maksatla ve hiçbir kimseyi görevlendirmedim. İlişiğinin kesilmesi için birliğimden hiçbir personelime teklif etmedim. Dönemin Hükümetini görev yapmaktan men etmeye yönelik asla teşebbüste bulunmadım. Herhangi bir yapılanma içerisinde olmadım, bu konuda herhangi bir iradede ortaya koymadım.Beraatıma karar verilmesini arz ve talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Nurettin IŞIK her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının müzakere edildiği plan seminerine katıldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

25-Sanık HASAN BASRİ ASLAN

Sanığın suç tarihinde 2. Kolordu Komutanlığı Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptığı,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "2. Kor. K.lığı" alt başlığı altında 8. Sırada sanık Hasan Basri ASLAN'ın "Kur. Alb. Hasan Basri ASLAN 2 nci Kor. K. Hrk. Ve Eğt. Ş. Md." şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (2 NCİ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\2 NCİ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 ve 24 ŞUBAT PLAN SEMİNERİ YER TAHSİSİ isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Hasan Basri ASLAN aşama ifadelerinde özetle; "2001-2003 yılları arasında 2. Kolordu Komutanlığı Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptığını, 2003 yılı Mart ayında dil eğitimi için Gürcistan'a gittiğini, 05-07 Mart 2003 tarihlerinde yapılan plan seminerine katılıp katılmadığını hatırlamadığını, o dönemde yurt dışında bulunduğunu hatırladığını, Balyoz, Oraj ve Suga isimli eylem planlarını ilk kez basından duyduğunu, bu planlar kapsamında herhangi bir görev almadığını, üzerine atılı suçu işlemediğini..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“İddianamede şahsımla ilgili 2 çeşit iddia var. Bunlardan 1.’si sözde balyoz planının, EK-A’sında ismimin olması, diğerleri ise Orduevi yatma planları, seminer oturma planları ve ismimin yazılı olması, ben darbeyi bunlarla planlıyormuşum. Sözde birileri benim ismimi, bu listeye yazmış diye başkaca hiçbir delil yokken benim bu sözde görevi kabul ettiğim söylenebilir mi? Benim bu görevi kabul ettiğime dair tek bir delil bulunmamaktadır. Benim bu plandan haberdar olduğumu, görev aldığımı gösterebilecek tek bir emare dahi bulunmamaktadır.Diğer bir husus ise benim seminere katılacaklar listesinde ismimin olmasıdır. Ki bu da tamamen bulunduğum görev nedeni ile doğaldır. Hukuksuz hiçbir şey yoktur. Rutin bir seminere katılacaklar listesinde ismimin yer almış olması elbette ki bir suç değildir.

Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sahte CD’lere dayanan, somut hiçbir delil içermeyen suçlamalardan dolayı, öncelikle tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Hasan Basri ASLAN her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının müzakere edildiği plan seminerine katıldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.26-Sanık ALİ RIZA SÖZEN

Sanığın suç tarihinde 4. Mekanize Tugay Komutan Yardımcısı olarak görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "(1) 030305_2350\2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede "5 NCİ KOR. K.LIĞI" alt başlığı altında “Kur. Alb. Ali Rıza SÖZEN 4 ncü Mknz. P. Tug. K. Yrdc." şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 3 nolu CD “(1) 030310_0931\PLAN SEMİNERİ_2003\4 ncü mknz.p.tug.plan çalışması” klasörü içerisinde bulunan “Tugay Plan Çalışması - üst emir 2003” isimli belgede sanık ile ilgili olarak “En yüksek tehlikeli senaryoya göre 2 nci gün (04 ŞUBAT 2003) icra edilecek plan çalışmasının hazırlıkları Tug.K.Yrd. ve Uzunköprü Grn.K.P.Kur.Alb.Ali Rıza SÖZEN’in koordinatörlüğünde teşkil edilen çalışma grubu tarafından 17 OCAK 2003 tarihine kadar tamamlanacaktır. Çalışma grubunda ikinci gün cereyan tarzı planında takdim görevi olan personel ve 1 nci Mknz.P.Tb.K. görev yapacaktır.” şeklinde bilgilerin olduğu tespit edilmiştir.

Sanığın komutan yardımcısı olduğu 4. Mekanize Piyade Tugayı tarafından yapılan sunumlara ait power point dosyalarının (yansı) dosyada mevcut 2 nolu CD “(1) 030310_0957\2Kor\2nci Kor\4ncüMknz” ve “\(1) 030310_0957\2Kor\2NCİ KOR YENİ DURUM\GÜN 2 TUG. DUR.DEĞ. 4.TUG.K” klasörleri içerisindeki belgeler olduğu tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (2 NCİ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\2 NCİ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

KART FORMATI_SÜHA ALB. isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan SÜHA ALB_2003\SÜHA ALB. KART FORMATLARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Ali Rıza SÖZEN 25/02/2010 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; "2002 yılı Mart ayı ortalarında 4. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı görevine atandığını, 2004-2006 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Eğitim Öğretim Müdür Yardımcılığı görevini yaptığını, 05 Mart 2003 tarihinde yapılan plan seminerine katıldığını ancak seminerde herhangi bir çalışma yapmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planını basından duyduğunu, daha önce bu plandan haberdar olmadığını, bu plan kapsamında herhangi bir çalışma yapmadığını, yine kendisine sorulan Oraj Suga, Çarşaf ve Sakal isimli planlar ve operasyon timleri hakkında bilgi sahibi olmadığını, 30 yıllık meslek hayatı boyunca hukuktan ve kanunlardan ayrılmadığını, atılı suçu işlemediğini..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ 11 numaralı CD’de bulunan bilgilere göre sözde balyoz planının EK-A’sında görev aldığım,sözde tarafıma özel görev verildiği ve bazı sözde listelerin hazırlanmasında yardımcı olduğum iddiaları her türlü hukuki delilden uzak ve kesinlikle doğru değildir. Bana Tebligat Kanunu veya diğer askeri usullere uygun veya uygun olmayan hiçbir görev tebligatı yapılmamıştır.2003 yılı 5-7 Mart tarihinde yapılan, 1. Ordu plan seminerine dosyada mevcut bilgilerden de görüleceği üzere komutanlık emirleri gereği isim olarak değil, tugay komutan yardımcısı olarak görev konumum itibari ile izleyici sıfatı ile bir gün süreyle katıldım. İddia edilen sözde balyoz müzakeresini duymadım.

İmzam olmayan ve iradem dışında hazırlanan hiçbir veriyi, yazıyı yapıldığı SANIK hiçbir faaliyeti ve suçlamayı kabul etmiyorum. Yasal ve suç olmayan bazı bilgilerle dijital sahtekarlıklar iç içe girmiştir. Uydurulan bu dijital belge ve bilgileri basından ve iddianameden öğrendiğimi ve başka hiçbir bilgim olmadığını belirtiyor, haksız yere tutuklandığımı yineliyor, tahliyemi ve en kısa zamanda beraatımı talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ali Rıza SÖZEN her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiği, bu kapsamda özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı, komutanı olduğu birimden kategorili personel olarak tavsif edilen çok sayıda personelin Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü, aynı bağlamda hassas tesisler ile ilgili görevlendirmelerin yapıldığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının müzakere edildiği plan seminerine katıldığı, plan semineri öncesinde tertip edilen bağlı bulunduğu kolordu plan seminerine katıldığı ve bu plan seminerinde görüşülen Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun tartışıldığı çalışma grubunun koordinatörlüğünü yaptığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə