Evaluarea programelor de prevenire hiv/sida


II. Asigurarea calităţii datelorYüklə 0,57 Mb.
səhifə4/10
tarix16.08.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#71161
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

II. Asigurarea calităţii datelor


Implementatorii se vor asigura că toate activităţile şi rezultatele proiectelor sunt documentate (ex.: utilizând documentele de lucru adecvate, rapoarte de anchetă) şi că datele culese sunt stocate şi arhivate corespunzător.
Cu ocazia activităţilor de monitorizare şi de evaluare, atât implementatorii cât şi PR se vor asigura că datele culese respectă criteriile de calitate recomandate de GFATM: sunt înregistrate corect (evitând erorile, dubla numărare), în timp util şi într-o manieră obiectivă (reflectând adecvat fenomenele măsurate). În situaţiile în care datele prezintă probleme legate de calitate, PR şi implementatorii vor lua măsurile necesare pentru a îndepărta aceste probleme într-un timp cât mai scurt (ex.: prin modificarea metodei de înregistrare a beneficiarilor, a sistemului de evidenţă al materialelor distribuite etc.).

III. Stocarea datelor


Datele culese din activitatea curentă a proiectelor vor fi stocate de fiecare implementator în baze de date electronice (vezi exemplul din Anexa 11) sau, dacă nu este posibil, în variantă tipărită, astfel încât analiza datelor şi raportarea lor să poată fi făcută într-un timp cât mai scurt şi cu cât mai puţine erori.
Datele din cercetări efectuate în cadrul programelor HIV şi TB vor fi stocate în formatul specificat în metodologia de cercetare (ex.: bază de date SPSS, EpiInfo, SAS etc.). Odată cu raportul de cercetare, PR va primi din partea implementatorului care a efectuat cercetarea, varianta electronică finală şi completă a bazei de date care a stat la baza elaborării raportului. Dacă datele cercetării sunt calitative, atunci PR va agrea cu implementatorul formatul în care vor fi furnizate datele complete culese prin instrumentele de cercetare utilizate (ex.: transcrieri ale interviurilor, rezumate ale interviurilor etc.)

Datele culese de PR de la implementatori vor fi stocate în baze de date electronice ce vor fi integrate într-un sistem computerizat de management al datelor M&E, sistem ce va face posibilă elaborarea în timp util şi în maniera facilă a rapoartelor semestriale şi anuale despre progresul global al programelor HIV şi TB.


IV. Analiza şi raportarea datelor în sistemul M&E al programului HIV/SIDA şi TB al Rundei 6


Rapoartele trimestriale şi anuale livrate de implementatori către PR au la bază analiza datelor culese din documentele de lucru ale proiectelor şi din alte surse de date disponibile (ex.: raport BSS).
PR analizează datele din rapoartele trimestriale şi în baza acestora editează rapoartele semestriale şi anuale privind performanţa programelor. În măsura în care va fi identificată nevoia de date suplimentare, PR va recurge la analiza secundară a bazelor de date obţinute prin cercetările finanţate în Runda 6 GFATM.
Termenele limita ale raportărilor (ale implementatorilor către PR şi ale PR către GFATM, LFA) sunt specificate în acordurile de subgrant (semnate între PR şi implementatori), respectiv în acordul de grant (încheiat între PR şi GFATM).

V. Diseminarea datelor din sistemul M&E al programelor HIV/SIDA şi TB al Rundei 6


Rezultatele programatice şi financiare ale programelor HIV şi TB vor fi făcute publice atât de PR cât şi de implementatori.

PR va face diseminarea rezultatelor celor două programe conform planului de comunicare externă, lobby şi advocacy prezentat în Cap. III. „Comunicare” a acestui manual.


Implementatorii vor utiliza propriile politici/reguli de comunicare externă şi relaţii publice pentru diseminarea rezultatelor proiectelor.

VI. Creşterea capacităţii de M&E a implementatorilor


Creşterea capacităţii implementatorilor de a realiza monitorizarea şi evaluarea propriilor proiecte este unul dintre principiile GFATM care guvernează implementarea Rundei 6 de finanţare.
În acest scop, PR va acorda asistenţă tehnică implementatorilor:

  • în timpul vizitelor planificate de PR pentru monitorizarea programelor

  • cu ocazia întâlnirilor de lucru necesare pentru elaborarea sau evaluarea instrumentelor de colectare a datelor (inclusiv a metodologiilor de cercetare)

  • cu ocazia unor ateliere de lucru periodice în care vor fi abordate teme legate de M&E.

  • prin punerea la dispoziţia implementatorilor (pe pagina de Internet a PR, pe e-mail) a unor resurse privind M&E.

VII. Solicitarea şi acordarea de asistenţă tehnică pentru M&E


Implementatorii pot solicita PR asistenţă tehnică ori de câte ori se confruntă cu dificultăţi legate de implementarea proiectelor, în general, şi a activităţilor de M&E, în special. PR va acorda asistenţă tehnică în măsura competenţelor personalului său şi va referi implementatorii către alţi specialişti identificaţi, atunci când va fi cazul.

ANEXENotă: Următoarele anexe sunt traduceri sau extrase din documente existente de colectare a datelor. Sursa instrumentelor a fost indicată pentru fiecare anexă, acolo unde a fost cazul. Aceste anexe pot fi utilizate de către fiecare implementator ca sursa de inspiraţie pentru pentru elaborarea unor instrumente proprii, specifice, de culegere a datelor. Excepţie fac Anexa 8 şi Anexa 12 care vor fi utilizate conform indicaţiilor ulterioare ale PR.


Anexa 1a Indicatori cheie şi indicatori adiţionali ai programului HIV/SIDA Runda 6

Tabelul prezintă indicatorii cheie ai programului Rundei a 6-a, definiţiile acestora, frecvenţa şi metodele de colectare. Indicatorii cheie au fost stabiliţi încă din faza redactării propunerii de ţară pentru Fondul Global, astfel încât să reflecte principalele progrese ale programului
Tip de indicator

Definiţia indicatorului

Definiţie/Detalii

Frecvenţa colectării datelor

Sursa datelor

Responsabil

de impact

Număr de cazuri noi de infecţie HIV inregistrate anual, la un milion de persoane din populaţia generala

 -

Anual

Raport epidemiologic

Institul de Boli Infecţioase „Prof.Dr. Matei Bals”

de rezultat

Procentul de utilizatori de droguri injectabile (IDU) care au adoptat comportamente cu risc scăzut de trasmitere a HIV

Numărator: Număr de utilizatori de dorguri injectabile care declară ca au adoptat comportamente cu risc scăzut de transmitere a HIV (au utilizat doar echipamente de injectare sterile şi au utilizat prezervativul la fiecare contact sexual) în ultima lună
Numitor: Număr total de utilizatori de droguri din eşantionul de studiu care şi-au injectat droguri şi au avut relaţii sexuale în ultima lună

o dată la doi ani

Raport de cercetare – studiu de supraveghere comportamentală

ARAS

de rezultat

Procentul de practicanţi ai sexului comercial (CSW) care au au utilizat prezervativul cu toţi partenerii sexual

Numărator: Număr de persoane care practică sexul commercial şi declară că au utilizat prezervativul cu toţi partenerii sexuali
Numitor: Număr total de persoane care practică sexul commercial incluse în esantionul de studiu


o dată la doi ani

Raport de cercetare – studiu de supraveghere comportamentală

ARAS

de rezultat

Procent de bărbaţi care au relaţii sexuale cu bărbaţi (MSM) şi care au utilizat prezervativul la ultimul contact sexual anal

Numărator: Număr de bărbaţi care au relaţii sexuale cu bărbaţi care au declarat că au utilizat prezervativul la ultimul contact sexual anal
Numitor: Număr total de bărbaţi care au relaţii sexuale cu bărbaţi inclusi în eşantionul de studiu care au avut relaţii sexuale anale cu un bărbat în ultimele 6 luni


o dată la doi ani

Raport de cercetare – studiu de supraveghere comportamentală

PSI, ACCEPT

de rezultat

Procentul de deţinuţi care au utilizat prezervativul cu toţi partenerii sexuali

Numărator: Număr de detinuţi care au declarat ca au utilizat prezervativul cu toţi partenerii sexuali
Numitor: Număr total de deţinuţi incluşi în eşantionul de studiu care au avut relaţii sexuale în ultimele 12 luni

o dată la doi ani

Raport de cercetare – studiu de supraveghere comportamentală

Administratia Nationala a Penitenciarelor

de rezultat

Procentul de tineri care trăiesc cu HIV/SIDA (YPLHWA) care au folosit prezervativul cu toti partenerii sexuali

Numărator: Număr de tineri care trăiesc cu HIV/SIDA care au declarat că au folosit prezervativul cu toţi partenerii sexuali din ultimele 12 luni
Numitor: Număr total de tineri care trăiesc cu HIV/SIDA incluşi în eşantionul de studiu care declară că au avut relaţii sexuale în ultimele 12 luni.

o dată la doi ani

Raport de cercetare – studiu de supraveghere comportamentală

Implementatori

de output

Numar de ulitizatori de droguri injectabile (IDU) care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA

Programele de prevenire vor include asigurarea serviciilor de schimb de seringi, distribuţie de materiale informative, referirea de centre de consiliere şi testare voluntară, distribuţie de prezervative, consiliere pentru reducerea riscului şi referirea către alte servicii. Indicatorul măsoară număr de indivizi.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ARAS, ALIAT, INTEGRATION

de output

Număr de persoane care practică sexul comercial (CSW) care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA

Programele de prevenire vor include asigurarea de servicii precum: consilierea în vederea reducerii riscului, schimb de seringi, distribuire de prezervative, servicii sociale şi medicale de bază, referirea către alte servicii şi sesiuni individuale de informare, educare şi comunicare. Indicatorul măsoară număr de indivizi.
Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ARAS

de output

Număr de barbati care au relaţii sexuale cu bărbaţi (MSM) care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA

Programele de prevenire vor include asigurarea de servicii precum: distribuirea de prezervative distribuirea de materiale informative, sesiuni individuale de de informare, educare şi comunicare, precum şi referirea către alte servicii, atunci când este necesar. Indicatorul măsoară număr de contacte.
Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

PSI, ACCEPT

de output

Procent de bărbaţi care au relatii sexuale cu bărbaţi (MSM) care au declarat ca au beneficiat de consiliere şi testare HIV (inclusiv primirea rezultatului testului)

Numărator: Număr de MSM care declara ca au fost testati HIV cel puţin o dată şi care cunosc rezultatul testului.
Numitor: Număr de MSM incluşi în eşantionul de studiu

o dată la doi ani

Raport de cercetare – studiu de supraveghere comportamentală

PSI, ACCEPT

de output

Număr de persoane de etnie rroma care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA

Programele de prevenire includ oferirea de servicii precum: activităţi de informare, educare, comunicare, distribuire de prezervative, educaţie între egali (peer education) şi activităţi de prevenire prin intermediul mediatorilor comunitari. Indicatorul măsoară număr de indivizi.

trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ARAS, Salvaţi Copiii

de output

Număr de copii ai strazii care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA

Programele de prevenire includ oferirea de servicii precum informare, educare, comunicare, distribuire de materiale informative, distribuire de prezervative şi suport psihosocial. Indicatorul măsoară număr de indivizi.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ARAS

de output

Număr de detinuti care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA

Programele de prevenire includ distribuire de prezevative, de materiale informative şi educaţie între egali (peer education). Indicatorul măsoară număr de indivizi.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

Administratia Nationala a Penitenciarelor

de output

Număr de utilizatori de dorguri injectabile (IDU) si practicanti ai sexului comercial (SW) care se afla in arest preventiv si care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA

Programele de prevenire includ oferirea de servicii precum: distribuire de materiele informative, distribuire de prezervative şi referirea către servicii medicale şi psihosociale disponibile.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

Ministerul Administratiei si Internelor

de output

Număr de persoane apartinand unor grupuri vulnerabile, care au fost instruite sa ofere informatii despre prevenirea HIV/SIDA prin educatie intre egali (peer education) sau activitati de teren in comunitate

Indicatorul se referă la educatorii între egali instruiţi pentru oferirea de servicii de prevenire HIV/SIDA, selectaţi din rândul deţinuţilor, al copiilor străzii, al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, al comunităţilor rroma şi MSM. Indicatorul măsoară număr de indivizi.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ACCEPT, PSI, ARAS, SECS, ADV, ANP, Salvati Copiii, UNOPA, Asociatia LIZUCA

de proces

Număr de prezervative distribuite grupurilor vulnerabile (IDU, SW, persoane de etnie rroma, copiii strazii si detinuti)

 

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ARAS, ANP

de output

Număr de utilizatori de droguri injectabile (IDU), persoane care practica sexul compercial (SW), persoane de etnie rroma si detinuti care au beneficiat de consiliere pre-testare, au facut testul HIV si au primit rezultatul testului

 Indicatorul măsoară număr de indivizi care au beneficiat de consiliere şi testare voluntară (rapidă sau ELISA).

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

ARAS, ANP

de output

Număr de tineri care trăiesc cu HIV/SIDA (YPLWA), care au beneficiat de activitati de informare, educare si consiliere in cadrul programelor de "Educatie pentru viata"

Programul „Educaţie pentru viaţă” include activităţi de informare, educare şi consiliere pentru planificarea familială, prevenirea sarcinilor nedorite, a consumului de droguri şi a infecţiilor cu transmitere sexuală. Aceste activităţi se vor desfăşura în afara şcolii. Indicatorul măsoară număr de indivizi.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

HAR, RCA, UNOPA, ADV, FDP si partenerii

de output

Număr de persoane care trăiesc cu HIV/SIDA (PLWHA) care primesc consiliere pentru orientare profesională si vocaţională

Consilierea pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA va fi asigurată de profesionişti instruiţi în acest scop (asistenţi sociali, psihologi, educatori) şi va include şi oferirea unei combinatii adecvate de servicii şi suport pentru tinerii seropozitivi. Consilierea va include, printre altele, oferirea de informaţii cu privire la posibilităţile de orientare vocaţională, instruirea ţn vederea susţinerii unui interviu, suport pentru realizarea CV-ului etc.  Indicatorul măsoară număr de indivizi.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

UNOPA, RCA, ADV, HAR, Fundatia Baylor, FDP si partenerii

de input

Număr de furnizori de servicii instruiţi în planificare familială şi integrare profesională pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PLWHA)

 Indicatorul măsoară număr de indivizi.

Trimestrial

Rapoarte trimestriale de progres a proiectului

SECS, FDP, RCA, UNOPA

Pentru a măsura însă progresul programului, vor fi utilizaţi şi o serie de indicatori suplimentari (indicatori adiţionali), adaptaţi activităţii fiecărui implementator (ex. : număr de cursuri organizate, număr de participanţi la cursuri, număr de broşuri distribuite, nivel de cunoştinţe despre HIV/SIDA în rândul deţinuţilor etc.). Unii dintre indicatorii adiţionali vor suprinde şi aspecte globale ale programului, nemăsurate prin indicatorii cheie. Exemple de indicatori adiţionali se găsesc in tabelul de mai jos.


Indicatori de input

Indicatori de proces

Indicatori de output

Indicatori de rezultat

Indicatori de impact

Număr de persoane angajate pentru a efectua consiliere HIV

Număr de sesiuni de instruire desfăşurate

Număr de tineri care au beneficiat de sesiuni de consiliere HIV

Procent de tineri care au cunoştinţe comprehensive despre HIV/SIDA

Prevalenţa HIV în rândul grupurilor vulnerabile

Număr de puncte de lucru deschise

Număr de materiale informative distribuite tinerilor

Număr de persoane care au beneficiat de informare pentru prevenirea TB etc.Număr de persoane instruite se ofere deţinuţilor informare şi consiliere privind prevenirea TB etc.

Număr de prezervative distribuite etc.
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə