Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə40/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   83

58-Sanık EMİN KÜÇÜKKILIÇ

Sanığın suç tarihinde Maslakta Nato'ya (HRF) Yüksek Hazırlıklı Kolordu İstihbarat Şube'de görev yaptığı,

Dosyada mevcut 11 nolu CD içerisinde bulunan "(1) 030305_2350\2002-2003\l NCİ ORDU BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI" isimli klasör ile 17 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030304_2351\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI” isimli klasör içerisindeki "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli belgede "5 NCİ KOR. K.LIĞI" alt başlığı altında "Kur. Alb. Emin KÜÇÜKKILIÇ 3 ncü Kor.(HRF) İsth. Ş.Md." şeklinde sanığın isminin yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut 2 nolu CD içerisinde bulunan “(1) 030310_0957\3Kor\3ncü Kolordu Seminer 4 Mart\Alb.Emin KUCUKKILIC Takdim” isimli klasördeki “3Kor AlbEmin SoruNo7 Mart 04” isimli power point sunumu incelendiğinde ilk sayfasında, sunumu yapan kişi olarak “Kurmay Albay,Emin KÜÇÜKKILIÇ” şeklinde sanığın isminin yazdığı tespit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve Üst Yazı Plan Çalışması 2003 isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

03_3 ncü kor.1 nci gün 8 nci soru isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan ORDU KOMUTANINA ARZ_ORDU U VE KOLORDU HAL TARZLARI_26 ŞUBAT 2003 isimli klasörde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut plan semineri ses kayıtları incelendiğinde sanığın 3. Kolordu İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü olarak sıkıyönetim planı ve kuvvet ihtiyacı konulu sunum yaptığı, sunum esnasında Çetin DOĞAN’ ın zaman zaman sorular sorduğu, sunum içeriğinin;

“Emin KÜÇÜKKILIÇ: Komutanım sıkıyönetim planı ve kuvvet ihtiyacı konusunda farklılıkları vurgulamak suretiyle takdimimi arz edeceğim. Komutanım sıkıyönetim planımız 3. Kolordu komutanlığının İstanbul ilinden 15. Kolordu Komutanlığının diğer altı ilden sorumlu olması ve İkinci Zırhlı Tugay ve 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlıklarının 3. Kolordu Komutanlığı emrine verilmesi harekât tarzlarına dayandırılmıştır. Hazırlık ve teşkilatlanma safhasında bütün karargâhlar teşkilatlanmalarını tamamlayacak ve sıkıyönetim karargâhı kuruluşuna geçilecektir.

Kamu görevlerinin devralınması için önceden belirlenmiş olan personel görevlendirilmeleri icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca güncellenmiş ve önceden sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Askeri personel bütün kilit görevleri alacaktır. Bu personel harp akademileri, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve subaylardan, yetmediği takdirde emekli general ve subaylardan tefrik edilecektir. Sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca personel tehdit eden potansiyel tehdit eden şahıslar gözaltına alınacaktır. Bu şahısların gözaltına alınması için timler teşkil edilecek bunların her sıkıyönetim komutan yardımcılığı için belli yerlerde gözaltında tutulması planlanacaktır

Sanık Emin KÜÇÜKKILIÇ 24/02/2010 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde özetle; "suç tarihi itibariyle High Readiness Force 3rd Corps (Yüksek Hazırlıklı 3. Kolordu) birliği İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığını, bu birliğin NATO kuvvetlerine bağlı bir birlik olduğunu, 1. Ordu Komutanlığı ile Harekat ve İdari olarak bir bağlantısının olmadığını, 1. Ordu Komutanlığınca 2003 yılında düzenlenen plan seminerine katılımcı olarak katıldığını, kendisine yöneltilen suçlamalarla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Ben seminerdeki sunumumda balyoz darbe planı ile ilgili bir üstü kapalı altı açık bir şey anlatmamışım yani senaryoya göre verilen görevi yapmışım.iddiaları reddediyorum ve kabul etmiyorum.

Sanık sunumunda geçen “Kamu görevlilerinin devralınması için, önceden belirlenmiş olan personel görevlendirilmeleri icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi, sıkıyönetim komutan yardımcılarınca güncellenmiş ve önceden sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Askeri personel bütün kilit görevleri alacaktır. Bu personel Harp Akademileri Sınıf Okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve subaylardan, yetmediği takdirde emekli general ve subaylardan tefrik edilecektir.” sözleriyle ilgili sorulan, Bu kamu görevlerinin devralınmasında illaki, emekli ve muvazzaf askeri kişilerin olması mı gerekiyor? Sorusuna,

“Hayır. Yok. Kanun gereği değil yani orada dedim ya, bu bizim seminerler sizin çözümlerinizin tartışıldığı yer, benim bu yaptığım sıkıyönetim planı aslında diğer dört tane kolorduda hazırladı ama ben takdim ettim. Dolayısıyla her. Yani niye dört kişi yapıyor aynı şeyi, yani herkesin farklı çözümü olsun ve bu çözümler tartışılsın ve bu çözümlere göre plan da daha iyi noktalara getirilebilir mi? Fikirler ta. Yani, benim çözümüm de o oldu. Başkasının çözümü de farklı olabilir. Yani benim aklıma o geldi. illaki general ve subaylardan oluşması gerermiyor.Bu tamamen benim çözümüm, yani ben o zaman başka bir çözüm, ötekide başka bir çözüm önerebilirdi. Yani orada tartışılıyor konular. O anda öyle bir çözüm önermişim. Hani, en büyük asker bizim asker, yani herkes kendi meslek grubunu ön plana çıkarır. Bende bizden olsun demişim yani.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Emin KÜÇÜKKILIÇ her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiği, bu kapsamda özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel timlerinin teşkilinde çalıştığı, istihbarat şube müdürü olarak çalıştığı birimden kategorili personel olarak tavsif edilen çok sayıda personelin Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü, aynı bağlamda hassas tesisler ile ilgili görevlendirmelerin yapıldığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının jenerik olorak müzakere edildiği plan seminerine katıldığı, katıldığı plan seminerinde sunum yaptığı, sunumun içeriği incelendiğinde nitelik itibarıyla örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesine uygun olduğu anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

59-Sanık KASIM ERDEM

Sanığın suç tarihinde 3. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Karargah Destek Gurup Komutanı olarak görev yaptığı,

Sanık KASIM ERDEM'in suç tarihi itibariyle 3. Kolordu K.lığına bağlı Karargah Destek Gurup Komutanı olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin 3.nci Kor. K.lığı alt başlıklı listesinde 6. sırada "Kur..Alb. Kasım ERDEM 3 ncü Kor. (HRF) Kh. Ds. Gr. K " şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verildiği ve bu görevi kabul ettiği, Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1_BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerinin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık KASIM ERDEM'in '3. Kolordu Komutanlığı Plan Semineri' başlıklı 38 slayttan oluşan Power Point sunumunu hazırladığı ve bu sunumunu seminerde 3. Kolorordu Komutanı Ergin SAYGUN tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.

Sanık KASIM ERDEM soruşturma kapsamında 06/05/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan beyanında"Ben 2003 yılında 3. Kolordu Karargah Destek Gurup Komutanı olarak görev yapıyordum. 1. Ordu komutanlığı tarafından 5-7 Mart tarihlerinde yapılan plan seminerine katılmakla görevliydim. Seminere katıldım ancak seminerde Kolordu komutanımın takdiminde meşru müdafa konusu geçince planda olmamasına rağmen bu konuda bana görev verildi, bende bunu hazırlamak amacıyla plan seminerinin birinci günü saat:11:00 den sonraki görüşmelere katılmadım, seminerin son günü kapanış gününde saat:11:00 de Meşru Müdafaa ile ilgili bir konuşmam oldu. Benim konuşmamdan sonra seminerin kapanış konuşması yapıldı, böylece seminer sona erdi. Ben "Balyoz Güvenlik Harekat Planı" adlı bir plandan basında çıkınca haberdar oldum, daha önceden böyle bir plandan haberim yoktu. Ben hukuk fakültesi mezunu ve uluslararası ilişkilerde yüksek lisans yapmış olmam nedeniyle 3. Kolordu komutanın yapmış olduğu Yunanistan devleti ile ilgili 12 mil sorunu üzerine takdim hazırladım, bunun dışında plan seminerinde görüşülecek konularla ilgili herhangi bir çalışmam olmadı. Bu nedenle ben seminerin çoğunluğunda neler tartışıldığı konusunda bilgi sahibi değilim. Ayrıca ozaman Kolordu komutanımız olan Ergun SAYGUN'un plan seminerinde yapmış olduğu, sunum veya diğer konuşmalar hakkında benim bir bilgim yoktur, benim bu konuda bir çalışmam yoktur.

"Balyoz Güvenlik Harekat Planı" eklerinden olan EK-A (Görevlendirmede Yetkili Personel Listesi) gösterildi, soruldu: Benim böyle bir görevlendirmeden haberim yoktur. İsmimin ne amaçla ve kim tarafından bu listeye konulduğunu bilmiyorum.

Dosyada bulunan "3. Kolordu Komutanlığı Plan Semineri" başlıklı slayt olarak hazırlanmış 38 slayttan oluşan Powerpoint sunumunu ben hazırladım ancak seminerde sunumu 1. Ordu komutanı emri ile Kolordu komutanı yaptı. Ben böyle bir konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir, ayrıca bu olay nedeniyle ifademiz alınmak üzere çağrılsaydık, daha uygun olurdu. Ben yukarıda belirttiğim gibi balyoz güvenlik harekat planı adı altında bir plan duymadım. Varsa böyle bir çalışma içerisinde olmadım...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Sözde balyoz harekat planı kapsamında, herhangi bir görev kabul etmem mümkün değildir. Hiçbir zaman böyle bir iradem, yazılı ya da sözlü bir beyanımda olmamıştır. Şahsıma hiç kimse tarafından herhangi bir görev tevdi edilmedi. Bende bu konuda herhangi bir çalışmada bulunmadım. Hiçbir görevlendirmede yapmadım. İddianamede şahsıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor, tümü ile reddediyorum. Suçsuzum, bu nedenle öncelikle tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık KASIM ERDEM her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Özel Görevli Toplama Timlerinde, Darbe Harekatı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Hasar Tespit Timlerinde Görevlendirilecek Personel, Özel Hastaneler ve İlaç Depolarında Görevlendirilecek Personel, Alışveriş Merkezleri ve Gıda Toptancılarında Görevlendirilecek Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı, görev yaptığı birlikle ilgili olarak söz konusu listeleri bizzat hazırladığı, "İlişkisi Kesilmesi Teklif Edilen Personel, Hassa Tesislerde Görevlendirilecek Personel" listelerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.60-Sanık KEMAL DİNÇER

Sanığın suç tarihinde 1. Zırhlı Tugay Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "3. Kor. K.lığı" alt başlığı altında 7. Sırada sanık Kemal DİNÇER'in "Kur. Alb. Kemal DİNÇER 1 nci Zh. Tug. K. Kur. Bşk." şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Kemal DİNÇER 12/05/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan savunmasında özetle; "2001 yılında atandığı 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı görevinden 2003 yılı Aralık ayında emekli olduğunu, 2003 yılı Mart ayında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, bu semineri bağlı bulunduğu Tugaydan Tugay Komutanı Yurdaer OLCAN'ın katıldığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planını medyadan duyduğunu, bu kapsamda kendisine bir görev tevdii edilmediğini ve bu kapsamda herhangi bir çalışma yapmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ İddianamede özetle şahsıma sözde balyoz planı çerçevesinde görev teklif edildiğini ve bu görevi kabul ettiğim, devamla görevlendirilecek personel konusunda çalışma yaptığım kanaatine varıldığı ifade edilmektedir. Bana böyle bir görev tevdi edilmedi. Sözlü veya yazılı tebliğ de edilmedi. Ben de tebellüğ etmedim. Bu kapsamda kim tarafından hazırlandığı belli olmayan plan ile ilgili olarak hiç kimseden emir almadım. Hiç kimseye emir ve talimat vermedim. Sözde listelerin hazırlanmasında herhangi bir katkım yoktur. Bu içerikte bir çalışma da yapmadım. Yaptırmadım.Mahkemenizden tek bir isteğim var, tutuksuz yargılanmam. Ve derhal tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Kemal DİNÇER her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tesbit timlerinde görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler depolar ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listelerinin hazırlanması hususunda çalışma yaptığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.61-Sanık HAKAN AKKOÇ

Sanığın suç tarihinde 3. Kolordu Komutanlığı 66. Zırhlı Tugay 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı olarak görev yaptığı,

Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin 3.nci Kor. K.lığı alt başlıklı listesinde 9. sırada "Kur. Yb. HAKAN AKKOÇ 66 ncı Zh. Tug. 1 nci Mknz. P. Tb. K." Şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verildiği ve bu görevi kabul ettiği, dosyada mevcut 17 numaralı CD içersindeki, Balyoz Güvenlik Harekat Planı isimli klasörde yer alan "EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE" isimli word belgesinde sanık HAKAN AKKOÇ'un komutanlığını yaptığı 66 ncı Zh. Tugay.1 nci Mknz. P. Tb. Komutanlğında görevli (5) askeri personelin isim, rütbe ve görev yerlerinin "Özel Operasyon ve Sorgulama Timlerinde Görevlendirilecek Personel ve "Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek Personel" listelerinde yer aldığı tesbit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık HAKAN AKKOÇ soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığında 05/05/2010 tarihinde alınan ifadesinde;" Özet olarak üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Balyoz Güvenlik Harekat Planı olarak belirtilen plan kapsamında bana hiçbir görev ve emir verilmedi. Bu kapsamda hiçbir çalışma yapmadım. Üzerime atılı hükümeti devirmeye teşebbüs gibi bir suçu işlemedim. Böyle bir suç için oluşturulmuş bir grup içinde yer almadım. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Seminere katılmadım. Seminer sırasında yurtdışındaydım. Bu husus Genelkurmay Başkanlığının ve pasaport dairesinin Mahkemeye gönderilen yazıları ile teyit edilmiştir. Sözde planı basından öğrendim. İsmim, iradem dışında, kasıtlı olarak Ek-A’ya yapıştırılmıştır. Sözde plan ile ilgili hiç kimseden emir almadım, vermedim, herhangi bir çalışma yapmadım. Yaptırmadım, hiç kimse bana bir görev vermedi.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık HAKAN AKKOÇ her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında özel operasyon ve sorgulama timleri, gözaltı timlerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

62-Sanık İKRAMİ ÖZTURAN

Sanığın suç tarihinde 52. Zırhlı Tümen Komutanlığı 6. Motorize Piyade Alayı 2. Motorlu Piyade Tabur Komutanı olarak görev yaptığı,

Sanık İKRAMİ ÖZTURAN'ın suç tarihi itibariyle 3. Kolordu K.lığına bağlı 52. Zırh. Tümen Komutanlığı 6. Motorize Piyade Alayı 2. Motorlu Piyade Tabur Komutanı olarak görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin 3 ncü Kor. K.lığı alt başlıklı listesinde 10. sırada "Kur. Yb. İKRAMİ ÖZTURAN" "52 nci Zh. Tüm. K. 6 ncı Mot. P. A. " şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verildiği,sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık İKRAMİ ÖZTURAN soruşturma kapsamında 11/05/2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde “Balyoz Güvenlik Harekat Planından haberim ilk defa basında çıkması üzerine olmuştur, böyle bir çalışma var ise bile benim içeriğinden haberim yoktur, bu bağlamda herhangi bir görevlendirme almadım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, benim bu konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Ben haksız ve suçsuz yere tutuklanmış bir sanığım. Darbenin provası olduğu iddia edilen ordu plan seminerine ve hazırlıklarına biz iki tabur komutanı kesinlikle katılmadık. Bizler Kara Kuvvetleri Komutanlığı denetlemesine yönelik hazırlıkları yapıyorduk. 6. Alayı temsilen diğer birlik komutanları gibi Alay Komutanı Albay Beşler Güzel seminere katılmıştır. Sayın Savcılar tarafından tamamı ile tahmin ve varsayıma dayalı olarak hakkımda iddia edilen tüm suçlamaları şiddetle reddediyorum. Benim sözde balyoz planı ve ekleriyle asla ilgim ve bilgim olmamıştır. Bana hiç kimse bir görev tebliğ etmemiştir. Ben de kimseyi asla görevlendirmedim. Bu davada ben kişisel olarak yargılanmadığımı düşünüyorum. Çünkü ben kesinlikle suçsuzum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık İKRAMİ ÖZTURAN her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, kendi görevli olduğu birlikle ilgili, İlişkisi Kesilmesi Teklif Edilen Personel Listesi, Özel Görevli Toplama Timlerinde Görevlendirilecek, Gözaltı Timlerinde Görevlendirilecek, Özel Hastaneler ve İlaç Depolarında Görevlendirilecek, Gümrükler, Depolar, Alışveriş Merkezleri, Gıda Toptancılarında Görevlendirilecek Personel Listeleri hazırladığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə