Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə41/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   83

63-Sanık BURHAN GÖĞCE

Sanığın suç tarihinde Nato (HRF) Kısım Yüksek Hazırlıklı Kolordu'da görev yaptığı,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "3. Kor. K.lığı" alt başlığı altında 3. Sırada sanık Burhan GÖĞCE'nin "Kur. Bnb. Burhan GÖĞCE 3 ncü Kor. (HRF) İd. Yarbaşkanlığı" şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Burhan GÖĞCE Diyarbakır CMK. 250. Maddesi ile Yetkili C.Başsavcılığınca alınan 12/05/2010 tarihli ifadesinde özetle; " 05-07 Mart 2003 tarihinde yapılan plan seminerine katılmadığını, seminerde 3. Ordu Komutanlığı adına yapılan sunumlardan haberdar olmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir görevlendirmeye tabi tutulmadığını, bu kapsamda herhangi bir çalışma yapmadığını, çağdaş ve demokratik bir subay olarak planla ilgili kendisine sorulan hususların kendisine çok uzak konular olduğunu, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Üzerime atılı suçu asla işlemedim. Ve bu iddiayı reddediyorum. Balyoz harekat planı denilen planı ilk defa basından duydum. 11 numaralı CD’deki Ek-A listeye adım, kendi iradem ve bilgim dışında yazılmıştır. Hiç kimse bana bir görev teklif etmedi. Benim de böyle bir görevi kabul etmem zaten mümkün değildir.Ne seminer ne de seminer hazırlıkları hakkında en ufak bir fikrim ve bilgim yoktur. İddianamede belirtilen çalışmalarda da asla ve asla yer almadım. Hele illegal bir yapılanma içerisinde bulunmam, mevcut hükümeti görevi yapmaktan men etmek gibi bir suçu asla işlemedim, işlemem de. Bu nedenle tahliyemi ve özgürlüğümü, tahliyemi, özgürlüğümü ve beraatımı talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Burhan GÖĞCE her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, bu kapsamda kendi sorumluluk alanında hassas tesislerde görevlendirilecek personel listesinin hazırlanmasında çalıştığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.64-Sanık MUSTAFA ERDAL HAMZAOĞULLARI

Sanık MUSTAFA ERDAL HAMZAOĞULLARI'nın suç tarihi itibariyle 3. Kolordu Komutanlığı 3 ncü Kor.(HRF) İsth. Ş. 'de görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin 3 ncü Kor. K.lığı alt başlıklı listesinde 12. sırada "Kur.Bnb. M. Erdal HAMZAOĞULLARI 3 ncü Kor.(HRF) İsth. Ş." şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine görev verildiği ve bu görevi kabul ettiği, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanığın ayrıca 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığınca düzenlenen Plan Seminerde 3. Kolordu Komutanı ergin SAYGUN ile aynı kolordunun istihbarat şube müdürü olan Emin KÜÇÜKKILIÇ'ın yapmış oldukları sunumu hazırladığı anlaşılmıştır.

Sanık MUSTAFA ERDAL HAMZAOĞULLARI 31/05/2010 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) vermiş olduğu ifadesinde özetle;

“Balyoz, Oraj, Suga, Sakal ve Çarşaf harekat ve eylem planlarını ilk defa basından duyduğunu, görev yaptığı süre zarfında bu eylem ve harekat planlarından haberdar olmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir görev almadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir çalışma yapmadığını, bu bağlamda dosyada bulunan listelerin oluşumunda herhangi bir katkısının bulunmadığını, 3 . Kolordu komutanı Ergin SAYGUN ile İstihbarat Şube Müdürü Emin KÜÇÜKKILIÇ'ın plan seminerinde yaptıkları sunumun kendisi tarafından seminerden bir hafta önce hazırlandığını, sunumlardaki bilgileri Milli Faaliyetleri Yürüten 52. Zırhlı Tümen Komutanlığından temin ettiği, kendisinin de seminere katıldığını ancak seminerde konuşma yapmadığını...” belirtip suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“Binbaşı rütbesi ile 5-7 Mart 2003 tarihlerindeki 1. Ordunun yasal seminerine katıldım. 3. Kolordu personeli olarak biz seminere katılacağımızı 6 Şubat 2003 tarihinde öğrendik. Bana şube müdürümün seminere katılıyoruz Erdal dediği gün 6 Şubattır. O güne kadar seminerden haberimiz yoktu. Hiçbir hazırlığımızda olmadığı için başka birliklerin yaptığı hazırlıklardan yararlanmak zorunda kaldık. Seminer esnasında tüm katılımcılar ile birlikte seminer salonunda izleyici olarak bulundum. Seminerde ben takdim yapmadım, söz almadım. Seminere kolordu kurmay başkanının emri ile katıldım.Askerlik hayatım boyunca seçimle gelmiş ne bu hükümete, ne de başkasını ıskat etmeyi amaçlayan hiçbir oluşumu duymadım, bilmiyorum. Bu kapsamdaki hiçbir faaliyete şahit olmadım. Ne de içinde bulundum. Bu kapsamda bir görev de almadım, görev de vermedim. Hayatım boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşisi dışında, legal, illegal hiçbir örgüt içinde bulunmadım. İddianamede sözü edilen örgüt her ne ise onu bilmiyorum. Bu nedenle üyesi olmam da mümkün değildir.

Sanığın hazırlamış olduğu sunumda“sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca potansiyel tehdit teşkil eden şahıslar gözaltına alınacaktır.” hususu ile ilgili sorulan Potansiyel tehdit teşkil eden kişilerin gözaltına alınması, bir hukuk devletinde nasıl açıklanabilir? Açıklayabilir misiniz bunu? Yani henüz daha bir suç işlememiş kişi nasıl potansiyel tehdit teşkil ediyor. Gözaltına alınıyor? Sorusuna,

”Şimdi, tabi değerlendirme yapmam gerekiyor şu anda, biz o zaman o takdimleri süratle temin ettik.o takdimin içerisine bir şeyler hazırladık ve tabi nihayetinde son şeklini de ben vermiş değilim. Yani o takdimin hazırlayıp da amirime verip, o da alıp onu çıkıp okumadı. Ben hangi süreçten geçtiğini arz ettim. Takdimi yapan içeriğinden sorumludur. Ama mademki kanaatimi soruyorsunuz. Bilemiyorum. Emniyetin de, Jandarmanın da, MİT’in de önleyici istihbarat çalışması vardır. Belli kişileri takip edebilirler. Yani o ifade şekli sizi rahatsız etmiş olabilir. Potansiyel lafı ama hepimiz de biliriz ki belli örgütler belli faaliyetlerini yürütür. Bunlar izlenmektedir bilinir, ama bir işlem yapılmamıştır. Takdimin ben yansılarını hazırladım. İçeriğinin sorumluluğu takdimi yapana aittir.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık MUSTAFA ERDAL HAMZAOĞULLARI her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığn Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, kendi görevli olduğu birlikle ilgili, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tesbit timlerinde görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler depolar ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel, hassas tesisler görevlendirilecek personel, ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listelerinin hazırlanmasına katkıda bulunduğu, ayrıca 5-7 Mart 2003 tarihinde düzenlenen plan seminerinde Ergin SAYGUN ile Emin KÜÇÜKKILIÇ'ın yaptığı sunumu hazırladığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.65-Sanık MEHMET ALPER ŞENGEZER

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "3. Kor. K.lığı" alt başlığı altında 13. Sırada sanık Mehmet Alper ŞENGEZER'in "Kur. Bnb. Alper ŞENGEZER 3 ncü Kor. (HRF) Kh. Gensek. Ks. A." şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Mehmet Alper ŞENGEZER Ankara CMK. 250. Maddesi ile Yetkili C.Başsavcılığınca alınan 18/05/2010 tarihli ifadesinde özetle; "05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, Balyoz, Suga, Oraj isimli Harekat Planlarını ilk kez duyduğunu, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında kendisine herhangi bir görev verilmediğini, bu kapsamda herhangi bir çalışma yapmadığını ve liste hazırlamadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Üzerime atılan suçlamalarla ilgili hiçbir ilgim yoktur ve tümünü reddediyorum. Tarafıma isnat edilen suçun tek dayanağı, şuana kadar yapılan savunmalarda sahteliği onlarca kez ispatlanan bir CD içinde, imza, sayı ve tarihten yoksun sadece dijital ortamdaki bir Word belgesi olarak düzenlenmiş, Ek-A görevlendirmeye yetkili personel listesinde adımın geçmesinden başkaca bir şey değildir. Tüm isnat, kesin her türlü şüpheden uzak delillere değil, sadece varsayıma dayalı olarak yapılmaktadır.24 Şubat - 7 Mart 2003 tarihlerinde, yani seminer esnasında Verona/İtalya’daki Disiplin Warrior NATO tatbikatı dolayısı ile yurtdışında bulunmaktaydım. Ne 1. Ordu’da icra edileni ne de başka bir birlikte bir seminere veya çalışmasına katılmadım.Suçsuzum, atılı suçu işlediğime dair hiçbir somut delil yoktur, olamaz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mehmet Alper ŞENGEZER her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde kendisine görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiği, görevlendirmeyle yetkili personel olarak tayin ve tesbit edildiği, bu kapsamda kendi sorumluluk alanında özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel, hassas tesislerde görevlendirilecek personel listelerinin hazırlanmasında çalıştığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.66-Sanık DOĞAN FATİH KÜÇÜK

Sanığın suç tarihinde 3. Kolordu Komutanlığı 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptığı,

Sanık DOĞAN FATİH KÜÇÜK 'ün suç tarihi itibariyle 3. Kolordu Komutanlığı 1 nci Zh. Tug. K. Hrk. ve Eğt. Ş. Md. görev yaptığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının EK-A listesinin 3 ncü Kor. K.lığı alt başlıklı listesinde 14. sırada "Kur.Bnb. Doğan Fatih KÜÇÜK 1 nci Zh. Tug. K. Hrk. ve Eğt. Ş. Md." şeklinde isminin yer alarak Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirildiği ve bu görevi kabul ettiği, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL, ve EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık DOĞAN FATİH KÜÇÜK 08/06/2010 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) vermiş olduğu ifadesinde özetle“2002-2003 yıllarında 3. Kolordu Komutanlığı 1. Zırhlı Tugay Haraket ve Eğitim Şube müdürü olarak görev yaptığı, Balyoz, Oraj, Suga, Sakal ve Çarşaf harekat ve eylem planlarını ilk defa basından duyduğunu, görev yaptığı süre zarfında bu eylem ve harekat planlarından haberdar olmadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir görev almadığını, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir çalışma yapmadığını, bu bağlamda dosyada bulunan listelerin oluşumunda herhangi bir katkısının bulunmadığını, 1. Ordu tarafınan düzenlenen plan seminerine katılmadığını, 19/11/2002 - 20/05/2003 tarihleri arasında 6 ay süre ile Kosava'da NATO Uluslararası Kolordusunda Türk Subayı olarak görev yaptığını bu nedenle fiilen iddia olunan çalşımalarda bulunmasının mümkün olmadığını...” belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ Yurtdışı NATO görevine seçilmem sebebiyle 19 Kasım 2002 ile 25 Mayıs 2003 tarihleri arasında 6 ay süre ile Kosova’da çok uluslu operatif bir karargahta görev yaptım. Atılı suçlarla uzaktan veya yakından ilgim ve alakam yok. Süreç yönünden uğrayacağım kayıplarımda göz önüne alınarak önce tahliyeme ve akabinde derhal beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.“ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık DOĞAN FATİH KÜÇÜK her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, kendi görevli olduğu birlikle ilgili, özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel, özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel, darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel, gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel, hasar tesbit timlerinde görevlendirilecek personel, özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel, gümrükler depolar ambarlarda görevlendirilecek personel, alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel, hassas tesisler görevlendirilecek personel, ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listelerinin hazırlanmasına katkıda bulunduğu anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

67-Sanık TİMUÇİN ERARSLAN

Sanığın suç tarihinde 66. Zırhlı Tugay Komutanlığında Muhabere Bölük Komutanı olarak görev yaptığı,

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na bağlı olarak hazırlanan EK-A listesinde "3 ncü KOR. K.LIĞI" alt başlığı altında 15. Sırada sanık Timuçin ERARSLAN'ın "Mu. Yzb. Timuçin ERARSLAN 66 ncı Zh. Tug. Mu. Bl. K." şeklinde isim-soyad, rütbe ve görev yerine yer verilmek suretiyle Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılacak çalışma ve faaliyetlerle ilgili olarak görevlendirildiği tesbit edilmiştir.Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle listelerde belirtilen personelin tesbiti ve görevlendirilmesi çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve EK-M LAHİKA-1 BİRLEŞTİRİLMİŞ LİSTE isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-B (3 NCÜ KOR.) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\KOR.LAR_GELENLER\3 NCÜ KOR isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Timuçin ERARSLAN soruşturma aşamasında 21/05/2010 tarihinde Malatya CMK. 250. Maddesi ile Yetkili C. Başsavcılığınca alınan ifadesinde özetle; "Balyoz Güvenlik Harekat Planı hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, planın içeriğini bilmediğini, 05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen plan seminerine katılmadığını, bu seminerde nelerin konuşulduğunu bilmediğini, Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında herhangi bir görevlendirmeye tabi tutulmadığını ve çalışma yapmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında;

Şahsıma yöneltilen bütün suçlamaları reddediyorum. 21 Mayıs 2010 tarihinde Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim ifademi aynen tekrar ediyorum. Ben balyoz darbe planını ilk kez basından duydum. Balyoz harekat planının görüşüldüğü iddia edilen seminere katılmadım.Sadece iddianamede 11 numaralı CD’de EK-B listede ismim yazılı olduğundan sanık olarak huzurunuzdayım. Bu listeye ismimin kim veya kimler tarafından ne maksatla yazıldığını bilmiyorum. Suçsuzum.

Sanık Timuçin ERARSLAN her ne kadar savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de;

Sanığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği, ve bu görevlendirme kapsamında "özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel", "darbe harekat timlerinde görevlendirilecek personel", "gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel", "hasar tesbit timlerinde görevlendirilecek personel", "özel hastaneler ve ilaç depolarında görevlendirilecek personel", "gümrükler, depolar, ambarlarda görevlendirilecek personel", "alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listelerinin teşkilinde görev aldığı anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.68-Sanık DURSUN TOLGA KAPLAMA

      1. numaralı CD içersindeki, (1) 030304_2351 \BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI klasörü içersinde yer alan "EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL)" isimli word dosyasının, görevlendirmede yetkili personel listesi olduğu, "3 NCÜ KOR.K. LİGİ" başlığı altındaki (16) askeri personel içersinde şahsın isminin yazılı olduğu listede sanığın adının "16 Hv. Svn. Ütğm. Tolga KAPLAMA 3 ncü Or. Hv. Svn. Top. Tb." Şeklinde yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

6 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (C.M.K.'nın 250. maddesi ile yetkili kısmı)'ınca Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen ve dosyada bulunan diğer delilleri destekleyip, tamamlayan belgeler:

EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Dursun Tolga KAPLAMA Cumhuriyet Başsavcılığında alınan 11/05/2010 tarihli ifadesinde özetle; " 2010 yılı başında bu soruşturma basına yansıyana kadar Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf ve Sakal gibi isimlerle adlandırılan eylem planlarının hiçbirinden haberim olmadı. Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nın içeriğini basından duyduğum kadarıyla ve şuan bana yöneltilen sorular nedeniyle öğrendim. Bu planının doğru olup olmadığını, doğruysa kimler tarafından hazırlandığını bilemiyorum. Bu plan kapsamında herhangi bir görevlendirmeye muhatap olmadım ve yine plan kapsamında herhangi bir görev ifa etmedim. Benim atılı suçla hiçbir ilgim yoktur. Hükümeti cebir şiddet kullanarak devirmeye yönelik bir oluşum içinde bulunmadım. Bu kapsamda bir görev almadım ve görev yapmadım. Kamuoyunda Balyoz Güvenlik Harekat Planı olarak bilinen planı da ilk kez basından duydum. Suçsuzum. Savunmam bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“ İddianamede belirtilen şahsıma görev tevdi edildiği bu görevi kabul ettiğim varsayımı asılsızdır. Plan seminer ya da çalışmasına katılmadım. Sahte olduğu ispatlanan sözde 3. Kolordu görevlendirmede yetkili personel listesinin 16. sırasında ismimin neden geçtiğini bilmiyorum. Kimseden hiçbir görev almadım ve kabul etmedim. Şahsıma atılı suçlama gerçek dışıdır. Hakkımda bu haksız ve yersiz iddialar ileri sürülmek suretiyle tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı Mahkemenizden talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Dursun Tolga KAPLAMA her ne kadar savunmasında üzerine atılı suçlamayı reddetmekte ise de;

Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasıyla görevlendirildiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə