Explicaţii privind votulYüklə 148,57 Kb.
səhifə1/3
tarix29.07.2018
ölçüsü148,57 Kb.
#62156
  1   2   3

 Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

- Rapport: Tadeusz Zwieftka (A7-0320/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru Rezoluţia Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Consider că este important să se realizeze obiectivul Uniunii de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, care să faciliteze, printre altele, accesul la justiţie, în special prin intermediul principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă. Anumite diferenţe între normele naţionale care reglementează competenţa judiciară şi recunoaşterea hotărârilor împiedică buna funcţionare a pieţei interne. Adoptarea de dispoziţii care să unifice normele referitoare la conflictele de competenţă în materie civilă şi comercială şi care să asigure recunoaşterea şi executarea rapidă şi simplă a hotărârilor pronunţate într-un stat membru este indispensabilă. Prezentul regulament se aplică în materie civilă şi comercială, indiferent de natura instanţei. Acesta nu se aplică, în special, în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici răspunderii statului pentru actele sau omisiunile sale în exercitarea autorităţii publice.

 

 Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

- Rapport: Jan Mulder (A7-0269/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru poziţia Parlamentului European în primă lectură în vederea adoptării regulamentului privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi. Fabricarea ilicită a explozivilor ar trebui să fie făcută mai dificilă prin fixarea unor valori-limită de concentraţie pentru anumiţi precursori de explozivi. Sub aceste valori-limită de concentraţie, libera circulaţie a respectivilor precursori de explozivi este asigurată şi supusă unui mecanism de salvgardare. Peste respectivele valori-limită de concentraţie, accesul publicului larg la respectivii precursori de explozivi ar trebui restricţionat. Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor prevede că substanţele şi amestecurile clasificate drept periculoase trebuie să fie corect etichetate înainte de a fi introduse pe piaţă. De asemenea, operatorii economici, inclusiv comercianţii cu amănuntul, fie clasifică şi etichetează aceste substanţe, fie se bazează pe clasificarea întocmită de un actor din amonte în lanţul de aprovizionare. Prin urmare, este oportun să se prevadă în prezentul regulament ca toţi operatorii economici, inclusiv comercianţii cu amănuntul, care pun la dispoziţia persoanelor din rândul publicului larg substanţe restricţionate în temeiul prezentului regulament se asigură că ambalajul indică faptul că achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea substanţei sau a amestecului în cauză de către persoane din rândul publicul larg face obiectul unei restricţii.

 Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

- Rapport: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru regulamentul de instituire, cu ocazia aderării Croaţiei, a unor măsuri speciale şi temporare privind recrutarea de funcţionari şi agenţi temporari ai Uniunii Europene. Acest regulament oferă, în contextul aderării Croaţiei, o derogare de la normele generale de recrutarea a funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene, conform cărora recrutarea trebuie să fie deschisă tuturor cetăţenilor Uniunii Europene, indiferent de naţionalitate. Cerinţele au fost temporar adaptate în cazul aderării unor ţări la Uniune, pentru a permite „discriminarea pozitivă” în favoarea ţărilor pe cale de aderare, permiţându-le astfel să fie reprezentate corespunzător în rândul funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene. Salut propunerea Comisiei de a proceda la fel ca în cazul aderării a 12 noi ţări în 2004 şi 2007 şi în cazul cetăţenilor croaţi. Propunerea de regulament permite ca, până în 2018, anumite concursuri de recrutare să fie rezervate cetăţenilor croaţi. Salut organizarea de concursuri pentru recrutarea de lingvişti de limbă croată (traducători, interpreţi, editori, corectori şi ataşaţi de presă), precum şi pentru administratori generalişti şi asistenţi.

 Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

- Recommandation: Anna Rosbach (A7-0319/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru rezoluţia legislativă privind aderarea UE la Protocolul privind protecţia Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării şi exploatării platformei continentale, a fundului mării şi a subsolului marin. Convenţia privind protecţia mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane, cunoscută şi sub numele de „Convenţia de la Barcelona”, a fost semnată iniţial la Barcelona în 1976 şi modificată în 1995. Unul dintre protocoalele Convenţiei de la Barcelona se referă la protecţia Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării şi exploatării platformei continentale, a fundului mării şi a subsolului marin. Uniunea Europeană nu a semnat şi nici nu a ratificat Protocolul privind activităţile în larg. Prin urmare, este necesar ca Uniunea să încheie acest protocol. Unul dintre obiectivele politicii Uniunii Europene în materie de mediu este promovarea la nivel internaţional a măsurilor destinate să soluţioneze problemele de mediu regionale. În privinţa Protocolului privind activităţile în larg, este deosebit de important să se aibă în vedere probabilitatea ridicată, în caz de accident, într-o mare semiînchisă cum este Marea Mediterană, a unor efecte transfrontaliere asupra mediului înconjurător. Prin urmare, este necesar ca Uniunea Europeană să ia toate măsurile necesare pentru susţinerea siguranţei activităţilor de explorare şi exploatare în larg şi pentru protecţia mediului marin în Marea Mediterană.

Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

- Recommandation: Ole Christensen (A7-0358/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru raportul cu privire la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Groenlanda a fost stabilit după retragerea acesteia din CE în 1985, pe baza faptului că Comunitatea avea posibilitatea de a-şi menţine drepturile tradiţionale de pescuit prin plata în schimb a unei compensaţii financiare anuale. Acordul de partenerial în domeniul pescuitului dintre UE şi fostul Guvern local al Groenlandei a fost adoptat la 28 iunie 2007 împreună cu actualul protocol, care stabileşte oportunităţile anuale de pescuit şi contribuţiile financiare până la 31 decembrie 2012. Economia Groenlandei este dependentă în foarte mare măsură de pescuit şi de exportul de produse pescăreşti către UE. În 2012, exporturile către pieţele UE s-au cifrat la 331 milioane EUR (92,7% din totalul exporturilor), în timp ce valoarea importurilor din UE au fost de aproape două ori mai mare (641 milioane EUR). Sectorul pescuitului creează 6 500 de locuri de muncă, dar numai 2 000 de posturi cu normă întreagă sunt oferite direct de sectorul capturilor de peşte. Salut reînnoirea protocolului pe o perioada de trei ani începând cu 1 ianuarie 2013.

. Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

- Rapport: Carlo Casini (A7-0352/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru modificarea Directivei 93/109/CE privind dreptul de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi. Dreptul fiecărui cetăţean al Uniunii de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European în statul său membru de reşedinţă este recunoscut în temeiul articolului 20 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în Carta drepturilor fundamentale a UE. Statul membru de reşedinţă verifică dacă cetăţenii Uniunii care şi-au exprimat dorinţa de a-şi exercita dreptul de a fi aleşi nu au fost decăzuţi din acel drept în statul membru de origine pe baza unei hotărâri judiciare individuale sau a unei decizii administrative, cu condiţia ca aceasta din urmă să poată face obiectul unor căi de atac. Pentru a facilita comunicarea între autorităţile naţionale, statele membre ar trebui să desemneze un punct de contact responsabil de notificarea informaţiilor privind candidaţii. Directiva cere ca, odată cu depunerea cererii, cetăţeanul Uniunii să prezinte un atestat din partea autorităţilor administrative competente din statul membru de origine care să certifice faptul că nu a fost decăzut din dreptul de a fi ales în statul membru respectiv sau că autorităţile nu au cunoştinţă despre o astfel de decădere din drepturi.

Explicaţii privind votul

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/vod_all_speakers_left.gif

Înregistrare video a intervenţiilor

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gif
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_left.gif

PV

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/switch_pv_cre_right.gifmpphoto


 

 

- Rapport: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012 )

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_summary.gif  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), în scris . − Am votat pentru rezoluţia referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2008/48/CE privind creditele de consum. Directiva privind creditul de consum urmăreşte două obiective: un mai bun nivel de protecţie a consumatorilor şi consolidarea pieţei transfrontaliere a creditelor de consum. Prin raportul privind creditele de consum, Parlamentul solicită un nivel mai bun de protecţie a consumatorilor. Unul dintre obiectivele directivei îl constituie asigurarea disponibilităţii informaţiilor, promovând astfel funcţionarea pieţei interne şi acordarea de împrumuturi. Considerăm că este necesar să se evalueze dacă numărul contractelor de împrumut transfrontaliere este în creştere. Subliniez importanţa comunicării către consumatori a faptului că, în cazul în care îşi exercită dreptul de a se retrage dintr-un contract în care furnizorul sau prestatorul de servicii primeşte în mod direct suma corespunzătoare plăţii de la furnizorul de credite printr-un contract auxiliar, consumatorii nu suportă nicio taxă, comision sau alte costuri ţinând de serviciul financiar prestat. Solicităm Comisiei să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare privind punerea în aplicare a directivei, precum şi o evaluare completă a impactului acesteia în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor, luând în considerare consecinţele crizei financiare şi noul cadru juridic al UE pentru serviciile financiare


Yüklə 148,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə