Eshâb-i kiRÂMYüklə 4,48 Mb.
səhifə1/41
tarix25.07.2018
ölçüsü4,48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

 

 

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 5

 

 

ESHÂB-I KİRÂM 

Eshâb-ı kirâm ile Ehl-i beyt,Birbirlerini severlerdi hep!”

 

AHMED FÂRÛK

 

Kırkıncı BaskıHakîkat Kitâbevi

Darüşşefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083

 Tel: 0212 5234556-5325843 Fax: 0212 5233693

 http://www.hakikatkitabevi.com.tr

e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com.tr

Fâtih-İSTANBUL

ŞUBAT-2007

 

  

TENBÎH

Eshâb-ı kirâmın temiz hayâtlarını kendimize örnek edinmeliyiz. Onlar gibi olarak, Allahü teâlânın rızâsını kazanmağa çalışmalıyız. Onlar gibi olan müslimân, Allahü teâlânın emrlerine ve devletinin kanûnlarına itâ’at eder. Emre uymamak günâh olur. Kanûna uymamak suç olur. Olgun müslimân, günâh yapmaz ve suç işlemez. Müslimân, iyi insan demekdir. Müslimânların kardeş olduklarını bilir. Vatanını, milletini ve bayrağını sever. Herkese iyilik eder. Gayrı müslimlere, turistlere, kâfirlere de hiç kötülük yapmaz. Onların mallarına, canlarına, ırzlarına, nâmûslarına aslâ saldırmaz. Kötülük yapanlara nasîhat verir. Kimseye hiyle, hıyânet yapmaz. Münâkaşa etmez. Herkese karşı, güler yüzlü, tatlı dilli olur. Devâmlı çalışır. Din bilgilerini ve fen bilgilerini iyi öğrenir. Çocuklarına, tanıdıklarına da öğretir. Gıybet, dedikodu yapmaz. Hep fâideli şeyler söyler. Halâl kazanır. Kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan müslimânı Allah da sever, kullar da sever. Râhat ve huzûr içinde yaşar.Geçdi gençlik, tatlı bir rü’yâ gibi, ey çeşmim zâr![1]

Beni mecnûn etdi girye, meskenim olsun mezâr!

[1] zâr=(fârisî) ağla.

 

Baskı: İhlâs Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-İSTANBUL

Tel: 0.212.454 30 00
 

-2-

 

  

İÇİNDEKİLER


                                                      Sahîfe No:

Önsöz...........................................................................5

I– Eshâb-ı kirâm.................... .....................................9

a) İctihâd................. ..................................................51

b) (Makâmât-ı Mazhariyye) kitâbının

17.ci mektûb tercemesi ................................................70

c) 1.cild, 251.ci mektûb tercemesi..................................72

d) 2.cild, 15.ci mektûb tercemesi............. ... ..................78

e) Tenbîh [Eshâb-ı kirâma iftirâ edenlere cevâblar]..........83

f) Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin (İrâde-i cüz’iyye)

risâlesinden bir kısmın tercemesi ...................................89

g) (Birgivî vasiyyetnâmesi) kitâbından, kader, kazâ

ve irâde-i cüz’iyye ile alâkalı bir kısmın tercemesi ............90

h) Hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Alînin “radıyallahü anhüm”

birbirlerini medhleri...................................................131

i) Kerbelâ vak’ası ........... .........................................135

İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi........141

Seyyid Abdülhakîm efendinin hâl tercemesi.........157

 

II– Müslimânların iki gözbebeği (hazret-i

Ebû Bekr ve hazret-i Ömer) ............ ..........................160

a) Mukaddime [Şeyhaynın üstünlükleri, akla ve

 nakle dayanılarak bildirilmekdedir.]........ ....................163

b) Birinci fasl. [Nasîreddîn-i Tûsînin, eshâb-ı kirâm

ile alâkalı (Tecrîd) kitâbındaki yazılarına

cevâb verilmekdedir]...... ..........................................183

c) İkinci fasl. Hased edenler ve zındıklar tarafından

Şeyhayna yapılan iftirâ ve yalanlara

cevâb verilmekdedir .................................................200

d) Kur’ân-ı kerîmde beş ilm, hadîs-i şerîflerde

oniki ilm bildirilmekdedir . ..........................................213- Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (Mektûbât)

Indan altı aded mektûb tercemesi ... .....................216

 

III– İslâmda ilk fitne. ............. ..............................220

a) İmâm-ı Rabbânî (Mektûbât)ının

2.cild, 36.cı mektûb tercemesi  ...................................222

b) Eshâb-ı kirâmın üstünlükleri, Sahâbî kime denir ……....247

c) Muhâcir, Ensâr,........... ..........................................249-3-

d) diğer Eshâb-ı kirâm........ .......................................250

e) Resûlullahın vâlîleri, kâtibleri........... .......................251

f) Son vefât eden Sahâbîler............ ............................252Hazret-i Mu’âviye.............. .....................................259

İyi insan olalım, hep iyilik yapalım ..... ...................261

1.cild, 80.ci mektûb tercemesi [Bid’at ehline

cevâb veren kitâblar]................... ..............................263

Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (Mektûbât)ından

altı aded mektûb tercemesi ....... ................................270

Hicrî kamerî seneyi mîlâdî seneye çevirmek..... .............276

Nasîhat [Şi’r]........ ....................................................278

 

IV– Eshâb-ı kirâm kitâbında adı geçenler[ikiyüzaltmışbeş zâtın hâl tercemeleri]……………….....280

Büyük âlimler [Silsile-i aliyye]........ ............................410

Hakîkî müslimân nasıl olur ......... ...............................413

 

  

Resûlü gören mü’mine, (Sahâbî) adı verildi.

Hepsini bildirmek için, (Eshâb-ı kirâm) denildi.

Peygamberi seven her kalb, nûrla dolardı bir ânda,

Ona sahâbî olanlar, medh olundular Kur’ânda.

Hepsi Resûlullah için, mâlını, cânını verdi.

Sulhda ilm yayarlardı, harbde ise kükrerdi.

Hadîs-i şerîfde Eshâb, benzetildi yıldızlara.

Herhangi birine uyan, erer ışıklı yollara.

Eshâbı, çok sevişirdi, birbirini överdi.

Sonra gelen müslimânlar, hepsi böyle söylerdi.

Kur’ânı ve hadîsleri, Onlar bildirdi bizlere.

Kalblerin temizliği, güven verdi zihnlere.

Söğülse bunlardan biri, yaralanır İslâm dîni.

Sahâbîyi kötüliyen, çürütür Kur’ân-ı kerîmi.

Hakîkî müslimân isen, saygı göster herbirine,

Önce salât, selâm eyle, Resûlün Ehl-i beytine!

 

4– 

ESHÂB-I KİRÂM

“aleyhimürrıdvân”
Yüklə 4,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə