Eşyanin terciHLİ menşEİNİn tespiTİ hakkinda yönetmeliKYüklə 2,58 Mb.
səhifə15/16
tarix14.08.2018
ölçüsü2,58 Mb.
#70697
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ben aşağıda imzası bulunan ve düzenli olarak ekli belge kapsamı ürünleri……………… ’ya sunan tedarikçi, (1):
1. Aşağıda yer alan Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olmayan maddelerin bu ürünlerin üretilmesi için

Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta kullanıldığını:
Tedarik edilen ürünlerin

tanımı (2)Kullanılan menşeli

olmayan maddelerin

tanımı


Kullanılan menşeli

olmayan maddelerin

pozisyonu (3)


Kullanılan menşeli

olmayan maddelerin

kıymeti (3)(4)


Toplam kıymet
Toplam kıymet2. Bu ürünlerin üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta kullanılan diğer tüm maddelerin Türkiye,

Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olduğunu;
3.Aşağıda yer alan ürünlerin Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında Türkiye ile bu ülkelerin herbiri arasında

yapılan Anlaşmalara ek Menşe Protokollerinin 12. Maddesi uyarınca işçilik veya işleme tabi tutulduğunu ve aşağıda

yer alan toplam katma değeri kazandığını beyan ederim.


Tedarik edilen ürünlerin tanımı

Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında

elde edilen toplam katma değer (5)
(Yer ve tarih)

(Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyannameyi

imzalayan kişinin ismi okunaklı olarak el yazısıyla

belirtilmek zorundadır)Bu beyanname ………….……….dan…………..’ya dağıtılan bu ürünlerin tüm müteakip sevkiyatları için geçerlidir.(6).


Bu beyannamenin artık geçerli olmadığını derhal ……………………(1) ’ya bildireceğim

……………………………………

(Yer ve Tarih)
………………………………………… ……………………………………

………………………………………… ……………………………………

………………………………………… ……………………………………

(Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyannameyi imzalayan kişinin ismi okunaklı olarak el yazısıyla belirtilmek zorundadır)
1 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

2 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

3 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

4 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

5 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

6 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

7 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3


8 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

9 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3


10 Fasıl 32’deki Not 3’e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendir.

11 Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir “grup” olarak kabul edilir.

12 “Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

13 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

14 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

15 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.


16 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

17 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

18 Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (örn.Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-16’ ya göre ölçülen optik geçirgenliği %2 den az olan yapraklar.


19 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

20 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

21 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

22 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

23 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

24 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

25 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

26 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

27 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

28 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

29 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

30 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

31 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

32 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

33 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5


34 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

35 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

36 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

37 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

38 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

39 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

40 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

41 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

42 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

43 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

44 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

45 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

46 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

47 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5


48 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

49 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

50 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5


51 Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

52 Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

53 Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

54 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

55 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

56 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

57 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

58 Bakınız Giriş Notu 6.

59 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

60 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

61 Bakınız Giriş Notu 6.

62 Bakınız Giriş Notu 6.

63 Bakınız Giriş Notu 6.

64 Bakınız Giriş Notu 6.

65 Bakınız Giriş Notu 6.

66 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

67 Bakınız Giriş Notu 6.

68 Bakınız Giriş Notu 6.

69 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

70 Bakınız Giriş Notu 6.

71 Bakınız Giriş Notu 6.

72 Bakınız Giriş Notu 6.

73 Bakınız Giriş Notu 6.

74 Bakınız Giriş Notu 6.

75 Bakınız Giriş Notu 6.

76 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

77 Bakınız Giriş Notu 6.

78 Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

79 Bakınız Giriş Notu 6.

80 Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

81 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

82 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

83 Bakınız Giriş Notu 6.

84 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

85 Bakınız Giriş Notu 6.


86 Bakınız Giriş Notu 6.

87 Bakınız Giriş Notu 6.


88 SEMII – Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.


89 Söz konusu kural 31.12.2005 tarihine kadar geçerli olacaktır.


90 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

91 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

92 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

93 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

94 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

95 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

96 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3


97 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

98 Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3


99 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5


100 Fasıl 32’deki Not 3’e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendir.

101 Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir “grup” olarak kabul edilir.

102 “Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

103 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

104 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

105 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.


106 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

107 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

108 Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (örn.Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-16’ ya göre ölçülen optik geçirgenliği %2 den az olan yapraklar.


109 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

110 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

111 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

112 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

113 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

114 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

115 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

116 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

117 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

118 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

119 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

120 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

121 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

122 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

123 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5


124 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

125 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

126 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

127 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

128 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

129 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

130 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

131 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə