Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa


-Deniz Kuvvetlerinin ÇalışmalarıYüklə 4,82 Mb.
səhifə4/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83

5-Deniz Kuvvetlerinin Çalışmaları :

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 1nci Ordu Komutanlığının kuruluşlarında aralarında organik bir bağ bulunmamaktadır. Balyoz Harekat Planı kapsamında ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bazı unsurların; kendisini Balyoz Komutanlığı olarak niteleyen ve 1nci Ordu Komutanlığı bünyesinde oluşturulan yapılanması ile organik ilişki içerisinde olduğu, Balyoz Harekat Planının hayata geçirilmesi için bu yapılanmanın bir kolu olarak faaliyet yürüttüğü mevcut delillerin incelenmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır

Suga Eylem Planında Yunanistan ile ilişkilerin gerilerek gerekli ortamın hazırlanmak istendiği ve bu yolla sıkıyönetim ilan ettirmenin amaçlandığı görülmektedir.

Suga Harekat Planında EK-A’nın, Görev Bölümü olduğu görülmektedir. SUGA Harekat Planı ile aynı klasörde yer alan EK-A isimli ÇOK GİZLİ ve EK-A ibareli, Suga Kuvvetleri Kurmay Başkanı Dz.Kur.Kd.Alb. R.Cem GÜRDENİZ ismine imzaya açılmış, SUGA HAREKÂT PLANINA EK-A (GÖREV BÖLÜMÜ) başlıklı 03 Şubat 2003 tarihli, 3 sayfadan ibaret, Donanma Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ adres bilgisi yer alan belge incelendiğinde;


SUGA Kuvvetlerinin; hazırlık safhasından itibaren aşağıda belirtilen görev bölümü şeklinde teşkilatlandırıldığı,

SUGA Kuvvetleri emrinde GÖLCÜK Birlik Komutanlığı, ANKARA Birlik Komutanlığı, İZMİR Birlik Komutanlığı ve İSTANBUL Birlik Komutanlığı bulunduğu,


SUGA Kuvvetleri Komutanı : Ora. Özden ÖRNEK

SUGA Kuvvetleri Kurmay Başkanı : Dz.Kur.Kd.Alb. R.Cem GÜRDENİZ
GÖLCÜK Birlik Komutanı : Tuğa. M.Aydın GÜRÜL

GÖLCÜK Bölgesi Koordinatörleri :

Dz.Kur.Kd.Alb. Mustafa KARASABUN

Dz.Kur.Yb. Bora SERDAR

Dz.Kur.Yb. Levent GÖRGEÇ

Dz.Kur.Yb. İ.Koray ÖZYURT

Dz.Kur.Kd.Bnb. Dora SUNGUNAY

Dz.Kur.Kd.Bnb. Alpay ÇAKARCAN
ANKARA Birlik Komutanlığı :

ANKARA Birlik Komutanı : Tüma. A.Feyyaz ÖĞÜTCÜ

ANKARA Birlik Komutan Yardımcısı : Tuğa. Kadir SAĞDIÇ

ANKARA Bölgesi Koordinatörleri :

Dz.Kur.Kd.Alb. Soner POLAT

Dz.Kur.Kd.Alb. A.Semih ÇETİN

Dz.Kur.Alb. Fatih ILGAR

Dz.Kur.Yb. S.Okan KIRÇİÇEK

Dz.Kur.Yb. C.Aziz ÇAKMAK

Dz.Yb. Meftun HIRACA

Dz.Kur.Kd.Bnb. Y.Barbaros BÜYÜKSAĞNAK

Dz.Bnb. Hasan GÜLKAYA
İZMİR Birlik Komutanlığı :

İZMİR Birlik Komutanı : Tuğa. Hüseyin HOŞGİT

İZMİR Bölgesi Koordinatörleri :

Dz.Kur.Yb. Faruk DOĞAN

Dz.Kur.Yb. Nihat ALTUNBULAK

Dz.P.Kur.Yb. Mücahit ERAKYOL

Dz.Kur.Bnb. Ergün BALABAN

Dz.Kur.Kd.Yzb.Taner GÜL

Dz.Yzb. Cemalettin BOZDAĞ
İSTANBUL Birlik Komutanlığı :

İSTANBUL Birlik Komutanı : Tüma. Taner BALKIŞ

İSTANBUL Bölgesi Koordinatörleri :

Dz.Kur.Kd.Alb. Abdullah GAVREMOĞLU

Dz.Kur. Bnb. Kıvanç KIRMACI

Dz.Kur.Bnb. Utku Arslan

Dz.Kd.Bnb. Servet BİLGİN

Şeklinde Suga Kuvvetleri komutanlığının nasıl yapılandığı ve kimlerin sorumlu olduğunun belirtildiği görülmektedir.

11 nolu CD/Dz.KK/BİLGİ NOTU isimli klasörlerde yer alan;

BİLGİ NOTU isimli ÇOK GİZLİ ibareli, 21 Şubat 2003 tarihli, imza kısmında Donanma Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK ismi yer alan BİLGİ NOTU başlıklı, Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri konulu, 1 sayfadan ibaret, Ekinde EK-A(Ek listesi) bulunan belge incelendiğinde;

Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde EK-B’de belirtilen çalışma gruplarının oluşturulduğu,

Söz konusu çalışma grupları tarafından;

Müzahir personelden sıkıyönetimin ilanını müteakip, ülke sathında kamu görevlerini devralacak personel listelerinin oluşturulması,

TSK’dan ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek personelin tespit edilmesi,

Ülke genelinde milli mutabakatın oluşturulması maksadıyla gerekli eylem planlarının hazırlanması faaliyetlerine devam edildiği,

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, mevcut durum itibariyle oluşturulan müzahir personel listelerinin EK’lerde sunulduğu,

TSK’dan ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek Dz.K.K.lığı personelinin tespiti ve milli mutabakatın oluşturulması kapsamındaki eylem planlarının hazırlık çalışmalarına devam edildiği,

Talep edildiğinde; hazırlanmış listelere ilave olarak, belirtilen kritik kadro ve görev yerleri için yapılacak görevlendirmeler ayrıca planlanacağının belirtildiği ve bilgi notunun arz edilerek son bulduğu görülmektedir.

Üst makama hitaben yazıldığı anlaşılan Bilgi Notu içerisinde yer alan hususlar incelendiğinde Deniz Kuvvetleri içerisinde sıkıyönetime yönelik ön hazırlıkların yapıldığı, bu kapsamda oluşturulan çalışma gruplarının; kamu görevlerini devralacak personel, ilişiği kesilecek personel, müzahir personel listeleri ve eylem planları hazırlıklarına devam ettiği, talep edilirse bu listelere ilave olarak istenen kritik yerlerde görevlendirilecek personelin de belirleneceğinin belirtildiği görülmektedir.Aynı klasör içinde yer alan EK-A isimli ÇOK GİZLİ ve EK-A ibareli, imza kısmında Dz.Kur.Kd.Alb Cem GÜRDENİZ ismi yer alan belge incelendiğinde;

EK-A (Ek Listesi)

EK-B (Çalışma Grupları Görev Bölümü)

EK-C (Hassas Personel Listesi)

EK-Ç (Operasyonel Faaliyetleri Yürütecek Personel Listesi)

EK-D (Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesi)

EK-E (Ankara Bölgesi Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-F (İstanbul Bölgesi Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-G (Gölcük Bölgesi Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-Ğ (Deniz Hava Üs K.lığı Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-H (Çanakkale Bölgesi Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-I (Akdeniz Bölgesi Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-İ (İzmir ve Marmaris Bölgesi Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-J (Karadeniz Bölgesi Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-K (Dz.Eğt.ve Öğ.K.lığı Bağlılarında Görevli Müzahir Personel Listesi)

EK-L (Deniz Harp Okulu Müzahir Öğrenci Listesi)

EK-M (Yurtdışında Görevli Müzahir Sb. ve Astsb. Listesi)

EK-N (Dz.K.K.lığından Emekli Müzahir Personel Listesi) şeklinde eklerin belirtildiği görülmektedir.

Aynı klasör içinde yer alan EK-B isimli ÇOK GİZLİ ve EK-B ibareli, imza kısmında Dz.Kur.Kd.Alb Cem GÜRDENİZ ismi yer alan belge incelendiğinde;

ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV BÖLÜMÜ başlığı altında; 10 grup başkanı ve 28 grup personelinin belirlendiği görülmektedir.1- Oramiral Özden ÖRNEK’in başkanı olduğu grupta Tüma.M.Aydın GÜRÜL ve Dz.Kur.kd.Alb. Cem GÜRDENİZ isimli iki subayın bulunduğu ve “amirallere ait hassas listelerin oluşturulmasında” görevli oldukları görülmektedir.

2- Koramiral Lütfü SANCAR’ın başkanı olduğu grupta Dz.Yb.Turgay ERDAĞ, Öğ.Kd.Yzb.Ali TATAR, Dz.Kur.Kd.Bnb.Taylan ÇAKIR, Dz.Kd.Yzb.Ayhan GEDİK isimli dört subayın görevli olduğu ve ikisinin “Dz.Eğt.ve Öğ.K.lığı bağlılarında görevli müzahir personel listesinin oluşturulmasında” diğer ikisinin ise “Deniz Harp Okulu müzahir öğrenci listesinin oluşturulmasında” görevli oldukları görülmektedir.

3-Tümamiral A.Feyyaz ÖĞÜTÇÜ’nün başkanı olduğu grupta Dz.Kur.Alb. Ahmet TÜRKMEN, Dz.Kur.Alb. M.Fatih İLGAR, Dz.Kur.Bnb. A.Gökhan RAHTUVAN, Dz.Kur.Yb.Cem Aziz ÇAKMAK isimli dört subayın görevli olduğu, bunlardan üçünün “Ülke Genelinde Milli Mutabakatın Oluşturulması Maksadıyla Gerekli Eylem Planlarının Hazırlanmasından”, bir kişinin ise “Müzahir Personelden Öncelikli Ve Özellikli Görevlendirme Listesinin Hazırlanmasından” sorumlu olduğu,

Milli mutabakatın oluşturulması maksadıyla gerekli eylem planlarının hazırlık çalışmalarının devam ettiğinin Bilgi Notu isimli belgede ayrıca belirtildiği görülmektedir.4- Tümgeneral Engin BAYKAL’ın başkanı olduğu grupta Dz.Kur.Yb.M.Nuri ALACALI, Dz.Kur.Kd.Alb.A.Semih ÇETİN, Dz.Kur.Yb.S.Okan KIRÇİÇEK, Dz.Yzb. Şafak DURUER isimli dört subayın görevli olduğu, bir kişinin "Ankara’daki Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında”, bir kişinin “Yurtdışındaki Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında”, iki kişinin ise “TSK’dan ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek Dz.K.K.lığı personel listesinin oluşturulmasında” görevli oldukları görülmektedir.

.

5- Tümamiral Özer KARABULUT’un başkanı olduğu grupta Dz.Kur.Bnb. Utku ARSLAN, Dz.Kur.Kd.Yzb. M.Ferhat ÇOLPAN, Dz.kur.Alb.Ümit ÖZCAN, Dz.Kur.Yb.Levent ERKEK, Dz.kur.Bnb. F.Uluç YEĞİN, Dz.Yzb.Levent ÇEHRELİ isimli altı subayın yer aldığı, ikisinin “İstanbul’daki Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında”, ikisinin “Gölcük’teki Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında”, birisinin “Deniz Hava Üs K.lığında Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında”, birisinin de “Dz.K.K.dan emekli müzahir personel listesinin hazırlanmasında” görevli oldukları görülmektedir.

6- Mehmet OTUZBİROĞLU’nun başkanı olduğu grupta Dz.Kd.Bnb. Hakan ÇELİKCAN ve Dz.Kur.Kd.Yzb. A.Necdet DOLUEL isimli iki subayın yer aldığı ve “Çanakkale’de Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında görevli oldukları” görülmektedir.

7- Tuğamiral Hasan HOŞGİT’in başkanı olduğu grupta Dz.P.Kur.Kd.Alb.Dursun ÇİÇEK ve Dz.Kur.Kd.Yzb. Ertuğrul UÇAR isimli iki subayın olduğu ve Akdeniz Bölgesinde “Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında” görevli oldukları görülmektedir.

8- Tuğamiral Kadir SAĞDIÇ’ın başkanı olduğu grupta Dz.Kur.Yb. Ali TÜRKŞEN isimli bir subayın olduğu ve “İcra safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesinin oluşturulmasında” görevli olduğu görülmektedir.

.

9- Tuğamiral Hüseyin HOŞGİT’in başkanı olduğu grupta Dz.Kur.Yb.Tayfun DUMAN ve Dz.Kur.YB.Nihat ALTUNBULAK isimli iki subayın olduğu ve “İzmir ve Marmaris’te Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında görevli oldukları” görülmektedir.10- Tuğamiral A.Deniz KUTLUK’un başkanlığını yaptığı grupta Dz.Kur.Bnb.Ercan İRENÇİN isimli bir subayın olduğu ve “Karadeniz Bölgesinde Müzahir Sb./Astsb. listelerinin hazırlanmasında” görevli olduğu görülmektedir.
6- Özel Görevlendirmeler :

.

11 Nolu CD/Jandarma/BURSA BÖLGE/GÖREVLENDİRMELER isimli klasörler içinde yer alan; KİLİT GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL LİSTESİ isimli, GİZLİ ibareli, imza kısmında Kurmay Başkanı J.Kur.Yb Mustafa ÖNSEL ismi yer alan 2 sayfadan ibaret word belgesi içinde; BURSA JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞINDA KRİTİK GÖREVLERİ İCRA EDECEK PERSONEL LİSTESİ başlığı altında, farklı rütbelerde 7 adet jandarma personeline ait ad-soyadı, sicil ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı, ayrıca verilecek görevlerin belirlendiği anlaşılmaktadır.Yine 11 Nolu CD/Jandarma/İSTANBUL BÖLGE/GÖREVLENDİRMELER isimli klasör içinde yer alan; KİLİT GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL LİSTESİ isimli GİZLİ ibareli, imza kısmında Hrk.Asyş. ve Eğt.Ş.Md. J.Kur.Bnb.Hanifi YILDIRIM ismi yer alan 3 sayfadan ibaret word belgesi içinde; İSTANBUL JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI KİLİT GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL LİSTESİ başlığı altında, farklı rütbelerde 14 jandarma personeli ile ilgili isim-soyisim, görev yeri ve sicil bilgilerinin yer aldığı, atanacağı görevlerin belirlendiği anlaşılmaktadır.

7- Kritik Ve Kilit Yerlerde Görevlendirilecek Personel :

Planda harekat ile birlikte kilit görevler için asker ve sivil personellerin atanacağı belirtilmekte, bu şahıslara ait listelerin güncellenmesinin isteniyor olmasından da hali hazırda bu listelerin var olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Banka müdürlüğüne atanacak askeri personele yardımcı olmak üzere önceden belirlenmiş üst düzey kamu görevlilerinin atanacağı da belirtilmektedir. Seminerde ise sanık Çetin DOĞAN’ın 1980 askeri darbesinden de örnekler vererek personel görevlendirme konusunda detaylı çalışmaları gerektiğini aksi takdirde işlerin yarım yamalak olacağını vurguladığı görülmektedir.


8- Harekatta Görev Alacak Birliklerin Konuşlanması :

Balyoz Harekat Planı kapsamında personel belirleme çalışmalarının yanı sıra bu personelin komutasında olacak ve Balyoz Harekât Planı kapsamında kullanılacak birliklerin konuşlanmalarındaki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak çalışmaların yapıldığı görülmektedir.

.

9-Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Görevlendirmeler :

Balyoz Harekât Planı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; planda belirlenen aşamaların kesin çizgilerle birbirinden ayrılmadığı, her yeni gün her aşamada mesafe kat edildiği, birbiriyle bağlantılı birçok çalışmanın aslında bir arada yürütüldüğü ve darbe olması halinde görevlendirilecek ve yetkilendirilecek personel ve kadroların da bu çalışmalar kapsamında tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Balyoz Harekât Planı içerisinde Yeniden Yapılandırma Safhası başlığı altında;

TSK kategorilendirilmiş personelden tamamen arındırılarak, boşalacak kritik kadrolara silah arkadaşlarımızın terfi ve atamaları yapılacak,Emekli olan silah arkadaşlarımızın önceden belirlenen kamu görevlerini devralmaları sağlanacak,

İktidardan düşürülecek olan AKP Hükümetinin yerine planlanan Hükümet ve bürokratik kadroların görevi devralması sağlanacaktır. DP iktidarından beri devam ettirilen takiyye geleneğine dayalı muhafazakâr iktidarların devlete sızan ve devlet bürokrasisine sinen bütün çağdışı anlayış ve izlerinin silinebilmesi için, ekli programı uygulayacak uzun süreli bir milli mutabakat hükümetinin oluşturulması temin edilecek,

İrticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri desteklediği bilinen veya çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlüklere karışmış bütün kamu personeli, hiçbir istisnaya tabi tutulmadan görevden el çektirilerek yerine güvenilir, liyakatli ve çağdaş değerlere bağlılığıyla dikkat çeken sivil veya emekli olmuş askeri personel görevlendirilecek… şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmektedir.

Balyoz Sıkıyönetim Komutanlığı isimli cunta yapılanmasının, Türkiye Cumhuriyeti yürütme organını askeri bir müdahale ile iktidardan uzaklaştırdıktan sonra, önceden belirlediği milli mutabakat hükümeti isimli yapay yürütme organı ile devletin bürokratik kadrolarını kendi belirlediği isimleri kilit konumlarda görevlendirmek suretiyle yeniden şekillendirmeyi planladığı anlaşılmaktadır.05-07 MART 2003 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞEN PLAN SEMİNERİNE AİT SES KAYITLARININ BALYOZ HAREKAT PLANI VE DİĞER VERİLERLE BİRLİKTE İNCELENMESİ
Seminer ses kayıtları ile Balyoz Harekat Planı, ekleri ve diğer deliller arasında birçok benzer/aynı hususun bulunduğu görülmüştür.

1 nci Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen PLAN SEMİNERİ’ne ilişkin yapılan yazışmalara bakıldığında ilk olarak; “KKK.lığının 06 AĞUSTOS 2002 gün ve Hrk.: 1700-259-02/Eğt.Ve Ok.D.Tatb.Ş.(203) sayılı “2003 YILI TATBİKAT PLANLAMA FAALİYETLERİ EMRİ”ne istinaden 1nci Ordu Komutanlığı tarafından 4-6 Mart tarihlerinde bir plan semineri yapılmasının planlandığı,

1 nci Ordu Komutanlığı ast birliklerine gönderdiği (14/1430) B KASIM 2002 tarih, 1700-227-02/PL.HRK.Ş. (560) (1784) sayılı “KOR./TUG./A.PLAN TATBİKATLARI” konulu mesaj emri ile yapılan plan doğrultusunda 4-6 Mart 2003 tarihinde Plan Semineri icra edileceğini, 2003 yılında harp oyunu icra edilmeyeceği, 5nci ve 15nci Kor.K.lıklarının plan tatbikatı icra edeceğini, 2nci ve 3ncü Kor.K.lıklarının plan tatbikatı icra etmeyeceğini, bu Kolorduların ana ast K.lıklarından 52nci Zh.Tüm.K.lığı, 4ncü Mknz.P.Tug.K.lığı ve 95nci Zh.Tug.K.lığı plan tatbikatı icra edeceğini, plan tatbikatlarının Kor.K.lıkları tarafından 01 Ocak’tan sonra başlayıp 15 Şubat 2003 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacağını ve icra tarihlerinin 20 Kasım 2002 tarihine kadar Or.K.lığına gönderileceğini belirtilmiştir.

Plan tatbikatlarının Kor.k.lıkları tarafından, 01 Ocak’tan sonra başlayıp 15 Şubat 2003 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacağı ve icra tarihlerinin 20 Kasım 2002 tarihine kadar Or.K.lığına gönderileceği şeklinde verdiği talimata binaen bağlı bulunan komutanlıklar tarafından plan tatbikatlarını hangi tarihlerde tamamlayacakları hususundaki bilgileri 18-19 KASIM 2002 tarihlerinde 1nci Ordu Komutanlığı’na bildirmişlerdir.

1nci Ordu Komutanlığının (15/1900) B Kasım 2002 tarih 1700-23-02/Pl. Hrk.Ş (570) (1810) sayılı “ordu plan semineri inceleme konuları” konulu mesaj emrinin; “incelenmesinde fayda mütalaa edilen konuların 20 Kasım 2002 tarihine kadar Ordu Komutanlığına gönderilmesi” talimatı doğrultusunda, “2nci Kolordu Komutanlığının (20 Kasım 2002), 52nci Zırhlı Tümen Komutanlığının (18 Kasım 2002) ve 5nci Kolordu Komutanlığının (21 Kasım 2002)” 1nci Ordu Komutanlığına gönderdikleri yazılarda “incelenmesinde fayda mütalaa edilen” hususları belirttikleri görülmektedir.

1nci Ordu Komutanlığının (11/1430) B ARALIK 2002 tarih Hrk. 1700- 249-02 PL.HRK. Ş.(615) (1962) sayılı “KOR/TUG PLAN ÇALIŞMALARI” konulu mesaj emrinde; Kor/Tug.K.lıklarınca icra edilecek plan çalışması tarihlerinin; 15nci Kor.K.lığının 14–15 Ocak 2003, 5nci Kor.K.lığının 29–30 Ocak 2003, 95nci Zh.Tug.K.lığının 27–28 Ocak 2003, 4ncü Mknz.P.Tug.K.lığının 03–04 Şubat 2003, 52nci Zh.Tüm.K.lığının 05–06 Şubat 2003 olacak şekilde belirlendiği görülmektedir. Ayrıca icra edilecek plan çalışmaları ile ilgili olarak 16 Aralık 2002 tarihinde saat 10.00’da Kolordu Harekat Eğitim Şube Müdürleri ve 52nci Zh.Tüm K.lığının Harekat Eğitim Şube Müdürünün katılımıyla 1nci Ordu Harekat Başkanlığında toplantı düzenleneceği belirtilmiştir.

1nci Ordu Komutanlığının (17/1650) B ARALIK 2002 tarih1700-254-02/Pl.Hrk.Ş (626) (1988) sayılı “SENARYO UYGULAMA EMRİ” konulu mesaj emrinde; 16 Aralık 2002 günü, Kolordu Hrk.ve Eğt.Ş.Md.lerinin katılımı ile 04–06 Mart 2003 tarihinde icra edilecek 1nci Ordu K.lığı Plan seminerine yönelik bir toplantı yapıldığı, söz konusu toplantı sonunda toplantıya katılan Kor.Hrk.ve Eğt.Ş.Md.lerine, 12 ARALIK 2002 tarihli 1700-253-02/Pl.Hrk.Ş.(625)(1983) sayılı, Ordu/Kor./Tug. Plan Çalışması Uygulama Esasları konulu çalışmalarına esas teşkil edecek uygulama emri ve “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun” elden teslim edildiği belirtilmiştir. Ayrıca bu yazının KKK.na da iletildiği görülmektedir.

Bu yazıya cevaben KKK.lığı 03 Ocak 2003 tarih ve HRK..:1700-2-03/Eğt. ve Ok.D.Tatb.Ş.(2) sayılı 1nci Ordu Plan semineri icra esasları konulu mesaj emri ile Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun anılan plan seminerinde kullanılmamasını, sonradan belirlenecek bir tarihte yapılacak başka bir plan çalışmasında kullanılmasını emrettiği görülmektedir.

KKK.lığından yayınlanan 03 Ocak 2003 tarihli emre rağmen 1nci Ordu Komutanlığının 09 Ocak 2003 tarih ve HRK.:1700-8-03/Pl.Hrk.Ş(18) (43) sayılı mesaj emrinde Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun kullanılmaya devam edildiği görülmektedir.

1nci Ordu Komutanlığının 31 OCAK 2003 tarihli HRK.:1700-30-03/Pl.Hrk.Ş.(75)(209)58145 sayılı “1NCİ ORDU PLAN SEMİNERİ- 2003” konulu yazısında plan semineri ile ilgili genel esaslar düzenlenerek bu esaslar doğrultusunda seminerin gerçekleşeceği bağlı komutanlıklara bildirilmiştir.

1nci Ordu Komutanlığının (21/1845) B ŞUBAT 2003 tarih 1700-41-03/Pl.Hrk.Ş. (98) (282) sayılı “1NCİ OR PLAN SEMİNERİ–2003” konulu mesaj emarinde; 04 – 06 Mart 2003 tarihlerinde yapılması planlanan 1nci Ordu K.lığı Plan Semineri - 2003'ün, 05 – 07 Mart 2003 tarihlerinde icra edileceği belirtilerek plan semineri tarihi 5-7 Mart tarihine alınmıştır.


1nci Ordu Askeri Savcılığı tarafından hazırlattırılan bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere KKK.lığının Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun plan seminerinde kullanılmamasını emretmesine rağmen 1nci Ordu Komutanlığının 31 Ocak 2003 tarihli ve 1nci Ordu Plan Semineri-2003 konulu yazısına kadar konunun KKK.lığından gizlendiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak süpheli Süha TANYERİ savcılık ifadesinde; Her ne kadar seminer dış tehdite yönelik olsa da geri bölge emniyeti planı ve sıkıyönetim planı eki bakımından iç tehdite bakan yönleri, veçheleri olmaktadır. Buna ilişkin konuşmalar yapıldı, OEYTS oynandı, her ne kadar sizinde söylediğiniz gibi K.Kuvvetleri Kom.'da 1nci orduya 2003 yılı için plan seminerinde OEYTS oynanmamasına ilişkin bir talimat gelmişse de, sayın Komutan Çetin DOĞAN, bizlere "Ben meramımı anlatamamışım bu işin bir de Irak boyutu var, bunun yanında geri bölge boyutu dolayısıyla iç tehdit boyutu var, buralara kuvvet ayırmam gerekir, bu şekilde bu planı nasıl uygularım.." şeklinde sözler söyleyerek biz bunu bu şekilde oynayacağız dedi, normal şartlar altında üst komutanlığın talimatlarına aykırı davranması askeri hiyerarşiye uygun değildir, ancak komutanın kendi kişiliği ve takdiri bu konuda karar almasına neden olmuş olabilir, bunu ben bilemem. Plan Seminerinde ben kimin ne konuşacağını bilemem, ancak normal şartlarda özel kişi ve yer isimleri kullanılmaz. O Plan Seminerinde, o tip şeyler kullanılıp kullanılmadığını hatırlamıyorum.O tarihte, seminer salonu haricinde ben herhangi bir özel grubun düzenlediği bir toplantıya iştirak etmedim, böyle bir şeyin olduğuna da iştirak etmedim.

Seminer öncesinde Kurmay Yarbaşkanı M. Korkut ÖZARSLAN, Kara Kuvvetlerinin OEYTS oynamayacaksınız mealindeki emriyle ilgili olarak; "Bunu bu şekilde yazarsak, Kuvvet Komutanı ile Ordu Komutanın arası açılabilir, o yüzden biz de, ast birliklere OEYTS'nin oynanacağına dair bir yazı yazalım, Kara Kuvvetlerine ise, bunu belirtmeyen bir Cereyan Tarzı Planı gönderelim" dedi, ben bu konuda itirazlarımı söyledim, ancak ordu komutanına yine iki ayrı yazıyı arz ettik, fakat ordu komutanı bunu kabul etmedi, ve tüm birliklere aynı Cereyan Tarzı Planı gönderildi.“ Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

3 nolu CD içerisinde yer alan PLAN SEMİNERİ_2003\PLAN SEMİNERİ EMİR VE CEREYAN TARZI PLANI isimli klasörler içerisinde KKK.LIĞINA GÖNDERİLECEK OLAN ve KOR.K.LIKLARINA GÖNDERİLECEK OLAN isimli ayrı ayrı iki klasörün yer aldığı, bu klasörlerde yer alan üst yazı ve cereyan tarzı örneklerinin birbirinden farklı olduğu, KKK.lığa gönderilecek olanlar içerisinde Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo ile ilgili herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşılmıştır. Bu husus seminer esaslarını belirten 31 Ocak 2003 tarihli yazıya kadar Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun sadece ast birlikler ile yapılan yazışmalarda kullanıldığını göstermektedir. Bu belgelerin de sivil memurlara ait kullanıcı isimli bilgisayarlarda son kez kaydedildikleri görülmüştür.Balyoz Harekat Planı Kapsamında Seminerin Ele Alınması :

Balyoz Harekat Planı içerisinde; “Buna paralel olarak BALYOZ Güvenlik Harekat Planı, “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo” isimli jenerik bir plan şeklinde, “GİZLİ” gizlilik derecesinde ve özel seçilmiş, sınırlı sayıda personelin katılımıyla icra edilecek bir plan seminerinde denenecek ve müzakere edilecek…”

“…İktidardan düşürülecek olan AKP Hükümetinin yerine planlanan Hükümet ve bürokratik kadroların görevi devralması sağlanacaktır. DP iktidarından beri devam ettirilen takiyye geleneğine dayalı muhafazakâr iktidarların devlete sızan ve devlet bürokrasisine sinen bütün çağdışı anlayış ve izlerinin silinebilmesi için, ekli programı uygulayacak uzun süreli bir milli mutabakat hükümetinin oluşturulması temin edilecek… şeklinde ibareler yer almaktadır.

Bu ibarelere göre, Balyoz Harekat Planının, bir nevi prova şeklinde bir plan seminerinde sınırlı sayıda personelin katılımı ile deneneceği ve müzakere edileceği, ayrıca milli Mutabakat Hükümeti adı altında yeni bir hükümet oluşturulacağının belirtildiği görülmektedir.

Bu ibarelere paralel olarak;

05-07 Mart 2003 tarihlerinde 1nci Ordu Komutanlığında icra edilen plan seminerine ait olduğu anlaşılan ses kayıtlarının yapılan çözümlerinde, Süha TANYERİ’nin Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryoyu arz etmesinin hemen ardından Çetin DOĞAN’ın;

Şimdi arkadaşlar, bu bir jenerik senaryo ama günümüzdeki gelişmelerle bir paralellik taşıyor…” şeklinde ifadelerinin yer aldığı,

Seminerin ilerleyen bölümlerinde ise “…şimdi arkadaşlar zaten aslında biz bunu, bu planı örtülü olarak sadece iç güvenliğe yönelik hazırladık. Yani bir de usulen alışılmamış bir şey yapmayalım. Bari şey olarak geçelim. İkinci gün de işte belli ölçüde dış tehdide yönelik planlama yapalım dedik. Yarın da daha sağlıklı şekilde biraz İstanbul’u inceleme bakımından yarın da bir süre daha iç güvenlikle ilgili bazı şeyleri gündeme getireceğiz….”

“…Özetle işte güçte olmanın gereğini vurguladık ve evveli halkın birlik ve bütünlüğünün şey yapılması halka evet bugünkü zamanımızdaki savaşların topyekûn savaş olduğunu düşüncesiyle bütün Türk Ulusunu arkasından sürükleyecek bir milli mutabakat hükümeti ve bu mutabakata dayalı olarak da yapılacak askeri tedbirlerin genel çerçevesini hep birlikte tezekkür ettik ve bazı sonuçlara vardık…” şeklinde beyanlarının olduğu görülmektedir.

Seminerde dile getirilmiş olan sanık Çetin DOĞAN’a ait bu ifadelere göre; 05-07 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen seminerde ele alınan olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun jenerik senaryo şeklinde olduğu vurgulanmakta, yine seminerde Milli Mutabakat Hükümeti ve buna dayalı olarak yapılacak askeri tedbirlerin genel çerçevesinin görüşüldüğü şahsın ifadelerinden net bir şekilde anlaşılmaktadır. Ve bu haliyle seminerde görüşüldüğü belirtilen milli mutabakat hükümeti ve buna dayalı olarak alınacak askeri tedbirlerin, Balyoz Harekat Planında detaylı bir şekilde anlatılan askeri müdahale ve sonrasında oluşturulması düşünülen Milli Mutabakat Hükümeti olduğu anlaşılmaktadır.Çetin DOĞAN açılış konuşmasında özetle;

“…Aslında günümüzdeki gelişmeleri dikkate aldığımız zaman birinci öncelikli ele almamız gereken iç tehdidi bu seminerde öne alıyoruz.”

İçinde yaşadığımız koşulları hepiniz biliyorsunuz yaşadığımız durumları ve gelişmeleri hepiniz biliyorsunuz ve olası en kötü senaryo derken o kötü senaryodan daha kötü senaryo ….yor aslında. Gelişmeler bir yönüyle ……. Bundan bir kaç ay evvel öngördüğümüz senaryodan daha kötüsüne mi gidecek bilmiyorum. Öyle bazı endişe verici bazı gelişmelerde var.”

...Ama bizim başımıza gelebilecekler olası planlarımız içerisinde yer alması gereken konular daha geniş kapsamlı hatta yönetimin bir bölümünü de içine alan silahlı kuvvetlere Türkiye’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laik demokratik yapısını bozma girişiminde daha ciddi kalkışmalar olabileceği olayları da göz ardı etmememiz lazım. Bunu göz ardı etmemek içinde evvela her EMASYA komutanı kendi bölgesinde kendi sorumluluğu olduğu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmesi potansiyel olarak böyle bir olayları yaratacak insanları bölge içerisinde istihbari çalışmayla bulması gerekmektedir.”


Kapanış konuşmasında ise özetle;

Arkadaşlar bu plan seminerini, plan çalışmasını KASITLI OLARAK belli bir çerçeveye koyduğumuzu, günün şartlarımıza günün konjüktürel gelişmelerine göre dikkatlerimizi nerelerde yoğunlaştırmamız gerektiğini ortaya koymak için yaptığımı herhalde hepiniz ANLAMIŞSINIZDIR. Yani buradaki Yunanistan meselesi tali bir meseledir; Yunanistan eee.. Meselesi böyle bir ortam içerisinde zaten olasılığı en uzak bir senaryodur. Aslında içinde yaşadığımız senaryo bu senaryonun neler getirip neler götüreceği konusu önem arz etmektedir. Bunun için ben sizlere evele iç güvenlik ve Kuzey Irak hakkında son gelişmeler ve buradaki yapılan çalışmalar sonucunda nelerin üzerinde daha fazla durmamız gerektiği konusundaki düşüncelerimi aktaracağım. Sesim duyuluyor değil mi? Daha fazla yaklaştırmayayım herhalde değil mi? Rahatlıkla duyuluyor. Gerçekten de şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum bütün yurttaşlarımız tarafından endişeyle takip ediliyor.”

Şeklinde beyanları olduğu, beyanların Balyoz Harekat Planı giriş bölümünde belirtilen durum ve devamında anlatılanlar ile benzerlik taşıdığı görülmektedir.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə