Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə63/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   83

189-Sanık MEHMET ULUTAŞ

Sanığın suç tarihinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu,

Dosyada mevcut 11 numaralı CD içerisinde yer alan "2002/2003/Jandarma/İSTANBUL BÖLGE/GÖREVLENDİRMELER" isimli klasör içerisinde bulunan "GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ" isimli word belgesinde İstanbul, Düzce, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde görevlendirilecek jandarma personelini rütbe, ad, soyad, sicil ve görevlerinin yer aldığı listenin bulunduğu, çizelgede "yeni görevlendirme" başlığı altında "hassas tesise atanacak", "gözaltı tim komutanı", "toplama tim komutanı", "cezaevi müdürü", "sorgulama tim komutanı", "hasar tesbit tim komutanı" gibi görevlendirme kategorilerinin belirlendiği, listenin "KOCAELİ İLİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ" başlıklı bölümünde sanık Mehmet ULUTAŞ isminin 6. Sırada "Rütbesi : J.Kd.Ütğm. Adı soyadı : Mehmet ULUTAŞ Sicili : 1995-A.34 Görevi : Kocaeli İl J.K.lığı Yeni Görevi : Hasar Tespit Tim Komutanı" şeklinde isminin yer aldığı tesbit edilmiştir.

Sanıkla ilgili delillerden,GÖREVLİ TİMLER ÖZEL TALİMATI ve GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ isimli belgelerin, 06.12.2010 tarihinde Gölcük'te Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\GÖREVLENDİRMELER isimli klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Sanık Mehmet ULUTAŞ 06/04/2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde , Cumhuriyet Başsavcılığında ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinde vermiş olduğu ifadelerinde özetle; "atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını, Balyoz, Suga, Oraj, Çarşaf ve Sakal ismiyle anılan eylem planlarını ilk kez soruşturma nedeniyle duyduğunu, bu planlar çerçevesinde herhangi bir görevlendirmeye tabi tutulmadığını, 2002 yılı Ağustos ayında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde göreve başladığını, 2003 Haziran - Temmuz aylarında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atandığını, Kocaeli'nde görevlendirilecek personel listesi başlıklı belgede hasar tesbit tim komutanı olarak belirtilmiş olması konusunda bilgi sahibi olmadığını..." beyan etmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle :

“Aklen ve vicdanen suçsuz olduğumu biliyorum. Onun için maddi gerçeğin açığa çıkması için 1.5 yıldır polisle Cumhuriyet Savcılarımıza ve Sayın Mahkemenize suçsuz olduğumuzu haykırıyoruz. Böyle bir suça değil teşebbüs etmek, düşünmediğimi her ortamda yazılı ve sözlü olarak dile getirdim. Ancak öyle görülüyor ki kimseyi inandıramamışız. O zaman son söz olarak diyorum ki beyanlarımızla suçsuzluğumuza inandıramıyor isek kafamızın arkasında beynimizin herhangi bir yerinde böyle bir düşüncenin varlığından şüphe dahi duyuyor iseniz, o zaman devletimizin imkan ve olanakları yeterlidir. Bunun için yalan makinesi dahil. Her türlü bilimsel test ve yöntemlerin kendi özgür irademle üzerimde uygulanmasını ve suçsuzluğumun ortaya çıkarılmasını arz ve talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mehmet ULUTAŞ savunmasında atılı suçları işlemediğini beyan etmekte ise de; yukarıda izah olunan delillerin kül olarak değerlendirilmesi neticesinde seçimle gelmiş AKP hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirmeyi amaçlayan Balyoz Güvenlik Harekat Planı kapsamında yapılan görevlendirme kapsamında darbe planı dahilinde teşkil olunan "Kocaeli İlinde Görevlendirilecek Personel Listesi" başlıklı belgede "hasar tesbit tim komutanı" olarak görevlendirildiği anlaşılmış olup,

Dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi ve yapılan yargılama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

190-Sanık MEMİŞ YÜKSEL YALÇIN

Sanığın suç tarihinde 15. Kolordu Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak görevli olduğu,

Sanık MEMİŞ YÜKSEL YALÇIN 'ın suç tarihi itibariyle 15. Kolordu Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptığı,dosyada mevcut 14 nolu CD içerisinde \(1) 030310_1133\15Kor\ENVER\METİNLER isimli klasör içerisinde K.K.K.lığına Teklifler El Kartı.doc isimli belge incelendiğinde o dönem sanığın komutanı olan Ayhan TAŞ’ın (15. Kolordu Komutanı) plan seminerinde katılımcı olarak yaptığı sunumun bulunduğu, anılan belgenin teknik özellikleri incelendiğinde son kaydedici olarak “KARA KUVVETLERI KOMUTANLIGI - L:\3000-HarekatSube\PLAN KS\yalçın takdim\el kartı(A-5)doc.” dosya yolunu takip ettiği, bahse konu belgenin Harekat Şube de kullanılan bir bilgisayarda hazırlandığı ve “yalçın takdim” isimli klasörde bulunduğu anlaşılmış olup, sanığın ise o dönem 15. Kolordu Komutanlığı Eğitim Harekat Şube Müdürü olduğu bilinmektedir. K.K.K.lığına Teklifler El Kartı isimli belge incelendiğinde “olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoya göre, 1 nci ordu komutanı olarak diğer ordu komutanlıkları bölgelerindeki durumu da göz önünde bulundurarak, Türkiye genelinde durum değerlendirmesi ve kara kuvvetleri komutanlığına yapılacak teklifler” konulu olduğu ,

Dosyada mevcut ıslak imzalı belgeler arasında bulunan 1158 ile 1172 arası numaralandırılan belgelerin 14-15 Ocak 2003 tarihinde 15. Kolordu Komutanlığı tarafından yapılacak Plan Çalışmasına dair 1. Ordu Komutanlığına hitaben yazılmış üst yazı ve ekleri olduğu, üst yazının Kolordu Komutanı Ayhan TAŞ tarafından imzalı olduğu, eklerinin ise sanık tarafından imzalanmış olduğu, plan semineri programı incelendiğinde plan çalışmasının sekreterliğini sanığın yaptığı, plan seminerine Jandarma birliklerinin de katıldığı, plan çalışması emrinin sanığın çalıştığı birim tarafından yayınlandığı, Egemen Harekat Planlarının arzı, Emasya Plan Tarzının arzı, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryonun arzının sanık tarafından yapıldığı ve emniyet talimatı isimli belgenin altında imzasının bulunduğu,

Sanığın imzasının bulunduğu 15. Kolordu Komutanlığı tarafından yapılacak Plan çalışmasına dair üst yazı ve eklerinin üzerinde güvenlik numarası olarak 021006 numarasının olduğu ayrıca 1173-1220 ve 1749-1751 arası numaralandırılan o dönem sanık ile birlikte aynı kolordu da Plan Eğitim Subayı olarak çalışan Mehmet YOLERİ tarafından imzalanmış bulunan LAHİKA-2 (AMAÇLARI DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN SENDİKA/VAKIF/DERNEK DURUMU), LAHİKA-3 (YEREL BASIN YAYIN ORGANLARI), LAHİKA-4 (PLANIN UYGULANMASI DURUMUNDA GÖREVDE KALMASI SAKINCALI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN YERİNE ATANMASI PLANLANAN ŞAHISLAR ÇİZELGESİ) isimli gerçek kişi ve kurumlar ile ilgili fişleme niteliğinde kişisel verilerin kaydedildiği belgeler üzerinde de güvenlik numarası olarak 021006 numarasının olduğu, sanık tarafından imzalanan plan semineri çalışması programına dair yazının da üzerinde de 021006 sayısının olduğu anlaşılmıştır.

Sanıkla ilgili delillerden,EK_A (GÖREVLENDİRMEDE YETKİLİ PERSONEL) ve Üst Yazı_Plan _Çalışması_2003 isimli belgelerin 06.12.2010 tarihinde Gölcük'te Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada elde edilen TDK Marka CD içerisinde yer alan KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI klasör içerisinde de yer aldığı,

PL.SEMİNERİNE KATILACAK PERSONEL_03 MART 2003 ve 24 ŞUBAT PLAN SEMİNERİ YER TAHSİSİ isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, BAYRAM YB.IN ÇALIŞMALARI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-C (İLİŞİĞİ KESİLMESİ TEKLİF EDİLEN PERSONEL) ve LAHİKA-1 HASSAS TESİSLERDE GÖREVLENDİRECEK KİLİT PERSONEL isimli belgelerin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI isimli klasör içerisinde de yer aldığı,

EK-F PLANIN UYGULAMASI DURUMUNDA GÖREVDEN ALINACAKLAR.11.02 isimli belgenin TDK Marka CD içerisinde yer alan, KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002-2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NCİ KOR. PLAN ÇALIŞMASI klasör içerisinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut plan semineri ses kayıtları incelendiğinde 14 nolu CD içerisinde “\(1) 030310_1133\15Kor\ENVER\YANSILAR” klasöründe bulunan sunumlar içerisinden “Tam Plan.ppt” isimli sunumun sanık tarafından sunulduğu, sunum içeriğinin ise;

“Sayın komutanım takdimimi perde sunudan takdim planına göre 25 dakikalık süre içerisinde Gizli Gizlilik Derecesinde arz edeceğim.

Durum değerlendirmesini arz ediyorum. Ordu geri bölgesindeki İstanbul, Koceli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Bilecik illerinde toplam nüfus 16 milyondur. İstanbul, Koceli, Sakarya ve Bursa illeri başta olmak üzere ordu geri bölgesindeki tüm illerde perdede sunulan aşırı sol, bölücü ve aşırı sağ Terör Örgütleriyle Nakşibendi ve Kadiri Tarikatı Radikal Dinci Gruplardan ise Milli Görüş, Nurculuk ve Süleymancılık grupları etkili olarak faaliyet göstermektedir.Perdede sunulan sivil toplum kuruluşlarının yıkıcı ve bölücü örgütlere destek verdiği bilinmektedir. Bölgedeki 23 radyo, 12 televizyon kanalı ile 61 gazete ve derginin rejim aleyhtarı unsurları destekleyici yayın yaptıkları tespit edilmiştir. 190 vakıf ile 153 dernek kuruluş amaçları dışında çalışmakta irticai, yıkıcı ve bölücü unsurları destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. Bölgedeki 398 yurt, 124 özel okul ve 85 dershane irticai amaçlı faaliyette bulunan vakıf ve derneklerin kontrolündedir. Rejim aleyhtarı örgüt militan ve sempatizanlarının gerektiğinde amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ruhsatlı silah edindikleri bilinmektedir. Sadece Sakarya ilinde 62000 ruhsatlı silah bulunmaktadır. Son genel seçimlerde AK Parti 74, CHP 39 milletvekili çıkarmıştır. AK Partinin almış olduğu oyların büyük kısmının tepki oyları olduğu değerlendirilmektedir. Son valiler kararnamesiyle İstanbul, Bursa, Bilecik, Yalova ve Balıkesir illerine yeni valiler atanmıştır. Mevcut iktidarın kadrolaşma çalışmaları kapsamında 16’sı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere toplam 23 üst düzey bürokrat ve yönetici görevden alınmış ve yeni atamalar yapılmıştır. Bir kısım Vali ve Kaymakamların siyasi baskı veya çeşitli endişeler nedeniyle irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerle etkin olarak mücadelede bulunamadığı kıymetlendirilmektedir.

Sayısal olarak ifade edilememekle birlikte Emniyet Teşkilatında büyük bir kesimin irticai gruplara sempati ile yaklaştığı 8-10 ve bu grupların yaşam tarzını benimsediği EMASYA tali bölge komutanlıklarınca ifade edilmektedir. Komutanım şimdi bu genel değerlendirmenin ışığı altında ordu geri bölgesindeki illerdeki irticai yıkıcı ve bölücü tehdit durumu ile hassas olan bölge ve tesisleri arz edeceğim. Ordu geri bölgesinde irticai yıkıcı ve bölücü faaliyetler açısından en riskli olan İstanbul’da aşırı sağ, bölücü ve aşırı sol terör örgütleri ve gruplarının toplam 180 ila 210 bin civarında bir kitleyi amaçları doğrultusunda etkileyebileceği, yağma, gösteri, yürüyüş gibi toplumsal olaylarda kullanabileceği, bu örgütlerin sayıları tam olarak tespit edilemeyen militanlarıyla sabotaj ve bombalama, suikast gibi silahlı eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirilmektedir. İstanbul ilinde köprüler, Atatürk ve Sabiha Gökcen Hava Limanları, Haydarpaşa Limanı, Tren ve Metro İstasyonları ile Vapur İskeleleri, Esenler ve Harem Terminali, Ambarlı Santralı, Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi, Doğalgaz Dağıtım Şebekesi, Akaryakıt Depo ve Dolum Tesisleri, Baraj ve Göller, Üniversite ve Yüksekokullar, Televizyon Stüdyoları ve Radyo Evleri ile Sanayi Bölgeleri Hassas Tesislerdir. Koceli’nde ağırlıklı olarak Gebze ve Dilovası Merkez olmak üzere yıkıcı ve bölücü faaliyetlerle kısmen irticai faaliyetler olabileceği değerlendirilmektedir. Koceli ilinde aşırı sağ, bölücü ve aşırı sol terör örgütü ve gruplarının toplam 20 ila 25 bin civarında bir kitleyi amaçları doğrultusunda yönlendirebileceği kıymetlendirilmektedir. Koceli ilinde Tüpraş ve Petkim Kimya Tesisleri, Gebze Doğalgaz Çevrim Santralı, Koceli Üniversitesi, Yuvacık Barajı ve Sanayi bölgeleri hassas tesislerdir. Sakarya ilinde ağırlıklı olarak irticai hareketler ve irticai terör olayları olacağı ve olayların Adapazarı Merkez, Hendek ve Akyazı ilçelerinde yoğunlaşacağı beklenmektedir. 10-12. Sakarya da aşırı sağ, bölücü ve aşırı sol terör örgütü ve gruplarının toplam 12 ila 15 bin civarında bir kitleyi toplumsal olaylarda kullanabileceği ve militanlarıyla silahlı eylemlerde bulunabileceği değerlendirilmektedir. Sakarya ilinde Doğalgaz Çevrim Santralı ve Sakarya Üniversitesi Hassas tesislerdir. Bursa ilinde Merkez Yıldırım, Kestel ve Nilüfer İlçelerinde yıkıcı ve bölücü tehdit İznik, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde irticai tehdit beklenmektedir. Bursa da aşırı sağ, bölücü ve aşırı sol terör örgütleri ve gruplarının toplam 10 ila 15 bin civarında bir kitleyi amaçları doğrultusunda toplumsal olaylarda kullanabileceği ve militanlarıyla silahlı eylemlerde bulunabileceği değerlendirilmektedir. Bursa ilinde ………(anlaşılmıyor) doğalgaz çevrim santralı Orhaneli Termik Elektrik Santralı, Uludağ Üniversitesi ve Sanayi bölgeleri hassas tesislerdir. Balıkesir, Yalova ve Bilecik illerinde büyük çapta toplumsal bir olay beklenmemektedir. Komutanım, şimdi 15. Kolordu Komutanlığının Ordu geri bölgesindeki yedi ilden sorumlu sıkıyönetim komutanı ve yardımcısı olduğuna göre hazırlanan, sıkıyönetim ve bölge hasar planını arz etmeden önce tali bölge komutanlıklarının kuvvet ihtiyacını arz edeceğim. Kuvvet ihtiyacının tespitinde şu kriterler esas alınmıştır. EMASYA görevlerine yönelik teşkilatlanma ile sıkıyönetim ilanını gerektirecek olaylara müdahale edilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. Sıkıyönetim görevlerinde kullanılmak üzere 3. Mekanize veya Motorlu Takım ile bir Tank Takımından oluşan prototip birlik teşkil edilmiştir. İrticai, yıkıcı ve bölücü terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda etkileyebileceği ve toplumsal olaylarda kullanabileceği kitlenin tecavüzkâr bir kitle olduğu ve bu kitlenin en az 1/3ü kadar bir kuvvete ihtiyaç olduğu kıymetlendirilmektedir. Tecrübî faktörlere göre tecavüzkâr gruplar için 1’e 3, nümayişkâr gruplar için 1’e 7, itaatkâr gruplar için 1’e 10 civarında bir kuvvetin yeterli olacağı değerlendirilmektedir. İstanbul ilinden sorumlu tali bölge komutanlığı olarak görevlendirilen 52. Zırhlı Tümen Komutanlığının kuruluşundaki ve emrine veya harekât komutasına verilen birlikler perdede sunulmuştur. Toplam 32 tabur mevcuttur. İstanbul ilinde 30000 Polis, 5400 Jandarma, 12200 Özel Güvenlik elemanı olmak üzere toplam 47600 kolluk kuvveti görev yapmaktadır. İstanbul ilinde kamu düzeni Emniyet ve Asayişin sağlanabilmesi için 3 Mekanize veya Motorlu Takım ile bir Tank takımından oluşan prototip birlikten 90 birlik gerekmektedir. İhtiyaç duyulan birlik miktarının hesaplanması perdede sunulmuştur. İrticai, yıkıcı ve bölücü örgütlerin etkileyebileceği değerlendirilen 190000 kişilik kitle üçe bölünerek 63000 kişilik bir kuvvete ihtiyaç olduğu bu sayıdan mevcut kolluk kuvvetlerinin sayısı olan 47600 sayısı çıkarılarak 15400 kişilik ilave kuvvete ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bu sayı prototip birliğin ortalama personel mevcudu olan 70’e bölünerek 90 birliğe ihtiyaç olduğu bulunmuştur. 52. Zırhlı Tümenin kuruluşundaki ve emrine veya harekat komutasına verilen birliklerden prototip birliklerden 13. Tanesinde Tank Takımı eksik olmak üzere 76 birlik oluşturulabilmektedir. 52. Zırhlı Tümen Komutanlığının emrine 5 Mknz. Piyade Taburu ve 3 Tank Taburu daha verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sakarya ve Kocaeli’nden sorumlu 1. Piyade Tugay Komutanlığının kuruluşunda manevra unsuru olarak 3 Piyade Taburu iki hafif Piyade Taburu ve 1 Tank Tabur görev kuvveti bulunmaktadır. Sakarya ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlıkları ile Hafif Piyade Taburları emrine verilmiştir. Koceli ile Sakarya illerinde 3700 Polis, 3000 Jandarma ile 1800 Özel Güvenlik elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca Tüpraşın Özel Güvenliği için bir Jandarma bölüğü görevlendirilmiştir. Koceli ve Sakarya illerinde kamu düzeni, emniyet ve asayişin sağlanabilmesi için prototip birlikten 29 birliğe ihtiyaç vardır. Birlik ihtiyaç hesaplaması perdede sunulmuştur. Birinci Piyade Komutanlığının kuruluşundaki ve emrine verilen birliklerden prototip birliklerden 13 tane sinde tank takımı eksik olmak üzere 19 birlik oluşturulabilmektedir. Birinci Piyade Tugay Komutanlığı emrine 3 Mekanize Piyade Taburu ve 2 Tank Taburu verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bursa, Yalova ve Balıkesir illerinden sorumlu Bursa Jandarma Bölge Komutanlığının emrine Bursa, Yalova, Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları bir hafif piyade taburu Marmara Güney bağlı birlikler komutanlığı, Askeri ve Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Merkez Komutanlığı verilmiştir. Bursa, Balıkesir ve Yalova İllerinde toplam 5300 Polis, 4800 Jandarma ve 3500 Özel Güvenlik elemanı görev yapmaktadır. Bursa, Yalova ve Balıkesir illerinde kamu düzeni, emniyet ve asayişi sağlamak için Bursa Jandarma Bölge Komutanı Birliklerinin yeterli olacağı, ancak olayların hızla gelişmesi ve kontrolden çıkması durumunda kullanılmak üzere iki prototip birliğin ihtiyat olarak bulundurulmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bilecik ilinden sorumlu 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı emrine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ile diğer kolluk kuvvetleri verilmiştir. Bilecik ilinde 570 Polis 860 Jandarma ve 240 Özel Güvenlik elemanı görev yapmaktadır. Bilecik ilinde kamu düzeninin Emniyet ve asayişinin bu kuvvetlerle sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Kolordu ihtiyatı olarak mevcut bir Hafif Piyade Taburuna ilave olarak bir Mekanize Piyade Taburu ve bir Tank Bölüğüne ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak toplam 10 Mekanize Piyade Taburu ve Altı Tank Taburuna ihtiyaç duyulmaktadır. Buda 3 Mekanize Piyade Tugayı ve 1 Zırhlı Tugaya tekabül etmektedir. Bu birliklerin 3 Mekanize Piyade Takım bir Tank Takımından oluşan birlik paketleri halinde veya birlik bütünlüğü içerisinde 15. Kolordu Komutanlığı emrine verilebileceği değerlendirilmektedir. Komutanım şimdi 15. Kolordu Komutanlığı sıkıyönetim ve hasar planını arz ediyorum. Planın hazırlanmasında 52. Zırhlı Tümen Komutanlığı ile EMASYA planında bu komutanlığın emrine verilen birliklerin ve sıkıyönetim görevleri için ihtiyaç duyulan 3 Mekanize Piyade bir Zırhlı Tugayın 15. Kolordu Komutanlığı emrine verildiği farz ve kabul edilmiştir. Kolordunun vazifesi şu şekilde tespit edilmiştir. 15. Kolordu Komutanlığı anayasal düzeni korumak ve bozulan devlet otoritesini yeniden tesis etmek maksadıyla İstanbul, Koceli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Yalova illerinde kamu düzeni genel asayiş ve güvenliği temin edecek ve 1. Ordu Komutanlığı geri bölge emniyetini sağlayacaktır.

Harekât iki safhada icra edilecektir.

Birinci safha hazırlık ve teşkilatlanma safhasıdır. Bu safhada seferde kurulacak birlikler seferberliğin ilan edilmesiyle birlikte teşkil edilecek, sıkıyönetim planları gözden geçirilecek ve güncelleştirilecek, taktik, harekât merkezleri 24 saat esasına göre faaliyete geçirilecek, birlikler öncelikle sıkıyönetim görevlerine yönelik eğitim icra edecekler ve eğitim noksanlıklarını gidereceklerdir. Sıkıyönetim görevlerine yönelik teşkilatlanmalar kışlalarda tamamlanacaktır.

Bu kapsamda detayı planın emir komuta münasebetleri ve sorumluluk sahaları ekinde belirtildiği şekilde kolordu karargâhında görevli personelin tamamı sıkıyönetim karargâhında görevlendirilecek ve kolordu karargâhı sıkıyönetim karargâhı olarak teşkilatlanacak. Sıkıyönetim karargâhında görev yapacak temsilciler mülki makamlarla koordine edilerek kolordu karargâhına davet edilecek ve oryantasyon eğitimi verilecek. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerinden sorumlu tali bölge komutanlıkları mevcut kuvvetlerini 3 Mekanize veya Motorlu Piyade Takımı ile bir Tank Takımından oluşan birlikler şeklinde teşkilatlandıracak. Müstakil görevlerde bu birlikler üst rütbeli bir subayın komutasında görev yapacaklardır. Tali bölge komutanlıklarınca kritik noktalarda ve özel operasyonlarda kullanılmak üzere Polis ve Askerlerden oluşan özel timler teşkil edilecek bu timlerin teşkilatı ve mevcut kuvvetler ve görevin özelliğine göre tali bölge komutanlılarınca belirlenecektir. Jandarma Polis ve Mit İstihbarat birimleri ile elemanların çalışma esasları belirlenecek ve yeniden teşkilatlandırılacaktır. İstihbarat temininde yeni maksatlarla kullanılan kamera sistemlerinden de istifade edilmesi planlanacaktır. Polis ve Özel Güvenlik Elemanlarının sevk ve idaresi ile kamu kurum ve kuruluşlarının kullanılmasında jandarma komutanlıları ve karargâhından azami istifade edilecektir. Planın bölge hasar kontrol ekine uygun olarak hasar kontrol birlikleri teşkil edilecek, bu birlikler yangın söndürme ağır kurtarma ve enkaz kaldırma, hafif kurtarma ve işçi, sıhhi ilkyardım ve tahliye mühimmat imha ve NBC temizleme timlerinden oluşacaktır. Hasar kontrol birliklerinin teşkilinde planın ekinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makinelerin dan azami istifade edilecektir. Planın istihbarat ekinde belirtilen stratejik ve ekonomik tesislerin emniyeti ile ilgili alınan tedbirler gözden geçirilecek ve alınması gereken ilave tedbirler belirlenerek hazırlıklar tamamlanacaktır:

Cezaevleri kapasite ve doluluk oranları tespit edilecek gözaltına alınan ve tutuklananların emniyetle muhafazası için gerekli planlama yapılacaktır. 52. Zırhlı Tümen Komutanlığınca Hasdal Kışlasında, 2. Zırhlı Tugay komutanlığınca Maltepe Kışlasında 1. Piyade Tugay Komutanlığınca Sakarya kışlasında ceza ve tutuk evi açılacaktır.

Birliklerce sorumluluk bölgelerinde sivil kıyafetli kadro tatbikatları icra edilecektir.

Sorumluluk bölgeleri itibariyle halen konuşlu bulundukları kışlaların dışında konuşlandırılacak birliklerin kalacağı bina ve tesislerde iskân ve iaşe için gerekli hazırlıklar tamamlanacaktır.

Planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalmasında sakıncalı olan kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, bunların yerine atanacak sivil ve asker şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkân ve kabiliyetlerini içeren bilgiler güncelleştirilecektir.

Sıkıyönetim bildirileri güncelleştirilerek yayınlanmaya hazır hale getirilecek basın ve halkla ilişkiler merkezinde çalışacak personel ile basın sözcülerine gerekli eğitim verilecektir.

İkinci safha görev yerlerine intikal ve harekâtın icrası safhasıdır. Bu safhada birlikler teşkilatlanmalarını tamamlamış olarak görev yerlerine intikal edeceklerdir. 15. Kolordu karargâhı Selimiye’ye intikal edecek burada faaliyete geçecektir. Vatandaşın can ve mal güvenliği süratle teminat altına alınacak bölgede asayiş ve emniyet temin edilecektir. Kritik bölgeler ve mukavemet etmesi beklenen kişiler kontrol altına alınacak her türlü mukavemet kesin bir kararlılıkla kırılacaktır.

Planın istihbarat amaçları ekinde yer alan kuruluş amaçları dışında çalışan veya faaliyetlere devam etmesinde sakınca görülen dernek, sendika ve meslek kuruluşlarıyla bunların yan Örgütlerinin Faaliyetleri Üst Komutanlık Emirleri Doğrultusunda Durdurulacaktır.

Geçmişte irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere katıldığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınacaktır.

İrticai yıkıcı ve bölücü faaliyetleri desteklediği bilinen sıkıyönetim bildirilerine uymayan çeşitli yolsuzluklara adı karışmış kamu personeli yerine güvenilir, liyakatli, sivil veya emekli olmuş asker personel görevlendirilecektir.

Yağma, talan gasp ve milli serveti tahrip gibi olaylarda ikazlara uymayanlara karşı iç hizmet kanununda ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilere göre silah kullanılarak devlet otoritesi tesis ve idame ettirilecektir. Halkın günlük yaşantısının gereği olan su, elektrik, gaz, sağlık ve ulaşım gibi hizmetler ile kitle taşımacılığı yapan kamu teşekküllerinin faaliyetleri sıkıyönetim tali bölge komutanlıkları ve idari destek harekât merkezlerinde kontrol edilecek, hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi sağlanacaktır.

Halkın ihtiyaçlarını karşılamada silahlı kuvvetler ile kamu kurum ve kuruluşlarının tüm imkânları kullanılacaktır. Sokağa çıkma yasağının ilanı halinde halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için tali bölge komutanlıklarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi sağlanacak bölgedeki 252 hastane ile 307 ambulansın yanı sıra halk sağlığı için gerektiğinde askeri imkânlardan da yararlanılacaktır. Hava, deniz ve demir yollarıyla liman, terminal ve istasyonlar kontrol altına alınacak üniversite, fakülte ve orta dereceli okullar ile öğrenci yurtlarının güvenlik ve kontrollerine titizlikle devam edilecektir.

Valilik, belediye başkanlığı, televizyon stüdyosu radyo evleri gibi binaların emniyeti sağlanacak, giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacaktır. Planın istihbarat ekinde belirtilen irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri desteklediği bilinen yayın organlarının yayını ve dağıtımı durdurulacaktır.

Koordinasyon ile ilgili hususları arz ediyorum:

Sıkıyönetim tali bölge komutanlıkları sorumluluk bölgelerine ait bilgileri karşılıklı olarak koordine etmek suretiyle güncel halde bulunduracaklardır. Emniyet ve özel şirketlere ait 15 helikopter kolordu komutanlığı kontrolünde görev yapacaktır.

Tali bölge komutanlıkları kendi bölge sınırları içindeki faaliyetleri ile ilgili olarak mülki makamlar kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon yetkisine sahiptir. Basın açıklamaları kolordu basın bilgi merkezi tarafından yapılacak, yetkisiz personelce basına bilgi verilmeyecektir.

Toplumsal olaylarda faillerin tespiti için Polis ve Jandarmanın arşivleriyle kamera ve fotoğraf hizmetlerinden azami istifade planlanacaktır. Sıkıyönetim uygulamaları esnasında suçsuz kişilerin zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilecek ve gereksiz yasaklamalara gidilmeyecektir. Sıkıyönetim faaliyetleri üstün bir disiplin anlayışı ve vatanseverlik duygusuyla icra edilecek personelin disiplinsiz davranışlarına müsaade edilmeyecektir.

Komutanım, şimdi de kolordu karargâhının sıkıyönetim karargâhı olarak teşkilatlanması hakkında özet bilgi arz edeceğim.15. Kolordu Karargâhının mevcut teşkilatı perdede sunulmuştur. Kolordu Karargâhında 56 subay 28 astsubay 22 sivil memur 18 erbaş ve er görev yapmaktadır. Planın hazırlık ve teşkilatlanma safhasında kolordu karargâhında görevli tüm personel sıkıyönetim karargâhında görev alacak şekilde, kolordu karargâhı perdede sunulan sıkıyönetim karargâhı şeklinde teşkilatlanacaktır. Adli müşavirlik, askeri savcılık ve askeri mahkemede görev yapacak personel halen kolordu karargâhında görevli hâkim ve savcılardan sağlanacak ve kurulacak sıkıyönetim mahkemeleri sayısına göre personel takviyesi gerekecektir. Sıkıyönetim Kadrosundaki Genel Sekreterlik Kolordu Genel Sekreterliğince Bilgi Toplama Şubesi Kolordu İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürlüğünce Asayiş Şube Kolordu Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğünce Sivil İşler ve Personel Şubeleri Kolordu Personel Şube Müdürlüğünce Lojistik Şube ve İdari Destek Harekât Merkezi Kolordu Lojistik Şube Müdürlüğünce Mebs Şube Kolordu Mebs Şube Müdürlüğünce teşkil edilecektir. Ayrıca sıkıyönetim karargâhında perdede sunulan kurum ve kuruluşların temsilcileri görev yapacaktır. Komutanım, tehdit değerlendirmesine göre ihtiyaç duyulan 3 Mekanize Piyade ve bir Zırhlı Tugayın gönderilmemesi durumunda ilave olarak şu tedbirler alınacaktır. Tali bölge komutanlıklarınca aynı anda tüm bölgeleri ihtiyaç duyulan yer ve zamanda operasyonlar icra edilecek. Tali bölge komutanlıklarına birbirlerini takviye görevi verilecek üst komutanlık emirleri doğrultusunda komşu sıkıyönetim komutanlıklarıyla takviye protokoller yapılacak. Muharebe Destek ve Muharebe Hizmet Destek Birliklerine Sorumlulukları verilecek ve ihtiyat olarak görevlendirilecek bölgedeki kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının Kuruluşundaki geri bölge Emniyet Görevlerinde kullanılmayan birlikler ihtiyat olarak görevlendirilecek. Doğal afet yardım görevlerinde daha çok sivil teşekküllerin imkânlarından yararlanılacak, askeri birlikler ile kolluk kuvvetleri emniyet ve asayiş görevlerinde kullanılacak toplumsal olayların önlenmesinde daha sert sert tedbirler alınacak ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalar artırılacak. Planda iç tehdit açısından hassas olmayan bölgelere mevcut kolluk kuvvetleri dışında kolluk tahsis edilmemiştir. Bu nedenle kuvvet tasarrufunda bulunulacak bölge bulunmamaktadır. Sorumluluk bölgesinde herhangi bir değişikliğe bu kuvvetlere dönülmediği takdirde sorumluluk bölgesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı değerlendirilmektedir.” şeklinde olduğu görülmüştür.

Balyoz Harekat Planının da EK-C’si istihbarat olarak belirtilmektedir. Ayrıca dosyada mevcut ıslak imzalı dokümanlar arasında (1749-1750-1751) ile numaralandırılmış belgeler incelendiğinde; GİZLİ ve LAHİKA-4 ibareli, 15NCİ KOR.KOMUTANLIĞI GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK-C(İSTİHBARAT), LAHİKA-4 ana başlığına sahip, Pl.Eğt.Sb.İsth.Alb.Mehmet YOLERİ imzalı, c-4-1 ile c-4-3 arası sayfa numaralı, her sayfada güvenlik numarası olarak 021006 numarası basılmış belgeler olduğu anlaşılmıştır. PLANIN UYGULANMASI DURUMUNDA GÖREVDE KALMASI SAKINCALI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN YERİNE ATANMASI PLANLANAN ŞAHISLAR ÇİZELGESİ başlığı altında 25 adet kamu görevlisi ile ilgili fişleme yapıldığı ve bunların bir kısmının yerine getirilecek olan 2’si emekli 9 askeri personel isimlerin de belirlendiği görülmektedir. Sanığın plan seminerde istihbarat ekinden bahsettiği planın Balyoz Harekat Planı olduğu ,

Dosyada mevcut ıslak imzalı dokümanlar arasında 15. Kolordu Komutanlığı tarafından 10 Kasım 2002 tarihli 1. Ordu Komutanlığına gönderilen mesaj formu içeriğinde kolordu komutanlığının emrinden organik kuruluşundaki tugayların alındığı ve sorumluluk bölgesindeki jandarma birliklerinin emrine verildiği belirtilmektedir. 11 nolu CD içerisinde “2002-2003\Jandarma” klasöründe İSTANBUL BÖLGE ve JANDARMA BÖLGE adlı klasörler içerisindeki belgelerin tamamı sanık tarafından yapılan sunumlar ile örtüştüğü ayrıca 11 nolu CD içerisinde Murat ÖZÇELİK adına imzaya açılmış \2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NCİ KOR. PLAN ÇALIŞMASI\ klasöründe bulunan EK-F PLANIN UYGULAMASI DURUMUNDA GÖREVDEN ALINACAKLAR.11.02.doc isimli belgede 15. Kolordu sorumluluk sahasında bulunan iller (Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik) kapsamında başta VALİ ve KAYMAKAMLAR olmak üzere kamu görevlileri ile ilgili çalışmalar yapıldığı, görevden alınacakların yerine atanması planlanan görevlilerin isimlerini belirtildiği, anılan belgenin teknik özellikleri incelendiğinde Murat ÖZÇELİK isimli Bursa Jandarma personeli tarafından oluşturulduğu, devamında MUSTAFA ÖNSEL-C:\ Documents and Settings\ Administrator\ Belgelerim\ BURSA\ VERİLECEKLER\ 15 NCİ KOR. PLAN ÇALIŞMASI\EK-F PLANIN UYGULAMASI DURUMUNDA GÖREVDEN ALINACAKLAR 11.02..doc dosya yolunu takip ederek son olarak kaydedildiği görülmüş olup, Mustafa ÖNSEL in kendi bilgisayarında hazırladığı dosyayı VERİLECEKLER olarak kaydetmesi ve plan seminerinde sanığın “Planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalmasında sakıncalı olan kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, bunların yerine atanacak sivil ve asker şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkân ve kabiliyetlerini içeren bilgiler güncelleştirilecektir.” Şeklinde beyanları, sanık tarafından yapılan sunumlara dair çalışmaların birliktelik- beraberlik-süreklilik içerisinde çeşitli birimler tarafından yerine getirildiği ve çalışmalar arasındaki uyum (Organik bir bağı bulunmamasına rağmen Jandarma tarafından yapılan çalışmaların 15. Kolordu tarafından uygulanması) değerlendirildiğinde aynı-tek bir elden yönlendirilerek sevk ve idare edildikleri anlaşılmıştır.

Sanık MEMİŞ YÜKSEL YALÇIN 03/06/2010 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) vermiş olduğu ifadesinde özetle;

Suç tarihi itibariyle 15. Kolordu Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak görevli olduğu 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu tarafından düzenlenen plan seminerine katıldığını, bu seminerde 15. Kolordu seminer grubu gereğince sunum yaptığı, olasılığı en yüksek tehlilkeli senaryonun hayali bir senaryo olduğunu, varsayımlar ve hayali kişiler üzerinden konuşma yapıldığını, gerçek kişi ve kurumlar üzerinden planlar yapılmadığını, sunumunda 1. Orduda 15. Kolorduya gelen hayali senaryolarda Türkiye'nin mültacaviz bir ülke ile savaşa girdiği, devletin ise sıkı yönetim ilan ettiği ve 15. Kolordu komutanlığıda sıkı yönetim komutanlığı olarak geri bölgede yıkıcı ve bölücü ayaklanmaları bastırmak görevi verildiği için sıkı yönetim kanunu gereği alınabilecek tedbirler sırasıyla kolordunun hayali planında sıralanmıştır. Kesinlikle bu planda geçen cümlelerin bugüne kadar hiç görmediğim duymadığım Balyoz Güvenlik Harekat Planı ile bir alakası yoktur, Balyoz Harekat Planını ilk defa ifade verirken gördüğünü, 15. Kolordu bünyesinde hazırlanan listelerden haberinin bulunmadığı, ilk defa ifade verirken gördüğünü, kendisine verilen emir ve görevler doğrultusunda çalışmalar yaptığını, seminerdeki sunumunu sıkı yönetim hayali senaryosu kapsamında yapıldığını, bu nedenle herhangi bir suç işlemediğini” belirtmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle:

“1.Ordu komutanlığının 31 Ocak 2003 tarih ve 1. Ordu plan semineri 2003 konulu emrinin dördüncü maddesinde plan seminerine katılacaklar belirtilmiş ve ana üst birlik komutanlıklarının harekat ve eğitim şube müdürlerinin de plan seminerine katılması emredilmiştir. Bu emirden de anlaşılacağı üzere isme göre özel bir görevlendirme olmamıştır. Katılımcılar makama, göreve göre belirlenmiştir. Söz konusu emrin ilgili bölümü yansıda sunulmuştur. 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında 1. Ordu karargahında icra edilen seminere 15. Kolordu Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olmam nedeni ile katıldım.Sözde balyoz planından haberim olması ve buna yönelik planlama ve hazırlıkta bulunmam mümkün değildir.Ben balyoz harekat planı adı verilen sözde planı ilk defa basından duydum. Böyle bir planın çalışmasına katılmadım. Böyle bir planın yapıldığını duymadım, görmedim. Bana sözlü veya yazılı bir tebligatta bulunulmadı. Böyle bir çalışmaya katılmam benden istenmedi. Herhangi bir görev verilmedi. Başta Anayasa olmak üzere kanunlara aykırı bir olaya ve/veya konuşmaya şahit olmadım. Kanunsuz bir emir de yapmadım. İddianamede yer alan, şahsıma yüklenen eylem ve suçlamaları kabul etmiyorum, reddediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda sanık Memiş Yüksel YALÇIN’ ın, Çetin Doğan liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Yürütme Organını Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Men Etmek için oluşturulan yapılanma içinde yer aldığı, çalıştığı birimden kategorili personel olarak tavsif edilen çok sayıda personelin Balyoz Güvenlik Harekat planı kapsamında ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü, aynı bağlamda hassas tesisler ile ilgili görevlendirmelerin yapıldığı, Balyoz Güvenlik Harekat Planının jenerik olarak müzakere edildiği plan seminerine katıldığı, katıldığı plan seminerinde sunum yaptığı, sunumun içeriği incelendiğinde Balyoz Harekat Planı başta olmak üzere, dosyamız diğer sanıklarından Mehmet YOLERİ tarafından imza altına alınmış fişleme niteliğindeki kamu görevlileri, basın yayın kuruluşları, sendika-vakıf-dernekler ile ilgili belgeler, özellikle 11 nolu CD içerisinde bulunan Jandarma birimleri tarafından yapılan çalışmalar, görevlendirmeler, arama ve el koyma yapılması öngörülen yerler, ilişiği kesilecek TSK personeli, güvenilir emniyet personeli, planın uygulanması durumunda görevden alınacaklar, özel güvenlik teşkilatı personelinin tespiti, cezaevi kapasite ve doluluk oranları ile ilgili çalışmalar, kuruluş amaçları dışında çalışan dernek-vakıf-sendikalar, kapsamında yapılan çalışmalar ile bire bir örtüştüğü, bu çalışmaların sanık tarafından sunumu yapılan konulara dair taslak çalışmaları olduğu, bunların ise gerek dijital gerekse de ıslak imzalı belge şeklinde bulundukları, Jandarma birlikleri tarafından yapılan çalışmalardan istifade ettiği, sunumun içeriği incelendiğinde olumsuz tesiri, kriz, kaos ve kargaşa çıkarılmasına yönelik sonuçları, örgüt faaliyetleri üzerindeki etkinliği, bu etkinliğin örgüt amaçlarının gerçekleşmesine uygunluğu ve sanık tarafından yapılan sunumlara dair çalışmaların birliktelik- beraberlik-süreklilik içerisinde çeşitli birimler tarafından yerine getirildiği ve çalışmalar arasındaki uyum (Organik bir bağı bulunmamasına rağmen Jandarma tarafından yapılan çalışmaların 15. Kolordu tarafından uygulanması) değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs suçunu işlediği kanaatine varılmıştır.
Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə